< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Kiss-Rigó: A pápa nem tudja, miről beszél///Kiss-Rigo: Il Papa non sa cosa si sta parlando

| Mobile | RSS

Kiss-Rigó: A pápa nem tudja, miről beszél///Kiss-Rigo: Il Papa non sa cosa si sta parlando

2015. szeptember 8. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Kiss-Rigó: A pápa nem tudja, miről beszél

szerző:Bolcsó Dániel

Nem mindenki ért egyet Ferenc pápával a magyar katolikus egyházban: Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök szerint a menekülteket az egyháznak nem kell befogadnia, mert nincs szükségük segítségre, viszont veszélyt jelentenek a kereszténységre, a pápa pedig nem tudja, miről beszél.


Kiss-Rigó László
Fotó: Rosta Tibor

Ferenc pápa még vasárnap arra hívott fel minden európai plébániát, hogy fogadjon be egy menekült családot, és úgy általában is a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta az egyre eszkalálódó menekültválság kezelésében. Az egyházfő fellépése után nemcsak az olaszországi plébániák kezdték el a családok befogadását, de a korábban félreérthetően nyilatkozó Erdő Péter bíboros is levélben köszönte meg a pápai iránymutatást.

Ehhez képest Kiss-Rigó a Washington Post cikke szerint arról beszélt, hogy a pápa nincs tisztában a helyzettel. Szerint valójában arról van szó, hogy Európát elöntik a “keresztény, univerzális” értékrendre veszélyes tömegek, akik ugyan menekültként tetszelegnek, szerinte azonban valójában nem érdemelnek segítséget, mert legtöbbjüknek van egy csomó pénze.

Ők nem menekültek. Ez egy invázió. »Allah Akbar« kiáltásokkal érkeztek. El akarják foglalni az országot.

Kiss-Rigó szerint a menekültek szemetet hagynak maguk után, és visszautasítják a felajánlott élelmet, illetve “legtöbbjük nagyon arrogánsan és cinikusan viselkedik”. A püspök azt is kijelentette, hogy a pápával szemben a miniszterelnök véleményével teljes mértékben egyet ért.

A Washington Post a cikkben arról is beszámol, hogy a menekültekkel valóban találkozó civil önkéntesek más képet festenek a helyzetről, az ő beszámolóik szerint az érkezők nemcsak rászorulnak a segítségre, de kifejezetten hálásan is fogadják. A lapnak nyilatkozó önkéntesek szerint inkább az a gond, hogy kevés segítséget kapnak ehhez, például a magyarországi egyházaktól. Ezt a lapnak Ódor Balázs, a magyar református egyház képviselője is megerősítette.

Nem adtunk elég gyorsan vagy határozottan világos reakciót a helyzetre, ezt el kell ismerni

– mondta Ódor, hozzátéve, hogy bár nem ért egyet Orbán állításával, hogy az európai kereszténység veszélyben van, a nagyszámú menekült nyilvánvalóan feszültségeket okoz, “ezzel pedig politikailag visszaélnek”.

Nemcsak a pápával és a magyar bíborossal került szembe Kiss-Rigó az elutasító véleményével, a pannonhalmi apátság már szombaton is fogadott be menekülteket.

forrás:index.hu

Kiss-Rigo: Il Papa non sa cosa si sta parlando

Autore: Daniel Bolcsó

Non tutti sono d’accordo Francesco Papa, la Chiesa cattolica ungherese: Secondo il vescovo László Kiss-Rigo rifugiati Szeged-Csanád alla chiesa non è deve ricevere, perché non hanno bisogno di aiuto, ma rappresentano una minaccia per il cristianesimo, il Papa non so di cosa stai parlando.

Laszlo Kiss-Rigo
Foto: Tibor Rosta

Papa Francesco di Domenica chiamato per tutte le parrocchie europei ad adottare una famiglia di rifugiati, e in generale ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà nella gestione della sempre più crescente crisi dei rifugiati. Dopo il capo della azione della Chiesa, non solo in Italia parrocchie iniziarono le famiglie della reception, ma prima di dichiarare Foresta ambiguamente anche ringraziato il Cardinale Péter guida della lettera papale.

In confronto, secondo Kiss-Rigo articolo del Washington Post, ha detto che il Papa non è a conoscenza della situazione. Secondo realtà circa è che l’Europa è invaso “cristiano, universali” dei valori, rispettivamente, folle pericolose che tetszelegnek lo stesso di profughi, ma secondo lui in realtà non meritano aiuto perché la maggior parte di loro hanno un sacco di soldi.

Essi non sono rifugiati. Si tratta di una invasione. “Allah Akbar” grida provenivano da. Vogliono riservare il paese.

Kiss-Rigo ha detto che i rifugiati lasciano immondizia e rifiutano il cibo offerto, e “la maggior parte di loro si comporta molto arroganza e cinismo”. Il vescovo ha anche dichiarato che, contrariamente al parere del Presidente del Consiglio con il Papa concorda del tutto.

L’articolo del Washington Post riporta anche che i rifugiati davvero dipingono un incontro civile altri volontari quadro della situazione, si segnala che i nuovi arrivati ​​non solo ha bisogno di aiuto, ma in particolare anche ben accette. I volontari giornali dichiarando preferiscono il problema a ricevere questo piccolo aiuto, come ad esempio le chiese ungheresi. Questo giornale Balazs Odore, rappresentante della Chiesa riformata ungherese è stato confermato.

Non abbiamo dato abbastanza rapidamente o forte reazione luce alla situazione, dovrebbe essere riconosciuto

– Odore ha detto, aggiungendo che, anche se non sei d’accordo tesi di Orban che il cristianesimo in Europa è in pericolo, un gran numero di rifugiati, ovviamente, portare a tensioni, “è politicamente abusato”.

Non solo il Papa e il cardinale ungherese affrontato bacio-Rigo respingendo il parere del abbazia di Pannonhalma ha anche ricevuto Sabato in rifugiati.
Fonte: index.hu

Leave a Reply 209 megnézve, 1 alkalommal mai nap |