< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Orbánék új értelmet adtak a korrupciónak//// Orbán a donné un nouveau sens à la corruption

| Mobile | RSS

Orbánék új értelmet adtak a korrupciónak//// Orbán a donné un nouveau sens à la corruption

2014. december 30. | hozzászólás | Fecsegő hírek

szerző_Lengyel L. László

Orbánék új értelmet adtak a korrupciónak

A korrupció nálunk már rég nem a zsebbe csúsztatott borítékokról és a nokiás dobozokról szól, ennél sokkal hatékonyabb módszerekkel nagyságrendekkel nagyobb összegek nyúlhatók le a törvényesség látszatával és lényegében kockázat nélkül. A cél manapság nem csupán a meggazdagodás, hanem a nemzeti vagyon újraosztása.


Hol vannak már a régi szép idők, amikor a közpénzzel vagy befolyással rendelkezők egyszerű megvesztegetésében láttuk a korrupció lényegét? A kisstílű, pitiáner módszerek helyébe az elmúlt negyedszázadban egyre professzionálisabb megoldások léptek, a szervezettség és hatékonyság az utóbbi években jutott a csúcsra. Miközben Orbánék konkrét bizonyítékokat követelnek az amerikaiaktól a korrupciós vádakra, a szemünk láttára vált a közpénzek ipari méretű lenyúlása a fideszes rendszer szerves részévé, sőt meghatározó céljává.

Pedig a korrupció ellenes szólamok fontos szerepet játszottak a Fidesz 2010-es választási győzelmében, alátámasztva jól időzített ügyészségi fellépéssel. A korrupciót hagyományosan értelmező, naiv közvélemény számára látványos húzás volt tízmilliókat tartalmazó nokiás dobozokról vagy érték alatti ingatlaneladásokról beszélni, gyorsan előzetesbe is helyezve a gyanúsított szocialista politikusokat. Azóta kiderült, hogy nem is volt nokiás doboz, ki is vették a vádiratból, a hatodik kerületi ingatlanmutyinál pedig a vádpontok jelentős része szintén eltűnt. Nota bene néhány százmilliós értékvesztés gyanúja miatt ült évekig előzetesben a volt polgármester, miközben most az ötödik kerületben több mint hárommilliárdos, hivatalosan sem tagadott árcsökkentéssel lebonyolított, felettébb különös ingatlanügyletek miatt semmilyen eljárás sem indult.

Ez persze aprópénz az igazán jelentős tételek mellett. A közpénzek lenyúlásának korszerű módja olyan jogi és szervezeti háttér megteremtése, amely a korrupciót is új magaslatokra helyezi. Először is olyan törvényeket kell hozni, amelyek lehetővé teszik a szabad rablást, és lehetetlenné az ellenőrzést, az esetleges felelősségre vonást. Ott van például a közbeszerzési törvény módosítása, Orbánék egyik első intézkedése, amely egyebek mellett lehetővé tette a nyílt pályáztatás elkerülését a 25 millió forint alatti megbízásoknál. Csodák csodájára hirtelen többszörösére ugrott a 20-25 millió közötti szerződések aránya és a rájuk kifizetett pénz. Vagy ott van az állami földek haszonbérletbe adását érintő jogi szabályozás, amely teljesen átláthatatlanná tette az egész folyamatot, így gond nélkül lehetett több tízezer hektárt juttatni a párthoz közelállóknak. A pályáztatással sem kellett mindenhol bíbelődni: annak megkerülésével adhattak ingyenes használatba hatalmas területeket, érdekes véletlen folytán a parlament mezőgazdasági bizottsága fideszes alelnökének érdekeltsége 56 helyen kapott földeket.

Folytathatnánk a sort a testre szabott törvényekkel, amelyekkel jól behatárolható érdekcsoportokat hoznak helyzetbe, lásd például a kaszinókról vagy a kereskedelmi adókról szóló törvénykezést. Itt százmilliárdos nagyságrendről van szó, egyesek hatalmas ajándékot kapnak kedvezmények formájában, mások versenyelőnyt, a többiek viszont tízmilliárdokat buknak. Ez már nem egyszerűen pénzmozgatás, hanem a gazdasági viszonyok tudatos átrendezése a saját hátország javára, amit egyébként az energetikában, a közszolgáltatásoknál és a bankszférában is látunk. Gondoljunk csak a takarékszövetkezetekre, amelyeket egy idevágó törvény alapján kisajátítottak, százmilliárdnyi közpénzt nyomtak beléjük, majd tovább adták egy Fidesz-közeli érdekeltségnek.

A széles értelemben vett korrupció fő forrása a nagy állami fejlesztések elosztása, méghozzá leginkább uniós pénzekből. Ez igazi bőségszaru, hiszen sok ezermilliárd forintról beszélünk, amely jól csatornázva jut el a slepphez. 2010-13 között a Közgép részvételével pályázó konzorciumok összesen 700 milliárd /!/ forint pénzt kaptak, számos esetben úgy, hogy nem is volt más pályázó, vagy mindenki mást kizártak, sőt utólag még a megbízási díjat is megemelték. Így fordulhat elő, hogy például közel négymilliárd forintba kerüljön egy kilométernyi autópálya, vagy 50 milliárdba egy viszonylag rövid vasúti pályaszakasz felújítása. Minket legfeljebb az vigasztalhat, hogy a magyar adófizetők zsebét ennek csupán a töredéke terheli, a javát a gazdagabb uniós országok polgárai fizetik.
Forrás: http://fungie.hu/

A közpénzek ma már nyíltan vándorolnak a politikusok, rokonaik, barátaik stb. érdekeltségei felé. Mit szólt volna a Fidesz, ha a szocialista államtitkárok annak idején büszkén vállalják, hogy igenis azoknak adnak megbízást, akik közel állnak hozzájuk és akiket jól ismernek? Mit mondott volna Orbán Viktor, ha Gyurcsány Ferenc vejének a cége több milliárd forint közpénzt kapott volna? A Fidesz annak idején nagy botrányt csapott, hogy Horn Gyula hatvan egynéhány évesen, több évtizedes külügyi pályafutás, több éves miniszterség és kormányfőség után egy nem kirívó házat vett magának. Most a külügyi tárca ifjú vezetője, akinek mindeddig semmilyen polgári munkája nem volt, kezdettől fogva hivatásos politikus, egy kisebb vagyonért hatalmas, feltűnő luxussal kialakított és berendezett házat vett magának – és a fideszes vezetés büszkén kiáll mellette, irigységgel vádolva a kétkedőket.

Itt tartunk ma, nem csoda, hogy az emberek teljesen kiábrándultak és korruptnak tartják a politikai elitet. A mára kialakult újraelosztási rendszer nem csupán felháborító és igazságtalan, de a legfőbb akadálya az ország gazdasági-társadalmi fejlődésének, és ha így folytatódik, évtizedekre visszavet minket. Ez tényleg irányváltás, a nagy nyitás jegyében egyre távolodunk a nyugati értékrendtől és gyorsulva követjük a keleti rossz példákat. Valóban ezt akarjuk?

forrás:168óra.hu

Laszlo L. szerző_Lengyel

Orbán a donné un nouveau sens à la corruption

La corruption ne est pas avec nous il ya longtemps glissé dans les enveloppes de poche et sur les boîtes de Nokia est d’environ méthodes beaucoup plus efficaces de grandeur des quantités plus élevées de lapin lire sans le prétexte de la légalité et essentiellement risque. L’objectif aujourd’hui ne est pas seulement devenir riche, mais la redistribution de la richesse nationale.

Où sont les bons vieux jours où l’argent public ou de l’influence ces simples pot de vin ont vu l’essence de la corruption? Les méthodes, les petits petits sont remplacés par le dernier quart de siècle, des solutions de plus en plus agréés inscrits l’organisation et l’efficacité au cours des dernières années est venu vers le haut. Bien Orbán exiger des preuves spécifiques des Américains sur des accusations de corruption, sous les yeux des fonds publics deviennent système à grande échelle une partie intégrante d’un hold-up du Fidesz, même but décisif.

Mais la rhétorique anti-corruption a joué un rôle majeur dans la victoire électorale 2010 du Fidesz, soutenir l’action de poursuites en temps opportun. Corruption lieux publics traditionnellement interprète naïfs tirait sur la boîte ou la vente de biens immobiliers de Nokia sur une valeur inférieure aux dizaines de millions avec talk avancer rapidement à placer les politiciens socialistes suspects. Depuis lors, il se est avéré qu’il n’y avait pas de boîte de Nokia, qui a également pris la vádiratból, le sixième district ingatlanmutyinál est une part importante des charges a été également disparu. Nota bene a siégé pendant quelques 100.000.000 années soupçonnés dépréciation provisoire de l’ancien maire, tout en maintenant le cinquième arrondissement, a mené plus de trois milliards, ni officiellement nié par la baisse des prix, en raison des opérations de propriété très spéciale, aucune poursuite n’a été engagée.

Ce petit changement de cap en plus des articles vraiment importants. L’argent public lenyúlásának façon moderne pour créer un cadre juridique et institutionnel qui met nouveau niveau de corruption. Vous devez d’abord créer des lois qui permettent la liberté de vol qualifié, et impossible à contrôler la mise en accusation possible. Un exemple est la modification de la Loi sur les marchés publics, l’une des premières mesures Orban, qui a permis d’éviter les engagements d’appels d’offres ouverts sous 25 millions de HUF, entre autres. Miraculeusement a soudainement sauté plusieurs fois et le ratio de l’argent qui leur est versé dans les contrats entre 20-25 millions d’euros. Ou il ya des lois qui régissent l’administration des terres domaniales louées, qui a fait l’ensemble du processus est complètement opaque, donc des dizaines de milliers d’hectares ont été retournés aux spectateurs du parti sans aucun problème. Le processus de demande n’a pas eu à tripoter partout: en contournant son utilisation pourrait donner d’immenses zones libres d’intérêt en raison de la Fidesz Comité de l’agriculture parlementaire vice-président aléatoire des terres d’intérêts reçus à 56.

Pouvons-nous sorte de lois sur les douanes, qui peuvent être déterminées par des groupes d’intérêt de prendre la position, voir, par exemple sur les lois des casinos ou des taxes sur les échanges. Des centaines Ici vous seront attribués de milliards sont impliqués, certains d’entre eux d’énormes gagner des prix sous forme de rabais, un avantage concurrentiel, et les autres, cependant, ne parviennent pas à des dizaines de milliards. Ce ne est plus simple transport de l’argent, mais le climat économique consciente réorganiser leur cœur en faveur de ce qui serait autrement dans le secteur de l’énergie, les services publics et le secteur bancaire est également la bienvenue. Pensez aux coopératives d’épargne, qui sont appropriables basée sur une loi pertinente, des centaines de milliards d’argent public dans les imprimés et ont adopté une Fidesz intérêt sont à proximité.

La principale source de la corruption au sens large des grandes améliorations de distribution appartenant à l’Etat, même le plus de fonds de l’UE. Ce est une véritable corne d’abondance, puisque nous parlons de plusieurs milliers de milliards de forints, qui est bien canalisées pour atteindre l’entourage. Entre 2010-13 Közgép participation de consortiums d’appel d’offres avait un total de 700 milliards /! / HUF argent, dans de nombreux cas, de sorte qu’il n’y avait pas d’autre candidat, ou tout le monde est exclue, et même plus tard a augmenté les frais d’agence. Ainsi peut se produire, par exemple, près de quatre milliards de forints en une autoroute kilomètres, ou 50 milliardièmes de rénovation de voie ferrée relativement courte. Nous sommes plus que six console pour les contribuables hongrois fiscales poches de ce se trouve à seulement une fraction de la prestation versée aux citoyens des pays les plus riches de l’UE.
Source: http://fungie.hu/

Les finances publiques sont désormais ouvertement migrent vers la politiciens, parents, amis, etc. Vers intérêts. Qu’est-ce que vous avez dit Fidesz, les secrétaires d’Etat socialistes fièrement à l’époque, de sorte qu’ils puissent être mis en service, qui sont près d’eux et ils connaissent bien? Qu’est-ce que vous avez dit Viktor Orban, Premier fils en droit si la société avait reçu plusieurs milliards de forints de l’argent public? Fidesz scandale a frappé la grande époque, Gyula Horn, à l’âge de soixante en quelques décennies de la carrière des affaires étrangères, après plusieurs années de miniszterség kormányfőség et non pas une flagrante se est acheté une maison. Maintenant, le jeune leader ministère des Affaires étrangères, qui a jusqu’à présent aucun travaux de génie civil n’a pas été dès le début un politicien professionnel, une petite maison de fortune est immense, le luxe flashy conçu et meublé en elle-même – et les dirigeants Fidesz est fier d’être à côté de lui, l’envie accusant les sceptiques.

Nous sommes ici aujourd’hui, il ne est pas étonnant que les gens sont conservés élite politique complètement désabusés et corrompus. Le régime redistribution a évolué non seulement scandaleuse et injuste, mais le principal obstacle au développement économique et social du pays, et si cela continue pendant des décennies moi nous soutenir. Ce est vraiment en train de changer la direction, la grande ouverture dans l’esprit d’obtenir plus loin de l’ouest à l’est de suivre les valeurs personnelles et l’accélération de mauvais exemples. Nous voulons vraiment le faire?

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 165 megnézve, 1 alkalommal mai nap |