< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Továbbra is hazudik, jellemtelenedik, ártatlan embereket vádol Búza Zsolt Baks…

| Mobile | RSS

Továbbra is hazudik, jellemtelenedik, ártatlan embereket vádol Búza Zsolt Baks…

2014. július 24. | hozzászólás | Közélet

Továbbra is hazudik, jellemtelenedik, ártatlan embereket vádol Búza Zsolt Baks…

Nem az első s nem az utolsó lesz Búza Zsolt hazudozásai…meddig engedik a hivatalok…stb. a hazugságait, valamint a rágalmazásait büntetlenül!!! Több esetben hazudott hivatalos levelekben, amiért rákoppintottak a retkes körmére…

gazdakör baks Margit 015

Csépe István levele szerkesztőségünkbe….
Tisztelt Baksi Lakosok!

A Baksi Hírmondó legutóbbi számában a polgármester beszámolójában név szerint említett engem, és szokásához híven elferdítve adta át Önök íelé a tényeket. Azt állítja,hogy a Nonprofit Kfi vezetését több mint 1 millió forint hiánnyal adtam át utódomnak, Ez nem igaz, és ezt a könyvelést végző cég igazolása alapján az alábbiakban bizonyítani is
tudom, Baksi Falu fejlesztő Nonprofit Kft .
6768 Baks Fő u.92,

Tárgy: Igazolás

Hivatalosan igazoljuk, hogy a Kft, pénzkészlete 02,17-i zárónappal5.020 Ft. A Kft. pénzkészlete megegyezik a kasszában nyilvántartott pénzkészlettel.

A Nonprofit Kft létrehozásakor készpénz nem került a kezelésébe, csupán a kis-traktor és a pótkocsi – ami ugye nem kézzel fogható pénzeszköz. Ezt annak idején a képviselő-testület
2012, november 21-i ülésén határozatba is foglalta:

A társaság vagyona 1.700,000 Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint, nem pénzbeli letét, apport.” További 3 millió forintot utalt az önkormányzat, ami a mikrobusz vásárlására lett fordítva.

A Kft jelenlegi vezetője, aki közel 5 hónapja tevékenykedik községünkben, tisztában van ezzel, mégis mást kell mondania a képviselő-testületnek. Megalázónak tartom magamra és családomra nézve is a Baksi Hírmondóban megjelent cikket. Ezzel azt sugallják Önöknek, hogy ezt az összeget én zsebre tettem! Ez nem igaz! A Kft készpénzkészlete 5.020 Ft volt távozásomkor és nem 8.000 Ft, ahogy azt a jelenlegi ügyvezető nyilatkozta.

Arra kérek mindenkit, mérlegelje a faluban szétszórt rágalmakat, pletykákat és igaznak tartott információkat, aztán ítélkezzenek. Ha ezekből a félretájékoztatásokból, lejárató
megnyilvánulásokból már elegük van, mást szeretnének, lesz rá alkalom az őszi önkormányzati választásokon. Tegyenek Önök ellene és váltsák le a most működő vezetést!

Láthatják, a kampány már elkezdődött, ne hagyják magukat tovább becsapni, félrevezetni!

Tisztelettel: Csépe István s.k.

Kapott szerkesztőségünk egy levelet Csépe István igazgató Úrtól, amelyben felhívja Baks lakosságát, családjait, Búza hazugságaira, valamint kéri, hogy legyen nyilvános vita, ahol tisztázhassa a becsületét egyúttal a családja tisztességét,- ami Búzának nincs.

Szerkesztőségünk több esetben leírta Búza számtalan hazugságait s tényekkel bizonyította azt, pl, visszaélt a személyes adataimmal, s belegázolt – hazugságokkal az emberi méltóságomba s még sorolhatnám… de ezt hivatalos üggyé AKAROM tenni…

Csépe igazgató Úr nyilvánosan leírta, közzétette, a Nonprofit Kft anyagi helyzetét valamint a könyvelés adataival bizonyítani tudja Búza hazugságait! A pályázatok, a csatornázási műveletek is vizsgálat alá lesznek vonva…

Ne higgyetek a Búzának, büdös a szája a hazugságoktól.
személyesen, ha az állásomba kerülne is, akkor sem hazudnék Búza érdekében! Több jegyző hagyta el ez miatt.. a jelenlegi jegyző asszony meddig bírja, az hamarosan kiderül…

Egyébként sok sikert kívánok az új jegyzőnek s kérjük, legyen gerinces, egyenes s ne a Búza érdekeit képviselje a faluval szemben!!!
A falurendezvényre, az elsőfokú hatóság önmagának nem adhat engedélyt; – pláne a főzésekre…

Természetesen megadjuk a lehetőséget Búza Zsolt számára is… ezt több alkalommal is megtettük, ám nem élt vele!

ui: Búza több esetben is hangoztatta – nekem-, hogy neki országgyűlési képviselők, valamint miniszterek a barátai. Ám megnevezni nem tudta a barátait…

2014.július 24 -lio-

Leave a Reply 914 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: