< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Miért állt ki Orbán a szaúdi milliárdos mellett?// Why Orban stood out besides the Saudi billionaire?

| Mobile | RSS

Miért állt ki Orbán a szaúdi milliárdos mellett?// Why Orban stood out besides the Saudi billionaire?

2016. május 31. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Miért állt ki Orbán a szaúdi milliárdos mellett?

Nem a szolgálatok hibáztak azzal, hogy a magyar miniszterelnök egy ekkora kockázatot magában hordozó szaúdi befektető védelmére kelt a parlamentben – mondta egy nemzetbiztonsági forrás az atv.hu-nak, aki szerint Orbán „alulinformált” volt, ami azért megengedhetetlen, mert sokat árthat hazánk nemzetközi reputációjának, ha egy terrorgyanús személlyel üzletelünk.

Miért állt ki Orbán a szaúdi milliárdos mellett?

A Heti Válasz rukkolt elő vele április elején, hogy egy bizonyos Ghaith Pharaon nevű szaúdi olajmágnás egyre több ingatlant vásárol Magyarországon, így például a volt Posta Bank székházat is megvette a József Nádor tér sarkán. A lap szerint az üzletben egy „kormány közeli” cég is felbukkan.

Ami eddig napvilágra került az arab üzletemberről, az annyi, hogy Amerika második legnagyobb szaúdi befektetője volt a 80-as években, majd amikor becsődölt a portfoliójához tartozó Bank of Credit and Commerce International, pénzmosás és fegyverkereskedelem finanszírozása miatt került fel az FBI körözési listájára. Az ezredfordulón egy francia parlamenti dokumentum szintén összefüggésbe hozza bizonyos terrorpénzekkel, 2008-ban pedig még a világ tíz legkeresettebb fehérgalléros bűnözője között emlegette a Forbes Magazin.

Az is kiderült, hogy Pharaon jordániai ügyvédje, Ammar M. A. Namous 2014-2016 között több, az olajmágnásról elnevezett kft-t is létrehozott Magyarországon.

A magyar kormánnyal közös bolt a külügyminisztérium által felügyelt Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNK) révén valósult meg

oly’ módon, hogy a 2015-ben élelmiszer-nagykereskedelmi célokra alapított Prominence Food Zrt.-ben a Phaharon-Gamma Kft. mellett kisebbségi tulajdonos lett az MNK.

Úgy hívják, de lehet, hogy más

A botrány kirobbanását követő napokban megszólaltatott kormánypárti képviselőknek lövésük nem volt, kicsoda Ghaith Pharaon. Az ügy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén is napirendre került, amely után Molnár Zsolt a bizottság MSZP-s elnöke és a jobbikos Mirkóczki Ádám is úgy vélekedett, hogy a Belügyminisztériumtól és a titkosszolgálatoktól kapott válaszok nem voltak sem kielégítőek, sem megnyugtatóak.

Németh Szilárd ugyanakkor azt mondta: egyelőre az sem biztos, hogy „ez a Pharaon az a Pharaon”, mindenesetre a nyomozóhatóságok felvették a kapcsolatot a külföldi társszervekkel és gyűjtik az információkat.

németh szilárdNémeth Szilárd

A bizottsági ülés után tartott sajtótájékoztatóján a Jobbik szóvivője úgy fogalmazott: a körülmények azt „sugalmazzák”, hogy nincs két Pharaon. Ha kiderül, hogy a külügyi tárcához tartozó kereskedőház és Orbán Viktor miniszterelnök környezete is egy valóban terrorista kapcsolatokkal rendelkező, korábban körözött bűnözővel áll üzleti kapcsolatban, az az elmúlt évek legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatát jelentheti hazánkban.

Orbán beleállt

A Jobbik tovább ütötte a vasat a parlamentben. A párt külügyese, Gyöngyösi Márton először a Miniszterelnöki Kabinetirodától válaszadásra delegált Dömötör Csaba államtitkártól kérdezte, hogy mennyire hiteles a kormány terrorellenes intézkedéscsomagja, ha közben ilyen figurákkal üzletel. Válaszul azonban csak annyit kapott, hogy a kormány tudomása szerint a Jobbik nyolctagú elnökségéből hétnek a rokonságához jutott már pártpénz közvetlenül, vagy hozzájuk kötődő szervezeteken keresztül.

gyöngyösi mártonGyöngyösi Márton

Így hát Gyöngyösi a kormányfőtől is megkérdezte ugyanezt két héttel később, csak ekkor már belekutyulta Orbán családját is és távozásra szólította fel a miniszterelnököt, mivel szerinte „önmaga egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat”. Orbán Viktor kijelentette: megvizsgálták a „szóban forgó személy magyarországi tevékenységét” és azt találták, hogy

„Magyarország számára semmilyen nemzetbiztonsági kockázatot nem jelent és a magyar törvények maradéktalan betartása mellett végezte eddig Magyarországon a működését”.

A pillanatnyi állásról a kormányfő azt mondta, hogy egyelőre azt próbálják az amerikaiak segítségével megérteni, hogyan lehetséges az, hogy valaki, akit az FBI 1992 óta köröz, szabadon járhat-kelhet a világban, illetve konkrétan „mi áll ennek a személynek, illetve a vele kapcsolatos ügyeknek a hátterében”.

orbán viktorOrbán Viktor

Adategyezési problémák

Az atv.hu úgy értesült, hogy a hazai szolgálatok által összegyűjtött információk és a CIA-tól kapott anyagok valóban nem mindenben mutattak átfedést, úgymond „adategyezési problémák” merültek fel. Ezért is jöhetett létre bizonytalanság a tekintetben, hogy az általuk vizsgált személy azonos-e azzal, akiről a sajtóhírek szóltak.

Lapunkat egy a nemzetbiztonsági területre rálátó forrás arról tájékoztatta, hogy az uniós és az amerikai szolgálatoknál legalább 20 évre visszamenőleg vannak adatok a szaúdi olajmágnásról, így a magyar szolgálatok elegendő ismeretet szerezhettek, mire az ügy a parlament elé került.

„Nem is ők hibáztak, hanem a politika, amelyik a rendelkezésre álló információk alapján rosszul mérlegelte a kockázatot”

– mondta forrásunk, aki nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy – bizonyos ellenérdekű köröknek köszönhetően – nem minden releváns információ juthatott el időben a miniszterelnökhöz.

Márpedig nagyot kockáztatott, aki „blokkolta az adást”, mert – mint informátorunk mondta – annak a látszata, hogy a magyar kormány „terrorgyanús” emberekkel üzletel, „fogólap” lehet a külföldi szolgálatok kezében. Arról nem is beszélve, hogy az a katonai szövetségesi rendszer, illetve diplomáciai kapcsolatrendszer, amelynek tagjai vagyunk, sem szokta jó néven venni az ilyen „különutasságot” a terrorellenes háború árnyékában.

Beszédes analógia

Egy másik forrásunk szerint az arab üzletember mindenképpen komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent: ha ő az, aki az FBI körözési listáján szerepelt, akkor azért, ha nem ő az, akkor pedig azért, mert egyelőre nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ő-e az.

Egy ilyen helyzetben megengedhetetlen, hogy bizonyos befektetői érdekek felülírhassák a nemzetbiztonsági szempontokat

– tette hozzá informátorunk, és a Kiss Szilárd ügyet hozta analógiaként, amelynél a politika szintén nem vette figyelembe a szolgálatok figyelmeztetését, és ezzel indirekt módon a szakmát is megalázták a később aztán kirobban botrányban.

forrás:atv.hu

Why Orban stood out besides the Saudi billionaire?

No services have made a mistake with the prime minister on such a risk involves carrying Saudi investor protection provided in the parliament – said a national security resource for atv.hu’s, who said Orban was “uninformed”, which is unacceptable, as it may spoil our country’s international reputation if business with a terror suspect person.
Why Orban stood out besides the Saudi billionaire?

The reply showed off her week in early April that a certain named Ghaith Pharaon Saudi oil magnates buying more and more real estate in Hungary, such as the former Postbank headquarters is bought at the corner of Jozsef Nador Square. Back in the shop, according to a “government friendly ‘company will also pop up.

What has come to light in the Arab business man is so much to America’s second-largest Saudi investor was the ’80s, and when he went bankrupt Bank of Credit and Commerce International for the portfolio, has been added to the FBI’s wanted list for money laundering and arms trafficking and financing. The millennium is a French parliamentary document also establishes a link between some terrorist funds, and even referred to the Forbes magazine in 2008 among the world’s ten most wanted white collar criminals.

They also found that Pharaon Jordanian lawyer, M. Ammar A. Namous between 2014-2016 more, olajmágnásról named limited company is established in Hungary.

The Hungarian government has been addressed by a common store, supervised by the Ministry of Foreign Affairs of the Hungarian National Trading House (MNK)

so ‘as to Prominence Food Co. was founded in 2015 by the Food wholesale purposes Phaharon-Gamma Kft. became the minority owner MNK.

It’s called, but it may be different

In the days following the outbreak of the scandal sounded pro-government Members of the shot was not who he Ghaith Pharaon. The case of the Parliament National Security Committee meeting is on the agenda, followed by Zsolt Molnar, the Committee MSZP Chairman of the Jobbik Mirkóczki Adam also opined that answers to the Interior Ministry and intelligence received from were neither sufficient nor reassuring.

Solid Nemeth, however, said it is not yet certain that “this is the Pharaon Pharaon”, in any event, the investigating authorities had contacted the foreign partner agencies and gather information.

Solid németh szilárdNémeth

press conference held after the committee meeting Jobbik spokesman had this to say: the circumstances “suggesting” that no two Pharaon. If it turns out to be a trading house and Prime Minister Viktor Orban of the foreign affairs ministry environment is indeed a terrorist connections, had wanted criminals do business with the highest national security risk in recent years mean our country.

it was Orbán

Jobbik continued to hit iron in parliament. The party külügyese, Márton Gyöngyösi said first Demeter Csaba delegated to the Prime Minister’s Office Bureau of secretary of state to respond to the credibility of the government’s anti-terror package of measures, if these figures while doing business. In response, however, it was simply that the Government is aware that the Jobbik eight-member Presidency of the week with relatives of the party had been through money directly or organizations associated with them.

Martin Martin gyöngyösi gyöngyösi

So Gyöngyösi kormányfőtől also asked the same thing two weeks later, but had already belekutyulta family leave and Orban also called on the Prime Minister, arguing that “a national security risk yourself walking.” Viktor Orban declared, examined “the Hungarian activities of the person in question ‘in and it was found that

“For Hungary, and it does not in compliance with the laws of Hungary Hungary has fully carried out the operation of any threat to national security.”

The current job, the prime minister said that for now they are trying to Americans help to understand how is it possible that someone in the FBI circles since 1992, are free to act, can cross the world, and specifically “what is this person and her matters relating to the background. “

Viktor Orbán Viktor Orbán

Data Matching Problems

The atv.hu was informed that the information gathered by the domestic services and information from CIA agents really do not overlap showed in everything, so-called “data matching problems” arose. That is why we have been possible uncertainty as to whether the person under investigation is the same as them, who spoke to the news media.

Friend rálátó an area of national security sources informed that the EU and US case of service with a minimum of 20 years of data are the Saudi olajmágnásról, so the Hungarian service could obtain a sufficient understanding of what the case was presented to parliament.

“They do not match, but also in politics, which is considered low risk based on available information”

– Said our source, who did not rule out the possibility that – thanks to some opposing circles – all the relevant information could reach in time for the Prime Minister.

In a big risk, “who blocked the broadcasts,” because – as informant said – giving the impression that the Hungarian government’s “terror suspect” people business, “fingerboard” may be in the hands of the foreign ministry. Not to mention the fact that the system of military alliances and diplomatic relations, which we are members, nor used to take kindly to such “attaches special way” the shadow of the war on terror.

Intuitive analogy

Another source says the Arab businessman is definitely a serious threat to national security if he is the one who is featured on the FBI wanted list, it is because if he is not, then, because so far we can not say for sure whether it is on.

In such a situation unacceptable to some investors’ interests overrule the national security aspects

– Added informant and the Kiss of solid matter has an analogy in which the policy is also not taking into account the warnings of services and thus indirectly the profession is humiliated in a scandal after he explodes.

Source: atv.hu

 

Leave a Reply 487 megnézve, 2 alkalommal mai nap |