< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Kövér: gyengül Brüsszelben az ellenállás a magyar kormánnyal szemben//// Fat: Brussels weaken the resistance against the Hungarian government

| Mobile | RSS

Kövér: gyengül Brüsszelben az ellenállás a magyar kormánnyal szemben//// Fat: Brussels weaken the resistance against the Hungarian government

2015. július 9. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Kövér: gyengül Brüsszelben az ellenállás a magyar kormánnyal szemben

Megkezdődött az ötnapos Martosi Szabadegyetem

Az elmúlt időszakban gyengült Brüsszelben az ellenállás a magyar kormány politikájával szemben, és csökkentek az országot ért támadások, ami részben a Magyarország által elért eredményeknek köszönhető, részben pedig annak, hogy a tágabb térség frontövezetté vált – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a III. Martosi Szabadegyetem nyitó fórumán, szerdán.

A szlovákiai Martoson az erdélyi Tusványos mintájára megalapított ötnapos fórum napirendjén az autonómia és a nemzetpolitika kérdései, valamint a kisebbségi oktatásügy legégetőbb problémái szerepelnek.

A felvidéki magyarság legnagyobb nyári rendezvényén Kövér László, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Berényi József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke vett részt előadóként; mindhárman az elmúlt egy év legjelentősebb bel-, kül- és nemzetpolitikai történéseit értékelték.

Kövér László a főbb magyarországi politikai történéseket s azok visszhangját felidézve rámutatott: mára a gazdasági növekedés számadatai szerint Magyarország Európa élvonalába került, ami igazolta a kormány politikáját. “Ha a válságkezelés azon útját jártuk volna, amit Görögországban megvalósítottak, most ugyanott lennénk mint ők” – jegyezte meg.
A házelnök a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseiről is beszélt, s ezek kapcsán úgy vélekedett: jelenleg amikor “Magyarország az euroatlanti övezet fekete báránya”, van néhány olyan téma, amelyek “asztalra erőltetése” visszás hatású lehet. “Több kárt okozhatnánk vele mint jót; előbb ki kell kerülni a célkeresztből” – fogalmazott. Megjegyezte: az őshonos kisebbségeket érintő kérdéseknél, nagyon magas az az ingerküszöb amelynél Brüsszelben már érzékelik, hogy valóban megoldásra van szükség, olyan magas hogy csak a balkáni konfliktus rezegtette meg a lécet.

A fórumon Potápi Árpád János arról beszélt, hogy az elmúlt egy évben a nemzetpolitika eszközeinek sorában komolyabb hangsúlyt kapott a gazdaságpolitika és ez a trend a jövőben is folytatódni fog. “A szülőföldön való boldoguláshoz nem csak szimbolikus – a jogi környezetet megteremtő – eszközökkel lehet hozzájárulni, hanem gazdaságpolitikai eszközökkel is” – hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár, példaként hozva fel egyebek mellett a határ menti régiók közös projektjeit.

Potápi a magyar kormányok nemzetpolitikájának elmúlt negyed évszázadát értékelve azt mondta: ebben a “hullámvölgyes időszakban” a Fidesz-kormányok idejét az eredmények jellemezték, 2010 után pedig a honosítási eljárással szilárd alapokat sikerült lerakni a magyarság egységének újbóli kialakításához. Hozzátette: a támogatáspolitikára fordított költségvetési összegek a jövőben növekedni fognak, és azok elosztásának rendszerében is lesznek változások.

forrás:magyar hírlap.hu

Fat: Brussels weaken the resistance against the Hungarian government

It has begun a five-day Free University Martosi

The recently weakened in Brussels the resistance against the Hungarian government policy and reduce the country’s attacks, which is partly due to the results achieved by Hungary and partly to become the wider region frontövezetté – said Laszlo Kover, the National President of III . Martosi Free University forum opening on Wednesday.

In Slovakia, Transylvania Mart Nagyrákos Tusványos established along the lines of the five-day forum’s agenda and the autonomy of national policy issues, as well as the most pressing problems in minority education.

Chairman Laszlo Kover, Arpad surrogate father John, Minister of State for the Prime Minister’s national policy and Joseph Berenyi of the Hungarian Uplands Community Party (MKP) in the highlands of Hungarians biggest summer event involved lecturers; All three major domestic in the past year, foreign and national political happenings evaluated.

Hungarian Laszlo Kover major political events and their echoes are recalling pointed out that today the economic growth figure for Hungary has been at the forefront of Europe, indicating that the government’s policies. “If you had walked in the way of crisis management, implemented by Greece, now would be the same place as them” – he said.
The Speaker of the Hungarian government’s national policy objectives also spoke, and they are in relation opined present when “Hungary is the black sheep of the Euro-Atlantic area”, there are some topics that may be adverse effects “Forcing the table.” “More harm than good could it, just coming out of célkeresztből” – said. Noted with concern the issue of indigenous minorities, the very high threshold for which Brussels had perceive to truly solution is needed, it vibrates so high that only the Balkan conflicts in the bar.

The board surrogate father Arpad John talked about in the past year among the nation’s stronger emphasis on policy instruments of economic policy and this trend will continue in the future. “To succeed in homeland not only symbolic – to contribute tools, but also tools of economic policy – creating the legal environment” – Secretary of State stressed the importance of national policy, among other things, bringing up examples of joint projects in the border regions.

Surrogate father of the Hungarian national government policy of the past quarter century of evaluating said this “hullámvölgyes period,” the time of the Fidesz government the results described, after 2010 the firm foundations of the naturalization process to lay the Hungarians managed to re-establishing unity. He added that the budget amounts spent on aid policy will increase in the future, and they can also be changes in the distribution system.

Source: Hungarian hírlap.hu

Leave a Reply 107 megnézve, 1 alkalommal mai nap |