< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Francia üzenet Orbánnak: Ha magányos lovagként viselkedsz, nem mozoghatnak majd szabadon a magyarok///French Orbán message: If you’re acting as a lone knight, you can not move freely and the Hungarians

| Mobile | RSS

Francia üzenet Orbánnak: Ha magányos lovagként viselkedsz, nem mozoghatnak majd szabadon a magyarok///French Orbán message: If you’re acting as a lone knight, you can not move freely and the Hungarians

2015. szeptember 3. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Francia üzenet Orbánnak: Ha magányos lovagként viselkedsz, nem mozoghatnak majd szabadon a magyarok

szerző:Dezső András

Egy kilogramm súlyú színezüst érmet ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. Az érem már megtekinthető a múzeum különtermében, ahol korábban a Szent Korona is látható volt.
A magyarok többé nem mozoghatnak szabadon az EU határain belül, ha a menekültügyben Magyarország nem vállal szolidaritást a többi tagállammal – ezt magyarázta egy francia diplomáciai forrás az Indexnek. A diplomata szerint nem igaz, hogy az EU cserbenhagyja Magyarországot, a valóság az, hogy a magyar kormány eddig nem állt elő semmilyen javaslattal, nem kért konkrét segítséget. Pénzt pedig adnak, ahogy uniós befogadóállomásokat is létesítenének. De az nem megy, hogy egy tagállam egyetlen menekültet sem hajlandó befogadni.

A szituáció rendkívül súlyos

– magyarázta az Indexnek egy Budapestre akkreditált francia diplomata a migrációs válságról. Szerinte a német és a francia vezetés is azon az állásponton van, hogy igenis van egy elhúzódó válság, de az sem Párizs, sem Berlin szerint sem lehet megoldás, ha a tagállamok külön-külön akarnak megoldást találni erre a problémára, ráadásul rossz megoldásokat. Mindezt a neve elhallgatását kérő diplomata a magyar-francia diplomáciai csörtére reagálva nyilatkozta az Indexnek.
Szír menekültek másznak át a határt lezáró kerítés alatt Röszke közelében
Szír menekültek másznak át a határt lezáró kerítés alatt Röszke közelében
Fotó: Balogh László

Az egész azzal kezdődött, hogy Laurent Fabius francia külügyminiszter egy vasárnapi interjúban azt mondta: nagyon súlyosnak ítéli azt, ahogy Magyarország viselkedik a menekültkérdésben. “Az európai értékek semmibe vétele olyan kerítést építeni, amit még az állatoknak sem csinálnánk” – mondta a szerb határhoz közel felhúzott drótkerítésről Fabius.

Szijjártó Péter megdöbbentőnek nevezte Fabius nyilatkozatát, hétfőre pedig a magyar külügybe bekérette a francia ügyvivőt, akivel aztán Magyar Levente államtitkár találkozott. Magyar szerint a francia külügyminiszter szavai azért is elfogadhatatlanok és érthetetlenek, valamint “egyfajta közömbösségre, érzéketlenségre és tájékozatlanságra vallanak”, mert Franciaország nemrégiben hatalmas, “még a magyar kerítésnél is nagyobb kerítést” épített Calais-nál.
A németeknek és a franciáknak is elegük van Orbán menekültpolitikájából

“A migrációs válságot senki nem becsüli alá” – reagált a magyar diplomáciai reakcióra a francia diplomáciai forrás. Mint mondta, pontosan tudják, hogy nagyon sok migráns érkezik a balkáni útvonalon, ahogy azt is, hogy Magyarországra nagy nyomás nehezedik. Viszont a francia álláspont szerint ezt a problémát csak az összes EU-s tagállamok szolidaritásával, közösen lehet megoldani, ez a szolidaritás viszont hiányzik Budapest részéről.

A magányos lovag útja nem járható

– mondta Orbán Viktor külpolitikájáról a francia diplomata az Indexnek.
Tranzitzóna a Keleti pályaudvaron
Tranzitzóna a Keleti pályaudvaron
Fotó: Ajpek Orsi

A franciák például igencsak zokon vették, hogy Magyarország egyetlen menekültet sem hajlandó befogadni, ellentétben a többi uniós tagállammal, noha a szolidaritás jegyében minden tagállamnak be kellene fogadnia azok közül az emberek közül, akik már megkapták a menekültstátuszt.

A schengeni övezet fenntarthatósága a tét

– mondta a francia diplomata. Ez egy igencsak erős jelzés, ami lefordítva annyit jelent: ha Magyarország továbbra is úgy áll a menekültkérdéshez, ahogy most, akkor megszűnhet a magyarok számára olyan fontos szabad mozgás az unióban. Azaz az örökknek gondolt schengeni övezet léte van veszélyben.
Néma gyereknek az anyja sem

A francia diplomata szerint miközben a magyar kormányzat azt állítja, hogy cserben hagyta őket az EU, egyetlen konkrét megoldási javaslattal nem éltek eddig, de még egy listát sem állítottak össze arról, hogy miben kérnék az EU segítségét.
Fotó: Földes András

Eközben az unió pénzügyi forrást biztosít, valamint jelezte, hogy hajlandó befogadóállomásokat, úgynevezett hot spotokat létesíteni a kritikus helyekre még az év végéig. Ha pedig Magyarországon is lenne ilyen központ, akkor a franciák minden segítséget megadnának a magyaroknak – magyarázta a diplomata.

A diplomata szerint minden tagállamnak tiszteletben kell tartania az EU menekültek védelmére vonatkozó rendeletét, ahogy a nemzetközi egyezményeket, márpedig Magyarország ezt nem tartja tiszteletben. A kerítéssel ugyanis egyértelműen az a célja, hogy távol tarta a háború elől menekülőket, márpedig azoknak az embereknek védelmet kell nyújtani, akik olyan országokból érkeznek, ahol az életük veszélyben van. Így például Szíriából, Afganisztánból, Szomáliából, Eritreából.

A francia diplomata szerint a szerb határhoz közel felhúzott magyar és a franciaországi Calais-nál felépített kerítés nem hasonlítható egymáshoz, mert a magyar kerítéssel a magyar kormány azt akarja megakadályozni, hogy el kelljen bírálnia a migránsok menedékkérelmét, míg a francia kerítés már az országon belül van és nem határzárként szolgál, hanem egy magántulajdont véd.
Valahol még keményebb a helyzet

“Mértékletesnek kell lennünk” – utalt a francia diplomata arra, hogy az EU-ban tapasztalható migrációs válság eltörpül ahhoz képest, ami a Közel-Keleten van. Mint mondta, míg az 500 milliós EU-ban 300 ezerre tehető a migránsok száma, addig az uniónál jóval szegényebb Libanon, Törökország és Jordánia ötmillió menekültet fogad be. “Ezért ezeket az országokat is segítenünk kell” – magyarázta a diplomata.

A francia diplomata szerint közös uniós lista kellene azokról az országokról, ahonnan befogadjuk a menedékkérőket. És azokat, akik ezekből az országokból jönnek, be kellene fogadnia Európának. Azoknak a helyzetét pedig, akik olyan országokból érkeznek, amelyet biztonságosnak ítél meg az EU, a származási országokkal együttműködve kellene megoldani. Példának Koszovót említette, valamint Nigert, merthogy az EU-ba vándorló afrikaiak 60 százaléka ez utóbbi országból jön.

forrás:index.hu

French Orbán message: If you’re acting as a lone knight, you can not move freely and the Hungarians

Author: Andrew Dezso

One kilogram weight color silver medal donated to the National Museum of the Hungarian Institute Ltd. Issuer Medal. The medal has been viewed in a separate room of the museum, which was previously seen in the Holy Crown.
The Hungarians are no longer allowed to move freely within the EU’s borders, the refugee case if Hungary does not show solidarity with other Member States – this is a French diplomatic source explained to the index. The diplomat said is not true that the EU is abandoning Hungary, the reality is that the Hungarian government has so far not come forward with any proposal that did not ask for specific help. Cash is given as létesítenének EU receiving stations. But it is not going to make a refugee in one Member State is willing to accept.

The situation is extremely serious

– The index explained a French diplomat accredited to Budapest migration crisis. According to him, the German and French leadership is of the view that, yes, there is a lingering crisis, but neither Paris nor Berlin as neither be a solution, if Member States wish individually to find a solution to this problem, in addition to the wrong solutions. All this diplomat, requesting anonymity in response to the Hungarian-French diplomatic csörtére said the index.
Syrian refugees crawling under the border fence near closing Röszke
Syrian refugees crawling under the border fence near closing Röszke
Photo by Laszlo Balogh

It all began with French Foreign Minister Laurent Fabius said in an interview on Sunday: he considers as very serious, as Hungary will behave in the refugee issue. “Disregard for European values ​​to build a fence that we do not even animals” – said the Serbian border tucked close drótkerítésről Fabius.

Péter Szijjártó Fabius called it shocking statement Monday by the French Foreign bekérette attorney, whom he met US Secretary of State Levente. Magyar said the French foreign minister’s words is also unacceptable and incomprehensible, as well as “a sort of indifference, insensitivity and ignorance accountable testify” because France has recently enormous, “even the Hungarian fence is higher fence” built in Calais.
The Germans and the French also had enough of Orbán menekültpolitikájából

“The migration crisis, no one underestimates” – reacted to the Hungarian diplomatic reaction of the French diplomatic source. As I said, they know exactly how many migrants arrive in the Balkan route, as well as to Hungary under severe pressure. However, according to the French position this problem only solidarity of all EU Member States, to solve together, this solidarity is lacking for Budapest.

A lone knight path is not an option

– Viktor Orban said the French diplomat’s foreign policy in the index.
Transit Zone to the Eastern Railway Station
Transit Zone to the Eastern Railway Station
Photo: Ajpek Orsi

The French, for example, rather resented the fact that Hungary is willing to accept any refugees, unlike other EU Member States, although the spirit of solidarity, each Member State should adopt one of those people who have already received refugee status.

The Schengen area sustainability is at stake

– Said the French diplomat. This is a very strong signal, which translated means: if Hungary continues to stand on the refugee issue, as now, it is important to be lost to the Hungarians freedom of movement in the EU. That is the eternal thought there must Schengen area is in danger.
Silent mother nor child

The French diplomat said while the Hungarian government argues that let them down in the EU, did not make any concrete solutions proposed so far, but even compiled a list about how to ask the EU for help.
Photo: Andrew Foldes

Meanwhile, the EU provides financial resources and indicated their willingness to reception centers, to establish a so-called hot spots in the critical areas before the end of the year. And if Hungary would be such a center, the French would give every assistance to the Hungarians – explained the diplomat.

The diplomat, each Member State must comply with the EU regulation on the protection of refugees respected as the international conventions, and there Hungary does not respect this. The fence is clearly the aim of the war that keeps them fleeing, yet they need to protect people who come from countries where their lives are in danger. For example, in Syria, Afghanistan, Somalia, Eritrea.

A French diplomat said the Serbian border, nearly tucked Hungarian and built in France Calais fence can not be compared to one another because of the Hungarian fencing the Hungarian government wants to prevent it having to review a migrants’ asylum applications, while the double fence is already in the country and it does not provide határzárként, but a private property protected.
Somewhere even tougher situation

“We have to be Temperance friend” – a French diplomat pointed out that the EU is experiencing crisis, migration is dwarfed compared to what is in the Middle East. As he said, while the 500 million EU an estimated 300 thousand migrants, while the EU is much poorer at Lebanon, Turkey and Jordan receives five million refugees. “Therefore, we must also help these countries”, – explained the diplomat.

The French diplomat said should be a common EU list of countries from which we receive the asylum seekers. And those who come from these countries, Europe should adopt. For the position of the people who come from a country that is considered safe in the EU, in cooperation with countries of origin should be solved. Kosovo is mentioned as an example, as well as Niger, for migrating to the EU, 60 percent of Africans is the latter country.
Source: index.hu

Leave a Reply 237 megnézve, 1 alkalommal mai nap |