< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Orbán: tovább csökkenhet a Fidesz népszerűsége////Orbán further reduced the popularity of Fidesz

| Mobile | RSS

Orbán: tovább csökkenhet a Fidesz népszerűsége////Orbán further reduced the popularity of Fidesz

2014. december 15. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Orbán: tovább csökkenhet a Fidesz népszerűsége

A jövőbeni kormányzati lépések tovább csökkenthetik majd a Fidesz népszerűségét – mondta Orbán Viktor a Bloomberg amerikai hírügynökségnek adott interjújában, amelyben arról is beszélt, hogy a kormány azt tervezi: legkésőbb 2017-ben csökkenti a bankadó mértékét.

A magyar gazdasági modell bizonyította, hogy a kétkedőknek nincs igazuk – jelentette ki a miniszterelnök. Szerinte a gazdasági növekedés 3 százalékot meghaladó mértéke és az, hogy a költségvetési hiány az Európai Unió által meghatározott korlát alatt van, igazolta, hogy gazdaságpolitikája működőik.

“Ezt magyar modellnek nevezzük, és olyan mint egy dongó. A tudósok szerint súlya, mérete és szárny-fesztávolsága miatt a dongó nem lenne képes repülni, de mégis repül” – mondta a hétfőn ismertetett interjúban. Kiemelte a gazdasági bővülést, a csökkenő munkanélküliséget és a szilárd költségvetést, nem értett egyet viszont azokkal a statisztikákkal, amelyek szerint az országban nőtt a szegénység és csökkentek a közvetlen külföldi befektetések.

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány vissza akarja szerezni Magyarország befektetői besorolását, és azt tervezi, hogy legkésőbb 2017-ben csökkenti a bankadó mértékét és már jövőre felülvizsgálhat más adókat is. Szavai szerint a bankadóról azt követően születik majd döntés, hogy fokozatosan kivezetik a devizaalapú jelzálogot, és függ a hitelezők bővülő hitelkínálatától is.

“Tárgyalásban állunk a bankszektorral a bankadó mértékének normalizálásáról, mert az rendkívül magas Magyarországon” – mondta a miniszterelnök. “Ez 2016 vagy 2017 körül válik lehetővé, ha jó megállapodást kötünk, amire nagyobb az esély, mint bármikor a 2010-es hatalomra kerülésünk óta” – tette hozzá.

A több milliárd dollárnyi devizahitel 2015 közepéig való forintra való átváltása és a külföldi fizetőeszközök részarányának csökkenése az államadósságban Orbán Viktor szerint csökkenteni fogja a külső sebezhetőséget és növelni fogja “a monetáris politika manőverezési terét”.

“Meg kell néznünk a közvetlen külföldi beruházások dinamikáját, és az minden évben javul. Senkit sem akarunk kiszorítani, az ágazati adókat azért vezettük be, hogy nagyobbak legyenek az állami bevételek, nem azért, hogy kisebbek” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a kormány “keresi” azt a pillanatot, amikor csökkentheti majd az adókat. Mint mondta, arról folyik a vita, hogy ezt a jövő év közepén vagy 2016-ban kell-e megtenni.

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány a Budapest Bank és az MKB Bank idei megvásárlása után is további banktulajdon megvásárlására törekszik. A cél az, hogy bankszektorban a magyar tulajdon 50 százalék fölé emelkedjen, aminek a kormány szerint fel kell lendítenie a hitelezést.

A szolgáltatók akvizícójával, így az E.ON gáztározó létesítményeinek felvásárlásával ellentétben a kormány azt tervezi, hogy a két bankot három éven belül el fogja adni, mert Orbán Viktor szerint a kormány tudatában van Szlovénia példájának, amely 3,2 milliárd dollárt fordított a rosszul vezetett állami tulajdonú bankok megmentésére. “A szlovén példa értékes és veszélyes tapasztalat. Ezért vagyunk óvatosak” – mondta.

A kormányfő védelmébe vette a “jólétiről a munkaalapúvá” való átalakulás programját, rámutatva, hogy a közmunka csökkentette a munkanélküliséget és az abban részvevők bére több mint a duplája lehet a segélynek. Úgy vélte, a szegénységgel kapcsolatos nemzetközi statisztikák félrevezetők lehetnek, mert azok nem veszik figyelemben az olyan, nem pénzalapú támogatást, mint az ingyenes tankönyvek és iskolai étkeztetés biztosítása.

“Nem értünk egyet a szegénység tendenciájának alakulására vonatkozó megállapításokkal. A tendencia nagyon jó. Senki sem elégedett a jelenlegi helyzettel. És annak megvitatása, hogy mit lehetne jobban csinálni, hasznos vita” – nyilatkozott.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a jövőbeni kormányzati lépések tovább csökkenthetik majd a Fidesz népszerűségét. A miniszterelnök kitért a külföldi fenyegetettségre is: mint mondta a Kremlnek az Ukrajna miatti EU-szankciókért való megtorlása az oroszországi export 17 százalékába kerül Magyarországnak. A kormányfő nem zárja ki a forint elleni spekulatív támadásokat, mint amilyet 2011-ben sikerült túlélnie.

“A közgazdászok azt mondják, be tudják bizonyítni, hogy annak alapján, amit teszünk nem tudunk ilyen sok célt megvalósítani, hogy nem tudunk egy virágzó, növekvő, munkahely-teremtő gazdaságot létrehozni. A valóság az, hogy tudunk” – mondta Orbán Viktor.

MTI

forrás:atv.hu

Orbán further reduced the popularity of Fidesz

The future government measures will further reduce the popularity of Fidesz Viktor Orban said the American news agency Bloomberg in an interview in which he also said that the government plans: the latest in 2017 to reduce the rate of the bank levy.

The Hungarian economic model to show that the skeptics are right said the Prime Minister. In his view, rate, and that the deficit is below the limits set by the European Union, more than 3 percent of economic growth showed that economic policies are active.

This is called the Hungarian model, and it’s like a bumblebee According to scientists because of the weight, size and wingspan of the Bumblebee would not be able to fly, but fly.” – Said in an interview on Monday described. He highlighted the economic growth, falling unemployment and solid budget, however, disagreed with the statistics, according to which the country has increased poverty and a decrease in foreign direct investment.

Viktor Orban said that the government wants to get back investor classification of Hungary, and plans to later than 2017, reducing the bank tax next year and has been subject to review by other taxes. According to him the bank tax will be decided after that gradually led out of foreign currency mortgages, and depends on the supply of credit lenders also expanding.

“We negotiate the normalization of the banking sector, the rate of the bank levy, because the extremely high in Hungary” said the Prime Minister. “This will allow around 2016 or 2017, if we make good agreement you more chances than at any time since coming to power in the 2010 he added.

Conversion of foreign currencies and a decrease in the share of the billions of dollars of foreign currency loans to HUF 2,015 in the middle of the national debt will reduce external vulnerabilities and increase of monetary policy maneuvering space,” according to Viktor Orbán.

“We need to look at the dynamics of foreign direct investment, and improve every year do not want to displace anybody, sectoral taxes introduced in order to be larger than the state revenue, not to small. Said.

The Prime Minister said the government is “looking forthe moment when you will reduce your taxes. As he said, a debate that this mid-2016 or the next year needs to be done.

Viktor Orban said that the government is seeking to purchase additional bank property after the Budapest Bank and MKB Bank this purchase. The goal is that the Hungarian banking sector ownership exceeding 50 percent, which should boost lending, according to the government.

Providers akvizícójával, so the acquisition of E.ON’s gas storage facilities as opposed to government plans to build the two banks will be sold within three years, because according to Viktor Orbán’s government is aware of the example of Slovenia, which translates into $ 3.2 billion of poorly managed State-owned bank bailouts. . “The Slovenian example valuable and dangerous experience why we are cautious,” – he said.

The prime minister defended the welfare of the munkaalapúvátransformation of the program, pointing out that the Public Works reduced unemployment and its participants may pay more than double the amount of the benefit. He thought that international statistics on poverty can be misleading because they do not take attention of non-cash-based support, such as providing free textbooks and school meals.

We do not agree with the findings on poverty trend in the evolution of the trend is very good No one is satisfied with the current situation and to discuss what could be done better, useful debate…” Said.

Viktor Orban said that the future government measures will further reduce the Fidesz‘s popularity. The prime minister also addressed the foreign threat: he said the Kremlin with the EUUkraine retaliation for sanctions for the Russian export 17 per cent will be stunned to Hungary. The Government does not rule out speculative attacks against the forint than that in 2011, managed to survive.

Economists say they are able to proved that based on what we can not have so many goals to realize that we are not in a thriving, growing, jobcreating economy to create the reality is that we can.” – Said Viktor Orban.

MTI

Source: atv.hu

 

Leave a Reply 204 megnézve, 1 alkalommal mai nap |