< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Csapás az orosz hírszerzésre Kémbotrány Lengyelországban//// Blow to the Russian intelligence Kémbotrány Poland

| Mobile | RSS

Csapás az orosz hírszerzésre Kémbotrány Lengyelországban//// Blow to the Russian intelligence Kémbotrány Poland

2014. október 20. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Csapás az orosz hírszerzésre
Kémbotrány Lengyelországban

A hét második felének legnagyobb belpolitikai botránya Lengyelországban, hogy a belbiztonsági szolgálat (ABW) és a katonai csendőrség letartóztatta a lengyel hadsereg egyik ezredesét, a Nemzetbiztonsági Minisztérium tisztjét. Emellett őrizetbe vettek egy, a lengyel parlamenttel szoros kapcsolatokat ápoló ügyvédet is. Mindkettőjüket idegen állam javára való kémkedéssel gyanúsítják. Nem kizárt, hogy az ügyben további letartóztatások is várhatók.

A hadügyminisztérium ezredese közbeszerzési eljárásokkal és katonai eszközök beszerzésével foglalkozott. A gyanút oroszokkal való társasági kapcsolatai keltették fel, már két hónapja figyelték. A különleges szolgálatok által elfogott civil egy kettős, lengyel és orosz állampolgárságú jogász, aki egy varsói cégnél dolgozik.

A legfőbb ügyész türelmet kért a részletek ismertetését illetően, a szakértők szerint viszont az a személy, akinek befolyása volt a katonai beszerzésekben, komoly veszélyt jelenthet, annál is inkább, mert a lengyel hadsereg modernizációja folyik, olyan szinten, amelyet Európa még nem ismer. Ha egy kémnek sikerül megtorpedóznia egy ilyen folyamatot, az állam biztonságát is veszélyeztetheti.

Mára a TVN24 egy információjából az is kiderült, hogy egy Stanislaw Sz. nevű jogász a civil, akit egy külföldi hírszerzésnek való kémkedéssel vádolnak. Senki sem mondta ki Oroszország nevét, de a média egyértelműnek tartja, annál is inkább, mert a jogász lengyel-orosz állampolgársággal rendelkezik. Az illető a szejm egyes bizottságainak munkájában is részt vett, főleg az olajjal és az energetikával foglalkozókéban. A hírportál szerint a kémnek egy listája volt otthon azokról a személyekről, akiket be akart szervezni, és ezek közül jó néhányat már sikerült is bevonnia az ügybe.

Az információ szerint az Oroszországnak kémkedő ügynököt főleg az energetikai kérdések érdekelték, Listáján magas beosztású személyek szerepeltek, újságírók, szakértők, PR területen dolgozók, akiket az orosz szolgálatok be akartak szervezni.

A Rzeczpospolita című napilap szerint a letartóztatott tiszt nem csupán a lengyel hadsereget, de a NATO-t érintő titkokhoz is hozzáférhetett. A fiatal jogász viszont nemsokára az egyik minisztériumban kezdte volna meg munkáját.

A Tusk-kormány volt belügyminisztere, Marek Biernacki a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülése után újságíróknak megerősítette, hogy a két letartóztatott személy az orosz hírszerzés javára dolgozott

A katonatisztet 3-tól 15 évig terjedő börtön fenyegeti, ha bebizonyosodik a kémkedés gyanúja, a civil személyt 10 évig terjedő börtönre ítélhetik. Az ügyben nyomozást folytat a civil és a katonai ügyészség is.

forrás:168óra.hu

Blow to the Russian intelligence
Kémbotrány Poland

Second half of the week’s biggest domestic political scandal in Poland, the domestic security service (ABW) and the military police has arrested a colonel of the Polish Army, the Department of Homeland Security officer. In addition, one in custody, the Polish parliament close ties to attorneys. Both of them were in favor of a foreign state are suspected of spying. It is quite possible that the matter further arrests are expected.

The Ministry of Defence, Colonel of tenders and the procurement of military equipment addressed. Suspicion of corporate relations with Russians arouse, we observed two months ago. Captured by the special services of a civilian dual Polish and Russian nationality, a lawyer who works for a company in Warsaw.

The Attorney General of patience for the detail description of regards, according to experts, however, the person who had great influence on military procurement, pose a serious threat, all the more so because the Polish army modernization going on at a level that has not been described in Europe. If a spy megtorpedóznia manage such a process could jeopardize the security of the state.

Today, information about a TVN24, it turned out to be a lawyer Stanislaw Sat. Called civil accused of spying for a foreign intelligence. Nobody said a Russian name, but the media it is ambiguous, the more so because the lawyer Polish-Russian nationality he possesses. The person involved in the work of each committee of the Sejm, mainly in the oil and energy sector foglalkozókéban. The news site said the spy home a list of the persons who wanted to organize, and many of these have already managed to involve the issue.

According to the information of the Russia spy agent mainly interested in energy issues, this list included high-ranking persons, journalists, experts, public relations professionals, who wanted to organize a service in Russia.

The daily Rzeczpospolita said the arrested officers was not only the Polish army, but secrets involving NATO also had access. The young lawyer, however, soon had started work in one ministry.

The Tusk government, former minister, Marek Biernacki after the closed session of parliament national security committee, confirmed to reporters that the two arrested persons worked in favor of the Russian intelligence

A military officer from 3 to 15 years in prison is threatened if there is evidence of suspicion of espionage, the civilians sentenced to 10 years in prison. The case investigation for civil society and the military prosecutor’s office.

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 185 megnézve, 1 alkalommal mai nap |