< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Beszólt a norvég miniszter Orbánnak////Called in Norwegian Minister Orbán

| Mobile | RSS

Beszólt a norvég miniszter Orbánnak////Called in Norwegian Minister Orbán

Beszólt a norvég miniszter Orbánnak

Magyarország útja vissza a múltba címmel közölt olvasói levelet csütörtökön a Financial Times európai kiadása Vidar Helgesentől, Norvégia európai ügyekkel foglalkozó miniszterétől.

A politikus úgy véli: a magyar kormány hátat fordít a Nyugatnak 25 évvel azután, hogy Magyarország megnyitotta határait Nyugat felé, és mozgásba lendítette Európa újraegyesítését. Helgesen szerint Orbán Viktor “szellemi vaskupolával” védené ki a külföldi befolyást, szakítani akar a nyugati dogmákkal és ideológiákkal, s illiberális államot szeretne létrehozni.

A miniszter külön kiemeli, hogy a miniszterelnök éppen akkor említette példaként a szerinte sikeres Oroszországot, miközben az EU a szankciókat készítette elő Moszkva ellen Ukrajna szuverenitásának megsértéséért.

vidar helgesenVidar Helgesen

Helgesen úgy látja: az illiberális állam kiépítése Magyarországon jó ideje tart, ennek jelének tartja azt is, hogy 2010-es hatalomra kerülése óta a kormány lecserélte az igazságszolgáltatás vezetőit, múzeumok és színházak igazgatóit, szigorúbban ellenőrzi a sajtót, valamint megváltoztatta a választási rendszert, továbbá idén “támadást indított a civil szervezetek ellen”.

Helgesen felidézi, hogy Orbán Viktor azzal vádolta meg Norvégiát, hogy saját érdekeinek érvényesítése érdekében támogat politikai aktivistákat Magyarországon. A tárcavezető kijelenti: Magyarország megsérti a norvég alapokról szóló megállapodást, amelynek legnagyobb haszonélvezője maga a kormány, ezért a civil szervezetek támogatását folytatják ugyan, de a kormánynak szánt pénzek folyósítását felfüggesztették.

Szijjártó: hiteltelen a nyilatkozat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a norvég európai ügyi miniszter nyilatkozata hiteltelen, homályos általánosításokon alapul és figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb tényeket. Szijjártó Péter közölte, hogy ha egy Európai Unión kívüli ország minisztere nyilvánosan kezdi félteni az Európai Uniót egyik tagjától, elvárható volna, hogy tiszteletben tartsa a legalapvetőbb európai értékeket. Vagyis illene tájékozódni és illene tiszteletben tartani a tényeket – tette hozzá. Az államtitkár kijelentette: Magyarország és a magyar emberek korábban sokat tettek egész Közép-Európa szabadságáért, a kontinens újraegyesítéséért, most pedig komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy Európa visszaszerezze korábbi versenyképességét. “A magyar megoldások sikeresek, korábban sokat támadott intézkedéseinket egyre több országban látjuk viszont” – fogalmazott. Szijjártó Péter szerint Magyarország Európa egyik legnyitottabb országa. Kifejtette: a külföldi közvetlen működő tőke állománya meghaladta a 80 milliárd eurót, európai vállalatok folyamatosan hajtanak végre újabb és újabb munkahelyteremtő beruházásokat az országban, ezzel szavazva bizalmat a magyar politikai, gazdasági és társadalmi stabilitásnak. “Ezek a tettek számítanak, nem pedig a hiteltelen, homályos általánosságokon alapuló politikai nyilatkozatok” – mondta.

Vidar Helgesen tudatja: Norvégia nem tagja ugyan az EU-nak, de mélyen elkötelezett az európai integráció értékei mellett, amelyeket szerinte most éppen egy olyan állam kérdőjelez meg, amely tagja az EU-nak, és tetemes uniós támogatásban részesül.

“Éppen ezért értetlenül állok előtte és csalódott vagyok, hogy az uniós intézmények jobbára semmilyen választ sem adtak erre” – írja Helgesen, aki úgy véli, hogy a berlini fal leomlásának 25. évfordulóján az Európai Uniónak félreérthetetlenül meg kellene mutatnia, nem tűri, hogy határain belül jöjjön létre újra egy illiberális állam.

Post by atv.hu.

atv.hu / MTI

forrás:atv.hu

Called in Norwegian Minister Orbán

Hungary way back in the past, readers write a title published on Thursday in the European edition of the Financial Times on Helgesentől Vidar, Minister for European Affairs of Norway.

The politician believes that the Hungarian government turn their backs on the West 25 years after Hungary opened its borders to the West, and the reunification of Europe in motion. According to Helgesen Viktor Orban’s “intellectual vaskupolával” would protect the foreign influence, wants to break the western ideologies and dogmas, and to create illiberal state.

The Minister points out in particular that the prime minister had just said he thought a successful example of Russia, while the EU was the penalties for violations of the sovereignty of Ukraine against Moscow.

Vidar Helgesen helgesenVidar

Helgesen sees: building the illiberal state in Hungary for a long time takes this signal holds also that since 2010, coming to power the government has upgraded the justice leaders, museums and theaters, directors, stricter monitoring of the press, and changed the electoral system, and this year, “launched an attack against the NGOs.”

Helgesen recalls that Viktor Orbán has accused Norway, in order to assert the interests of supporting political activists in Hungary. The ministry leader declares Hungary in breach of the agreement on the Norwegian funds, the major beneficiaries of the government itself, so as to continue to support civil unions, but suspended the disbursement of funds for the government.

Szijjártó: disbelieving the statement

Parliamentary State Secretary at the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade to base discredited, vague generalizations statement by the Norwegian Minister for European Affairs and ignore the most basic facts. Peter Szijjártó said that if a non-EU country ministers publicly begin to be worried about a member of the European Union, might be expected to respect the fundamental European values. In other words, ought to respect and ought to be informed of the facts – he added. The Secretary stated that Hungary and the Hungarian people have had a lot of freedom in Central Europe, the continent újraegyesítéséért, and now serious efforts are being made to recover prior Europe’s competitiveness. “The Hungarian successful solutions, previously embattled measures we have seen, however, more and more countries” – said. According to Peter Szijjártó Hungary is one of the most open countries in Europe. He explained: foreign direct working capital stock of more than EUR 80 billion for European companies carried out continuously with new job-creating investments in the country, with votes of confidence in the Hungarian political, economic and social stability. “These actions count, not the discredited political statements based on vague generalities,” – he said.

Vidar Helgesen informs us: because Norway is not a member of the EU, but deeply committed to the values ​​of European integration, which according to him was now called into question by a state which is a member of the EU, and considerable EU support.

“That is why blankly in front of him and I am disappointed that the EU institutions mostly no answer in this” – writes Helgesen, who believes that the Berlin Wall, the fall of the 25th anniversary of the European Union should show clearly, can not tolerate that borders come up again in an illiberal state.

Post by atv.hu.

atv.hu / MTI

Source: atv.hu

Leave a Reply 298 megnézve, 1 alkalommal mai nap |