< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Hármas fokozat Terror: szilveszterkor is marad a készültség/// Triple grade Terror: New Year’s Eve will remain in preparedness

| Mobile | RSS

Hármas fokozat Terror: szilveszterkor is marad a készültség/// Triple grade Terror: New Year’s Eve will remain in preparedness

2015. december 31. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Hármas fokozat
Terror: szilveszterkor is marad a készültség

szerző:Tompos Ádám
Az európai városokban általánossá vált a fegyveres katonák jelenléte a karácsonyi vásárokon
Europress/AFP
Szilveszterre is érvényben marad, de nem emelik a hatóságok a már korábban elrendelt 3. fokozatú készültségi szintet. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő lapunknak azt mondta, a terrorfenyegetés hatására hozott intézkedések elbizonytalanítók lehetnek a támadásra készülők szempontjából.

A november 13-i párizsi terrortámadás után pont azokra a rendezvényekre, például koncertekre figyelnek kiemelten a szakszolgálatok, amelyeket szilveszterkor esetleg terrorveszély fenyegetne – mondta a Magyar Nemzetnek Tálas Péter. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai védelmi kutatóközpontjának vezetője mindjárt hozzá is tette, az év utolsó napjánál sokkal nagyobb lehetett volna a terrorveszély, és nagyobb erejű pusztítást is lehet volna végrehajtani egy támadással a karácsonyt megelőző bevásárlások idején. „A plázák ilyenkor puha célpontnak számítanak” – fűzte hozzá.
Kettős üzenet a terroristáktól

Azzal kapcsolatban, hogy a minap kiszivárgott hírszerzési értesülések szerint karácsony és újév között terroristák támadásokra készülhetnek az osztrák fővárosban és más európai nagyvárosokban, Tálas Péter úgy nyilatkozott: ez általános fenyegetés, amelynek nincs ugyan konkrétan megjelölt célpontja, de két csoport is van, amelynek szól.

A terroristák ugyanis egyrészt üzennek a titkosszolgálatoknak, hogy már magával a hír fogadtatásával is energiákat kössenek le. Másrészt üzennek a társadalomnak is, fokozva az általános fenyegetettségérzetet. Ez akkor is így van – magyarázta Tálas Péter –, ha rengeteg terrorfenyegetés nem valósul meg. Lényegében az erre adott kettős válaszként értékelte a biztonságpolitikai szakértő azt, hogy fegyveres katonák, rendőrök jelentek meg a közterületeken. Ott van ebben a lépésben a hatóságok gyors fellépésének a lehetősége – folytatta a szakember –; ez mindenképpen elbizonytalanító tényező a terroristák számára abból a szempontból, hogy a hatóságok készülnek a megelőzésre. A társadalomnak pedig biztonságot sugallnak a szolgálatok, hiszen a fegyveres katonák és a rendőrök puszta jelenléte csökkentheti a félelemérzetet.
Késleltetett támadásos módszer

Arra a felvetésre, miképpen biztosíthatók maximálisan egy nagyváros szilveszteri rendezvényei, Tálas Péter elmondta, bizonyos nagyszabású események – mint például akár egy olimpia – biztosítása mára már külön szakmává vált, ez azonban nem érvényes az újévi utcai rendezvényekre, már csak azért sem, mert jóval rövidebb ideig tartanak, és kevesebb embert vonzanak. A szakszolgálatok a kiemelt rendezvényekre koncentrálnak, amilyen például egy koncert vagy egy nagyobb szabadtéri rendezvény. Ehhez kapcsolódva Tálas Péter kifejtette, a terroristák szokták alkalmazni az úgynevezett késleltetett támadást. Ennek lényege, hogy egy kisebb zűrzavart tudatosan kihasználva a merénylők megvárják, hogy a helyszínre érkezzenek a mentők, a rendőrök, a tűzoltók és a média, s ezután hajtanak végre egy jóval nagyobb támadást.

Lapunk érdeklődésére a Terrorelhárítási Központ korábban azt közölte, folyamatos kapcsolatban vannak az osztrák partnerszervezetekkel, de a jelenlegi rendőri erő biztosítani tudja a közterületek biztonságát.
3. fokozat
A Belügyminisztérium tegnapi közleményében tudatta, hogy szinten tartja a korábban elrendelt 3. (közepes) terrorfokozat fenntartását. Ezt a döntését a minisztérium azután hozta meg, hogy a Terrorelhárítási Központtal (TEK) közös munkaértekezleten áttekintették Magyarország terrorveszélyeztetettségét. Értékelésük szerint a veszély annak ellenére nem zárható ki, hogy konkrét fenyegetésről egyetlen rendvédelmi szervezetnek és a titkosszolgálatoknak sincs információja. A TEK megerősítette műveleti készenlétét, az ország teljes területén pedig továbbra is érvényben van az országos rendőrfőkapitány által január 31-ig elrendelt fokozott ellenőrzés. (MTI)

forrás:mno.hu

Triple grade
Terror: New Year’s Eve will remain in preparedness

author: Adam Tompos

The European cities become widespread presence of armed soldiers in the Christmas fairs
Euro PRESS / AFP
New Year will remain in place, but do not raise the authorities had already ordered the Grade 3 level of preparedness. Talas security policy expert Peter Nepszabadsag said measures due to the threat of terrorism could be confusing in terms of those preparing to attack.

After the terrorist attack in Paris on 13 November to the point of events like concerts are watching the highly specialized services that may threaten New Year’s Eve terror threat – said Péter Magyar Nemzet Talas. The University of Civil Service Strategy defense research center manager immediately made it to the last day of the year could have been much greater danger of terror and destruction can be more powerful with an attack would be carried out during the pre-Christmas shopping. “The plazas at this time expect a soft target” – he added.
Dual message from terrorists

With regard to the other day leaked intelligence evidence shows terrorist attacks can be made to the Austrian capital and in other major European cities, Peter Talas between Christmas and New Year, saying: this is a general threat that does not target the same specifically identified, but the two groups have, which is all about.

The terrorists on the one hand a message to the intelligence services that you have with you the news of reception of energy is disconnected. On the other hand, it is a message to the society, enhancing the overall fenyegetettségérzetet. This is so even – explained Peter Talas – where a lot of the terrorist threat is realized. In essence, though a dual response to the assessed security experts that armed soldiers, police officers appeared in public areas. There is a step in this fast action by the authorities is a possibility – the specialist continued -; this is definitely a discouraging factor for terrorists in the sense that the authorities are preparing to prevention. The society is suggestive of the security services, because the mere presence of armed soldiers and police officers may reduce the sense of fear.
Delayed támadásos method

To the idea, how to ensure maximum a big city New Year’s Eve events, Peter Talas said certain major events – such as whether one Olympics – Provision has become a separate profession, but this is not valid for New Year’s street events, there are just not least because much shorter last time, and fewer people are attracted to. The specialized services focused on the key events, such as a concert or a major outdoor event. Along similar lines, Talas Peter explained that terrorists often used is called delayed attack. This means that a smaller consciously taking advantage of the confusion bombers waiting to arrive at the scene of the ambulance, police, firefighters and the media, and then carried out a much larger attack.

Our interest in the Counterterrorist Center had earlier said they are in constant contact with partner organizations in Austria, but the current police force able to ensure security in public areas.
Grade 3
The Interior Ministry statement yesterday informed that keeps the 3 (moderate) degree of terror previously ordered the maintenance level. This decision was taken after the ministry that the Counter Terrorism Centre (TEK), a joint workshop reviewed the terror risk to Hungary. According to their assessment, the risk can not be ruled out despite the fact that no concrete threat of law enforcement organizations and the intelligence services have no information. TEK confirmed the operational readiness of the total area of ​​the country is still in force increased controls imposed by the national police on 31 January. (MTI)

Source: mno.hu/fecsego.eu

Leave a Reply 709 megnézve, 1 alkalommal mai nap |