< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Tényleg feles döntésekkel módosítana a Fidesz kétharmados törvényeket?/// Really Fidesz party decisions to change the two-thirds law?

| Mobile | RSS

Tényleg feles döntésekkel módosítana a Fidesz kétharmados törvényeket?/// Really Fidesz party decisions to change the two-thirds law?

2015. március 3. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Tényleg feles döntésekkel módosítana a Fidesz kétharmados törvényeket?

Egy szocialista képviselő stábja hétfőn a parlamenti vita alatt jelezte az Index parlamenti tudósítójának, hogy a párt két olyan törvényjavaslatra is felfigyelt, amelyek a hozzájuk csatolt bizottsági módosítókkal kétharmados többséget igénylő jogszabályokat módosítanának feles többséggel. Erre percről-percre tudósításunkban röviden utaltunk is.

Mivel a kormánypárt az elmúlt 4,5 évben elég okot adott arra, hogy az ember ne bízzon hozomra politikusai demokratikus elkötelezettségében, érdemesnek tűnt megvizsgálni a szocialisták aggályait. Elég mélyre kellett ásni, de megérte.
Időtakarékossági segédlet

Itt szeretném felhívni a gyanútlan olvasó figyelmét, hogy elég nehéz olvasmány következik. Ha kizárólag a címben szereplő kérdésre adott egyszavas válasz érdekli, akkor ne olvasson tovább: nem, a Fidesz – legalábbis ezúttal – nem készül kicselezni saját, korábbi szabályait.

Trócsányi László igazságügyi miniszter februárban benyújtott egy több törvény módosítását kezdeményező salátatörvény-javaslatot. Ennek 40. paragrafusa az Országgyűlésről szóló törvényt módosítaná, hogy a házelnök a tételesen felsoroltakon túl “egyéb, törvényben meghatározott személy” számára is kiállíthasson közjogi tisztségviselői igazolványt.

Az Országgyűlési törvény olyan jogszabály, amelynek egyes részeit csak a jelen lévő képviselők kétharmados többségével lehet módosítani, és történetesen a most módosítandó rész is ilyen. Legalábbis ez derül ki a törvény sarkalatossági záradékából (itt vannak felsorolva a csak kétharmaddal módosítható pontok és Trócsányi javaslatának végén korrektül szerepel is, hogy a közjogi igazolványos részt csak kétharmaddal tudja módosítani a parlament.

A kormányoldal február 22-én veszítette el végleg kétharmados többségét. A parlament törvényalkotási bizottsága február 27-én összegző módosítást fűzött a Trócsányi-féle törvényjavaslathoz, mellyel kivennék a sarkalatossági záradékból a közjogi igazolványos a részt.

Ugye, milyen gyanús? Hiszen akkor már feles többséggel is módosítani lehetne!

De azért az különös, hogy ekkora, khm, böszmeséget egy politikailag teljesen súlytalan ügy miatt követne el a Fidesz. A közjogi igazolvány az, amivel például Kövér László, Orbán Viktor vagy Áder János szükség esetén igazolhatja, hogy ő ugyanaz a Kövér László, Orbán Viktor vagy Áder János, aki a magas közjogi tisztséget betölti.

Bizony, ez is elég gyanús. Miért vállalnák a botrányt egy pimf változtatás miatt?

A másik salátatörvény-javaslat Lázár Jánosé, a Miniszterelnökséget vezető miniszteré, aki közigazgatási tárgyú törvényeket módosítana. Ez a törvényjavaslat december 8-i, de mostanáig nem sok szó esett róla.

Lázár egyebek mellett a honvédelmi és a földforgalmi törvényeket módosítaná: változna a helyi védelmi bizottságok, az erdők haszonbérletének, és egyes földforgalmi igazgatási ügyeknek a szabályozása. A módosítandó törvényrészek sarkalatosak, Lázár javaslata Trócsányiéhoz hasonlóan fel is tünteti, hogy az elfogadásuk kétharmadhoz kötött.

Ezek sem olyan ügyek, amikért érdemesnek tűnik nagy politikai kockázatot vállalni.

A törvényalkotási bizottság e törvényjavaslathoz fűzött, szintén február 27-i összegző módosítója viszont egyszerűen törölné Lázár irományából a sarkalatosságra vonatkozó részt. Vagyis a helyzet hasonló: a szocik értelmezése szerint a Fidesz politikailag súlytalannak tűnő kétharmados szabályt módosítana feles többséggel (és ezzel veszedelmes gyakorlatot honosítana meg).

Mégis mi ez az egész?

– kérdeztük a törvényalkotási bizottság fideszes elnökétől. Gulyás Gergely szerint
ami eddig kétharmados szabály volt, azt ezután is kétharmaddal lehet csak módosítani,

és ez Trócsányi és Lázár törvényjavaslataira változatlanul érvényes.

Az, hogy egy jogszabály melyik részét lehet csak kétharmaddal módosítani, tartalmi kérdés, ami az Alaptörvényből következik. A törvények sarkalatossági záradékai deklaratív jellegűek, tehát csak a jogalkotók véleményét tükrözik, hogy szerintük mely részek kétharmadosak. (Hogy akkor mi szükség van rájuk, azt most inkább hagyjuk. Gulyás erre is válaszolt, de ennek kifejtése már nagyon feszegetné a nem alkotmányjogász olvasók türelmét.)

Az Országgyűlésről szóló törvény közjogi igazolványokról szóló része, mint mondja, valójában nem kétharmados, mert ennek semmilyen alkotmányos indoka nincs. Az, hogy bekerült a sarkalatossági záradékba, jogalkotási hiba volt, amit most azzal orvosolnának, hogy kiveszik.

Tehát ezt a törvényi szakaszt tényleg feles döntéssel módosítják majd, de azért, mert soha nem is volt kétharmados.

A Lázár féle javaslat részben tényleg kétharmados törvényeket módosítana – ismerte el Gulyás. Csakhogy ott fennáll a veszély, hogy az új parlamenti erőviszonyok miatt csak a feles részek mennek át, a kétharmadosak nem. Ha pedig a salátatörvényben benne marad a végleges jogszabályból kimaradó sarkalatossági záradék, az koherenciazavart okoz.

Ezért inkább eleve kiveszik: abból nem lehet baj.

És ezt mindkét esetben megtehetik – kedves olvasó, ha eddig eljutott, tényleg minden elismerésünk – mert maga a sarkalatossági záradék sosem kétharmados szabály. Ha a parlament feles többséggel akarna módosítani valójában kétharmados törvényt, a döntés – elvileg – úgyis megtámadható lenne az Alkotmánybíróságon.

forrás:index.hu

Really Fidesz party decisions to change the two-thirds law?

Staff on Monday during a Socialist member of the parliamentary debate indicated the Index parliamentary correspondent that the two parties also noticed a bill to require the Commission amending the law to them with attached two-thirds majority modifying party. For every minute of our coverage also briefly mentioned.

As the ruling party has given a reason for the last 4.5 years, that people do not trust the democratic commitment of hozomra politicians, socialists, to examine whether the concerns merit. Had to dig deep enough, but it was worth it.
Time Saving Guide

I would like to draw the attention of the unsuspecting reader to be quite difficult to read next. If only the question of the title given to a word answers are interested, do not read further: no, Fidesz – at least this time – not made it past its previous rules.

Justice Minister Laszlo Trócsányi February brought a number of changes to the law initiating omnibus proposal. It would amend Section 40 of the Law on the National Assembly, the Speaker of the items listed are in addition to those public officials issued a certificate for “other person prescribed by law”.

The Parliamentary Act is legislation, parts of which can be modified only by a majority of two thirds of the Members present and happens to be the part now is to change that. This is indicated by the cardinal law of escalation clauses (listed here are only two-thirds of the points and can be changed at the end of Trócsányi proposal fairly well in that part of the public igazolványos can change only two-thirds of the parliament.

The government side on February 22 lost their final two-thirds majority. Legislative committee of the parliament on February 27 th amendment attached to the summary Trócsányi’s bill, which were excluded from the pivotal resistance clause for public igazolványos part.

Is not it suspicious? After you’ve modified the majority party could be!

But it is strange that such an, ahem, böszmeséget Fidesz would be making for a completely politically weightless matter. The public certificate is what Laszlo Kover, Orban Viktor János Ader, if necessary, for example, may prove that he is the same Laszlo Kover, Orban Viktor János Ader, who fills the high public office.

Yes, it is quite suspicious. Why would commit the scandal PiMF for a change?

The second omnibus proposal Janos Lazar, the Prime Minister is the leading minister who change any laws administrative matters. This bill is dated December 8, but so far not much has been said about it.

Lazarus among other things, the defense and ground traffic laws modify: change the local defense committees, the lease of forests, land and certain administrative matters of traffic control. Amend pivotal parts of the law, a proposal to Trócsányiéhoz like Lazarus also shows that two-thirds of the adoption bound.

These cases are not meant for it makes sense to assume high political risk.

The legislative committee attached to this bill, also dated February 27, however, simply delete the summary modifier Lazarus irományából pivotal part of reality. In other words, the situation is similar: You’ve said the interpretation of the seemingly weightless politically Fidesz a two-thirds majority rule change any party (and thus localize the dangerous practice).

Yet what is it all about?

– Asked the legislative committee chairman of Fidesz. According to Gergely Gulyas
which was already two-thirds rule, then it can only be amended by two-thirds,

and this bill of Lazarus and Trócsányi still valid.

Which part of an act can only be amended by two-thirds, a contentious issue, which follows the Fundamental Law. The cardinal laws escalation clauses declaratory in nature and therefore reflect only the views of legislators, two thirds of which parts they think. (That is what you need them, I rather leave now. Gulyas also respond to this, but this explanation has not really pushing the envelope constitutionalist readers for your patience.)

Part of the Law on the National Assembly on public card, as you say, in fact, two-thirds because of this there is no constitutional reason. Is that included in the pivotal escalation clauses, was a legislative mistake that can now orvosolnának that are drawn.

So this is really a half-decision legislative procedure will be changed, but because it never was two-thirds.

The proposal is part of Lazarus really kind of two-thirds change any laws – recognized Goulash. But there exists a danger that because of the new parliamentary forces only go through the excess parts, not the two-thirds. If the salad Act remains in the final legislation dropouts pivotal escalation clauses, causing the koherenciazavart.

Thus, it is removed from the outset: the fact can not be wrong.

And in both cases, it may take – dear reader, if you have come so far, really all the credit – because you never indexation clause, the pivotal two-thirds rule. If you want the parliament to amend the law in fact a two-thirds majority party, the decision – in principle – anyway it would be challenged in the Constitutional Court.

Source: index.hu

Leave a Reply 136 megnézve, 1 alkalommal mai nap |