< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: A Fidesz veszélyesebb, mint a Jobbik/// Fidesz est plus dangereux que le droit

| Mobile | RSS

A Fidesz veszélyesebb, mint a Jobbik/// Fidesz est plus dangereux que le droit

2015. július 31. | hozzászólás | Fecsegő hírek

A Fidesz veszélyesebb, mint a Jobbik

Kemény elemzést jelentetett meg a brit The Guardian online hasábjain a radikalizmuskutató holland Cas Mudde professzor. Mudde 25 éve kíséri figyelemmel a szélsőséges politikai mozgalmakat Európában. Jelenleg az amerikai University of Georgia tanáraként kutatja az extrém politikai alakulatokat, korábban tanított az edinburgh-i egyetemen is, egy időben a budapesti Central European University vendégelőadójaként is tartott órákat.

Cas Mudde professzor a brit The Guardian online hasábjain távlatosabb jelenségek megértéséhez használja fel a magyar jobboldal előretörését – ismerteti a cikket a 444.hu. A professzor megállapítja, hogy a berlini fal leomlása óta megsokasodtak a radikális politikai pártok az európai kontinensen. Mudde ennek ellenére úgy véli, hogy a média még így is túl sokat foglalkozik a térnyerésükkel. A szélsőjobb előrenyomulása figyelemre méltó, de nem annyira releváns, amennyire a szenzációt kergető mainstream média beállítja – írja a holland professzor.
Infinety network
A magyar politikai eseményeket követő nemzetközi sajtó például roppant mód kedveli a Jobbikhoz kötődő “fotogén” akciókat, eközben azonban nem vettek tudomást arról, hogy a mainstream politikai közbeszéd önmagában is extrémizálódott. Orbán Viktor kormánya erre az egyik legjobb példa: a halálbüntetés visszaállításával, bevándorlóknak szánt munkatáborokkal és ehhez hasonló szélsőséges ötletekkel sorozza a nemzetközi közvéleményt, miközben belföldön társadalmi konzultációnak álcázott, bűnbakképző propagandát folytat.

Mudde szerint, valójában teljesen mindegy, hogy Orbánt valami újszerű ideológia, vagy a puszta politikai opportunizmus hajtja a Jobbik kiszorításának irányába. A végeredmény a lényeg, az, hogy a Fidesz mára egy olyan párt lett, amelyet a nacionalizmus, a tekintélyelvűség és a populizmus egyvelege tart egyben. Mindaz, amivel a radikális jobboldali ideológiákat jellemezni szokás. Mudde idézi Orbán kijelentéseit arról, hogy ő valójában 15 millió magyar miniszterelnöke akar lenni, és a magyarságot nem állampolgári alapon, hanem egyfajta “etnikai” dimenzióban közelíti meg, amit jól mutat a kettős állampolgárság intézményének bevezetése is.

A Charlie Hebdo-t ért támadás után Orbán, szembemenve a nyugati vezetők többségével, akik a sajtószabadság védelmében szólaltak fel, bevándorlóellenes kampányba kezdett, ami a mai napig kitart. Ennek a propagandának hallhattuk legújabb fejezetét Tusványoson, ahol az európai értékek eltűnésétől féltette az európai közösséget, amelyet meg kell tartani az európaiak számára: Európát meg kell őrizni Európának, Magyarországot Magyarországnak. Mudde egyértelműen arra utal, hogy Orbán Európára (és azon belül Magyarországra is) egyfajta etnikai közösségként tekint. A hétvégi szavakat Enoch Powell 1968-as beszédénél is durvábbnak tartja.

Powell konzervatív politikus volt, aki “Rivers of blood” (Vérfolyam) címen elhíresült beszédével került be az angol történelemkönyvekbe. A képviselő annak idején a gazdasági bevándorlás elharapózása és az anti-diszkriminációs törvények elfogadására reagálva arról beszélt, hogy a migrációval a “fehérek feketékké váltak”, sokan idegenként érzik magukat saját hazájukban és hamarosan nem lehet majd megkülönböztetni egymástól az őshonosokat és a a betolakodókat. A nagy különbség, mondja Mudde, hogy míg Powell kinyilatkozását óriási botrány és lemondás követte, addig Orbán beszédét Európa agyonhallgatja, pedig Powellel ellentétben Orbán teljhatalmú vezető egy uniós országban, aki – miközben az “európai értékek” féltéséről beszél – szervezett propagandával, szándékosan szítja a hangulatot a bevándorlók ellen, kerítést építtet a szerb-magyar határon, hogy megállítsa az illegális migránsokat.

Mudde az Európai Uniót kárhoztatja amiatt, hogy a közösség csupán egyes elemeiben kritizálja az orbáni hatalomgyakorlást, és nem vesz tudomást magáról az illiberális államról. A szélsőjobboldali mozgalmak kisebb fenyegetést jelentenek az európai közösségre, mint a mainstream szintre emelt kirekesztő politika. Míg az antirasszisták és baloldali pártok a széleken küzdenek a radikalizmussal, az közben egyre mélyebbre rágja magát az EU szívében – írja Mudde professzor.

forrás:stop.hu

Fidesz est plus dangereux que le droit

Disque analyse publiée dans le journal britannique The colonnes ligne Gardiens de professeur Cas Mudde des Néerlandais. Mudde surveille 25 ans de mouvements politiques extrémistes en Europe. Actuellement, l’Université américaine de Géorgie professeur à des recherches sur les formations politiques extrêmes, a déjà enseigné à l’Université d’Edimbourg aussi, dans le même temps la Central European University de Budapest en tant que conférencier invité à des classes.

Prof. Cas Mudde les Colonnes en ligne britannique The Guardian comprendre les phénomènes à l’aide de nos objectifs à long terme pour l’avance de la droite hongroise – l’article décrit le 444.hu. Le professeur note que depuis le mur de Berlin est tombé, la prolifération des partis politiques radicaux dans le continent européen. Mudde estime néanmoins que les médias est encore trop pour faire face à la térnyerésükkel. Une avancée remarquable de l’extrême droite, mais pas aussi pertinent que la sensation courir ensembles de médias traditionnels – écrit le professeur néerlandais.
réseau de Infinety
Presse internationale à l’instar des événements politiques hongrois liés à la très friands d’actions Jobbik “photogéniques”, mais en attendant, refusé de croire que le discours politique dominant se extrémizálódott. Le gouvernement de Viktor Orbán est un des meilleurs exemples: la réintroduction de la peine de mort, les camps de travail et les idées extrémistes semblables pour des immigrants de l’opinion publique internationale, tandis que la concertation sociale nationale propagande déguisée poursuivre la formation bouc émissaire.

Selon Mudde, en fait, il n’a pas d’importance ce que quelque chose de nouveau Orban idéologie ou l’opportunisme politique pure est entraîné dans le sens de déplacement Jobbik. Le résultat final est la chose principale, est que le Fidesz est devenu un parti que le nationalisme, l’autoritarisme et le populisme mélange maintenus ensemble. Tout ce que les idéologies radicales d’extrême-droite qui caractérisent habitude. Mudde cité les déclarations de M. Orban qu’il veut vraiment être le Premier ministre de 15 millions de Hongrois et Hongrois approche basée sur les non-ressortissants, mais aussi une sorte de dimension «ethnique», qui est clairement indiqué dans l’introduction de la double institut de la citoyenneté ainsi.

Charlie Hebdo a été atteint après l’attaque Orban, allant à l’encontre de la majorité des dirigeants occidentaux, qui ont parlé en défense de la liberté de la presse, la campagne anti-immigrés a commencé, qui dure jusqu’à ce jour. Le dernier chapitre de la propagande, nous avons entendu Tusványoson où les valeurs européennes sont craignaient la disparition de la communauté européenne, qui doit être tenue pour les Européens: l’Europe doit être préservée, en Europe, la Hongrie, la Hongrie. Mudde indique clairement que l’Europe (et à l’intérieur que la Hongrie) Orban considéré comme une forme de communautés ethniques. Le week-end détient des mots plus durs du discours d’Enoch Powell en 1968 ainsi.

Powell était un politicien conservateur qui a été intitulé «rivières de sang” (Blood River) célèbre discours dans les livres d’histoire en anglais. Le représentant d’un moment de elharapózása de l’immigration économique et l’adoption de lois anti-discrimination en réponse a parlé de la migration des «Noirs Blancs sont devenus” le, beaucoup d’entre eux étrangers se sentent à l’aise dans leur propre pays et ne sera bientôt plus en mesure de faire la distinction entre les autochtones et aa envahisseurs. La grande différence, dit Mudde que si Powell révélation énorme scandale et démission a été suivie, tandis que le cerveau d’Orbán discours l’Europe est à l’écoute, à la différence Powell Orbán-puissant chef d’un pays de l’UE qui – comme la jalousie les «valeurs européennes de pourparlers – organisé propagande, délibérément fomenté la atmosphère contre les immigrés, a construit une clôture sur la frontière serbo-hongroise pour arrêter les migrants illégaux.

Mudde l’Union européenne condamne le fait que la communauté est critique de certains aspects de l’exercice du pouvoir Orban, et ignore le noyau de l’état antilibérale. Les mouvements d’extrême-droite en Europe est moins une menace pour la communauté, tels que les niveaux élevés de l’exclusion dans les grands courants politiques. Alors que les partis de gauche et de la lutte anti-raciste avec le radicalisme sur les bords, alors que la morsure plus vous au cœur de l’Union européenne – écrit le professeur Mudde.

Source: stop.hu

Leave a Reply 357 megnézve, 1 alkalommal mai nap |