< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Szijjártó keményen visszaszólt a francia külügyminiszternek///Szijjártó dit en arrière dur à la ministre des Affaires étrangères français

| Mobile | RSS

Szijjártó keményen visszaszólt a francia külügyminiszternek///Szijjártó dit en arrière dur à la ministre des Affaires étrangères français

2015. augusztus 31. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Szijjártó keményen visszaszólt a francia külügyminiszternek


Szijjártó keményen visszaszólt a francia külügyminiszternek

Megdöbbentőnek és elképesztőnek minősítette Laurent Fabius francia külügyminiszter nyilatkozatát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és jelezte, hogy hétfőre bekéretik az ideiglenes francia ügyvivőt a külügyminisztériumba.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: úgy tűnik, Európában egyesek még mindig nem képesek megérteni azt, hogy Magyarországra milyen elképesztő és drámai nyomás hárul bevándorlási szempontból a Nyugat-Balkánon keresztül.

Miután az éves statisztikák azt mutatják, hogy október után még ugyanannyi menekült szokott érkezni az országba, mint addig, ezért ha a kormány nem tesz valami érdemit, akkor év végére drámai helyzet alakulhatna ki Magyarországon – tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter szerint a schengeni szabályok világosan rögzítik minden uniós tagállamnak azt a kötelezettségét, hogy meg kell védeni a saját és az Európai Unió külső határait. Magyarország ezt teszi és ezzel megfelel uniós kötelezettségeinek.

„Egymás megdöbbentő és alaptalan minősítése helyett inkább arra kellene koncentrálni, hogy Európa szempontjából közös megoldást kínáljunk”. A közös megoldást abban kellene keresni, hogy miként állítható meg az a bevándorlási nyomás, amely Európára, és azon belül Magyarországra nehezedik – hangsúlyozta a miniszter.

Mint ismert, a francia külügyminiszter az Europe 1 kereskedelmi rádiónak, az I-Télé hírtelevíziónak és a Le Monde című napilapnak adott közös interjúban „botrányosnak” nevezte egyes kelet-európai országok viselkedését a menekültválsággal kapcsolatban, s Magyarországot külön bírálta a határzár miatt. Laurent Fabius saját szavai szerint „nagyon szigorúan” ítéli meg Magyarország fellépését, amely szerinte „nem tartja tiszteletben a közös európai értékeket”, amikor határzárat épít. „Olyan drótkerítés felhúzása, amelyet még állatoknak sem csinálnak, nem az értékek tiszteletben tartása” – fogalmazott. Szerinte „természetesen” fel kell számolni a falat, és az Európai Uniónak „komoly és szigorú” tárgyalásokat kell az ügyben folytatnia az ország vezetőivel.

Az a politika, vagy stratégianélküliség, amely jelenleg egyelőre a bevándorlással kapcsolatos uniós politikát övezi, drámai hatással lehet a kontinensre – mondta a miniszter, majd azt is közölte, hogy a magyar diplomácia nem hagyhatja szó nélkül a francia külügyminiszter kijelentéseit, ezért hétfőre bekéretik az ideiglenes francia ügyvivőt a külügyminisztériumba és hivatalosan tájékoztatják a magyar kormány álláspontjáról. Szijjártó Péter emellett személyesen is beszélni készül francia kollegájával az ügyről az uniós külügyminiszterek jövő hét végi luxembourgi tanácskozásán.

forrás:propeller.hu

Szijjártó dit en arrière dur à la ministre des Affaires étrangères français

Etonnant et étonnamment déclaré le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius déclaration relations économiques étrangères et du ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó, et a indiqué que le lundi bekéretik l’administrateur provisoire dans le ministère français des Affaires étrangères.

Péter Szijjártó souligné qu’il semble que certaines personnes en Europe ne sont toujours pas en mesure de comprendre que ce que la Hongrie est incroyable et les aspects dramatiques de pression de l’immigration tombe à travers les Balkans occidentaux.

Après les statistiques annuelles montrent que en Octobre, après le même nombre de réfugiés encore l’habitude de venir dans le pays aussi longtemps, de sorte que si le gouvernement ne fait pas quelque chose érdemit, la fin dramatique de l’année, la situation pourrait se développer en Hongrie – a ajouté le ministre.

Péter Szijjártó, selon les règles de Schengen sont fixé l’obligation de chaque État membre de l’UE d’avoir à protéger leur propre et les frontières extérieures de l’Union européenne. Hongrie fait cela et donc répondre aux obligations de l’UE.

«Au lieu de choquant et infondé qualification de l’autre, il devrait être davantage l’accent sur la solution commune de l’Europe pour nous.” La solution commune devrait être de voir comment configurer la pression sur l’immigration que l’Europe et au sein de la Hongrie pèse – a souligné le ministre.

Comme on le sait, le Secrétaire d’Etat français à la radio Europe 1 commerciale, I-Télé est améliorée et le journal Le Monde a donné une interview conjointe avec “scandaleux” qu’il a appelé le comportement de certains pays d’Europe orientale dans le cadre de la crise des réfugiés, et la Hongrie a été critiqué séparément en raison de la fermeture des frontières. Laurent Fabius propres mots Hongrie considère l’action de «très près», qui, à son avis “ne respecte pas les valeurs européennes communes” lorsque la serrure à être construit. “Il est de mettre une clôture de barbelés, dont ils ne sont pas les animaux, même les valeurs de respect,” – dit-il. Selon lui, «naturellement» devrait être éliminée dans le mur, et l’Union européenne doit poursuivre l’affaire avec les dirigeants de “sérieuse et rigoureuse” des négociations du pays.

La politique ou une stratégie sans sexualité, qui à l’heure actuelle est encore entouré par la politique de l’UE sur l’immigration, peuvent avoir un impact dramatique sur le continent – le ministre dit et a également déclaré que la diplomatie hongroise ne peut pas quitter sans un mot des déclarations de français ministre des Affaires étrangères, afin lundi bekéretik l’intérim Ministère français des Affaires étrangères a officiellement informé le procureur de la position du gouvernement hongrois. Péter Szijjártó également parler personnellement le français est la question de ses collègues à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg à la fin de la semaine prochaine.

Source: propeller.hu

Leave a Reply 1214 megnézve, 1 alkalommal mai nap |