< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Áder visszaküldte, a Fideszt nem érdekelte/// Ader retourné, Fidesz ne se souciait pas

| Mobile | RSS

Áder visszaküldte, a Fideszt nem érdekelte/// Ader retourné, Fidesz ne se souciait pas

2015. március 17. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Áder visszaküldte, a Fideszt nem érdekelte

A parlament kedden változatlan formában fogadta el a területi államigazgatást érintő, március elején már megszavazott törvénymódosítást, amelyet Áder János köztársasági elnök előző héten megfontolásra visszaküldött a képviselőknek. A Miniszterelnökség előre jelezte, hogy nem kívánnak változtatni a javaslaton. Az államfőnek most már alá kell írnia, hiába vannak kifogásai.

A parlament 111 igen szavazattal, 62 nem ellenében és egy tartózkodás mellett ugyanolyan formában fogadta el az államigazgatást érintő módosítást, amelyet Áder János múlt héten megvétózott – írta az MTI.
D YT20150217026
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az államfő az Országgyűlésnek március 10-én küldött átiratában azt a passzust kifogásolta, amely új rendelkezésekkel egészíti ki a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvényt.

Az új rendelkezés szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság a döntéseit hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. E hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg a hatóság – ha a döntése az ügyfélnek kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát korlátozza – egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja az ismert ügyfelet a döntésről.

Ám a törvény úgy szól, hogy a közlés jogkövetkezményei annak ellenére is a hirdetményi közléshez kapcsolódóan állnak be, ha a hatóság egyéb módon is tájékoztatja az ügyfelet a döntésről. A köztársasági elnök szerint azonban a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében fontos, hogy a jogkövetkezmények az egyéb közléshez kapcsolódóan álljanak be.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára ezzel szemben korábban úgy nyilatkozott, hogy az államfő által kifogásolt változtatás beleillik a kiemelt beruházások megvalósításának gyorsításáról szóló jogszabály koncepciójában,

ezért azon nem kívánnak változtatni.

A területi államigazgatás átalakításáról szóló, L. Simon László miniszterelnökségi államtitkár által benyújtott javaslatot a képviselők március 3-án 126 igen szavazattal, 69 nem ellenében hagyták jóvá március 3-án. A jogszabály célja az eljárások gyorsítása.

Ádernek ezek után nincs más választása: hiába vannak kifogásai, alá kell írnia a jogszabályt.

forrás:index.hu

Ader retourné, Fidesz ne se souciait pas

Le parlement a adopté mardi inchangée au début de Mars a été voté le changement de la loi à l’administration régionale de l’Etat, qui a retourné la semaine dernière pour l’examen du Président de la République Janos Ader Membres. Le bureau du premier ministre avait prédit qu’il n’a pas l’intention de modifier la proposition. Le chef de l’Etat est désormais tenu de signer, même se il ya des objections.

Le parlement 111 voix pour, 62 contre et aucune abstention d’un amendement adopté à la même forme de l’administration gouvernementale, qui la semaine dernière a opposé son veto John Ader – par MTI.
D YT20150217026
Photo: Tibor Illyés / MTI

Le Chef de l’Etat à l’Assemblée nationale le 10 Mars a envoyé une note critiquant le passage, qui introduit de nouvelles dispositions dans la loi sur l’accélération et la simplification de l’investissement d’un point de vue économique nationale.

En vertu de la nouvelle disposition communiquer déterminer annonce de priorité autorité de cas sur les décisions de l’économie nationale. Le cinquième jour après la date de notification de l’avis de décision annonce. Cette fois, en affichant un avis des autorités – si la décision établit l’exigence du client, ou de restreindre le droit fondamental – l’utilisation d’autres formes de contact informera le client de la décision connue.

Cependant, la loi stipule que les conséquences juridiques de la responsabilité dans le cadre de l’annonce sont dans toute communication, malgré l’autorité doit informer le client de toute autre manière de la décision. Selon le président de la République, cependant, afin d’assurer un procès équitable et le droit de remédier il est important que les conséquences juridiques par rapport à l’autre communication disponible.

Zoltan Kovacs, secrétaire du Premier ministre sur l’autre main avait dit qu’ils récusés par la tête de changement d’état se inscrit dans le concept de la loi sur la mise en œuvre des projets prioritaires de l’accélération,

par conséquent, la volonté de ne pas changer.

Proposition soumise par le Secrétaire László L. Simon du premier ministre sur la transformation de l’administration régionale de l’Etat le 3 Mars par 126 voix pour, 69 voix respectivement laissé les députés agréé 3 Mars. La législation vise à accélérer les procédures.

Ader alors il n’y a pas le choix, mais en vain il ya des objections, à signer la législation.

Source: index.hu

Leave a Reply 148 megnézve, 1 alkalommal mai nap |