< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Orbán csak a mának cáfolta az elnökséget//// Orbán just for today refuted the Presidency

| Mobile | RSS

Orbán csak a mának cáfolta az elnökséget//// Orbán just for today refuted the Presidency

2015. május 28. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Orbán csak a mának cáfolta az elnökséget

Orbán Viktor hatalomszeretete közismert. Talán ennek tudható be, hogy már a plágiumbotrányba dőlt köztársasági elnök távozásakor szinte kegyként jelentette be a kancellár-uralta nemzeti demokrácia, esetleg a királyság, kihirdetésének elmaradását. Így az aligha lepett meg sokakat, hogy egy sajtóhír szerint átmentené magát a köztársasági elnök helyére. Amit sietett cáfolni a miniszterelnök, de…

De az ördög abban a kis részletben van, ami a jelenlegi köztársasági elnököt a tényleges teljhatalomtól elválasztja. A magyar köztársasági elnök posztján nyomorgó politikus ugyanis kétségtelenül egy gyenge hatalommal rendelkező poszt birtokosa. Kezdettől fogva az. Göncz Árpád esetében sem a definiált jogkör, hanem a személyesen kivívott tisztelet emelte olyan magasságba a pozíció megítélését, ahonnan a jelek szerint csak lefele volt út. Mondhatjuk azt is, hogy a köztársasági elnök posztjának tisztelete mára elérte azt a szintet, amely a hatalmi hierarchiában betöltött szerepe. Sokkal inkább reprezentatív szereppé, a nemzeti golyóstoll őrzőjének szerepévé vált. S Orbán Viktornál ezt valószínűleg kevesen tudják jobban. Nem véletlenül tette ebbe a posztba, parkoló pályára Áder Jánost, aki a kinevezésekor még akár belső riválisa is lehetett volna Orbán Viktornak. Azok az idők azonban elmúltak. Az évek új riválisokat teremtek. Köztük a neofita seprűként indult Lázár Jánost, akiről jó ideje találgatják, hogy mennyire lehet(ne) Orbán utóda.

Ha feltételezzük, hogy lehetne, és a minden jelenlegi körmondat-nyilatkozat ellenére mégis megkötendő Fidesz-Jobbik kiegyezés, netán koalíció megkötője is lehetne, akkor Orbán nem lehet a mai értelembe vett köztársasági elnök. Abban a pozícióban, a jelenleg ismert keretek között gyakorlatilag minden hatalmát elvesztené. Márpedig azt nincs az az akkumulátor-töltő, amelyik korrigálni lenne képes. Innen nézve tehát az orbáni cáfolat teljesen hihető, és érthető. Látszólag minden rendben van. Lázár marad az árnyékkormány feje. Elég befolyással ahhoz, hogy csendben maradjon, de elég kevés befolyással ahhoz, hogy előrébb lépjen. Holott az eddigi megnyilvánulások alapján nem tartozik az ambíciókban szegény emberek közé. Azonban, a jelenleg tapasztalható helyzet alapján van legalább egy markáns különbség közte és Orbán Viktor között. A rongyrázási hajlam, például a vadászatok, a „majd én megmutatom, hogy elutazok” tünetei alapján Lázár inkább a külsőségek embere. Míg Orbán, noha felhasználja a külsőségeket, a populizmust, sokkal inkább a tevőleges, és közvetlen hasznot hajtó, a másokon uralkodó hatalomba szerelmes. Az említett orbáni cáfolat még innen értelmezve is hihető és elfogadható. A külsőségekben gazdag köztársasági elnök posztját oda lehetne engedni Lázárnak, míg a harácsparancsnok szerepében továbbra is Orbán Viktor tapsoltathatná meg magát.

S most kanyarodjunk vissza ahhoz az írás eleje felé emlegetett patáshoz. A köztársasági elnök, noha jelenleg gyenge, mégis az ország egyfajta szimbóluma. Nekünk Áder jutott, de akkor is, Márpedig a permanens szabadságharcos aligha engedné át ezt a posztot „csak úgy” Lázár Jánosnak. Valószínűleg már sokszor megbánta a vezér, hogy nem szavaztatta meg anno a prezidenciális rendszert. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne kerülhetne rá sor. Ebben az esetben egy valós hatalmi tényezővé tett, és egyben országos szimbólumként is megmaradó köztársasági elnökről beszélhetnénk. Aki mellett, noha külsőségeiben a kormányzat feje, de mégis gyenge a mindenkori miniszterelnök. Bár, vadászni, reprezentálni attól még eljárhatna. Tegyük fel tehát, hogy a mostani cáfolat a jelen helyzetnek szól. Miközben esetleg gőzerővel zajlik az állam átrendezése. Egy akár királyi hatalommal bíró országvezéri státusz kialakítása érdekében. Amely posztot, akár az illő fanyalgást is mellőzve már alighanem hajlandó lenne betölteni Orbán Viktor is. Sőt! Elsősorban ő.

A kiüresedett miniszterelnöki posztot pedig miért ne hagyhatná meg az ezzel vazallussá tehető Lázárnak? Hacsak azért nem, mert vezéri páholyból akarja majd végignézni, amint Rogán, Lázár és esetleg Kövér vagy Vona kitekerik egymás nyakát a nagy akarhatnékban. A legközelebbi Orbán-imádatra persze még lehet hogy nem érik meg kellően a helyzet ehhez. De a következőre akár már koronázási szentmisévé is válhat, az Orbán Viktor születésnapján tartandó hálaadó szentmise.

Andrew_s
forrás:propeller.hu

Orbán just for today refuted the Presidency

Viktor Orban’s love of power is well known. Perhaps this is due to the fact that we have italics plágiumbotrányba the departure of President of the Republic of favor almost as announced by the Chancellor-dominated national democracy, or the kingdom of publication of the failure. So many people can hardly be surprised to salvage his place, according to a news item the President. What he hastened to refute the Prime Minister, but …

But the devil is in the tiny details is what separates the current President of the Republic of actual full power. The President of Hungary destitute politician since his post holder is undoubtedly a powerful low post. From the beginning of. For Árpád Göncz not defined powers, but also won the honor personally raised the height of the assessment of the position, which appears to have been just down the road. We can also say that respect for the post of President of the Republic has now reached a level in the hierarchy of power that role. Rather, the representative role of the guardian of national ballpoint pen has szerepévé. And this is probably Viktor Orban few people know better. Not by chance did in this post shelved Janos Ader, who also could have been up to the appointment of an internal rival Viktor Orbán. But those days are gone. The years, it creates new rivals. Among the broom started as a neophyte John Lazarus, who for some time go- how can (do) Orban’s successor.

If we assume that it could be, and in spite of all existing circuit-sentence statement concluded yet-to-right Fidesz compromise, perhaps it could be a coalition binder, Orban will not be in today’s sense, President of the Republic. In that position, they lose virtually all the powers within the current known limits. However, it is not the battery charger, which could be corrected. From this perspective, therefore, the rebuttal Orban completely believable and understandable. Apparently all is well. Lazarus will remain head of the shadow government. Enough influence to keep him quiet, but quite a few influential enough to move forward. Yet not fall under the current manifestation of the aspirations of poor people in Hungary. However, there is at least one significant difference between him and Viktor Orban based on currently experiencing a situation. The shaking rags disposition, such as hunting, “I’ll show you that I’m leaving,” Lazarus based on symptoms rather a man of externalities. While Orban, although the use of external opportunities, populism, but rather the active, immediate and lucrative, the dominant power in love with others. Orban said the rebuttal can be read even from credible and acceptable. The outer post of President of the Republic is rich in Lazarus there could be allowed, and if the grid is still in the role of commander in tapsoltathatná Orban himself.

And now let us return to the front of the quoted an ungulate. The president, though currently low, but a kind of symbol of the country. We had Ader, but even the permanent freedom fighter It hardly let pass this post as “just so” Lazarus John. You probably have often regretted the timing that you said back then did not vote in the presidential system. Which does not mean that it could be not take place. In this case, it made a real power factor, and also a President of the Republic can we talk about remaining as a national symbol. Who, along with Iben outside of the head of government, but the weak current prime minister. Although, hunt, it is still represented eljárhatna. Suppose, then, that the recent denial about the present situation. While the government may reorganize in full swing. In order to create a powerful country as chief royal status. That post, as well as the matching fanyalgást been ignored probably would be willing to fill Viktor Orbán. Indeed! First of all he is.

The post of prime minister vacated why not leave it would have to be vazallussá Lazarus? Unless it’s because the lodge chief wants to watch, as Rogan, Lazarus and possibly fat or train wring each others necks of the big akarhatnékban. The nearest Orban worship obviously was not worth enough to be in this situation. But as early as the next coronation szentmisévé may also be held thanksgiving Mass for the birthday of Viktor Orban.

Andrew_s
Source: propeller.hu

Leave a Reply 156 megnézve, 1 alkalommal mai nap |