< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Egyháztörténeti pillanat: nálunk békülhet meg Ferenc pápa és Kirill pátriárka/// Histoire de l’Église en ce moment: nous avons békülhet Francis Pape et Patriarche Kirill

| Mobile | RSS

Egyháztörténeti pillanat: nálunk békülhet meg Ferenc pápa és Kirill pátriárka/// Histoire de l’Église en ce moment: nous avons békülhet Francis Pape et Patriarche Kirill

2015. június 29. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Egyháztörténeti pillanat: nálunk békülhet meg Ferenc pápa és Kirill pátriárka

Kirill pátriárka és Ferenc pápa első találkozóját egy „semleges ország” láthatná vendégül, például Ausztria vagy Magyarország – nyilatkozta Hilarion volokalamszki metropolita, a moszkvai patriarchátus külügyi vezetője a Corriere della Sera olasz napilap vasárnapi számában. Ez ügyben az MNO Moszkvában is tájékozódott 2013-ban, a lehetőség napról napra kézzel foghatóbb.

Hilarion metropolita úgy fogalmazott, hogy „nem szerepel az agendában Ferenc pápa látogatása Moszkvába. Programozva van viszont egy találkozó Kirill pátriárka és a pápa között”.
Ausztria vagy Magyarország

Hozzátette, úgy gondolja, hogy a moszkvai pátriárka és a katolikus egyházfő találkozója „egy semleges országban lesz”, ami azt jelenti, hogy nem Moszkvában vagy Rómában. Jelezte, már több ország ajánlkozott a találkozó helyszínéül, ezek közül Ausztriát és Magyarországot nevezte meg.

Moszkvai találkozások I–X.
Ontja magából a szimbolikus gesztusokat Róma, Moszkva viszont lehet, hogy egészen másra vágyik, a tabukat nélkülöző, közvetlen és mindenféle szintű párbeszédnek éppen ezért is kell folytatódnia – kerekedett ki a tanulság Székely János esztergom-budapesti segédpüspök és csapata moszkvai tájékozódó látogatássorozata végén, 2013-ban. Az útra az MNO tudósítója is elkísérte a küldöttséget.

I. rész: Békével a megapoliszba
II. rész: Hurrikánkán
III. rész: Importkatolikusok
IV. rész: Így jár az a feleség, akit az anyós választ ki
V. rész: Bizony éledeznek…

VI. rész: Jirimij és Jan Nyikityin hóna alatt

VII. rész: Ahol Sztálin egyszerre kacsintott és ölt
VIII. rész: Kirill a római new dealre vár
IX. rész: Nincs hely 2015-ig a naptárban
X. rész: Félig üres pohárban tiszta víz

A moszkvai patriarchátus külügyminisztere úgy fogalmazott, nem akarja és nem is tudja megmondani, hogy a találkozóra 2015-ben sor kerül-e (az MNO moszkvai látogatása során szerzett tapasztalatai alapján biztosan nem, részletek keretes írásunkban). Megjegyezte, hogy a találkozót elő kell készíteni és ezt egy közös nyilatkozhat is megelőzhetné Kirill pátriárka és Ferenc pápa részéről.
Történelmi békekötés lehet

„Az a reményem, hogy ez a pápa és ez a pátriárka békül meg egymással” – mondta Hilarion, hozzáfűzve, hogy a moszkvai pátriárka és a katolikus egyházfő közötti találkozó húsz éve programon szerepel. 1997-ben II. Alekszij pátriárkának II. János Pállal kellett volna találkoznia, de akkor a találkozó elmaradt: „most napról napra közelebbinek tűnik, de elő kell készíteni”.
Ferenc pápa készen áll

Tavaly – a novemberi törökországi látogatásáról a Vatikánba tartó repülőúton – Ferenc pápa azt mondta újságíróknak, akármikor készen áll a moszkvai pátriárkával találkozni.
A szakadás

A római katolikus és az ortodox (keleti) egyház közötti úgynevezett nagy egyházszakadás, más nevén skizma, 1054-ben következett be. A római egyházhoz 1,2 milliárd hívő tartozik, a 250 milliós ortodox kereszténységen belül az orosz ortodox egyház 165 millió hívőt tart számon.

forrás:mno.hu

Histoire de l’Église en ce moment: nous avons békülhet Francis Pape et Patriarche Kirill

Le patriarche Kirill première réunion et le pape François d’un «pays neutre» pourrait voir qu’il héberge, comme l’Autriche ou la Hongrie – a déclaré le métropolite Hilarion volokalamszki, la tête du Patriarcat de Moscou de l’édition de dimanche Affaires étrangères du Corriere della Sera journal italien. Cette affaire a également informé la MNO à Moscou en 2013, l’établissement chaque jour plus tangible.

Le métropolite Hilarion a dit que “ne figure pas dans la visite du pape à Moscou Francis ordre du jour. Programmé pour tourner une rencontre entre le patriarche Kirill et le pape “.
Autriche et la Hongrie

Il a ajouté qu’il croit que le Patriarche de Moscou et l’Eglise catholique dans la principale réunion “sera un pays neutre”, ce qui signifie qu’il n’y a pas à Moscou ou à Rome. Il a indiqué un certain nombre de pays ont déjà offert un lieu de rencontre, dont l’Autriche et la Hongrie a été identifié.

Moscou I à X rencontres.
Barattage les gestes symboliques de Rome, Moscou, cependant, pourrait être tout à fait différents désirs, les tabous manquant direct et tout niveau de dialogue qui est pourquoi il doit continuer – souffla feu John leçon Szekely Esztergom-Budapest, évêque auxiliaire et son équipe à Moscou visite exploratoire, une série de 2013 dans. Le correspondant de la MNO a également accompagné la délégation.

Partie I: Paix sur megapoliszba
JE JE. Première partie: Hurrikánkán
III. Première partie: Importkatolikusok
IV. Part One: Il implique la femme, qui a été choisi par le passager
Partie V: Certainement, ils vivent organisés …

VI. Première partie: Jan Nikitin sous son bras et Jirimij

VII. Première partie: Où Staline tué et un clin d’œil à un moment
VIII. Partie Kirill romaine château New Deal
IX. Part One: Il n’y a pas place dans le calendrier 2015
Partie X: verre à moitié vide d’eau plate

Ministre des Affaires étrangères du Patriarcat de Moscou a déclaré qu’il ne voulait pas et ne peut même pas dire si la réunion qui aura lieu en 2015 (certainement pas en détail sur la base de l’expérience acquise dans notre boîte lors de la visite à Moscou MNO). Il a noté que la réunion doit être préparée et pourrait également empêcher déclarer cette patriarche Kirill et le pape commune pour Francis.
Paix historique soit

“Mon espoir est que ce pape et le patriarche est réconcilié les uns aux autres” – dit Hilarion, ajoutant qu’une rencontre entre le Patriarche de Moscou et de l’Eglise catholique dans le programme principal, il ya vingt ans. 1997 II. Le patriarche Alexis II. Jean-Paul devait rencontrer, mais il a raté la réunion “semble maintenant un peu plus chaque jour, mais d’être prêt.”
Pape Francis est prêt

L’année dernière – la visite de Novembre turco-long vol du Vatican – Le pape Francis a déclaré aux journalistes, même quand il est prêt à rencontrer le patriarche de Moscou.
La déchirure

Appelé le Grand Schisme entre l’Eglise catholique romaine et le (Est) Eglise orthodoxe, également connu sous le schisme, elle a eu lieu en 1054. La maison romaine a 1,2 milliard de fidèles, dans les 250 millions de christianisme orthodoxe Eglise orthodoxe russe tient compte de 165 millions de croyants.
Source: mno.hu

Leave a Reply 100 megnézve, 1 alkalommal mai nap |