< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Bukaresti fenntartások és félelmek//// Bukarest Vorbehalte und Ängste

| Mobile | RSS

Bukaresti fenntartások és félelmek//// Bukarest Vorbehalte und Ängste

2015. április 1. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Bukaresti fenntartások és félelmek

Mélyponton vannak a magyar–román államközi kapcsolatok. A Victor Ponta vezette baloldali kabinet pozíciói ugyan egyre gyengébbek, s rövid időn belül akár kormányváltásra is sor kerülhet, a román politikai elit egésze fenntartásokkal viszonyul az Orbán-kormányhoz. Elemzőkkel igyekeztünk megtalálni a fagyossá vált viszony okait.

Luxembourgban és Bázelben a múlt év végén találkozott ugyan a két külügyminiszter, de a kétoldalú viszonyról sokat elárul, hogy legutóbb 2013 márciusában Martonyi János akkori tárcavezető tárgyalt Bukarestben, Budapesten pedig 2012-ben járt a román diplomácia vezetője. Korábban külügyi forrásaink tényként beszéltek arról, hogy márciusban Budapestre látogat Bogdan Aurescu külügyminiszter. A vizit azonban elmaradt. Ennek egyik oka, hogy éles vita alakult ki a magyar–román kisebbségi vegyes bizottság által előkészített megállapodásról.
Befagyott viszony

A 2009-ben – azaz még a Gyurcsány-kormány idején – aláírt bizottsági jegyzőkönyv olyan kitételeket is tartalmaz (például a Gozsdu-udvar restitúciójának kérdése vagy a magyarországi románok parlamenti képviselete alanyi jogon), amelyeket magyar részről felülvizsgálnának, Bukarest viszont ragaszkodik az eredeti szöveghez. A helyzetet nem könnyíti meg, hogy öt évvel ezelőtt éppen a jelenlegi tárcavezető, Aurescu volt a testület társelnöke. Ez a vita ugyanakkor éppen abból a bizalomhiányból fakad, amely az utóbbi években kialakult. A magyar–román viszony Victor Ponta hatalomra kerülésével kezdett zuhanórepülésbe. A szociáldemokrata kormányfő nem tudja megbocsátani Orbán Viktornak azt, hogy korábban az erdélyi magyarokat Traian Basescu exelnök támogatására buzdította. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kilépése a kormánykoalícióból sem tett jót a kapcsolatoknak, és akkor még nem beszéltünk az ukrajnai válságról, amelynek eltérő megítélése újabb törésvonalat hozott létre Budapest és Bukarest viszonyában.

Stefano Bottoni szerint nyilvánvaló, hogy az utóbbi időben a román álláspont jelentősen keményedett több ügyben, ráadásul az ukrán válság tavaly nyári eszkalálódása után Románia a nyugati szövetségesek lépéseit követi minden ügyben, míg a magyar kormányfő 2014 májusában – Varsó és Bukarest mellett – több nyugat-európai fővárost megbotránkoztatott a kárpátaljai területi autonómia mellett érvelő nyilatkozatával. Az MTA BTK Történettudományi Intézet főmunkatársa lapunkat arra emlékeztette, hogy minden, a térségről szóló román stratégiai elemzésben Magyarország mint negatív pólus és példa jelenik meg, s ezt erősíti retorikailag a 2012-ben szintén autoriter vonásokkal vádolt Ponta-kabinet azzal, hogy minden téren „zár” a magyarok felé. A kapcsolatok befagyasztása egyébként számos közös infrastrukturális projektet érint. Ráadásul Klaus Johannis elnöki beiktatása óta új elemmel bővült a stratégia: Románia nagy erőkkel szállt be a Németország politikai kegyeiért folytatott regionális versengésbe.

Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint a fagyos magyar–román kapcsolatok egyik oka, hogy a román politikai elit nem nézi jó szemmel Orbán Viktor kormányának a külhoni magyar közösségeknek megfogalmazott üzeneteit, politikáját. A könnyített honosítást, Székelyföld speciális jogállásának támogatását, de általában minden olyan lépést, amely a romániai magyarság támogatására vonatkozik, belügyekbe való beavatkozásnak minősítenek, és ezen a téren az utóbbi években még visszalépések is tapasztalhatók.
Veszélyes kisebbség?

A kolozsvári politikai elemző emlékeztetett rá: Románia közbiztonsági stratégiájának tervezetébe belekerült „az etnikai autonómia elérésére tett lépések” megfogalmazás mint a polgárok biztonságára leselkedő veszély, a belső elhárítás volt igazgatója pedig tavaly kifejezetten a szolgálat feladataként határozta meg a területi autonómia megvalósulásának megakadályozását. Ezekben persze csupán annyi az újdonság, hogy már nyilvánosan is kimondhatónak gondolják azt, amiről eddig nem tartották tanácsosnak beszélni – fogalmazott a szakértő. Illyés Gergely elmondta, Románia az utóbbi évek geopolitikai változásai során rendkívül felértékelődött, az Egyesült Államokkal szorosak a kapcsolatai, Oroszországgal viszont ellenséges politikát folytat, részben a Moldovai Köztársaságban fennálló érdekei miatt is.

Eközben nem nehezednek rá az európai integrációs folyamat támasztotta elvárások, pontosan tudják, hogy nem kéri számon az országon senki a szomszédos államokkal való kiegyensúlyozott kapcsolatot, mint az EU-csatlakozás előtt. Ehhez hozzáadódik, hogy a jelenlegi baloldali román kormány vezetője meglehetősen gyakran tesz csípős megjegyzéseket a magyar miniszterelnökre, Oroszországgal kapcsolatos politikájára – tette hozzá a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. „Magyarán a román vezetők úgy érezhetik, a jelenlegi helyzetben semmilyen érdekük nem fűződik a román–magyar kapcsolatok javításához: nincsenek közös energetikai projektek, Románia nemzetközi megítélése – azokban a körökben, ahol ez számukra fontos – kedvezőbb, mint Magyarországé, a kisebbségi kérdést pedig a nemzetközi intézmények nem tudják többé számon kérni az országon. Emellett a regionális versenyben Románia inkább vetélytársa Magyarországnak és a V4-nek, mintsem partnere lenne, Kínával kapcsolatban látszik ez a legerőteljesebben (a romániai atomerőmű új blokkjait a kínaiak építik)” – nyilatkozta lapunknak a politikai elemző, aki szerint mindettől függetlenül létrejöhet egy külügyminiszteri találkozó, ám kérdés, ezen milyen bejelentést tehetnek a felek olyan körülmények között, hogy eddig a magyar konzuli irodák létrehozatalához sem járult hozzá a román fél.

A Magyarország külpolitikájával kapcsolatos bukaresti félelmeket erősítette meg lapunknak nyilatkozva Dan Dungaciu, a Román Akadémia politikatudományi intézetének igazgatója. Szerinte Budapest egy új, sajátos játékba kezdett, aminek a lényege, hogy egyszerre akar a Kelethez és a Nyugathoz húzni.
Csekély esély a javulásra

„Magyarország uniós, illetve NATO-tagként az euroatlanti övezetben az elfogadottnál tágabbra nyitotta az ajtót gazdaságilag, majd politikailag is Moszkva előtt” – nyilatkozta Dungaciu, aki korábban Mihai Ghimpu moldovai ügyvivő államfő tanácsadója is volt. Úgy vélte, Bukarestnek rendkívül kockázatosnak tűnik a magyar nyitás Moszkva irányába, a pragmatizmusra való hivatkozás ellenére. Mint mondta, a románok – akiknek úgyszintén történelmi fenntartásaik vannak Oroszországgal kapcsolatban – nehezen hiszik el, hogy jó véget érhet Budapest kísérlete. A politikatudományi intézet igazgatója szerint Bukarestben úgy érzik, a Orbán-kormány nacionalista és Putyin stílusára emlékeztető politikája a romániai magyarokra is kihat, s előbb-utóbb Romániára fog irányulni, a magyar állampolgárság kiterjesztése csak az első lépés volt ezen az úton. Bár energetikai téren szüksége lenne az együttműködésre, Dan Dungaciu a jelenlegi helyzetben nem lát esélyt a kétoldalú kapcsolatok javulására.

forrás:mno.hu

Bukarest Vorbehalte und Ängste

Lows sind in den ungarisch-rumänischen zwischenstaatlichen Beziehungen. Victor Ponta führte linken Schrankpositionen, da immer schwächer und kann sogar Regierungswechsel in kurzer Zeit Linie, die rumänische politische Elite als Ganzes mit Einschränkungen beziehen sich auf die Regierung Orban. Analysten haben versucht, die Gründe für die Änderung fagyossá Beziehung zu finden.

Luxemburg und Basel trafen sich Ende des vergangenen Jahres, auch wenn die beiden Außenminister, aber es sagt viel über die bilateralen Beziehungen, zuletzt März 2013, dass der damalige Verteidigungsminister Janos Martonyi in Bukarest, Budapest diskutiert und im Jahr 2012 war der Chef der rumänischen Diplomatie. Zuvor ausländischen Quellen wie der Tat haben argumentiert, dass ein Besuch in Budapest im März Außenminister Bogdan Aurescu. Allerdings war der Besuch abgesagt. Ein Grund dafür ist, dass scharfe Debatte wurden von der ungarisch-rumänischen Gemischten Ausschuss für Minderheiten Vereinbarung vorbereitet.
Gefrorene Beziehung

Im Jahr 2009 – das heißt, auch während der Regierung Gyurcsány – Kommission unterzeichnete das Protokoll enthält auch Bestimmungen (wie Gozsdu Hof restitúciójának Fragen oder parlamentarische Vertretung der Rumänen automatischen Anspruch), dass die ungarische Seite felülvizsgálnának, Bukarest, aber auf den ursprünglichen Text zu bleiben. Die Situation nicht erleichtern, dass vor fünf Jahren, der aktuelle Verteidigungsminister war Aurescu Co-Vorsitzender des Vorstandes. Diese Debatte war jedoch aufgrund des Mangels an Vertrauen, das in den letzten Jahren entwickelt hat. Die ungarisch-rumänischen Beziehungen Victor Ponta an die Macht kam begann zu tauchen. Die sozialdemokratische Ministerpräsident Viktor Orban nicht verzeihen kann, dass zuvor aufgefordert, die Ungarn in Siebenbürgen Traian Basescu exelnök unterstützen. Der Rückzug von der Demokratischen Union der Ungarn in Rumänien hat nicht geholfen, die Koalitionsregierung Beziehungen, und wir haben nicht über die Krise in der Ukraine, die eine andere Wahrnehmung eine neue Bruchlinie Beziehung zwischen Budapest und Bukarest hat gesprochen.

Offensichtliche Stefano Bottoni, nach dem letzten Mal die rumänische Position deutlich in mehreren Fällen gehärtet überdies nach der ukrainischen Krise im vergangenen Sommer Eskalation Rumänien Schritte der westlichen Alliierten, die in allen Fällen, während der ungarische Ministerpräsident im Jahr 2014 Mai – Warschau, Bukarest weiter – mehr westeuropäische Neben der Hauptstadt megbotránkoztatott argumentative Aussage Transkarpatien regionale Autonomie. Der MTA Fakultät für Geschichtswissenschaft Institut Senior Fellow jemand daran erinnert, dass alle rumänischen strategische Analyse der lokalen Ungarn als Minuspol und Beispiele gezeigt und das ist rhetorisch im Jahr 2012 bestätigt, wird auch der autoritäre Züge beschuldigt Ponta Schrank, daß in jeder Hinsicht “lock “Für die Ungarn. Einfrieren der Beziehungen anderweitig beeinflussen eine Reihe von gemeinsamen Infrastrukturprojekte. Da Klaus Johannis erweiterten Präsidenteneinweihung des neuen Elemente der Strategie: Rumänien große Kräfte gingen in regionalen Wettbewerb für politische Gefälligkeiten Deutschland.

Illyés Gregory, Associate der National Policy Institute als einer der Gründe für die kalten ungarisch-rumänischen Beziehungen werden die rumänischen politischen Elite nicht an die Regierung von Viktor Orban geht, die ungarischen Gemeinden im Ausland formuliert Nachrichten, Politik gutes Auge. Das Licht Einbürgerung Székelyföld unterstützt Sonderstatus, aber im Allgemeinen, eine Aktion zur Förderung der Ungarn in Rumänien, als Einmischung in innere Angelegenheiten eingestuft, und in diesem Bereich in den letzten Jahren, aber es gibt auch eine Reihe von Rückschlägen.
Gefährliche Minderheit?

Cluj politische Analyst wies darauf hin: Rumänien öffentlichen Sicherheitsstrategie Entwurf wurde in “ethnische Autonomie Treppe zu erreichen” ist wie die Bürgersicherheitsrisiken einbezogen, war die innere Aussparung Direktor des im letzten Jahr, und zwar durch die für die Verhinderung der regionalen Autonomie Durchführung verantwortlichen Service. In den neuen Kurs, das einzige, was gewesen ist öffentlich kimondhatónak Ich denke, was nicht ratsam, zu sprechen gewesen – sagte der Experte. Illyés Gregory sagte, Rumänien sehr in geopolitischen Veränderungen der letzten Jahre geschätzt, die Vereinigten Staaten von engen Beziehungen zu Russland jedoch weiterhin feindliche Politik, zum Teil wegen der bestehenden Interessen in der Republik Moldau.

Unterdessen ist es nicht auf den europäischen Integrationsprozess wiegen Unterstützung Erwartungen, sie wissen nicht, um für die Anzahl eines Landes in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Nachbarstaaten zu stellen, als vor dem Beitritt zur EU. Hinzu kommt, dass der aktuelle Führer der linken rumänische Regierung macht oft bissige Kommentare Politik, dem ungarischen Ministerpräsidenten, über Russland – die Mitarbeiter der National Policy Research Institute. In den Kreisen, in denen es wichtig für sie – – besser als Ungarn, Minderheitenfragen und die keine gemeinsame Energieprojekte in Rumänien internationalen Ruf: “Mit anderen Worten, die rumänischen Führer kann alle Interesse daran, dass die aktuelle Situation der rumänisch-ungarischen Beziehungen verbessern fühlen kann nicht für mehr Verantwortlichkeit in internationalen Institutionen zu bitten. Darüber hinaus würde der Regionalwettbewerb Rumänien eher Rivalen Ungarn und V4, sondern als ein Partner in China scheinen die stärkste (die rumänischen Kernkraftwerk neue Blöcke von den Chinesen gebaut), “- sagte in einer Erklärung dieser Zeitung politischer Analyst, der sagte, dass die Entstehung jedes unabhängig ein Treffen der Außenminister Allerdings ist die Frage, wie dies die Partei unter Bedingungen, die die ungarischen Konsulaten nicht zu der Gründung des rumänischen Partei beigetragen erhöhen.

Bukarest fürchtet über ungarische Außenpolitik in der durch diese Zeitung kommentierte Dungaciu Dan, Leiter des Institut für Politikwissenschaft der Rumänischen Akademie bestätigt. Seiner Ansicht nach ist Budapest ein neues und einzigartiges Spiel begann, die das Wesen, das sowohl der Osten und der Westen will zu ziehen ist, ist.
Wenig Hoffnung auf Besserung

“EU und die NATO-Mitgliedschaft Ungarns in der euro-atlantischen Raum, die die breitere die Tür auf wirtschaftlich und politisch vor Moskau akzeptiert” – sagte Dungaciu, ein ehemaliger Staatsanwalt der Republik Moldau Mihai Ghimpu Hauptberater. Er glaubte, Bukarest scheint sehr riskant auf die ungarische Eröffnung in Moskau trotz der Bezugnahme auf Pragmatismus. Wie er sagte, die Rumänen -, die auch historische Besorgnis über Russland – kaum zu glauben, dass eine gute kann Budapest Versuch beenden. Laut dem Direktor des Instituts für politische Studien in Bukarest das Gefühl, die Regierung Orbán und nationalistischen Stil erinnert an Putins Politik wirkt sich auch auf die Ungarn in Rumänien, Rumänien, und früher oder später wird durch die Verlängerung der ungarische Staatsangehörigkeit nur der erste Schritt auf diesem Weg angesteuert werden sollte. Obwohl der Energiesektor müssten zusammenarbeiten, Dan Dungaciu die aktuelle Situation, ist es eine Chance, eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu sehen.

Quelle: mno.hu

Leave a Reply 122 megnézve, 1 alkalommal mai nap |