< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Magasabb fokozatban a magyar terrorelhárítás//// At higher levels, the Hungarian counter-terrorism

| Mobile | RSS

Magasabb fokozatban a magyar terrorelhárítás//// At higher levels, the Hungarian counter-terrorism

2015. január 8. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Magasabb fokozatban a magyar terrorelhárítás

 A TEK folyamatos kapcsolatot tart a külföldi terrorellenes szervezetekkel, így a franciával is, és bármilyen Magyarországot érintő információt fel fog dolgozni.Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország az Európai Unió schengeni övezetének egyik kapuja – mondta Bodnár Zsolt, a TEK főigazgató-helyettese.
Elképesztő társadalmi és összeurópai hatásai lehetnek a szerdai párizsi merényletnek, ha ugyanis a politika nem lép, akkor az Európában élő muszlimok és a többségi társadalom körében is a szélsőségesek fognak erősödni – mondta a 180 percben Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.Franciaországban gőzerővel erősödik a Marie Le Pen vezette szélsőjobboldali Nemzeti Front, vagy éppen olyan statisztikákat hoznak nyilvánosságra, minthogy Svédországban a lakosság 4 százalékát kitevő muszlimok követik el a bűncselekmények 77 százalékát. A muszlim világon belül pedig, bár a francia és német közösség is elhatárolódott a merénylettől, sokan vannak olyanok is, akik nyíltan közölték, egyetértenek a mészárlással – mondta Nógrádi György. Az elemző hozzátette: a muszlim világon belül van egy hivatalos és egy lelki vonal, és nagyon reméli, hogy meglehet állítani a kettő közti szakadás folyamatát.

 Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a párizsi merényletről – 180 perc

Ha az európai politika nem tud most ezekre a rendkívül komoly kihívásokra valóban komoly válaszokat adni, az elindult folyamatot később már szinte lehetetlen lesz kordában tartani. Mindkét oldal egyre bizalmatlanabb a másikkal szemben, és ha folytatódnak a merényletek, annak beláthatatlan hatása lesz a kontinensre – tette hozzá Nógrádi György.

A TEK is elemez

Bodnár Zsolt, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgató-helyettese a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, még nagyon friss információkról van szó, az elemző munka hetekig, hónapokig fog zajlani. Hangsúlyozta: az események minden egyes pillanatát, mozzanatát kiértékelik – a magyar terrorelhárítás önállóan, és az európai közösség is.

Bodnár Zsolt arról is beszélt, hogy a szakemberek már évek óta azt mondják, jelentősen változik Európa terrorfenyegetettsége. Korábban is voltak merényletek, de a szíriai és iraki konfliktus, illetve az ISIS megjelenése teljesen más helyzetet teremtett Európában. A 2014 környékén bekövetkezett minőségi változás sajnos hatással lesz az idei és a következő évekre is, úgyhogy a TEK nagyon keményen foglalkozik ezzel a jelenséggel – tette hozzá.

Bodnár: A magyarországi muszlimok mások, mint a nyugatiak

A főigazgató-helyettes szerint azt azért tudni kell, hogy Közép-Kelet-Európa történelmét és gazdaságát tekintve is egészen más helyzetben van, mint Nyugat-Európa. A közép-európai, illetve magyarországi muszlim diaszpórában sokkal kevesebb a radikalizmus, és egészen más a nemzedéki összetétele. Magyarországon a már 1989 előtt letelepedett arabok közösség a domináns, tagjai beszélnek magyarul, családjuk, gazdasági vállalkozásaik vannak, integrálódtak a társadalomba. Nyugat-Európában éppen az jelenti a legnagyobb problémát, hogy az ottani, bevándorlóktól származó fiatalok nagy része nem tudott integrálódni – mondta Bodnár Zsolt.

 Bodnár Zsolt, a TEK főigazgató-helyettese a párizsi merényletről – 180 perc

Arról is beszélt, hogy a TEK folyamatos kapcsolatot tart a külföldi terrorellenes szervezetekkel, így a franciával is. A TEK bármilyen Magyarországot érintő információt fel fog dolgozni. Ilyenkor a magyar szervezet is magasabb fokozatra kapcsol, és próbálja figyelni az ország területét, hogy történik-e bármi gyanús esemény. Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország az Európai Unió schengeni övezetének egyik kapuja – tette hozzá.

Nem ez volt az első merénylet a szerkesztőség ellen

A Charle Hebdo című francia szatirikus hetilap szerkesztősége elleni szerdai támadásban két fegyveres férfi tizenkét embert ölt meg, két rendőrt és tíz lapalkalmazottat, köztük több karikaturistát. A rendőrség szerint a merényletet egy testvérpár, Chérif és Sarif Kouachi követte el, a franciaországi születésű merénylők szökésben vannak. Franciaországban a legmagasabb fokozatra emelték a terrorkészültséget a fővárosban és környékén. Párizst beszámolók szerint fegyveres rendfenntartók lepték el.

Az élclap szerkesztősége ellen már korábban is intéztek támadást. Az épületre 2011 novemberében gyújtóbombát dobtak, miután a lap Mohamed prófétát ábrázoló rajzokat közölt. Az újság egyik legutóbbi üzenetében a Közel-Keleten előrenyomuló, Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetőjén gúnyolódott.

Egy szemtanú arról számolt be, hogy a merénylők, amikor távoztak a helyszínről, azt mondták neki: “Szólhatsz a médiának, hogy ez a jemeni al-Kaida volt”. Egy névtelenségbe burkolódzó rendőr szerint is a terrorhálózat jemeni szárnyát gyanítják a háttérben. Az al-Kaida egy szóvivője azt közölte szerdán az AP amerikai hírügynökséggel, hogy nem vállalják a tettet, de úgy fogalmazott, hogy “ösztönzőnek” tartják.

híradó.hu
At higher levels, the Hungarian counter-terrorismThe TEK maintains constant contact with the foreign anti-terror organizations, including information concerning the Frenchman also in Hungary and any dolgozni.Nem will be remembered that one of Hungary’s gateway to the European Union’s Schengen zone said Zsolt Bodnar, Deputy Director General of the TEK.

It’s amazing and social effects on the pan-European outrage Wednesday in Paris, where the policy is effective, then the Muslims living in Europe and also among the majority population will increase with the extremists said the 180-minute George Nógrádi security expert.

Increases in full swing in France Marie Le Pen’s far-right National Front led or even divulge any statistics than 4 percent of the population in Sweden representing 77 per cent of Muslims perpetrated crimes. Within the Muslim world, although the French and German communities have also distanced himself from the assassination attempt, there are many others who openly stated agree with the massacre said George Nógrádi. The analyst added that there is an official and a spiritual line within the Muslim world, and I hope that might stop the rupture between the two processes.
George Nógrádi security policy expert at the Paris assassination 180 minutes

If European policy can not now these very serious challenges really give serious answers, the process started later, it will be almost impossible to contain. Both sides are increasingly distrustful over the other, and if the attacks continue, the devastating impact on the continent – added George Nógrádi.

The TEK also analyze

Zsolt Bodnar, the Counter Terrorism Centre (TEK) Deputy Director General of the Kossuth radio show said it is still very fresh this information for the analytical work will take place for weeks or months. He stressed that the events of every moment, moment of assessed – the Hungarian counter-terrorism alone, and the European community.

Zsolt Bodnar also talked to the experts have been saying for years, significantly changing terrorist threat in Europe. Previously, there were attacks, but the Syrian and Iraqi conflict and the emergence of ISIS completely different situation was created in Europe. Qualitative change in the vicinity of the 2014 unfortunately will affect this year’s and next year as well, so very hard TEK deal with this phenomenon he added.

Bodnar: The Muslims of others in Hungary than in the West

The Deputy Director-General, be it in order to know that, in terms of Central and Eastern Europe‘s history and economy, there is a very different situation than in Western Europe. The Central European and Hungarian diaspora Muslim radicalism is much less, and the generational composition is quite different. In Hungary, the Arab community has been established before 1989, the dominant members speak english, family, business enterprises are integrated into society. Western Europe is now the biggest problem is that most of the local, young people from immigrants could not integrate Zsolt Bodnar said.
Zsolt Bodnar, TEK Deputy Director General of the assassination in Paris 180 minutes

He also said that the TEK maintains constant contact with the foreign anti-terror organizations such as the French one as well. Information concerning any of TEK in Hungary will work. In this case, turn the Hungarian organization of the higher speeds and try to pay attention to areas of the country, the occurrence of any suspicious event. We must not forget that one of the gates of Hungary to the EU Schengen area he added.

It was not the first attack on the editorial

Wednesday’s attack on the French satirical weekly Charle Hebdo was editor of two armed men killed twelve people, two policemen and ten lapalkalmazottat, including several cartoonists. According to police, the assassination of a brother and sister, and Chérif Kouachi Sharif was committed, the French-born bombers have escaped. In France, the highest level raised the terror alert was declared in the capital and its surroundings. Paris reportedly invaded by armed law enforcers.

Élclap against the editor of an attack already. In November 2011, the building incendiaries were dropped after the paper published drawings depicting the Prophet Muhammad. The newspaper is one of the most recent message from advancing in the Middle East, the terrorist organization called the Islamic State Head of quipped.

An eyewitness reported that the bombers when they left the scene, he was told: the media can leave a response, it was the Yemeni al-Qaeda.” According to an anonymous police wrapped the wing terror network in Yemen suspect in the background. Al Qaeda is a spokesman said on Wednesday the US AP news agency that does not assume the deed, but said that it considered “incentive”.

Hirado.hu

Leave a Reply 138 megnézve, 1 alkalommal mai nap |