< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: A megdöbbentő igazság///La vérité choquante

| Mobile | RSS

A megdöbbentő igazság///La vérité choquante

2015. április 22. | hozzászólás | Fecsegő hírek

A megdöbbentő igazság

Megdöbbentő dokumentumot ismertetett a Spiegel, amellyel a hamburgi lap lerántja a leplet az Iszlám Államról (IS). A dzsihadista szervezet nem vallási alapon jött létre, hanem Szaddám Huszein titkosszolgálatának egykori embere zsarolások, gyilkosságok és egyéb sötét módszerek révén tudatosan építette fel az elmúlt évek folyamán.

Az észak-szíriai lázadók, a szélsőséges IS tagjai maguk sem tudják, hogy az általuk képviselt szervezet hogyan is jött létre. A Spiegel azonban olyan dokumentumok birtokába jutott, amelyek betekintést engednek a dzsihadisák sötét világába. Eszerint Szamir Abd Muhammad al-Hilafi volt az IS szellemi vezetője. Valódi nevét azonban senki sem tudja.

A legtöbb forrás, így a Wikipédia is Hadzsi Bakrnak nevezi, ám állítólag ez is csak álnév. Egykor Szaddám Huszein titkosszolgálatában ezredesi rangig vitte. Az IS-től kilépettek is úgy tudják, hogy a szélsőséges szervezet egyik vezető személyisége volt, de hogy halála előtt pontosan milyen szerepet tölt be a szélsőséges szervezetben, ezt ők sem tudták megmondani.

Hadzsi Bakr rejtélyes figura volt a Szaddám-elnöksége idején is. A rezsimet fegyverfejlesztőként segítette. A jelenlegi bagdadi titkosszolgálat értesülései szerint Szaddám 2003-as bukása után csatlakozott az iraki al-Kaidához. Később azonban az amerikaiaknak sikerült elfogniuk, s a Camp Buccában tartották fogva sok más olyan személlyel együtt, akik később szintén az IS alapítói, vezetői lettek. Egyebek mellett az IS későbbi első embere, Abu Bakr al-Bagdadi is börtöntársa volt. Kiszabadulását követően Hadzsi Bakr az akkor még ISIS-nek nevezett IS vezetője lett, 2014 márciusában ölték meg, feltehetően az IS-sel szemben álló szíriai lázadók.

Dehogyan jött létre a dzsihadista szervezet? Hadzsi Bakr azt remélte, hogy örökre a sírba viheti magával nagy titkát, az IS felépítésének módszerét. A Spiegelnek azonban sikerült betekintést nyernie a szélsőségesek 31 oldalas, kézzel írott statútumába, amelyet egy elhagyatott házban találtak meg Szíria északi részén. 2014-ben még csak egyetlen oldalt csempésztek át a szövegből Európába, a teljes dokumentum 2014 novemberében vált elérhetővé.

A napvilágra került dokumentumok részletes, átfogó képet adnak a szervezetről. Kiderült például, hogy a Szíria elfoglalására vonatkozó terveket már a 2000-es években elkészítették Szaddám egykori hűséges fegyverhordozói. A terv azonban akkor még illúziónak tűnt. Sőt, még három éve is fantazmagóriának tartották Bakr azon elképzelését, amely szerint az iszlamisták Szíria jelentős területeit foglalhatják el, s innen aztán tovább terjeszkedhetnek Irak felé.

Bakr Tal Rifaatban telepedett le. Nem véletlenül. Az Aleppótól északra fekvő településről ugyanis sokan a Perzsa-öböl országaiban, köztük Szaúd-Arábiában vállaltak munkát. Olyan országokban, ahol az iszlám radikálisabb változata az uralkodó. Hazatérésük után ők is jóval fogékonyabbá váltak a radikális ideológiára. 2013-ban Tal Rifaat vált az Iszlám Állam fellegvárává Aleppo tartományban. Több száz dzsihadista fegyveres telepedett le a településen. Itt alkotta meg az IS struktúráját az “árnyékok ura”, ahogy Bakrot nevezték.

A legapróbb részletekig kidolgozta szervezeti felépítését, illetve azt, milyen módszerekkel igázzák le az egyes falvakat, városokat. A titkosszolgálatok módszereit bevetve azt is kidolgozta, hogyan ellenőrizzen mindenki mindenkit. Bakr részletesen meghatározta az összes beosztott feladatkörét. Nem a hit dogmáit tartotta elsődlegesnek. A vallás csak eszköz volt számára a hatalom, a minél nagyobb területek megszerzéséért. A kalifátus olyan államhoz hasonlított, mint például az NDK, amely a Stasira épült.

A rendszer alapja az volt, hogy Dawahban irodát, egy iszlám missziós központot hívtak életre. Egy vagy két személyt választottak ki azok közül, akik részt vettek az iszlám vallásórákon. Őket azzal bízták meg, kémkedjenek saját településükön, minél több információt gyűjtsenek össze, mindent jegyezzenek fel maguk körül.

Bakr meghatározta azt is, milyen információkra van szüksége. Akadt köztük olyan, amit könnyen meg lehetett szerezni, de olyan is, amihez komoly kutatómunkára, kapcsolatokra volt szükség. Fel kellett térképezni, hány mecset és hány muzulmán iskola található az adott területen, mely családok a legvallásosabbak, melyek kevésbé, hány özvegy van a településen, hány évesek, hány gyermekük van. Az IS vezetőinek minden információra szükségük volt a helyi imámról, nemcsak vallási, hanem politikai nézetekről is átfogó képet akartak alkotni. Még jövedelméről is tudni akartak mindent: kap-e fizetést? Kitől? Ki nevezi ki őket?

A “kiválasztottnak” össze kellett írnia a legbefolyásosabb családok és személyek nevét, ki kellett derítenie, honnan tettek szert vagyonra, töviről-hegyire fel kellett térképeznie továbbá a lázadócsoportokat, mekkora területet foglaltak el, kikből álltak, kik vezetik őket, s milyen politikai orientáltságúak. Fel kellett mérnie azt is, hogy vezetőik hogyan sértették meg az iszlám törvényeket.

Erre azért volt szükség, mert később ezzel zsarolhatták őket. A megbízók számára különösen értékes információnak számított, ha valamelyik fegyveres vezetőről kiderült, hogy homoszexuális, vagy titkokban folytatott viszonyt egy nővel. Ha ilyen értesülésre sikerült szert tenniük a dzsihadistáknak, zsaroló levelet küldtek az illetőnek.

Természetesen különösen fontos volt a megfelelő, s a legmegbízhatóbb személyeket kiválasztani a kémkedésre. “Kiképezzük, aztán útjukra engedjük őket” – írta feljegyzésében Bakr, az IS szellemi atyja, aki külön kiemelte, hogy a legügyesebbeket toborozzák a nagy feladatra. A stratégia része volt egy sor fiatal beszervezése, akik azt a feladatot kapták, hogy az egyes településeken vegyék feleségül a legbefolyásosabb családokból származó lányokat. Ezt tűnt a legegyszerűbb módszernek arra, hogy a dzsihadisták beépüljenek a tehetős családokba, anélkül, hogy gyanút keltsenek.

A kémek feladata olyan lényeges információk begyűjtése is volt, amelyek révén megoszthatták a helyi közösséget. Elsősorban a titkosszolgálat volt embereit szervezték be, de olyanokat is, akik igyekeztek mindent elkövetni Bassár el-Aszad rendszerének bukásáért, s ezért akár az ördöggel is hajlandóak voltak cimborálni. Előfordult azonban az is, hogy olyan fiatalok vállalták a kémkedést, akiknek egyszerűen pénzre volt szükségük, s nem érdekelte őket, hogy ezt mi módon szerzik meg. Bakr ügynökei túlnyomórészt fiatalok, huszonévesek voltak, akadtak azonban közöttük tinédzserek, 16-17 évesek is.

Az IS felépítésében a zsarolás mellett a nyomásgyakorlás más eszközeinek is fontos szerepe volt, így a gyilkosságoknak, túszejtéseknek is. Ezeket a helyi emíreknek kellett irányítaniuk, ám feladataik közé tartozott a más emírek utáni kémkedés is. Vagyis a beszervezettek egymásról is gyűjtöttek információkat. Így hamar “eltávolíthatták” azt a személyt, aki az IS szerint rosszul végezte munkáját.

Az IS felépítése rendkívül központosítottá vált. Az egyes régiók élére úgynevezett “biztonsági emírt” is kineveztek, aki alatt az egyes körzetek emírjei álltak. Helyi szinten nekik is voltak helyetteseik. A rendszernek szintén az volt a célja, hogy mindenki mindenki után folytasson kémtevékenységet.

Bakr a Szaddám Huszein által fémjelzett titkosszolgálatnál szerzett tapasztalatait kamatoztatta, fejlesztette tovább. Szaddám egykori embere állt amögött is, hogy 2010-ben Abu Bakr al-Bagdadit tették meg emírnek, később kalifának, az IS első emberének. Azért esett rá a választás, mert szunnita hitszónokként sokak számára azt az üzenetet közvetítette, hogy az IS alapvetően egy vallási jellegű csoportosulás – értékelt a Spiegel. Hisam al-Hasimi iraki újságíró ugyanakkor rámutat: maga Bakr nacionalista volt, nem iszlamista, ami szintén azt bizonyítja, hogy a vallást csak eszközként használta fel.

forrás:stop.hu

La vérité choquante

Superbe documents décrit dans Der Spiegel, qui le panneau Hambourg dévoile les Etats islamiques (IS). L’organisation djihadiste n’a pas été créé pour des raisons religieuses, mais secrète homme de service de l’ancien Saddam Hussein a délibérément construit au fil des années grâce à l’extorsion, assassiner et d’autres méthodes sombres.

Rebelles syriens dans le Nord, est un membre de l’extrémiste eux-mêmes ne savent pas que l’organisation qu’ils représentent la façon dont il a été créé. Toutefois, le Spiegel est entré en possession de documents qui donnent un aperçu dans le monde sombre de dzsihadisák. Selon Samira Muhammad Abd al-Hilafi a également été un chef spirituel. Cependant, le vrai nom ne le sait.

La plupart des sources, telles que Wikipedia Haji Bakr nommés, mais soi-disant ce est juste un pseudonyme. Une fois la police secrète de Saddam Hussein ont pris le colonel. Sortir de l’IS ont également été soupçonné d’avoir été l’un des principaux personnages de l’organisation extrémiste, mais exactement comment cela joue un rôle dans l’organisation extrémiste, ils ne pouvaient pas me dire ce avant sa mort.

Haji Bakr était un personnage mystérieux au moment de la présidence de Saddam ainsi. Le régime a aidé développeur d’arme. Bagdad actuel rejoint le renseignement irakien a appris que al-Qaïda après la chute de Saddam en 2003. Plus tard, cependant, les Américains ne ont pas de capturer et Camp Buccában a été arrêté avec plusieurs autres personnes, qui sont aussi le fondateur, est devenu la tête plus tard. Entre autres choses, le plus tard, le premier homme, Abu Bakr al-Baghdadi était un compagnon de prison. Suite à la publication de Haji Bakr devint alors appelé Isis est gérant, Mars 2014, a été tué par des insurgés syriens soupçonnés d’être opposés l’IS-sel.

Non, l’organisation djihadiste a été créé? Haji Bakr espérait porter à la tombe jamais grand mystère de la structure de la méthode est. Cependant, Spiegel a eu accès à des extrémistes 31 pages, statuts écrits à la main, qui ont été trouvés dans une maison abandonnée dans la partie nord de la Syrie. En 2014, un seul côté est toujours introduite clandestinement en Europe à partir du texte, l’ensemble du document a été rendu disponible en Novembre 2014.

Les documents découverts fournissent un tableau détaillé et complet de l’organisation. Il se est avéré que les plans pour l’occupation de la Syrie dans les années 2000 a été préparé anciens porteurs d’armes fidèles de Saddam. Le plan, cependant, il semblait être une illusion. En fait, l’idée même été de Bakr trois ans que les zones importantes des islamistes occupent la Syrie, et à partir de là, se étendent vers l’Irak.

Bakr Tal Rifaatban réglée. Pas de chance. Le règlement au nord d’Alep, de nombreuses personnes dans les pays du Golfe, dont l’Arabie saoudite ont travaillé. Dans les pays où une version plus radicale de l’islam est dominant. Après leur retour, ils sont devenus beaucoup plus sensibles à l’idéologie radicale. 2013 Tal Rifaat État islamique est devenu la citadelle de la province d’Alep. Des centaines de djihadistes armés installés dans la ville. Voici créé la structure de l’EST “Seigneur des Ombres,” comme l’a demandé Bakri.

Le moindre détail a développé la structure organisationnelle, et ce est ce que signifie le cas de certains villages, les villes et les villes. Les services de renseignement ont également développé des méthodes pour utiliser les appareils pour vérifier tout le monde tout le monde. Bakr exposé en détail toutes les tâches assignées. Pas de dogmes de la foi était une priorité. La religion était simplement un outil de pouvoir, l’acquisition des grandes surfaces. Le califat est un état similaire, tels que la République démocratique allemande, qui a été construit dans la Stasi.

Le système était basé sur ce bureau Dawahban, un centre missionnaire islamique appelle la vie. Une ou deux personnes ont été choisis parmi ceux qui ont assisté aux cours de religion islamique. Ils sont chargés de leur espion leur règlement, de recueillir le plus de renseignements, abonnez-vous pour tout ce qui les entoure.

Bakr a également déterminé, quel type d’information dont vous avez besoin. Il y avait parmi eux, ce qui était facile à obtenir, mais aussi à un travail de recherche sérieux, les relations ont été nécessaires. Je ai dû ramper, combien de mosquées et d’écoles islamiques dans la région, qui est la plupart des familles religieuses sont moins nombre de veuves dans le village, quel âge, le nombre d’enfants. Les conducteurs de toutes les informations dont ils avaient besoin imámról locale, non seulement, mais aussi les opinions politiques religieux ont également voulu créer une image complète. Il voulait tout savoir sur leur revenu ainsi: pour être payé? Qui? Qui les a nommés?

Le “Chosen One” a dû entrer le nom des familles les plus influentes et les personnes qui ont eu pour savoir comment ils ont acquis les actifs töviről-hegyire avait également mapper les groupes rebelles qui occupaient beaucoup d’espace, se tenait Qui siège, qui eux et quel genre de orientáltságúak politique fonctionne. Il faut également évaluer comment leurs dirigeants ont violé la loi islamique.

Ce était nécessaire parce que plus tard ce chantage eux. Surtout à partir des informations précieuses pour le client, si tout conducteur armé se est avéré être gay, ou secrètement relation avec une femme. Si cela pouvait aurait acquérir les djihadistes, extorsion a envoyé une lettre à la personne.

Bien sûr, il était particulièrement important pour les parties concernées et l’espionnage plus sélectionné. “Train, laissez courir librement” – a écrit un mémorandum Bakr, l’IS père spirituel, qui a souligné, pour la plupart en mesure de recruter excellent travail. La stratégie a fait partie d’une série de recrutement de jeunes gens qui ont été donnés la tâche de règlements individuels se marient les filles des familles les plus influentes. Cela semblait être la meilleure méthode pour les djihadistes sont intégrés dans une famille aisée, sans avoir à semer la suspicion.

Spies était responsable de la collecte de l’information est pertinente, à travers lequel la communauté locale pourrait partager. Tout d’abord, les hommes du Secret Service ont été recrutés, mais aussi ceux qui qui ont essayé de faire tout régime de Bachar al-Assad pour la chute du diable et donc de savoir si elles étaient aussi prêts à cimborálni. Parfois, cependant, le fait que les jeunes se engagent espionnage, qui était tout simplement besoin d’argent, et ils ne se souciait pas que cette façon est acquise. Bakr agents sont majoritairement jeune, vingt ans ont été, mais il y avait des adolescents entre 16 à 17 ans.

La structure est en outre à l’extorsion de pression était également important dans d’autres actifs, tels que des meurtres, des otages pour perdre trop. Ils ont été guidés par le emíreknek locale, mais après les autres tâches comprenaient les émirs d’espionnage ainsi. En d’autres termes, le beszervezettek également recueilli des informations sur l’autre. Donc bientôt “pourrait retirer” la personne qui a fait le travail mal selon l’IS.

L’IS est devenue structure extrêmement centralisée. La tête de chaque région, la soi-disant «émir de sécurité” est nommé pour chaque district qui étaient sous EMIR. Au niveau local, ils étaient députés. Le système a également été conçu pour faire de l’espionnage tout le monde après tout.

Bakr, marquée par l’expérience des services secrets de Saddam Hussein bénéficié développée. Saddam était un vieil homme est derrière que, en 2010, Abu Bakr al-Bagdadit l’émir était calife plus tard, le premier homme de l’IS. Je ai abandonné de l’élection, parce sunnite prédicateur a livré le message à plusieurs personnes, il est aussi fondamentalement un groupement religieux – évalué Spiegel. Cependant, Hisao al-Hasimi journaliste irakien se fait remarquer Bakr était nationaliste, pas islamiste, ce qui prouve également que la religion ne est utilisé que comme un outil.
Source: stop

Leave a Reply 183 megnézve, 1 alkalommal mai nap |