< Böngészés > Főoldal / Egyéb kategória / Blog article: Komoly vád: az EU élősködői a magyarok?//// Accusation grave: l’UE parasites Hongrois?

| Mobile | RSS

Komoly vád: az EU élősködői a magyarok?//// Accusation grave: l’UE parasites Hongrois?

2014. szeptember 4. | hozzászólás | Egyéb kategória

Komoly vád: az EU élősködői a magyarok?

Csehország és Magyarország példájával próbálja bizonyítani az EU-s pénzelosztás léhaságát egy Nagy-Britannia uniós kilépése mellett kardoskodó társadalomkutató.

Ha van valami, amiben az Európai Unió jól teljesít, az a mások pénzének elverése. Az elmúlt negyven évben a brüsszeli bürokraták profi szintre emelték ezt a tevékenységet. A napokban aláírt partnerségi megállapodások a legjobb példái a brit adófizetők pénzének felelőtlen elosztására – véli Luke Stanley, a Get Britain Out függetlenségi mozgalom kutatási munkatársa.

Az elmúlt hónapban Nagy-Britannia befizetett 10 milliárd fontot (12,54 milliárd euró) a közös költségvetésbe, ami része 103 milliárdos teljes hozzájárulásának. Az uniós elosztási szabályok szerint ez az összeg egyebek mellett elvileg arra szolgál, hogy segítsen csökkenteni a munkanélküliséget négy EU-tagállamban, Csehországban, Franciaországban, Magyarországon és Portugáliában – fejtegeti Stanley a brit konzervatív breitbart.com véleményportálon megjelent cikkében.

Bent herdálnak

Ez a négy tagország írt alá partnerségi megállapodást Brüsszellel. Miközben a pénz végső soron a foglalkoztatás erősítését hivatott szolgálni, Csehországban és Magyarországon alacsonyabb a munkanélküliségi ráta az EU 10,2 százalékos átlagánál – így ezek az országok a semmire kapják a brit adófizetők pénzét, ráadásul a cseh mutató még a britnél is jobb. És ami még bizarrabb, az az, hogy mindkét kelet-közép-európai ország részben a tengeri és halászati alapból kapja a pénzt, miközben egyiknek sincs tengerpartja.

A francia munkanélküliségi mutató sem igazán indokolja a támogatást, mivel éppen hogy csak meghaladja az uniós átlagot (10,3 százalék). A portugál ugyan valóban magas, 14,3 százalék, ám a cikk szerzője szerint Franciaország és Portugália gondjai abból fakadnak, hogy csatlakoztak az eurózónához, azaz részt vesznek a közös európai valuta bevezetésének utópisztikus, kudarcot valló kísérletében.

Kint tágasabb

A dél-európai munkaerő túlértékelésével az EU okozza az európai munkanélküliség megugrását, ezért ütődött és korrupt megoldás a foglalkoztatás javítására fordítani a közös kasszába befizetett forrásokat. A 10 milliárd fonttal, amit a britek európai szomszédjuknak ajándékoztak, javíthatnák saját országukban a foglalkoztatást, különösen a fiatalok körében. Ehelyett a szigetország adófizetőinek zsebéből kivett pénzt hanyatló uniós tagállamok kitömésére fordítják.

Az EU által elköltött pénz 13 százalékát a britek fizetik be. Az előbbi példából látható, hogyan verik el ezt a forrást. Ha tényleg azt akarjuk, hogy azok döntsenek a pénzünkről, akiket közvetlenül mi választottunk meg, akkor egyetlen lehetőség áll előttünk: ki kell léptetnünk Nagy-Britanniát az EU-ból – összegzi véleményét Luka Stanley függetlenségpárti mozgalmár.

forrás:napi gazdaság.hu

Accusation grave: l’UE parasites Hongrois?

République tchèque et la Hongrie tente de montrer l’exemple de l’allocation financière de l’UE d’un des guerriers frivoles à côté de la sortie de la Grande-Bretagne de la recherche sociale de l’UE.

Si il ya une chose que l’Union européenne se porte bien, les autres se cachent de l’argent. Au cours des quarante dernières années, cette activité a augmenté le niveau de bureaucrates professionnels à Bruxelles. Les meilleurs exemples d’accords de partenariat signés dans les jours de l’argent des contribuables britanniques est allocation irresponsable – que Luc Stanley, associé de recherche de Get Out de la Grande-Bretagne du mouvement d’indépendance.

Le mois dernier, la Grande-Bretagne a payé 10 milliards de livres (€ 12,54 milliards) du budget commun, qui fait partie de la contribution totale de 103 milliards. En vertu des règles de l’UE, la répartition de ce montant entre autres choses, en principe, est conçue pour aider à réduire le chômage dans quatre États membres de l’UE, la République tchèque, la France, la Hongrie et le Portugal – Stanley discute l’article dans le portail britannique breitbart.com de l’opinion conservatrice apparu.

dissiper l’intérieur

Les quatre pays ont signé un accord de partenariat avec Bruxelles. Alors que l’argent est finalement le gain de l’emploi est destiné à servir, la République tchèque et la Hongrie, la baisse du taux de chômage le plus dans la moyenne de 10,2 pour cent de l’UE – de sorte que ces pays sont rien obtenir de l’argent des contribuables britanniques, en plus de l’indice tchèque a également Britni est mieux. Et ce qui est encore plus bizarre, c’est que les deux pays du Centre et de l’Est dans le fonds maritime et de la pêche reçoit l’argent, alors qu’aucun d’entre eux ont des plages.

Le taux de chômage français ne justifie pas vraiment l’appui, que juste au-dessus de la moyenne européenne (10,3 pour cent). Les Portugais n’ont en effet élevé, 14,3 pour cent, mais selon l’auteur de l’article, la France et le Portugal problèmes découlent du fait que l’adhésion à la zone euro, qui est impliqué dans la monnaie commune européenne, l’utopie, l’expérience ne.

A l’extérieur, spacieuse

Travail européen austral causée par l’importance excessive de l’UE pour les pointes de chômage européens, si corrompu et frappé une solution pour améliorer les fonds de l’emploi déposé versés dans le pot. Les £ 10000000000 que la Colombie a fait don de leurs voisins en Europe, pourraient améliorer leur propre pays d’emploi, en particulier chez les jeunes. Au lieu de cela, l’île est poche l’argent des contribuables de remplissage dévoués pris de la baisse des États membres de l’UE.

13 pour cent de l’argent dépensé par l’UE sur la Colombie-payé. L’exemple précédent montre comment battre cette source. Si vous voulez vraiment pour décider de la pénzünkről ceux que nous avons élus directement, la seule façon d’aller: qui devrait entrer en Angleterre de l’UE – Luka Stanley résume les points de vue de l’activiste pro-indépendance.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 173 megnézve, 1 alkalommal mai nap |