< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem / Blog article: Egy év avagy egy álom…a fogyasztóvédelem hajóján)))) In a year or a dream … the boat consumer protection

| Mobile | RSS

Egy év avagy egy álom…a fogyasztóvédelem hajóján)))) In a year or a dream … the boat consumer protection

2016. január 8. | hozzászólás | Fogyasztóvédelem
www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

A fecsego.eu jó, nagyon jó!

Egy év avagy egy álom…a fogyasztóvédelem hajóján

A fogyasztóvédelem hajóján billegtem vagy billegtettek. Ezt most ebben a helyzetben nehéz volna megítélnem. Miért? Nem először tapasztalom, hogy az országban, valamint a megyékben teljesen másként látják a tudatos fogyasztó helyzetét. Azt is tapasztaltam, több hivatal nem szeret foglalkozni ezzel a fogalommal.

Hangzatos kijelentések, ugra-bugra s menjünk tovább effektusok lépnek fel. Csak azt nem értem, miért vannak ott az előadók, akiknek fogalmuk sincs erről a területről. Mint tudjuk, a jogász végzettségűeket mindenhol – orvos, mérnök, nőgyógyász területeken…stb- lehet s kell alkalmazni.

Valójában ki kerülhet a fogyasztóvédelem területére?

Mint tudjátok kedves olvasóim, minap reagáltam a Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi határozatára, – Zamárdi kolbászsütő vállalkozó habitusa ellen – ami több sebből is vérzett”!

Imádott városomban Szegeden, komoly felkészültségű előadók vannak, akik tudják, mi a dolguk, s ismerik az illem szabályokat is. Na jól van, itt is vannak “visszaélések”… De hol nincsenek!

A szolgáltatási frontnál mindig lehet találni szabálytalanságokat! Csak az a kérdés, hogyan állnak hozzá: – ne azt kellene rögvest “vizsgálni” kinek a csemetéje, vagy hol dolgozik a papa, talán Fideszes?

Somogyban a fogyasztóvédelem ügyintézése erre cuppant rá. Az a lényeg írjunk valamit s ad-akta!
Kit érdekel a vásárló panasza, meg mi a fenét irkál ez a taho… nincs jobb dolga?

Részemről lezártnak tekintem a Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálynak a “vizsgálatát”! Tudomásul vettem, minek koptattam a tollamat. (a magyar, és a külföldi tudatos fogyasztók védelmében szerző)

Talán egyszer én is nyitok Zamárdiban egy pecsenyesütőt.. ha ilyen az ellenőrzés.

A damil, a csali, meg a bot megvan!

2016, január 07
-oil-

 

The fecsego.eu good, very good!

In a year or a dream … the boat consumer protection

Consumer protection billegtem ship or billegtettek. This is now in this situation it would be difficult not to judge. Why? Not for the first experience that the country and the counties they see the situation quite differently conscious consumer. They also found several office did not want to deal with this concept.

High-sounding pronouncements, and let’s move on to jump-Bugra effects occur. I just do not understand why there are lecturers who have no idea about the area. As we know, the legal qualification are everywhere – doctors, engineers, gynecologists and areas … etc.-can be applied.

In fact, it may be the field of consumer protection?

As you know dear readers, I reacted the day the decision of the Consumer Protection Somogy County Government Office – against Zamárdi cooking sausage entrepreneur’s constitution – which was bleeding, “several wounds, too!

He loved my town Szeged are long-prepared presenters who know what to do, and also know the etiquette. All right, here they are “abuses” … But where are not!

The service is always possible to find irregularities frontnál! The only question is how you are to him – we do not need right away, “consider” Whose csemetéje, where you work or Dad, maybe Fidesz?

Somogy consumer protection administration for cuppant it. The point is to write something and give-file!
Who cares about a customer complaint, what the hell are you scribble Tahoe this … nothing better to do?

For my part, I consider closed the Somogy County Government Office of Consumer Affairs Division of the “investigation”! I understand why my pen worn. (protection of Hungarian and foreign-conscious consumers author)

Maybe one day I will Zamárdiban I open Roaster .. if such an inspection.

The fishing line, bait, you have the stick!

2016, January 07
-oil-

Leave a Reply 271 megnézve, 1 alkalommal mai nap |