< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: McCain másodszor is nekiment Orbánnak////McCain hit his second Orbán

| Mobile | RSS

McCain másodszor is nekiment Orbánnak////McCain hit his second Orbán

2014. december 4. | hozzászólás | Fecsegő hírek

McCain másodszor is nekiment Orbánnak

A szenátor szerint Orbán intézkedései fenyegetik az intézményes függetlenség, illetve a fékek és egyensúlyok alapelvét és mélységes aggodalmat keltenek a magyar demokratikus normák pusztulásával kapcsolatban.

Ráadásul McCain szerintsokan bírnak hasonló véleménnyel a Fidesz-kormányról. A szenátor említi például a Velencei Bizottság 2013-as határozatát, mely így szólt: „Orbán alkotmányjogi változtatásai fenyegetik a demokráciát és a jogállamot az országban, az alkotmánymódosítások ellentmondanak az európai szabványoknak és az alapvető jogoknak; valamint fennáll a veszély, hogy az Európa Tanács három alappillérét – a hatalommegosztást, az emberi jogok védelmét és a jogállamiságot – is negatívan befolyásolják.”

McCain arra is felhívja a figyelmet, hogy több újságíró-szervezet is elítélte a megfélemlítő és öncenzúrára kényszerítő magyar sajtótörvényt. Emlékeztet az Európai Központi Bank többszöri figyelmeztetésére, hogy Orbán kormánya beavatkozik központi bankjának függetlenségébe, és felszólítására, hogy tartsák tiszteletben a pénzügyi világ függetlenségét.

McCain a múlt hónapban kitiltott magyarok ügyéről azt írja, hogy André Goodfriend a kitiltásokat figyelmeztetésként fogta fel arra, hogy a magyar kormány vonja vissza azokat a törvényeket, amik az aggasztó, negatív trendekhez, a jogállam gyengüléséhez, a civilszervezetek elleni támadásokhoz és az átláthatóság hiányához vezettek.

A szenátor szerint Orbán Viktor az intézkedéseit egy újfajta államrend, illiberális demokrácia építésével igazolja, de az elképzelései ellentmondanak a NATO és az EU alapvető értékrendjének. Ezek magukkal hozzák a „a szabadság meggyengülését, a hatalommal való visszaélést, faji megkülönböztetést és gazdasági megszorításokat. Ennek mindnek tanúi lehettek Magyarországon, mióta Orbán hatalmon van.”

Idézet McCain eredeti közleményéből:

„Democracy without respect for rule of law, separation of powers, and the protection of economic, civil, and religious liberties is not only inadequate, it is dangerous. It brings with it the erosion of liberty, the abuse of power, ethnic divisions, and economic restrictions – all of which we have witnessed in Hungary since Prime Minister Orban took power. Prime Minister Orban has justified his actions by calling for a new state model based on ‘illiberal democracy,’ but his vision defies the core values of the European Union and NATO. These alliances are founded not only on the principle of democracy, but also rule of law and the protection of individual liberty and fundamental freedoms. All members must remain committed to these values.”

forrás:168óra.hu

McCain hit his second Orbán

According to the senator’s actions threaten the institutional independence Orban and the principle of checks and balances and deep concern about the Hungarian connection with the destruction of democratic norms.

In addition, according to McCain’s people have similar opinions of the Fidesz government. The senator mentioned as the Venice Commission’s 2013 decision, which said, “Orban constitutional changes threaten democracy and the rule of law in the country, the constitutional amendments contradict the European standards and fundamental rights; and there is a danger that the Council of Europe’s three main pillars – the separation of powers, the rule of law and protection of human rights. – also negatively affect ”

McCain also draws attention to several journalists’ organizations condemned the intimidation and self-censorship compelling Hungarian media law. Reminds me of the European Central Bank repeatedly warn that Orban’s government interferes with the independence of the central bank and request to respect the independence of the financial world.

McCain last month banned Hungarians Habré writes that Andre Goodfriend the ban were held up as a warning that the Hungarian government to revoke the laws that led to the alarming negative trends, the rule of weakening of the attacks on civil society organizations and the lack of transparency .

The senator under the actions of Viktor Orbán’s a new kind of political system, the construction of illiberal democracy, but a contradiction with the ideas of NATO and the EU’s fundamental value system. These are associated with the “freedom of strength, of power abuse, racial discrimination and economic constraints. As they all witnessed in Hungary, Orban since they are in. ”

Quote McCain’s original notice of:

“Democracy without Respect for rule of law, separation of Powers, and the protection of Economic, civil, and religious Liberties is not only inadequate, it is also dangerous. It brings with it the erosion of liberty, the abuse of power, ethnic divisions, and Economic restrictions – all of Which we have witness in Hungary since Prime Minister Orban Took power. Prime Minister Orban has Justified his actions by calling for a new state model based on ‘illiberal Democracy,’ but his vision defies the core values of the European Union and NATO. These alliances are Founded not only on the Principle of Democracy, rule of law but bottom and the Protection of Individual Liberty and Fundamental Freedoms. All members must REMAIN These values of committed to. ”

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 133 megnézve, 1 alkalommal mai nap |