< Böngészés > Főoldal / Közélet, Kultúra / Blog article: Boldogasszony Iskolanővérek Tartományi Tanácsa A Küldetéses Ember Iskolája – Nevelési konferencia Szeged, 2015. november 6-7.

| Mobile | RSS

Boldogasszony Iskolanővérek Tartományi Tanácsa A Küldetéses Ember Iskolája – Nevelési konferencia Szeged, 2015. november 6-7.

2015. november 5. | hozzászólás | Közélet, Kultúra

PROGRAM: 2015. November 6. Péntek

9.30 érkezés, regisztráció
10.00
szentmise a ferences templomban
11.00
szünet, büfé, regisztráció folytatás
11.30
köszöntések, megnyitó – Szent György terem
12.00
nyitó előadások
Lobmayer M. Judit
dr. Tornay Krisztina M. Petra
dr. Katona György
13.00
ebéd
14.30
Műhelyek 1. választható
16.30
Műhelyek 2. választható
18.15
vacsora
19.45
könyvbemutató –Szent György terem – Rubovszky Rita
20.15
Taize-i imaóra – ferences templom
21.00
esti borozás, beszélgetés

2015. November 7. szombat

7.00-től folyamatos reggeli
7.45
fakultatív zsolozsma a szegedi közösség nővéreivel –
Szentlélek kápolna
8.30
közös reggeli ima –Szent György terem
8.45
előadás:
dr. Görföl Tibor
10.00
szünet
10.30
előadás:
dr. Várszegi Asztrik
11.30
szünet
11.50
Műhelyek 3. választható
13.00
ebéd
15.00
záró szentmise a szegedi Dómban
16.00
közös zárás a szegedi Dómban
17.00 indulás haza

Műhelyek pénteken délután
14.30

Műhelyek 1. választható
16.30
Műhelyek 2. választható Spiritualitás, HITRENEVELÉS,
ÚJRA EVANGELIZÁCIÓ A SZENTIGNÁCI IMÁDSÁG MÓDJA
Barátok az Úrban – Barátok az Úrral
Dr. Laczkó Zsuzsanna SJC orvos, lelkivezető,tartományfőnöknő
Az imádságot több lelkiségi hagyomány is az Úrral való barátság ápolásának nevezi. A műhely első részében e barátság kibontakozásának folyamatára tekintünk rá a Szent Ignác-i hagyomány alapján, második részében pedig egy Szent Ignác-i képzeleti szemlélődés útján a gyakorlatban is mélyülünk az Úrral való barátságban.
1. műhely
max. 20 fő
ISKOLANŐVÉRI KARIZMA – BEVEZETÉS – ÚJ, MOST BELÉPETT
KOLLÉGÁINK SZÁMÁRA Törd meg az élet kenyerét!
Egy 19. századi nevelési-oktatási reform napjainkig tartó sikere
Ivanics M. Andrea SSND mentortanár, Svetits
Az iskolanővéri nevelés főbb jellemzői – egykori dokumentumok és napjaink gyakorlatának tükrében. Szellemi bátorságra nevelés és szívképzés M. Theresia von Jesu szándéka szerint. Felkiáltó-és kérdőjelek az iskolanővéri nevelésben. Nevelési elveink és megvalósulásuk intézményeinkben. Előadás.
1.-2. műhely
max 25 fő
1.
2.
Boldogasszony Iskolanővérek Tartományi Tanácsa
A Küldetéses Ember Iskolája – Nevelési konferencia
Szeged, 2015. november 6-7.
4
5
MÓDSZERTANI INNOVÁCIÓK, A FRONTÁLIS OKTATÁS ALTERNATÍVÁI
MESE PEDAGÓGIA Nyitva van az aranykapu!- A Népmesekincstár Mesepedagógia eszközei és módszerei a különböző intelligencia területek, a készség és képességfejlesztés
szolgálatában.
Bajzáth Mária Népmesekincstár Mesepedagógia módszer kidolgozója Meseközpont Alapítvány szakmai vezetője
A műhelyen interaktív előadás, és saját élményű mesepedagógia foglalkozás keretében az alábbi témákról esik szó:

A Népmesekincstár Mesepedagógia eszközei és módszerei a különböző intelligencia
területek, a készség-, a képzelet- és a képességfejlesztés szolgálatában.

Az öröm, az élmény, a játék, a mese mint a tanulás alapvető alapjai.

Meseválasztás szempontjai különböző életkorokban.

A mesemondás és a mesehallgatás hatásai kutatások tükrében.

A népmesék, mondókák, népi játékok, találós kérdések, kézművesség és alkotó folyamatok komplex egysége a mesepedagógiában.
1.-2. műhely
GORDON-MÓDSZER
„Már százszor megmondtam…gyerek –felnőtt játszmák az oktatásban
Vízi Beáta vezető Gordon- tréner, mentálhigiénés szakember
Magyar Tranzakció Analitikus Egyesület tagja
„Vajon mi az oka annak, hogy a megmondással
akkor is újra meg újra megpróbálkozunk, ha nyilvánvaló, hogy hasztalan?” (F. Várkonyi Zsuzsa: „Már százszor megmondtam…” című könyvéből)

Miért van az, hogy egyes gyerekekkel könnyen tudunk együttműködni, másokkal pedig úgy érezzük szinte lehetetlen.

Hogy is kezdjek hozzá a konfliktusok kezeléséhez? Milyen készségeket ajánl a T. Gordon?
Terézia anyáról, rendtörténetről, iskolanővéri karizmáról
nemcsak Terézi Anyanapon
Lobmayer Judit SSND tartományfőnöknő, tanár, drámapedagógus
A Boldogasszony Iskolanővérek nevelési intézményei, missziói rendelkeznek egy sajátos forrással, egyedi lehetőséggel, mely gazdagíthatja az oktató-nevelői munkát a mindennapokban és az ünnepekkor egyaránt. Rejtett tartalékokból meríthetnek a különböző korosztályokkal
foglalkozó és a különféle területeken nevelő pedagógusok, ha a rend alapítójával, a rend történetével és karizmájával eleven kapcsolatba kerülnek. A műhelyben konkrét ötletekkel, forrásokkal ismerkedünk.
1.-2. műhely
evangélikus hitoktatás új tantervei és tankönyvei
Dr. Kodácsy-Simon Eszter egyetemi adjunktus, Evangélikus Hittudományi Egyetem a Magyarországi Evangélikus Egyház 2013. szeptemberétől felmenő rendszerben új tanterveket – s hozzájuk kapcsolódó új tankönyveket – fogadott el, melyek egyrészt tematikusan, másrészt spirális rendszer szerint rendezik el a tananyagot. A műhelymunkában a középiskolai
évek hittantanterveinek és tankönyveinek bemutatására kerül sor, s konkrét példákon keresztül is megvizsgáljuk az alkalmazott teológiai módszertant.
1. műhely
Dicsőítsétek meg tehát az istent testetekben!
(1KOR 6,20)
A szakrális körtánc, mint a szavak nélküli ima egy útja
Baráti Eszter M. Kinga SSND tartományfőnök-helyettes, tanár, Szignum A szakrális körtánc az emberiség ősi kifejezésformája Isten dicséretére. Meditatív körtáncnak
is nevezik, mert testtudatosság gyakorlatként is szolgálhat az összeszedettségért. A műhelyt olyanoknak ajánlom, akik vágynak arra, hogy egyszerű lépések, mozdulatok által szavak nélkül imádkozzanak.
1.-2. műhely
Létszám: 7- 30 fő
3.
4.
6.
7.
5.
Boldogasszony Iskolanővérek Tartományi Tanácsa
A Küldetéses Ember Iskolája – Nevelési konferencia
Szeged, 2015. november 6-7.

Játék és pedagógia Virtuális világok hatásmechanizmusai – Pedagógiai gamifikáció Dr. Katona György docens, dékán, Sopron Az emberek szeretnek szórakozni, játszani, de kevésbé szeretnek dolgozni, tanulni. Ha megértenénk, hogy mi jó a játékokban, milyen mechanizmusok, drive-ok, motiváló tényezők hatnak ránk, akkor talán ezek átemelésével, alkalmazásával az oktatás világát is jobbá, hatékonyabbá, élvezhetőbbé tudnánk tenni azon generációk számára is, akik digitális játékokon nőttek fel. Ezért érdemes megvizsgálni azokat a hatásmechanizmusokat, melyek a ma népszerű digitális játékokban megtalálhatok és ezeket összevetni a pedagógiában alkalmazottakkal. Az előadásban rámutatunk arra az éles különbségre, mely megmutatkozik a digitális játékok széles motivációs repertoárja és a pedagógia szerényebb eszköztára között. Mindezt tesszük
abból a célból, hogy a jelenlegi oktatási gyakorlatot arra ösztönözzük, hogy keresse az utakat a gamifikáció pedagógia alkalmazására.

Műhely összegzése:

Néhány egyszerű gamifikációs lehetőség bemutatása és kipróbálása a résztvevők bevonásával, majd vita az alkalmazás lehetőségeiről és korlátairól.
1-2. műhely
max. 15 fő
(a résztvevőknek szükséges interneteléréssel rendelkező notebook, tablet vagy okos telefon)
Alapvető csoportdinamikai folyamatok észlelése
A védtelen csoportvezető
Szászi Balázs családterapeuta, csoportdinamikai tréner, szupervízor, Szeged Ez a műhely nem az iskoláról nem pedagógiai és tanítási praktikákról szól. Miért érdemes mégis ezt választani? Egy lehetőség, hogy felfedezzük gyengéinket és erőforrásainkat egy csoport irányításában, az együttműködésben. Rálátni saját működésünk jellegzetes mintázataira, hogy megváltoztassuk vagy tudatosabbá tegyük. Csoportdinamikai módszerével a saját csoportfolyamatunk elemzésével dolgozunk. A műhely lehetőség nyújt arra is, hogy egy konkrét csoport helyzetet kielemezzünk a résztvevők saját történeteiből.
1-2. műhely
max.14 fő

Néhány tipikus iskolai-óvodai játszmáról és manőverről. Miért játsszuk ezeket?

pl.: „Én nem tehetek róla- nem is én voltam…”, „Fáj a hasam… „ Most rajta csíplek!”

A műhely Thomas Gordon humanisztikus pszichológus konfliktuskezelési készségeire és Eric Berne nevéhez fűződő tranzakció-analízis elméletére épül.
1.-2. műhely max. 15fő
OSZTOZÓ
A PATRONA

5.ÉVE MŰKÖDŐ „BESZÉLGETŐ ÓRÁJA”
Hári M. Ildikó SSND tanár, szupervízor, tréner, Patrona
Az OSZTOZÓN a diák átélheti: életének tapasztalatait az iskolába érkezve nem kell „letennie a küszöbön”, ezen az órán róla van szó.
Lehetőséget kap, hogy észrevegye, mi hat rá, hogy megtalálja a saját kérdéseit, hogy eligazodjon a tapasztalatai között, és meglátásait megossza a többiekkel. És érdeklődéssel figyelje, min múlik, hogy sikerül-e az élete. A műhelymunka során az Osztozó bemutatását olyan gyakorlatok követik, melyekben a résztvevők saját élményként megtapasztalják a beszélgető óra „ízét”.
1.-2. műhely
páros létszám kell, max 16 fő erőszakmentes kommunikáció
A kritika (kapcsolat)építő fogadása
Rambala Éva, erőszakmentes kommunikációs tréner
Milyen kommunikációs formákat kínálhat az erőszakmentes kommunikáció ahhoz, hogy mások kritikus megjegyzéseit a magunk javára fordítsuk ahelyett, hogy azt gondoljam, hogy:”Ez nem rólam szól”

vagy megengedjem, hogy rombolja az önbizalmam.
“NEM”-et mondás kapcsolatépítő módon
Ezen műhelymunka során az Erőszakmentes kommunikáció alapjait tekintjük át a NEM-et mondás nézőpontjából.
1-2. műhely
8.
9.
10.
11.
Boldogasszony Iskolanővérek Tartományi Tanácsa
A Küldetéses Ember Iskolája – Nevelési konferencia
Szeged, 2015. november 6-7.

8
9
A játék nem játék!
Besnyi Szabolcs tréner (Katalizátor pedagógusképző központ – www.jatekrafel.hu)

Versenyhelyzet, együttműködés, felelősségvállalás, kudarc, sikerélmény, döntéshelyzetek, tolerancia, kommunikáció… Avagy a JÁTÉK, mint a pedagógiai fejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Ha érdekel, hogy mire és hogyan használhatod fel a játékot a munkád során, akkor
mindenképpen nézz be erre a workshopra! Remek játékokat ismerhetsz meg, de ami ettől is fontosabb, hogy ízelítőt kaphatsz az élmény- és játékpedagógia módszeréből!
1. műhely
8 – max. 60 fő „utazzunk együtt a karolinás
varázsszőnyegen!”
Váriné Fejes Katalin gyógypedagógus és Gáborné Puskás Julianna tanítónő és bábcsoportvezető
Játékos módszertani ötletbörze, ahol megosztjuk tapasztalatainkat az élménypedagógia, dráma- és bábjáték, a közösségépítés, a figyelemfejlesztés, a személyiségfejlesztés és a közös ünneplés mindennapjainkban használható lehetőségeiről, amelyhez kapcsolódó tevékenységek a tanteremben lévő szőnyegen zajlanak.
Várunk, ha kedvet érzel ahhoz, hogy velünk utazz a mesék,
a képzelet, fantázia és a játékos tanulás birodalmaiba.
„Mert előbb minden fölnőtt gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá.”
/Antoine de Saint-Exupéry/
1. műhely
max. létszám: „egy szőnyegnyi” – kb. 20 fő
a XXI. századi zene Tanár kihívásai -IKT eszközökön a
hangszeroktatásban
Szabó Norbert – a Karolina Alapfokú Művészeti Iskola
és az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola fuvolatanára
A XXI. század a digitális forradalom és az első digitális nemzedék születésének a kora. A digitalizáció a zeneipart és az oktatást is alapjaiban rengette meg. Ez az elementáris hatás a zeneoktatást még nem érte el, de a digitális kompetencia megléte és fejlesztése már elvárás
ként itt is megjelenik. Az IKT eszközök használata a mindennapi tanítási-tanulási folyamatoknak még nem képezi szerves részét, pedig a piacon napról-napra bővülő számban jelennek meg zenei-, kottázó- és zeneoktató szoftverek, amelyek alkalmazása egyre jobban integrálható lenne a hangszeres zeneoktatásba is. Előadásommal szeretnék – néhány interaktív zeneoktató program és digitális megoldás bemutatása kapcsán – aktuális zenepedagógiai, módszertani kérdéseket felvetni, belepillantva a jövő hangszeres zeneoktatásának egy lehetséges alternatívájába.
1-2. műhely
FARKAS VAGY ÁLDOZAT…?
Az agresszió kezelésének és megelőzésének gyakorlati lehetőségei Major Zsolt Balázs pszichológus
A műhely célja a résztvevők szemléletének, gondolkodásmódjának formálása, fejlesztése,érzékenyítése ún. hétköznapi pszichológiai attitűddel annak érdekében, hogy mélyüljön empátiás készségük, és könnyebben, hatékonyabban sikerüljön megérteniük és elfogadniuk

az agresszió pszichodinamikáját

az agresszorrá válás lelki fejlődésbeli sajátosságait

az agresszor és áldozat interakciós játszmáját,

valamint hogy ezek értő elfogadására alapozva érdemben legyenek képesek mind a bántalmazóknak, mind a bántalmazottaknak hatékony segítséget adni.
Ennek érdekében a műhely során a résztvevők saját élmény jelleggel és interaktív értelmezéssel kísérve, tréneri irányítás és monitoring mellett fejlesztik azon kommunikációs készsé-geiket, amelyek kiemelten hasznosak és hatékonyak a bántalmazókkal és bántalmazottakkal foglalkozó segítő folyamat során.
1. műhely
min. 8 fő – max. 30 fő
12.
13.
14.
15.
Boldogasszony Iskolanővérek Tartományi Tanácsa
A Küldetéses Ember Iskolája – Nevelési konferencia
Szeged, 2015. november 6-7.

Vlocskó Mihály
Karolina – Szeged
igazgató

Leave a Reply 1024 megnézve, 3 alkalommal mai nap |