< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Stoiber: fontos, hogy Magyarország is hallassa a hangját Brüsszelben A magyar kormányfő megítélését számos félreértés nehezíti////Stoiber is important that Hungary has heard the voice of Brussels The Hungarian Prime complicate the assessment of the many misconceptions

| Mobile | RSS

Stoiber: fontos, hogy Magyarország is hallassa a hangját Brüsszelben A magyar kormányfő megítélését számos félreértés nehezíti////Stoiber is important that Hungary has heard the voice of Brussels The Hungarian Prime complicate the assessment of the many misconceptions

2014. november 24. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Stoiber: fontos, hogy Magyarország is hallassa a hangját Brüsszelben
A magyar kormányfő megítélését számos félreértés nehezíti

 

Edmund Stoiber volt bajor tartományi miniszterelnök szerint fontos, hogy Magyarország is hallassa a hangját Brüsszelben. A politikus a közmédiának adott interjút, amelyből A Lényeg című műsor részleteket közölt vasárnap este.

Edmund Stoiber több párbeszédet tart indokoltnak, ugyanis értékelése szerint Brüsszelből nagyon gyorsan jönnek a kritikák. Kijelentette: határozottan úgy látja, hogy Magyarország és a kormány a Brüsszelből érkező kritikákat, ajánlásokat, elvárásokat a saját törvényi keretein belül – talán egy kivétellel – teljesítette.

A volt bajor kormányfő arra is kitért, lehet, hogy két választás között rosszabbak a közvélemény-kutatási eredmények, de a döntő az, hogyan értékelik a kormányzati ciklus eredményeit a választók, amikor szavazni mennek; nem pedig az, amit egy publicisztikai klíma vagy egy vita mutat.

A Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) tiszteletbeli elnöke nagyon következetesen cselekvő emberként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnököt, aki céljait saját útján járva igyekszik elérni. Lehetnek ellenvélemények, de azt nem tartja elfogadhatónak, hogy egy szabadon választott kormányt, egy országot valamilyen általánosított vádakkal illessenek – szögezte le.

Edmund Stoiber hangsúlyozta: azoknak csak szurkolni lehet, akik csapást mértek a kommunista rendszerre és most vezetik az országot. Megjegyezte: nem kell mindennel egyetérteni, de a magyar-bajor kapcsolatok teherbíróak, kiállják a mostani viharokat is.

A meg nem jelent interjúról

Kitért arra is, hogy a német Welt am Sonntag által Orbán Viktorral készített interjú ügyében beszélt Mathias Döpfnerrel, a lapot kiadó Axel Springer vezetőjével, és szóba kerültek a magyar-német kapcsolatok, valamint a magyar érdekek is. Úgy vélte: a magyar kormányfő ottani megítélését számos félreértés nehezíti, s ez az ellentmondásos helyzet is ebből következett.

Edmund Stoiber közölte: mindig fontosnak tartotta, hogy ne csak a nagy országok jelentsék az Európai Uniót, hanem Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Írország, Hollandia és Belgium is hallassa hangját, és kívánatos lenne, hogy az ugyanolyan erős legyen, mint a nagy népességszámú államoké. Kiemelte: azért támogatta mindig a választások során és ellenzékben is Orbán Viktort, mert makacssága, népszerűtlen fellépései ellenére az ő világos gondolkodása, az ő hangja “egy fontos oszlop a 28-ak Európájában”.

A volt bajor tartományi miniszterelnök szerint a politikai cselekvés nem mindig esik egybe a vezető német újságírók véleményével, ugyanakkor Orbán Viktor és Horst Seehofer bajor miniszterelnök találkozóján is egyértelművé vált, hogy kölcsönösen érdekeltek a jó kapcsolat továbbfejlesztésében.

forrás:magyar hírlap.hu

Stoiber is important that Hungary has heard the voice of Brussels
The Hungarian Prime complicate the assessment of the many misconceptions

Bavarian Prime Minister Edmund Stoiber was it important to have your voice heard in Hungary also in Brussels. Politicians in közmédiának interviewed, of which the program was provided details Bottom Sunday evening.

Edmund Stoiber more dialogue to be appropriate, as assessed by the criticism coming from Brussels very quickly. He stated firmly believes that the government of Hungary and criticism from Brussels, recommendations and expectations within the framework of its laws to fulfill perhaps one exception.

The former Bavarian prime minister also stated, it could be worse between the two election poll results, but the crucial factor is how to evaluate the results of the election cycle the voters when they go to vote; rather than, as indicated by a publicist or a climate debate.

Honorary President of the Bavarian Christian Social Union (CSU) is consistently described as a man of action, Viktor Orbán, Prime Minister, the goals to be reached by walking on their own. There may be disagreements, but I do not accept that a freely elected government of a country is a generalized accusations illessenek pinned down.

Edmund Stoiber stressed that they can only cheer who blow to the communist regime and now lead the country. He noted: you do not have to agree with everything, but the Hungarian-Bavarian relations teherbíróak, can stand up to the recent storms.

The unpublished interview

He added also that matter interview with Welt am Sonntag by the German Mathias Döpfnerrel Viktor Orban spoke, publisher Axel Springer, the head of the page, and have been discussed in the Hungarian-German relations and the Hungarian interests. He believed that the Hungarian prime minister there several misunderstandings complicate the assessment of, and this controversial situation which occurred.

Edmund Stoiber said: always considered it important that not only the big countries are reported to the European Union, but also Hungary, Slovakia, Slovenia, Ireland, the Netherlands and Belgium also make your voice heard, and it would be desirable to make it as strong as the large number of population one of states . He stressed he has always supported the elections and opposition Viktor Orban also because, despite the stubbornness, unpopular actions of his clear thinking, his voice “is an important pillar of the 28s of Europe”.

The former Bavarian prime minister said the policy actions do not always coincide with the opinion of the leading German journalists, while Viktor Orban and Horst Seehofer, Bavarian Prime Minister meeting it became clear that a common interest in the further development of good relations.

Source: Hungarian hírlap.hu

 

 

Leave a Reply 232 megnézve, 1 alkalommal mai nap |