< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Tényleg el kell viselni Orbánt az EU-ban?//// I really need to wear Urbane in the EU?

| Mobile | RSS

Tényleg el kell viselni Orbánt az EU-ban?//// I really need to wear Urbane in the EU?

2014. július 30. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Tényleg el kell viselni Orbánt az EU-ban?

Orbán egy Zseb-Putyin, aki a rendőrállamot dicsőíti, és emberarcú fasizmust javasol a liberális demokrácia helyett – összegezve ezt gondolják a külföldi lapok Orbán Viktor Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédével kapcsolatban. Nem fukarkodtak a kemény kritikákkal a román, lengyel, szlovák, német és amerikai kommentátorok sem.

Orbán Viktor: egy zseb-Putyin – a szabadelvű Gandul román lap ezzel a címmel számol be a beszédről. A szerző, Lelia Munteanu Orbánt karizmatikus, meggyőző, de “veszélyes kisiklásokra” hajlamos vezetőként írta le, akinek a lap szerint az a legnagyobb gondja a liberalizmussal, hogy az nem szolgálja a nemzeti érdeket és nem óvja a közvagyont. A Gandul szerint ezt úgy kell érteni, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett nem liberális államszerveződés valójában a revizionizmusnak teremt keretet és így egész Európa számára veszélyt jelent.
hirdetés

Orbán a “putyini rendőrállamot dicsőíti” – ezt már Vladimir Tismaneanu, Amerikában élő politológus írja, akinek cikkét a jobboldali román államfőhöz közel álló Evenimetul Zilei, és a hasonló irányultságú Hotnews.ro portál is közölte. Az elemzés címe: Orbán Viktor szédületes irányváltása. A román politológus szerint Orbán Viktor, aki “a polgári demokrácia nagyszerű ígéreteként érkezett” a politikába és Nagy Imre 1989-es újratemetésén mondott beszédével örökre beírta magát Kelet-Európa történelmébe, most egyre inkább egy tekintélyelvű “etnokrácia” felé fordul, amely már “fojtogatja a demokráciát”.

“Emberarcú fasizmust” javasolt a liberális demokrácia helyett Orbán Viktor – írja a jobboldali beállítottságú Romania Libera vezércikkében Cristian Campeanu. Az Orbán politikája Kelet-Európát veszélyezteti című írásban megemlíti, hogy Orbán a civil szférát és a szabad sajtót “külföldről pénzelt” ellenségként próbálja elhallgattatni, és rossz példája ragadós lehet azokban a kelet-európai országokban, ahol a demokrácia még nem elég érett.

Orbán Viktor sötét karizmája – ezt a liberális Adevarul blogrovatában írta Demény Péter. A szerző vitába szállt Sabin Gherman erdélyi román újságíróval, aki Orbán Viktor gazdasági eredményeit dicsérte. Demény szerint ugyanis minden diktátornak megvan a maga jó oldala, ez azonban nem feledteti a Brüsszellel szemben folytatott “faragatlan” diskurzust, vagy azt, hogy idegengyűlölő “ál-értelmiségiekkel” vette körül magát.
Forrás: MTI/Beliczay László

A Ziarul Financiar gazdasági lapban Bogdan Cojocaru arról cikkezett, hogy Orbán Viktor a szingapúri, kínai, indiai, orosz és török modellt akarja követni, vagyis olyan országokét, amelyek nem a “hagyományos nyugati értékek” útján járnak. A lap szerint a magyar miniszterelnök által dicsért országok közül csak az államkapitalizmust megtestesítő Szingapúr tekinthető fejlett és stabil gazdaságnak, a többi állam egy főre eső GDP-je nem, vagy alig magasabb a magyarnál.

Rövid, de sokat mondó címmel számol be a beszédről a Süddeutsche Zeitung német lap kedden: Elég. Az című írás szerzője, Javier Cáceres szerint a magyar miniszterelnök már régen nem tud igazán meglepetést okozni, de “most felülmúlta önmagát”. Orbán Viktor a liberális demokráciát elavultnak, hazája függőségét az uniós partnerektől pedig egészségtelennek nevezte, olyan országokat dicsért, mint Kína, Törökország és Oroszország, és azt mondta, hogy a sikerek fontosabbak az emberi jogoknál. Ezek után “már csak egy kérdés következhet: tényleg el kell viselni Orbánt az EU-ban?”

A lap szerint hamarosan a beszéd “relativizálása” következik, ami mindig is része volt “Orbán mutatványainak”, és ami eddig megvédte attól, hogy fizetnie kelljen olyan kirohanásokért és törvénymódosításokért, amelyeknek “igazán semmi közül az EU alapvető értékeihez”. Most azonban “sürgősen és komolyan fel kell tenni a kérdést, hogy az általa kormányzott Magyarország az EU része akar-e lenni”. Cáceres szerint az Európai Néppártnak “ajtót kell mutatnia” Orbán Viktornak. A Fidesz kizárása az Európai Néppártból “igencsak esedékes” – írta.

Orbán végez a demokráciával – ez a pozsonyi Sme cikkének a címe.Orbán Viktor rendszeres tusnádfürdői kinyilatkoztatásait már évek óta nagy figyelem övezi, mivel a miniszterelnök támogatói körében “minden óvatosságát elveszíti”, ugyanakkor mostani beszéde nyíltság terén minden eddigit felülmúlt, mivel lényegében kimondta, hogy a nyugati típusú liberális demokrácia és a nyugati értékek követése Magyarországon véget ért – írta hétfői kommentárjában a pozsonyi lap.

A szlovák lap magyar ügyekkel foglalkozó kommentárírója, Peter Morvay azt írta, érdekes lesz követni, miként “egyeznek ki” a magyar miniszterelnök szavaival azok a nyugati és szlovák konzervatívok, akik eddig védték attól, hogy az Európai Unió “bármi hatékonyabb intézkedést hozzon Orbán rezsimje ellen”. Szerinte kérdéses, ráébrednek-e, hogy az egykor liberális Orbán számára az általa ma már gyűlölt és elutasított liberalizmus nem csupán a homoszexuálisok házasságkötését jelenti, hanem mindent, ami akadályozza őt a “hatékony kormányzásban”.
Forrás: MTI/Beliczay László

Ha Orbán Viktor csak a felét is komolyan gondolja annak, amit mondott, akkor is meg kell állapítani, hogy déli szomszédjainknál “nagyon súlyos forgatókönyv” van kialakulóban – ez már a szintén pozsonyi Pravdában olvasható. A Lázálomszerű megnyilatkozás című kommentárjában azt írták, Orbán Tusnádfürdőn semmi olyat nem mondott, amit korábban más alkalmakkor ne mondott volna, de ezúttal “az orbánizmus tömör, egységes formát kapott, s csaknem manifesztum jellege volt.”

A Pravda szerint azt, ahogyan Orbán Viktor “támadta a liberális államot és a demokráciát mint olyat”, az Európai Uniónak nagyon komolyan kell vennie, mivel egy olyan ország, amely “Orbán értelmezése szerint” se nem nyugati, se nem liberális, és talán nem is demokratikus, soha nem lett volna az EU része.

“Orbán hideg és cinikus pragmatista lett” – írta róla a lengyel Gazeta Wyborcza honlapján megjelent kommentár. Hideg, mert csak országa pillanatnyi érdekei foglakoztatják, és cinikus, mert miközben az EU-t kritizálja „mohón kapkod az onnan érkező pénzekért”, amelyeket csapata hatékonyan használ fel arra, hogy megtartsa a hatalmat. Az írásban megemlítik Simicska Lajost is, mint egy Orbán Viktorhoz baráti szálakkal kötődő oligarchát.

A lap Orbánnak az emberi jogokat semmibe vevő, és kevésbé demokratikus államokhoz és való vonzódását emelte ki a beszédből, és emlékeztetett 1980-as évekbeli, demokráciáért, szabadpiacért, szólásszabadságért harcoló önmagára, megjegyezve, hogy az akkor általa követett ideákat mára már veszélyesnek tartja. A Gazeta Wyborcza szerint Lengyelországnak is felül kell vizsgálnia Orbánhoz fűződő viszonyát, akinek Magyarországával „nehéz olyan közös célokat találni, amelyek összekötnek minket”. A kommentár erejét némileg csökkenti ugyanakkor, hogy Bálványosi nyári egyetemről azt írja, a Balaton mellett van („na letnim uniwersytecie w Bálványos nad Balatonem”).

A Washingtoni Vox.com híroldal is foglakozik Orbán beszédével. Ők is az Orbán által példaként hozott országokat emelik ki, és megjegyzik, mindben alacsonyabb az életszínvonal, mint az általa kritizált nyugati liberális demokráciákban.

forrás:origo.hu

I really need to wear Urbane in the EU?

Orban is a Pocket Putin, who praises the police state, and proposes a human face fascism rather than liberal democracy – Overall this thought in connection with the foreign boards Viktor Orban Bálványos Free University in his speech. Quite some harsh criticism Romanian, Polish, Slovak, German and American commentator.

Viktor Orban: a pocket-Putin – the Romanian liberal Ganda page report with this title in the speech. The author, Lelia Munteanu Urbane charismatic, persuasive, but “dangerous kisiklásokra” tends to lead as he described his page as the biggest problem with liberalism that is not in the national interest and protect public property. According to the Ganden this should be understood that it is not a liberal organization, announced by the government of Viktor Orban revisionism actually create the framework and thus a threat to the whole of Europe.
ad

Orban “Putin praises police state” – this has been Vladimir Tismaneanu, writes political scientist living in America, whose article in the right-wing Romanian head of state close to Evenimetul Zile, and the similar orientation Hotnews.ro portal said. The analysis Name: Viktor Orban dizzying change of direction. The Romanian political scientist, according to Viktor Orbán who “of bourgeois democracy great promise as received,” said the policies and Nagy 1989 reinterment speech ever wrote his name in Eastern Europe’s history, is now turning more and more towards an authoritarian “ethnocracy” which has been “strangled democracy. ”

“Fascism with a human face” is recommended instead of liberal democracy Viktor Orban – enter the rightist Romania Libera editorial in Cristian Campeanu. Orban’s policy threatens Eastern Europe was mentioned in writing to the civil sphere Orban and a free press, “foreign-sponsored” as an attempt to silence the enemy and bad examples can be sticky in the Eastern European countries, where democracy is not mature enough.

Viktor Orban’s dark charisma – a liberal blog section written by Peter Adevarul Demeny. The author took issue Sabin Gherman Transylvania Romanian journalist who praised the economic results of Viktor Orbán. Demeny Indeed, according to every dictator has its good side, but that does not make you forget the “rude” discourse in contrast with Brussels, or that xenophobic “pseudo-intellectuals” surrounded himself.
Source: Laszlo MTI / Beliczay

The economic newspaper Ziarul Financiar Bogdan Cojocaru in that Article, Viktor Orban wants to follow the Singaporean, Chinese, Indian, Russian and Turkish model, that is, countries that are not undergoing “traditional Western values​​.” Is that a number of countries, the Hungarian prime minister lauded by only representing the state capitalism of Singapore is considered advanced and stable economy, the rest of the state per capita GDP is not, or only slightly higher than the Hungarian.

A short but eloquent address reported in the Süddeutsche Zeitung, a German newspaper speech on Tuesday is enough. The writing was authored by Javier Cáceres, the Hungarian prime minister has long can really cause no surprise, but “now outdone himself.” Viktor Orban liberal democracy obsolete, the country’s dependence on EU partners are called unhealthy, praised countries such as China, Turkey and Russia, and said it was more important to success than the rights of the human. After that “only a matter of result: really need to wear Urbane in the EU”

The sheet according to soon to talk “relativization” occurs that has always been a part of, “Orban’s tricks,” and which has been protected from having to pay for having a kirohanásokért and amendment for which “is not really anything out of the EU’s fundamental values​​.” But now “a matter of urgency and we need to seriously question whether he steered Hungary wants to be part of the EU.” According to Caceres’ should show the door “of the European People’s Party Viktor Orban. Exclusion of Fidesz, the European People’s Party “very overdue” – he wrote.

Performed Orban democracy – Article, this Bratislava Sme the címe.Orbán Viktor regular Baile baths revelations have great attention has been devoted for years, as among the prime minister’s supporters “all wary of losing”, but in today’s speech openness everything else you surpassed since essentially held that Western-style liberal democracy and Western values ​​up in Hungary ended – by Monday’s commentary page in Bratislava.

The Slovak sheet on Hungarian affairs commentary writer Peter Morvay wrote, it will be interesting to follow how “match up” the words of the Prime Minister of Hungary are the western and Slovak conservatives who have been protected from the European Union to “take any effective action against Orban’s regime “. According to her question, to realize that for once liberal Orbán it is now hated and rejected liberalism is not the only gay marriage, but everything that prevents him from “effective governance”.
Source: Laszlo MTI / Beliczay

If Orban is serious about only half of what you said, it should also be noted that the southern szomszédjainknál “very serious” scenario is emerging – it is also the Bratislava Pravda read. The commentary was written it was nightmarish manifestation, Tusnádfürdő Orban said nothing of what had not been said on other occasions, but this time, “Orban ism was solid, single model, and it was not only the nature of the manifesto.”

According to Pravda, the way in which Viktor Orbán “attacked the liberal state and democracy as such,” the European Union must take very seriously, as a country that “as interpreted by Orbán” is neither Western nor liberal, and perhaps not democratic, should never have been part of the EU.

“Orban became cold and cynical pragmatist” – wrote the Polish Gazeta Wyborcza website published commentary. Cold as it is only momentary interests of the country foglakoztatják and cynical, because while the EU criticizes’ haste eagerly for the money coming from “, which effectively uses his team to maintain its power. The writing Simicska Louis also mentioned as a friendly fibers linked to oligarch Viktor Orban.

This page Orbán human rights flouting and less democratic states and attraction highlighted the speech and recalled the 1980 final, democracy, szabadpiacért, Freedom of Expression fighting itself, noting that the then pursued by ideas now considers dangerous. Gazeta Wyborcza that Poland is to examine the relation Orban addition, Hungary By whom “it is difficult to find any common goals that bind us.” Slightly reduces the strength of the commentary, however, that summer Bálványos University writes in the Balaton’s (“na Letna uniwersytecie w Bálványos nad Balatone”).

The Washington Vox.com news site also deals with Orbán’s speech. They can also be taken by the countries Orban examples highlighting and note all lower standard of living than it has criticized Western liberal democracies.

Source: origo.hu

Leave a Reply 326 megnézve, 1 alkalommal mai nap |