< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Németország Továbbra is nagy az érdeklődés a Stasi iratai iránt//// Germany There is a continuing interest in the Stasi document for

| Mobile | RSS

Németország Továbbra is nagy az érdeklődés a Stasi iratai iránt//// Germany There is a continuing interest in the Stasi document for

2015. március 19. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Németország
Továbbra is nagy az érdeklődés a Stasi iratai iránt

A berlini fal ledöntése után 25 évvel is nagy az érdeklődés Németországban az egykori keletnémet állambiztonsági hatóság (Stasi) iratanyaga iránt, az aktákat kezelő hivatalhoz tavaly csaknem 70 ezer megkeresés érkezett.

A hivatal tevékenységéről összeállított jelentés szerint 2014-ben 67 783 iratbetekintési kérelmet regisztráltak, ami több mint 3 ezres növekedés az egy évvel korábbi 64 246-hoz képest.

Egyre nagyobb mindazok száma, akik az NDK idején még nem éltek, így a Stasiról szóló diskurzus is átalakulóban van. A diktatúra állambiztonsági szervének működése “viszonyítási pont” az adatgyűjtésről, megfigyelésről, az informatikai hírszerzéssel foglalkozó amerikai NSA, a brit GCHQ, vagy éppen a Google és a Facebook tevékenységéről szóló vitákban – emelték ki szerdai német lapbeszámolók a jelentés egyik fő megállapítását.

Ugyanakkor a személyes akták iránti érdeklődés magas szintjét más tényezők is magyarázzák. Sokan úgy érzik, távolságra van szükségük, hogy meg tudjanak bírkózni a múlttal, és csak most képesek arra, hogy belenézzenek aktájukba, míg mások most érkeztek el abba a korba, amikor már van idejük “reflektálni az életükre” – mondta a jelentés berlini bemutatóján Roland Jahn, a hivatal vezetője. Hozzátette, hogy olyan ügyfeleik is vannak, akik gyermekeik, unokáik unszolására kérik ki a róluk szóló Stasi-anyagokat.

A hivatalnál 111 folyókilométer aktát kezelnek. A jelentés szerint az anyag nagyjából 95 százaléka hozzáférhető, kutatható.

Magánszemélyek nemcsak a saját magukra, hanem az elhunyt közeli hozzátartozóikra vonatkozó iratokat is kikérhetik, ezt egy 2011-es törvénymódosítás tette lehetővé.

A Stasi-levéltár anyagához az akták mellett összesen 1,7 millió fénykép, mikrofilm és dia tartozik, valamint csaknem 30 ezer fim-, és hangfelvétel.

Egy külön szakértői csoport dolgozik az összetépett Stasi-iratok rekonstrukcióján. A rendszerváltás idején több mint 15 ezer zsákban, dobozban találtak összetépett iratokat. Az apró papírdarabkákból eddig az iratrekonstrukcióra fejlesztett szoftverrel 24 ezer lapot raktak össze, ami az eredeti tervekhez képest több éves elmaradást jelent, a beszámoló szerint azért, mert az informatikai rendszer egyes elemeinek fejlesztése a vártnál nehezebbnek bizonyult. A törvényhozás alsóháza, a Bundestag erre a munkára plusz forrást biztosított a hivatalnak.

Számítógépek nélkül gyorsabban megy a puzzle játékhoz hasonló iratfeldolgozás. Az utóbbi két évben – amióta használják az számítógépes módszert is – a hivatal munkatársai 230 ezer oldal iratot raktak össze kézzel, a helyreállított oldalak száma így elérte az 1,53 milliót.

forrás:ma.hu

Germany
There is a continuing interest in the Stasi document for

After the fall of the Berlin Wall in Germany a great interest in the archives of the former East German State Security Authority (Stasi) towards the management office files also received 25 years last year, almost 70 thousand requests.

The agency’s activities compiled report, in 2014 recorded 67,783 requests access to the file, which is more than three thousand increase over the previous year to 64,246.

A growing number of those who have not lived in East Germany at the time, so the discourse on Stasiról also changing. “Reference point” Dictatorship of the functioning of the organs of state security data collection, surveillance, intelligence information on the American NSA, GCHQ, the British, or even debates on Google and Facebook activity – German newspaper reported Wednesday highlighted one of the main findings of the report.

However, the high level of interest in personal files is explained by other factors. Many people feel far they need to cope with the past and only now have the ability to look into aktájukba, while others have just arrived from getting to the age when I have time “to reflect on their lives,” – said the report, the Berlin premiere of Roland Jahn, head of the agency. He added that there are also customers who have children and grandchildren’s urging, sought out the Stasi agents on them.

The office handled 111 river miles file. The report shows that roughly 95 percent of the material available for research.

Individuals not only to themselves, but also documents relating to the deceased’s next of kin also may seek, this has led to the 2011 change in the law.

The Stasi archives of files in addition to the 1.7 million photographs, microfilm and slide falls and almost 30 thousand fim- and voice recording.

A separate group of experts working on the reconstruction of shredded Stasi documents. The regime is more than 15 thousand bags in a box with shredded documents were found. The tiny papírdarabkákból iratrekonstrukcióra has developed the software to put together 24 thousand sheets, which is compared to the original plan for multi-year backlog, according to the report, because the development of certain elements of the IT system has proved more difficult than expected. The lower house of the legislature, the Bundestag for the job plus financing for the agency.

Without computers faster puzzle game similar document processing. In the last two years – since the computer used method – the office staff put together by hand 230 thousand page document, so the number of restored sites reached 1.53 million.

Source: ma.hu

Leave a Reply 183 megnézve, 1 alkalommal mai nap |