< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Az afgán nők megmutatták, hogy többé nem maradnak némák//// Afghan women have shown that they no longer remain silent

| Mobile | RSS

Az afgán nők megmutatták, hogy többé nem maradnak némák//// Afghan women have shown that they no longer remain silent

2015. április 10. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Az afgán nők megmutatták, hogy többé nem maradnak némák

Afganisztánban a közelmúltban brutálisan meggyilkoltak egy nőt, akit hamisan azzal vádoltak, hogy elégetett egy Koránt. A tömeg lincselését a rendőrök tétlenül végignézték. Maga a gyilkosság is szörnyű, de tovább súlyosbítja a képet, hogy afgán emberjogi aktivisták szerint a nőket sokkal gyakrabban és durvább erőszak éri, mint a férfiakat. A lincselés óta ugyanakkor valami megmozdult az országban és olyanok is jogegyenlőségért kiáltanak, akik korábban nem mertek.

Az Amnesty International jogvédő szervezet „Életveszélyben” névvel közölt jelentést az afgán nők helyzetéről, de legfőképpen azokról az aktivistákról, akik kiállnak a nők jogaiért és ezért ki vannak téve a tálibok és a helyi törzsi vezetők, vagy akár kormányzati alkalmazottak bosszújának.

A jogvédő szervezet a jelentést nem sokkal azt követően hozta nyilvánosságra, hogy Kabulban brutálisan meggyilkoltak egy fiatal nőt, akit a Korán elégetésével vádoltak meg, hamisan. A 27 éves Farhundát a feldühödött tömeg agyonverte majd megégette. Temetésére több százan – köztük afgán politikusok is elmentek – koporsóját a szokásokkal ellentétben és Afganisztán történetében talán először nők vitték a vállukon; a tragikus fotó bejárta a világsajtót is. A koporsóvivő nők tette, az, ahogy kiálltak Farhunda és tágabb értelemben a nők jogai mellett felér egy kisebbfajta hőstettel abban az országban, amelyet a Thomson Reuters Alapítvány 2011-ben a világ legveszélyesebb helyének minősített a nők számára.

2013-ban egy ENSZ-jelentés szerint megugrott a nők elleni erőszak. A 2012-es számokhoz képest 20 százalékkal több nőt gyilkoltak meg 2013-ban. Az Amnesty hozzátette: ezek a számok annak ellenére is megnőttek, hogy a civil áldozatok száma a háborús évek átlagához képest csökkent. Jan Kubis, az ENSZ főtitkár különleges megbízottja akkor azt nyilatkozta az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt tartott beszámolójában, hogy a nők többsége családi erőszak áldozata, összefüggésben a „hagyományokkal és az ország kultúrájával”.

Közönyös rendőrök

Az Amnesty szerint a nőjogi aktivistákat szisztematikusan támadják és ennek ellenére nagyon kevés segítséget kapnak a hatóságoktól, ha kapnak egyáltalán. „Az afgán kormány alig tesz valamit, hogy megvédje őket. Az elkövetők mindig szabadlábon maradnak, a hatóságoknak bejelentett fenyegetéseket pedig gyakran figyelmen kívül hagyják” – nyilatkozta a CNN-nek Hórija Moszadik, az Amnesty Afganisztán-kutatója.

Több szemtanú is elmondta – akik látták Farhunda meggyilkolását – hogy rendőrök is voltak az utcán a brutális lincselés közelében, mégsem tettek semmit. Ugyan huszonhat embert letartóztattak és tizenhárom rendőrtisztet felfüggesztettek a sokkoló eset kapcsán, az Amnesty szerint ez nem elegendő. „A felfüggesztés nem elég. Akik nem tettek eleget kötelességüknek, azokat felelősségre kell vonni, minden, ami ennél kevesebb csak bátorítani fogja a tömeget az újabb erőszakra” – fogalmazott Moszadik.

„Farhunda meggyilkolása egyben lehetőség”

A 32 esztendős Szeláj Gaffer az Afganisztáni Szolidaritás Párt aktivistája és szóvivője. A politikai párt olyan értékekért küzd, mint amilyen a demokrácia, szociális egyenlőség és a nők jogai. A szervezetet az elsők között tiltották be Afganisztánban, mert több vezetőt és katonát háborús bűncselekmények elkövetésével vádolt meg és a felelősségre vonásukat követelte.

A Farhunda elleni brutális gyilkosság egyben lehetőség is – véli Gaffer. „Ezzel az afgán nők megmutatták, hogy többé nem maradnak némák. Nem vagyunk hajlandóak elfogadni a nők elleni erőszakot, brutalitást” – nyilatkozta a CNN-nek. „Ezért is döntöttünk úgy, hogy mi visszük Farhunda földi maradványait, hogy megmutassuk a világnak, nem csak a férfiak képesek erre” – mondta. Hozzátette: azon azért meglepődtek, hogy több férfi is, aki elkísérte őket vagy csak nézelődött a gyászmenet mellett, támogatta őket.

Moszadik szerint a nők jogaiért nem most kezdtek el harcolni Afganisztánban. „A nőjogi mozgalom 2001 óta erősödik és több nagyon fontos eredményt is elért. Ezek az eredmények ugyanakkor veszélyben vannak, több helyütt pedig romlott a helyzet” – fogalmazott az aktivista.

Nőforradalom?

Moszadik és Gaffer eltérően értelmezik az afgán nők mozgolódását. Moszadik szerint korai forradalomról beszélni, habár Farhunda meggyilkolását követően mind a férfiak mind a nők körében elindult egy bíztató folyamat. Gaffer ugyanakkor úgy véli, hogy ez vízválasztó volt és megkezdődött a nők forradalma – de, mint mondja – ezt a folyamatot folytatni kell. Gaffer a CNN-nek hozzátette: egy férfi, az apja volt az, aki inspirálja a harcban. „Mindig mondta nekem, hogy a nők szenvednek ebben az országban. Arra is megtanított, hogy harcolnom kell a jogaimért, mert ebben a tradicionális, patriarchális társadalomban senki nem adja meg nekem ezeket a jogokat” – tette hozzá.

atv.hu / CNN

forrás:atv.hu

Afghan women have shown that they no longer remain silent

Afghanistan has recently brutally murdered a woman, who was falsely accused of burning a Koran. The mass lynching in the police watched passively. The murder itself is terrible, but the picture is further exacerbated, according to human rights activists that Afghan women are more often rougher and less violence than men. Since the lynching at the same time something moved in the country and some may cry for Equality, who previously did not dare.

The human rights organization Amnesty International published a report on “Life At Risk ‘name in the situation of Afghan women, but most of those activists who advocate for women’s rights and therefore exposed to the Taliban and the local tribal leaders, government employees or vengeance.

The human rights organization has published the report, shortly after that Kabul was brutally murdered a young woman who was accused of burning the Koran is false. The 27-year-old Farhundát angry mob burned and beaten to death. Funeral, several hundred people – including Afghan politicians have gone – in contrast to the coffin of the customs and history of Afghanistan, perhaps for the first time women took their shoulders; the tragic photo toured the world press. The women did bearers, the way Farhunda stood up and come up with a broader minor feat in the country in addition to women’s rights, which the Thomson Reuters Foundation in 2011, the most dangerous place in the world qualified women.

In 2013, a sharp increase in violence against women, the UN report said. Killed 20 percent more women compared to the 2012 figures in 2013. Amnesty added that these numbers also increased despite the fact that the number of civilian casualties decreased compared to the average of the war years. Jan Kubis, the UN Secretary-General’s Special Envoy to the UN report said it was in before the Security Council that the majority of women are victims of domestic violence in the context of the “traditions and culture of the country.”

Indifferent police

Amnesty said the women’s rights activists are systematically attacked and still get very little help from the authorities, if they get it at all. “The Afghan government barely doing anything to protect them. The perpetrators still remain at large, authorities reported threats are often overlooked, “- said the CNN Horie Mossad, Afghanistan researcher for Amnesty.

Several witnesses said – who had seen the murder Farhunda – that the police were on the street near the brutal lynching, it does not have anything. Thirteen and twenty-six people were arrested because police officers were suspended in connection with the shocking incident, Amnesty, it is not enough. “The suspension is not enough. Those who do not fulfill their obligation, they should be held accountable for all Anything less will only further encouraged the crowd to violence “- said Mossad.

“The murder is also an opportunity Farhunda”

The 32-year-old Gaffer Szeláj the Afghanistan Solidarity Party activist and spokesperson. A political party is fighting for values ​​such as democracy, social equality and women’s rights. The organization was banned in Afghanistan was among the first, because more leaders and soldiers accused of committing war crimes and they demanded the impeachment.

The brutal murder against Farhunda also an opportunity – Gaffer view. “With the Afghan women have shown that they no longer remain silent. We are not willing to accept violence against women, brutality “- told CNN. “That is why we have decided that we applied Farhunda mortal remains to show the world that not only men can do this” – he said. He added that he’s surprised that more men, who accompanied them or just looking around the next funeral procession, supported them.

Mossad has shown that women’s rights are not just begun to fight in Afghanistan. “The women’s rights movement is stronger and more important result is achieved since 2001. However, these results are in danger, and the situation has deteriorated in several places, “- said the activist.

Women’s Revolution?

Mossad and Gaffer interpreted differently Afghan women squirming horse blessing. Mossad according to early to talk about revolution, although following the assassination Farhunda among both men and women off to a promising process. Gaffer believes, however, that this was a watershed and started the women’s revolution – but as he says – this process must be continued. Gaffer CNN added that a man, his father was the one who inspired the fight. “I have always told me that women suffer in this country. He also taught me to fight for their rights to be measured, because in this traditional, patriarchal society, no one can give me these rights “- he added.

atv.hu / CNN

Source: atv.hu

 

Leave a Reply 70 megnézve, 1 alkalommal mai nap |