< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Magyarország és a Fidesz megbüntetését követelik Merkelnél//// Hongrie et Fidesz réclament la peine Merkelnél

| Mobile | RSS

Magyarország és a Fidesz megbüntetését követelik Merkelnél//// Hongrie et Fidesz réclament la peine Merkelnél

Magyarország és a Fidesz megbüntetését követelik Merkelnél

Drákói intézkedéseket követel két vezető beosztású német politológus Orbán Viktorral szemben. Azt várják a berlini és a brüsszeli vezetéstől, hogy minden eddig szóba került megtorló eszközt vessenek be a magyar kormányfő, a Fidesz és az irányításuk alatt álló Magyarország ellen.

Amikor Angela Merlel német kancellár áprilisban gratulált magyar kollégájának, Orbán Viktornak a választási győzelemhez, felhívta a figyelmét arra, hogy a nagy parlamenti többség különleges felelősségre kötelez a döntési helyzetek körültekintő mérlegelésében, az ellenfelek érzékenységének figyelembevételében. A magyar miniszterelnök az intelemben javasolt úttal éppen ellenkező irányban indult el – állapítja meg a Project Syndicate internetes portálján megjelent cikkében a berlini közpolitikai intézet két vezetője. A Project Syndicate a világ 149 országának 404 sajtóorgánumából gyűjti össze publikációit.

Az Európa Orbán-problémájának megoldása című írásban ezt követően felidézik a kormánnyal szemben évek óta megfogalmazódó nyugati bírálatokat. Orbán következetesen szembeszáll az EU alapvető értékeivel és tevékenységével. Vlagyimir Putyin orosz államfő kottájából játszva, a Fidesz kétharmados parlamenti többségét kihasználva elfogadtatott egy sor törvényt, amelyek korlátozzák a média, a civil szervezetek és a tudományos élet szabadságát – írják.

Gyerekként bánnak vele

Ezután áttérnek az elmúlt hónapok ügyeire a reklámadótól a norvég alapok elleni támadáson át a tusnádfürdői beszédig, amelyben a magyar miniszterelnök felfedte végső célját, nevezetesen egy illiberális állam kialakítását nemzeti alapokon. Modellként a putyini Oroszországot, Recep Erdogan államfő Törökországát és a kínai egypártrendszert hozta fel, majd leszögezte, hogy szerinte ez a terv nem ütközik Magyarország EU-tagságával.

Mindezek nyomán arra számíthatnánk, hogy elsősorban az európai konzervatívok reagálnak hevesen Orbán húzásaira, amelyekkel hitelteleníti saját politikai oldalát. Ehelyett láthatóan elhatározták, hogy továbbra is gyerekként kezelik, kesztyűs kézzel bánnak a magyar kormányfővel, annak ellenére, hogy elutasítja a liberális demokráciát.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság megválasztott elnöke nem szólt egy szót sem az elmúlt hónapok eseményei láttán, Merkel, a legbefolyásosabb európai politikus csak visszafogott bírálatot fogalmazott meg, megjegyezve, hogy nem teljesen értenek egyet Orbánnal. Ezt tovább puhította azzal, hogy hozzátette: az ilyen nézeteltérések nem csupán a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban merülnek fel.

Felbátorodott

Ezek a reakciók meggyőzték Orbán arról, hogy kockázat nélkül viselkedhet Európa közepén úgy, mint egy populista autokrata. Felbátorították, hogy tovább folytassa kereszteshadjáratát a liberális demokrácia ellen. Az egyetlen lehetséges mód a megállítására – egyben az európai alapértékek, Európa önbecsülésének megvédésére -, ha választás elé állítják: viselkedjen demokratikus államférfiként, mert ha nem, páriává válik.

Mivel Németország a magyar gazdaság legnagyobb gazdasági partnere, Merkelnek kell az Orbán-ellenes fellépés élére állnia. Oldalán Junckerrel és Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével kemény, hiteles intézkedéseket kell kilátásba helyeznie, mindenekelőtt a Fidesz kizárását az EPP európai parlamenti frakciójából.

További csapások

Másodszor Merkelnek világossá kell tennie Orbán előtt, hogy országa komoly szankciókra számíthat, ha tovább megy azon az úton, amelyen jelenleg halad. Ahogy Birgitta Ohlsson EU-ügyekért felelős svéd miniszter javasolta, kilátásba kell helyezni a Magyarországnak járó uniós források megvonását – a magyar miniszterelnök amúgy is támogatói között osztja szét ezeket.

Ezenfelül jelezni kell a magyar kormányfőnek, hogy az európai alapszerződés 7. cikkelye alapján felfüggeszthetik Magyarország szavazati jogát az uniós intézményekben. Ez a cikkely büntetést helyez kilátásba azokkal az országokkal szemben, amelyek folyamatosan, jelentősen megsértik az EU alapértékeit.

Mindezeken felül az uniónak további hatékony mechanizmusokat kell kidolgoznia a demokrácia állapotának vizsgálatára a tagállamokban. Az EU vezetőinek fel kell karolniuk az ezzel kapcsolatos tavaly májusi dán-német-finn-holland javaslatot. Meg kell bízniuk az Európai Alapjogi Ügynökséget azzal, hogy rendszeresen ellenőrizze a demokrácia állapotát és az alapjogok érvényesülését a tagállamokban. Az Európai Bizottságot és Tanácsot fel kell hatalmazni, hogy korrekciókra kötelezze az ezeken a teszteken elbukó országokat.

Megvédeni a demokráciát

Végül Norvégia példáját követve az európai országoknak növelniük kell a civil kezdeményezések támogatását – az Orbán-kormány nyomás alá helyezte a civil társadalmat -, és innovatív módokat kell találniuk a független média segítésére. Miután a magyarországi közmédia teljesen Orbán kottájából játszik, a Szabad Európa Rádiónak és a Deutsche Wellének meg kell fontolnia, hogy magyar adást indítson.

Ha Orbán sikeresen kiépít egy illiberális államot az EU-ban, akkor mások felbátorítva érezhetik magukat, hogy kövessék a példáját. Szerencsére az uniónak és tagállamaiknak bőven vannak eszközeik ennek megelőzésére. Pusztán világos politikai elhatározásra van szükség, amelynek alapján fellépnek az ellen a veszély ellen, amelyet Orbán jelent a demokráciával szemben.

Ha Orbán Viktor Németországban politizálna, akkor az alkotmányvédelmi hivatal valószínűleg fellépne ellene antidemokratikus tevékenysége miatt. Itt az ideje, hogy Németország érvényesítse a demokrácia védelmére vonatkozó alkotmányos alapértékét (wehrhafte Demokratie). Megmutassa, hogy ennek alapján a demokrácia az EU egészében képes megvédeni önmagát – vélik a szerzők.

forrás:napi gazdaság.hu

Hongrie et Fidesz réclament la peine Merkelnél

Exiger des mesures draconiennes contre deux hauts politologue allemand Viktor Orban. Ils s’attendent à ce que la direction à Bruxelles et Berlin qui n’a jamais été mis en jeu un outil répressif du gouvernement hongrois, le Fidesz résistant sous leur contrôle et la Hongrie.

Lorsque la chancelière allemande Angela Avril Merl félicité homologue hongrois, la victoire électorale de Viktor Orban, a attiré l’attention sur le fait que la grande majorité au Parlement une responsabilité particulière dans les situations de prise de décisions nécessitent un examen attentif de la sensibilité des adversaires en réception. Le Premier ministre hongrois a également proposé à mon intel commencé sens inverse – sont énoncées dans l’article paru sur Project Syndicate portail Web de l’Institut de politique publique à Berlin deux dirigeants. Project Syndicate rassemble 404 des publications du monde de 149 pays.

Résoudre le problème de l’Europe Orban a ensuite été souvenez écrit contre le gouvernement a formulé de nombreuses années la critique occidentale. Orban s’oppose constamment à des valeurs et des activités fondamentales de l’UE. Le président russe Vladimir Poutine jouer kottájából, Fidesz majorité des deux tiers du Parlement pourrait être exploitée adopté un certain nombre de lois qui restreignent les médias, les organisations de la société civile et la liberté de milieux universitaires – qu’ils écrivent.

Comme un enfant, le traiter

Puis il a déménagé ces derniers mois pour les affaires de la taxe sur la publicité scénario d’attaque contre le fonds norvégien sur les bains Baile traitent que le Premier ministre hongrois a révélé le but ultime, à savoir l’établissement d’un Etat non libérale à l’échelle nationale. Comme un modèle de Russie de Poutine, Recep Erdogan en Turquie et chef de l’Etat du système de parti unique de la Chine a augmenté et a déclaré qu’il pensait que ce plan n’est pas incompatible avec l’adhésion de la Hongrie.

Par conséquent, nous pouvons nous attendre que ce sont surtout les conservateurs européens réagissent violemment en tirant Orban dont hitelteleníti propre camp politique. Au lieu de cela, ils ont apparemment décidé de continuer à être traité comme un enfant, main dans la manipulation de gant du Premier ministre hongrois, en dépit de son rejet de la démocratie libérale.

Jean-Claude Juncker, président élu de la Commission n’a pas dit à la vue des événements de ces derniers mois, Mme Merkel, la politique européenne la plus influente dit un seul mot à la critique conservatrice, en notant qu’il n’est pas entièrement d’accord avec M. Orbán. Ceci est encore adoucie par ajoutés ces désaccords se pose pas uniquement en liaison avec le Premier ministre hongrois.

enhardi

Ces réactions sont convaincus que Orbán se comporter sans risque au milieu de l’Europe comme un autocrate populiste. L’a encouragé à poursuivre sa croisade contre la démocratie libérale. La seule façon de l’arrêter – sont aussi les valeurs fondamentales de l’Europe, afin de protéger l’estime de soi de l’Europe – si apporté à la sélection: un gouvernement démocratique doit se comporter comme un homme, parce que sinon, il páriává.

En tant que premier partenaire économique de l’Allemagne de l’économie hongroise, Mme Merkel pour être à la tête d’une action d’arrêt anti-Orban. Juncker côté et Manfred Weber, président du Parti populaire européen (PPE), un disque dur, des mesures crédibles devraient être envisagées, en particulier l’exclusion de la fraction Fidesz du PPE du Parlement européen.

plus de grèves

Deuxièmement, Mme Merkel doit préciser avant Orban que le pays peut s’attendre à des peines sévères si vous allez plus loin sur la route, vous êtes en train de conduire. Comme Birgitta Ohlsson ministre suédoise des Affaires européennes a suggéré l’idée de fonds de l’UE doit être placé avec le retrait de la Hongrie – Le Premier ministre hongrois distribue déjà ces parmi les supporters.

En outre, le Premier ministre hongrois à être signalé au traité européen de suspendre les droits de vote de la Hongrie conformément à l’article 7 des institutions de l’UE. Cet article prévoit la peine contre les pays qui ont violer systématiquement de manière significative les valeurs fondamentales de l’UE.

En outre, l’examen de l’état ​​de l’Union devrait mettre en place des mécanismes plus efficaces de la démocratie dans les États membres. Les dirigeants européens doivent adopter la proposition danoise-germano-néerlandais-finnois en mai dernier à cet égard. Il convient de donner à l’Agence européenne des droits fondamentaux que vérifier régulièrement l’état des droits fondamentaux et de l’état de la démocratie dans les Etats membres. La Commission européenne et le Conseil devraient être habilités à ordonner les corrections sur les tests qu’ils échouent pays.

Défendre la démocratie

Enfin, à l’instar de la Norvège, tous les pays européens devraient accroître leur soutien aux initiatives de la société civile – le gouvernement Orban a mis la pression sur la société civile – et à trouver des moyens novateurs de promouvoir des médias indépendants. Après les médias publics hongrois jouer pleinement kottájából urbain, Radio Free Europe et de la Deutsche Welle, il doit considérer que le lancement de la radiodiffusion hongroise.

Si Orban succès un état ​​de non libérale du sport dans l’UE, vous peut se sentir encouragé d’autres à suivre son exemple. Heureusement pour l’Union et les États membres sont beaucoup de moyens pour empêcher cela. Simplement une volonté politique claire est nécessaire, intervenir contre le danger dans lequel ils présentent Orban contre la démocratie.

Si la politique de Viktor Orbán en Allemagne, l’agence de protection constitutionnelle est susceptible de répondre à une telle violence due aux activités anti-démocratiques. Il est temps pour l’Allemagne à appliquer une valeur constitutionnelle de base pour la protection de la démocratie (wehrhafte Demokratie). Montrer que cette base de la démocratie dans l’UE dans son ensemble est en mesure de se défendre – est considéré par les auteurs.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 175 megnézve, 1 alkalommal mai nap |