< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: A vezér menekül///Fiche de vente – Le chef se enfuit

| Mobile | RSS

A vezér menekül///Fiche de vente – Le chef se enfuit

2015. január 8. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Lapajánló – A vezér menekül

A 168 Óra e heti címlapján Szelényi Iván látható. A neves szociológiaprofesszor a vele készült interjúban úgy interpretálja a közelmúlt eseményeit, hogy miután megsérült az eddig sebezhetetlennek hitt vezér karizmája, odalett a Fidesz körüli varázs is, ezért érthető, hogy a párton belül a nyilvánosság számára is látható törésvonalak keletkeztek, és hogy Orbán Viktor már a menekülőútját készíti elő. A hetilap digitális változatát itt lapozhatja végig.

Több dologban hasonlóan vélekedik másik interjúalanyunk, Bruck Gábor stratéga, kampánymenedzser. Ő is úgy látja, hogy Orbán meggyengült és az Egyesült Államok már nemzetbiztonsági kockázatként tekint rá. Az elemző ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az ellenzék is meggyengült, és az újfajta civil kezdeményezések még kiforratlanok. Mindenesetre úgy összegez: jöjjön az új generáció!

Erre a következtetésre jut egyébként glosszájában Mester Ákos is, aki, miközben egy felelőtlen politikusi megjegyzést tűz tollhegyre, reményét az utóbbi hónapok tüntetőibe helyezi, akik nézete szerint visszaszerzik majd az elveszett demokráciát.

Az Orbán-rezsim agóniáját választotta témájául ezen a héten Koltai Tamás is, de ő – miközben rámutat, hogy „bohózat az egész, a háztáji stadionnal mint uralmi jelképpel” – arra figyelmeztet egy újévi történet elbeszélésével, hogy ha túllépünk az Orbán-rezsimen, előítéleteinket akkor is nehéz lesz meghaladnunk.
Lapozzon bele digitális kiadásunkba.

Internetes fórumozóink most Kövér László házelnök azon kijelentése kapcsán ragadtak számítógépet, miszerint a negyedik világháború zajlik, Magyarország pedig olyan gyalogként lépked a pályán, amely nem hajlandó az amerikaiak szabályai szerint játszani.

Nemrégiben Tétényi Éva volt a 168 Óra interaktív rádióműsorának, a Szerda 11-nek a vendége. A vele készült interjú szerkesztett változatából megtudhatjuk, mit csinál most, hogy már nem ő vezeti Esztergomot, hogyan vélekedik a tüntetésekről, és miféle jelkép a piros keretes szemüveg, amelyet mostanában visel.

A minap temették el Hárs Istvánt, a Magyar Rádió egykori legendás elnökét. Nagyítás rovatunk szerzője egy leendő emléktábla felállítását javasolja ennek kapcsán.

Hagyományaink szerint januári első számunkban is folytatjuk azt a szépirodalmi mellékletet, melyet karácsonykor elkezdtünk. Ezúttal három kiváló írót kértünk föl a szereplésre: Parti Nagy Lajost, Szántó T. Gábort és Péterfy Gergelyt. Volt, aki novellát írt, volt, aki publicisztikát, és volt, aki valamit e kettő között.

Kulturális rovatunkban Bölcs István elmélkedik Végel László új könyve kapcsán a kisebbségi írói létről és az elmúlt század történeteiről. És folytatjuk az Avar Istvánnal készült egykori interjú közlését. A hajdani beszélgetőtárs, Mester Ákos ennek a résznek ezt a címet adta: Most miért menjek odébb?

forrás:ma.hu

Fiche de vente – Le chef se enfuit

La couverture de 168 heures de cette semaine Szelényi visible. Le célèbre professeur de la sociologie dans son interview interprète les événements récents qui ayant été endommagés précédemment invulnérable leader d’opinion charisme, fait le tour de la magie Fidesz, il est donc compréhensible que dans le parti des failles visibles ont été générés pour le grand public, et que Viktor Orban a menekülőútját à préparer. Version numérique du magazine, vous pouvez faire défiler ici.

Comme beaucoup de choses, dit un autre interlocuteur, Bruck Gabor stratège, directeur de campagne. Il croit aussi que les États-Unis a été affaiblie et le risque de la sécurité nationale comme il semble Orban. L’analyste, cependant, souligne également que l’opposition a été affaibli, et la nouvelle génération d’initiatives civiles encore immature. En tout cas, je résume: la nouvelle génération à venir!

Ce est la conclusion contraire Akos glosszájában Maître, qui, comme un politicien irresponsable commentaire plumes feu, met son espoir dans les derniers mois, les manifestants, qui va retrouver le point de vue de la démocratie perdue.

Le régime agonie Orbán thème choisi pour cette semaine Tamas Koltai, mais il – tout en soulignant que “une farce toute la cour Stadium comme symbole autoritaire» – prévient la narration de l’histoire une nouvelle année de que si nous allons au-delà des préjugés du régime Orban alors nous mourrons dur.
Faites défiler dans notre édition numérique.

Connexion Internet avec un ordinateur fórumozóink coincé maintenant l’affirmation de Laszlo Kover haut-parleur qui la quatrième guerre mondiale en cours, et la Hongrie comme un pied foulant le chemin qui refuse de jouer selon les règles des Américains.

Eve était récemment Tétényi 168 heures de l’émission de radio interactive, mercredi, l’invité du 11. La version modifiée de l’entrevue avec lui a été faite afin de déterminer ce qu’il faut faire maintenant qu’il n’a pas conduit Esztergom, critiques sur les rassemblements, et quel genre de symbole des verres encadrés de rouge, qui est aujourd’hui portent.

L’autre jour, il a été enterré Lime Stephen, le légendaire ancien président de la Radio Hongroise. Zoom auteur dans la case propose la création d’un avenir plaque commémorative dans ce contexte.

Dans notre tradition, Janvier premier numéro, nous avons également poursuivi l’attachement littéraire, qui a commencé à Noël. Cette fois, trois grands écrivains avait été invité par les performances: Lajos Parti Nagy, Gabor Szanto et T. Péterfy Gregory. Ce était, il a écrit des histoires courtes, était un journalisme et était quelque chose entre les deux.

Notre chroniqueur culturel Stephen Wise méditer nouveau livre de connexion Vegel Laszlo d’être une minorité écrivains et des histoires du siècle passé. Et a continué l’Avar Stephen était un ancien notification d’entrevue. L’ancien interlocuteur, Maître Akos la présente partie de ce titre était: Maintenant, pourquoi se en aller?

Source: ma.hu

Leave a Reply 270 megnézve, 1 alkalommal mai nap |