< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Richard Field: Orbánok és Lázárok okozták az első világháborút/// Richard Field: Urbane und Lazarus wurde von dem Ersten Weltkrieg verursacht

| Mobile | RSS

Richard Field: Orbánok és Lázárok okozták az első világháborút/// Richard Field: Urbane und Lazarus wurde von dem Ersten Weltkrieg verursacht

2014. december 30. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Richard Field: Orbánok és Lázárok okozták az első világháborút

Elsősorban az Orbán Viktorhoz és Lázár Jánoshoz hasonló európai politikusok felelőtlen viselkedése és döntései okozták az első világháborút – emlékeztet a Magyarországon élő amerikai vállalkozó, Richard Field a Kövér Lászlónak írt nyílt levelében. Field online újságja a napokban azt írta: menekülnek a befektetők Magyarországról.

Richard Field az elmúlt hetekben számos nyílt levelet intézett az ország vezetéséhez.

Az amerikai vállalkozó Orbán Viktor december 23-án a köztévének adott interjúja kapcsán a miniszterelnöknek a következő kérdéseketteszi fel:

1. Hogy lehet az, hogy nem a kormány hibája, hogy az október 12-i választások óta nem nyugodtak le a dolgok?

2. Miért kellene az Egyesült Államoknak befolyást szereznie Kelet-Közép-Európában, amikor már most is jelentős befolyása ott és máshol is?

3. Ha a magyar ügyészség vizsgálatot indíthat André Goodfriend, az amerikai nagykövetség ügyvivője ellen rágalmazásért, akkor miért nem indíthat vizsgálatot Vida Ildikó, a NAV elnöke ellen korrupció miatt?

4. Ön tényleg úgy gondolja, hogy a befektetők 25 milliárd dollárért vásárolnak majd magyar állampapírt 2015-ben, ha továbbra is folytatódik a diplomáciai repedés az Egyesült Államok és Magyarország között?

A Columbia Egyetemen történész diplomát szerzettt Field a Kövér Lászlónak december 28-án írt nyílt levélben az Országgyűlés elnökét a történelemben való járatlansággal és – Kövér Ukrajnával kapcsolatos kijelentése miatt – ellenségeskedés szításával vádolja.

„Épp száz esztendővel ezelőtt a magyar 20. királyi honvéd gyalogoshadosztály, amely csupán egyike volt az első világháborúban harcoló tíz magyar hadosztálynak, a harcok kitörése utáni fél év során elesett 535 tisztjét és 30,232 közkatonáját gyászolta. Ez a háború összesen 516,095 a Magyar Korona országaiból származó katona életét követelte. 2015 március 22.-én lesz éppen száz éve annak, hogy 117 ezer magyar katona, köztük harmincezer sebesült került orosz fogságba. Sokuk sohasem látta többé Magyarországot.

Az első világháborúnak igen sokféle oka volt, az viszont mindenképpen kijelenthető, hogy elsősorban az európai politikusok felelőtlen viselkedésének és döntéseinek volt köszönhető. Olyan politikusokénak tehát, mint amilyen Ön, Orbán Viktor vagy éppen Lázár János.

Az a tény, hogy Ön érzéketlenül a Nyugat és Oroszország közötti, ukrajnai patthelyzetre úgy hivatkozik, mint a „negyedik világháborúra” (amely alatt azt érti, hogy ez második világháború és a hidegháború folytatása lenne) nem csupán a történelemben való járatlanságára utal, de Önt is azon felelőtlen politikusok hosszú sorába utalja, akik nem tettek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy elkerüljék a káosz felé csúszást, és önkéntelenül is a nyílt ellenségeskedés kitörését, és milliók halálát segítené elő.”

Field Lázár Jánost sem kíméli: a neki írott levél Lázár szónoki képességeinek hiányát feszegeti és a Magyar Hírlapnak adott, külföldi összeesküvésről is szóló interjú kapcsán azt írja a kancelláriaminiszterről: „biztosíthatom önt, hogy a hallott szavak nem az ön szavai, hanem Orbán Viktor szavai (vagy bárkié, aki beszédeit és spontán megjegyzéseit írja).”
Lázár fácánvadászata, luxusórája és lakásszerzése sem marad ki a számonkérő levélből, mely a következő kérdéssel zárul:

„Kíváncsi lennék, ön személy szerint mennyit áldozott 2014-ben olyan jótékonysági szervezeteknek, amelyek valóban a szegényeket segítették Magyarországon. Nem a Fidesz-párti Civil Összefogás Fórumára (CÖF) gondolok, melyet az a kormánytisztviselő működtet, aki eldönti, hogy mely civil szervezetek jogosultak állami pénzekre, és melyek nem, hanem olyan civil szervezetekre, amelyek anyagi támogatást nyújtanak annak a beszámolók szerint 3,3 millió magyarnak, aki anyagi nehézségek között élik az életüket.”

forrás:168óra.hu

Richard Field: Urbane und Lazarus wurde von dem Ersten Weltkrieg verursacht

Zunächst wurde unverantwortliches Verhalten und die Entscheidungen von Viktor Orban und europäische Politiker wie John Lazarus durch den Ersten Weltkrieg verursacht – erinnert an die amerikanischen Unternehmer in Ungarn, Laszlo Kover Richard Field schrieb in einem offenen Brief. Feld Online-Zeitung schrieb kürzlich, dass die Investoren aus Ungarn fliehen.

Richard Feld in den letzten Wochen mehr offenen Brief an die Führung des Landes.

Der amerikanische Unternehmer Viktor Orbán am 23. Dezember des Jahres der Verbindung zwischen dem Interview mit dem Ministerpräsidenten die folgenden Fragen gegeben:

1. Wie ist es möglich, dass es nicht die Schuld der Regierung, nicht die Dinge sich seit den 12 Oktober-Wahlen zu beruhigen?

2. Warum sollten die Vereinigten Staaten, um Einfluss in Mittel- und Osteuropa, wo es bereits erheblichen Einfluss und anderswo zu erwerben?

3. Wenn die ungarische Staatsanwaltschaft Einführung eine Untersuchung André Goodfriend, Geschäftsträger der US-Botschaft gegen Verleumdung, warum nicht eine Untersuchung Ildikó Vida, Präsident des NAV vor wegen der Korruption zu eröffnen?

4. Glauben Sie wirklich, dass die Anleger 25000000000 $ ungarischen Staatsanleihen im Jahr 2015 zu kaufen, wird fortgesetzt, wenn die diplomatischen Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und in Ungarn?

Columbia University Historiker, erlangte er einen Abschluss im Bereich Laszlo Kover, in einem offenen Brief vom 28. Dezember Präsident der Nationalversammlung nicht vertraut mit der Geschichte und – wegen der Ukraine Aussage über Fat – schüren Feindlichkeit vorgeworfen.

“Ich vor hundert Jahren war die ungarische königliche Armee 20. Infanteriedivision, die eine von nur zehn im Ersten Weltkrieg Kampf ungarischen Abteilung war, sank im Halbjahr nach Ausbruch der Kämpfe 535 Offiziere und Matrosen trauerte 30,232. Dieser Krieg forderte insgesamt 516,095 Soldaten der ungarischen Krone Ländern Leben. 22. März 2015 werde ich noch vor hundert Jahren auf 117.000 ungarischen Soldaten, darunter dreißigtausend Verwundete russische Gefangene sein. Viele von ihnen sahen ihn nie wieder, Ungarn.

Der Erste Weltkrieg war eine Vielzahl von Gründen, aber den ganzen Weg zu sagen, das ist vor allem der europäischen Politiker unverantwortliches Verhalten und Entscheidungen der vielen Jahrzehnten. Es politikusokénak so wie du, war Viktor Orban John Lazarus.

Die Tatsache, dass Sie kaltschnäuzig zwischen dem Westen und Russland, der Ukraine Pattsituation wird als “vierten Weltkrieg” genannt (in der er bedeutet, dass es der Zweite Weltkrieg und die Fortsetzung des Kalten Krieges wäre) nicht nur bezieht sich auf die Geschichte der falschen, aber Sie auch auf der langen Liste der unverantwortliche Politiker, die alles in ihrer Macht zu vermeiden, Schiebetüren auf Chaos geschehen beziehen, und konnte nicht umhin, zu öffnen, um den Ausbruch der Feindseligkeiten und den Tod von Millionen zu helfen. ”

Feld Lazarus John blieb nicht verschont die ihrem Brief geschrieben Mangel Lazarus rhetorischen Fähigkeiten von gespannten und der ungarischen Herald insbesondere in Bezug auf das Interview auf ausländische Verschwörung schreibt die kancelláriaminiszterről: “Ich kann Ihnen versichern, dass die gesprochenen Worte sind nicht deine Worte, aber Viktor Orbán Worte (oder jemand, der Vorträge und spontane Äußerungen) schreibt. ”
Lazarus fácánvadászata, Luxus-Uhren und die Übernahme der Gehäuse ist aus Reckoning Brief, der mit der folgenden Frage endet links:

“Ich frage mich, wie viel Sie persönlich im Jahr 2014 als gemeinnützige Organisationen, die wirklich geholfen, die Armen in Ungarn geopfert. Ich meine nicht die Fidesz-Partei Bürgerforum auf Unity (COF), die von den Regierungsbeamten, die entscheiden, welche NGOs sind für die Staatsfinanzen, und sind nicht in Betrieb ist, aber als Nicht-Regierungsorganisationen, die finanzielle Unterstützung für die berichteten 3,3 liefern Millionen Ungarn, die ihr Leben in finanziellen Schwierigkeiten zu leben. ”

Quelle: 168óra.hu

Leave a Reply 185 megnézve, 1 alkalommal mai nap |