< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Melegkérdés: kihátrált a pápa mögül a szinódus////Hot Domanda: sostenuto da dietro il Sinodo, il Papa

| Mobile | RSS

Melegkérdés: kihátrált a pápa mögül a szinódus////Hot Domanda: sostenuto da dietro il Sinodo, il Papa

2014. október 21. | 1 Hozzászólás | Fecsegő hírek

Melegkérdés: kihátrált a pápa mögül a szinódus

Most első ízben tűnik úgy, hogy megrendült Ferenc pápa eddigi sikerszériája. A vatikáni szinódusban a többség ugyanis nem követte a pápa reformpolitikáját a meleg és elvált katolikusok megítélésével kapcsolatban – számolt be a brit The Telegraph. A pápa „ellenséges merevséget” és a „túlzott jóakarat rombolását” emlegette.

A kéthetes püspöki tanácskozást követően vasárnap szavaztak a szinódusi záródokumentumról. A határozat 62 pontjából 59-et kétharmados többséggel szavaztak a püspökök, és pont a legkényesebb témák, a melegkérdés és a válás, osztották meg a püspöki tanácskozást, melyben a modernizálók álláspontja – beleértve a reformer Ferenc pápa eddigi egyházpolitikáját – maradt alul. A dokumentum a többi között hangsúlyozta a melegek és leszbikusok tisztelettel és gyengédséggel való befogadását. Ami viszont az azonos nemű párkapcsolatokat illeti, a püspökök kijelentették: semmilyen alapja nincsen annak, hogy ezeket hasonlónak tekintsék az isteni szándék szerinti házassághoz és a családhoz. Ezt a pontot 118 igen és 62 nem szavazattal fogadták el. A dokumentum szerint az elváltak és újraházasodottaknak az áldozás szentségében való részesítéséről megoszlottak a vélemények (104 volt az igen és 74 a nem szavazat), és a kérdést tovább kell vizsgálni.

Ez pedig arcvesztés lehet Ferenc pápa számára, aki szerint az evangélium középpontjában nem a szexuális erkölcsök kérdése áll – és szerinte az egyházi szolgálat lényegét sem ezek kell, hogy képezzék. A pápa inkább meg szeretné győzni a katolikus egyházat afelől, hogy elfogadó legyen az elváltak, a melegek és az egyéb „rendezetlen” párkapcsolatokban élő egyháztagok felé.

A pápa azonban rossz lóra tett. A rendkívüli zsinat megtorpedózta Ferenc pápa toleránsabb egyház felőli reményeit, de az is lehet, hogy egész küldetését meghiúsította – vélekedett a Telegraph. Ugyan a pápa politikáját sokan üdvözölték, főleg miután a katolikus egyház melegekhez való viszonyát firtató kérdésre azt felelte, hogy „ki vagyok én, hogy törvénykezzem?”, sokakat megzavart ez a tolerancia. A 19. században élt brit Newman bíboros írása szerint a teológia fejlődik, de a doktrína nem. A Tanítóhivatal vagy az Egyház tanításán nem lehet változtatni, mert a „megismert igazság megváltozhatatlan” – utalt a néhai főpap írására korábban Ratzinger bíboros, aki később Benedek pápa néven Ferenc pápa elődje lett.

Ferenc pápa viszont meg akarja reformálni az egyházat, és ennek érdekében még a judaizmusból is példákat hoz: egy múlt héten elmondott szentbeszédében például utalást tett a zsidó tanítók Krisztus idejében elkövetett „hibáira”. „Miért nem értették ezek a törvénytudók az idők jeleit? Mert nem voltak nyitottak. Be voltak zárkózva saját rendszerükbe. Tökéletes rendszernek tartották a törvényt, és ebben érezték biztonságban magukat.”

Ferenc pápa céljai érdekében arra kérte a püspököket, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és ne azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy mi a szabály, hanem azt, hogy mi a szabály szellemi tartalma. Nyilván úgy érezhette, hogy a püspökök is változást akarnak. Különben mi másért hívta volna össze a rendkívüli zsinat formájában sorra kerülő, ritkaság számba menő összejövetelt – tette fel a kérdést a tekintélyes brit lap.

A zsinat záródokumentuma ugyanakkor nem hozta meg az áttörést Ferenc pápa számára. Semmi nem történt azon túl, hogy a szinódusi határozat nem az egyháztól megszokott, éles kifejezéssel utal a homoszexuális kapcsolatokra, hanem mindössze „rendezetlennek” nevezi azokat.

A kudarcot burkoltan maga az egyházfő is elismerte, amennyiben úgy fogalmazott, hogy a szinódus közös egyházi és emberi út volt, éppen ezért voltak pillanatok, amikor a „sietség, máskor a fáradtság vagy éppen a lelkesedés vezette”. Ferenc pápa a szinódus majdnem minden ülésszakán részt vett csendes megfigyelőként. Benyomásait úgy foglalta össze, hogy a tanácskozáson az „ellenséges merevség” és a „túlzott jóakarat rombolása” is megfigyelhető volt. Hozzátette: kívülről sokaknak úgy tűnhetett, mintha az egyház vitázott volna, egymással szemben álló felekkel, a pápa azonban biztosítja az egyház egységét.

atv.hu / The Telegraph / MTI

forrás:atv.hu

Hot Domanda: sostenuto da dietro il Sinodo, il Papa

Ora per la prima volta sembrano Papa Francesco scosso la sua striscia successo. Il Sinodo vaticano della maggioranza non è seguita dalla politica di riforma del papa in relazione alla percezione di gay e divorziati cattolici – ha riferito il quotidiano britannico The Telegraph. “Rigidità ostile” del Papa e “distruzione eccessiva di buona volontà”, ha parlato di.

Dopo le due settimane di Sinodo dei Vescovi ha votato delibere záródokumentumról Domenica. La decisione di 59 a 62 voti su una maggioranza di due terzi dei vescovi, e gli argomenti punto più delicato, temi caldi e il divorzio, ha condiviso la discussione del Vescovo, in cui la posizione modernizzatori – tra cui Chiesa riformatore attuale politica di Francesco del Papa – rimane bassa. Il documento afferma, tra l’altro gay e lesbiche con rispetto e gentilezza ammissione. Tuttavia, per quanto riguarda le relazioni omosessuali, i vescovi hanno dichiarato, alcuna base di considerarli simile al matrimonio e alla famiglia, secondo la volontà divina. Questo punto è stato di 118 sì e 62 no voti sono stati adottati. Secondo il documento per i divorziati risposati pulire il sacramento della Santa Comunione è parte dell’Unità di opinioni diverse (era 104 a favore e 74 voti contrari), e la questione debba essere ulteriormente approfondito.

Questo può essere una perdita di faccia per Francesco Papa, che secondo il Vangelo al centro della questione non si tratta di costumi sessuali – e secondo lui, né l’essenza del servizio di chiesa dovrebbero essere coperti. Quanto più si vuole convincere il papa della Chiesa cattolica ha assicurato che l’accettazione sia divorziato verso i gay e le altre “in sospeso”, poche relazioni membri della Chiesa vivono.

Tuttavia, il papa ha fatto il cavallo sbagliato. La straordinaria sinodo di papa Francesco silurato speranze di un lato più tollerante di una casa, ma è anche possibile che l’intera missione è stato sventato – Telegraph opinato. Mentre molti hanno accolto con favore le politiche del papa, soprattutto dopo la Chiesa cattolica in relazione alla questione relativa gay ha detto: “chi sono io per törvénykezzem?” Molte persone sono state confuse, questa tolleranza. Vissuto nel 19 ° secolo, britannico Cardinale Newman, come richiesto dalla teologia in evoluzione, ma non la dottrina. Il magistero o dell’insegnamento della Chiesa non possono essere modificati a causa della “nota verità immutabile” – riferendosi alla fine del prelato scrivendo prima il cardinale Ratzinger, che divenne il predecessore di Papa Benedetto XVI, papa con il nome di Francesco tardi.

Francesco Papa, però, vuole riformare la chiesa, e, a tal fine, ma fornisce anche esempi di giudaismo: un sermone settimana scorsa ha detto le insegnanti ebrei, come il riferimento al tempo di Cristo commesso “errori”. «Perché non hanno capito i segni dei tempi degli avvocati? Perché non erano aperti. Essi sono stati bloccati nei loro sistemi. Sistema perfetto era la legge, e si sentiva al sicuro in se stessi “.

Ai fini di Francesco Papa ha chiesto ai vescovi di prendere la komfortzónájukból, e non chiedono se stessi la domanda, qual è la regola, ma che il contenuto intellettuale di ciò che la regola è. Ovviamente, hanno ritenuto che i vescovi vogliono cambiare. Inoltre, cos’altro sarebbe stato chiamato, raro riunione che si terrà nella forma di un Consiglio straordinario – ha reso la questione del prestigioso quotidiano britannico.

Documento finale del Consiglio, tuttavia, non ha portato Francesco alla svolta papa. Non è successo niente oltre a questo, il Sinodo della Chiesa decisione di non familiare, il termine si riferisce alle relazioni omosessuali taglienti, ma solo “disorganizzato”, li chiama.

Il fallimento del capo della Chiesa stessa implicitamente riconosciuto quando ha detto che il Sinodo è stato un modo religioso e umano comune, che è il motivo per cui ci sono stati momenti in cui la “fretta e in altri momenti di stanchezza o di essere guidati dall’entusiasmo.” Papa Francesco quasi ogni sessione del Sinodo ha partecipato come osservatore silenzioso. Riassume le sue impressioni alle deliberazioni della “rigidità nemico” e “distruzione eccessiva di buona volontà”, è stato osservato. Ha aggiunto che molte persone potrebbero sono apparsi dal di fuori, come se la Chiesa aveva combattuto con le parti opposte, ma il Papa assicurare l’unità della Chiesa.

atv.hu / The Telegraph / MTI

Fonte: atv.hu

Leave a Reply 197 megnézve, 1 alkalommal mai nap |