< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Megsülünk 2030-ra, kevés a világ igyekezete////Baked in 2030, the world’s few efforts

| Mobile | RSS

Megsülünk 2030-ra, kevés a világ igyekezete////Baked in 2030, the world’s few efforts

2016. július 2. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Megsülünk 2030-ra, kevés a világ igyekezete

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

Isten áldja meg a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és óvja Magyarországot!

Múlt decemberben Párizsban nagy fogadalmakat tettek a világ országai a globális felmelegedés visszaszorítására, de úgy tűnik, keveset vállaltak.

195 nemzet írta alá azt a nyilatkozatot, amelynek célja, hogy minden ország olyan lépéseket tesz, amellyel a 2100-as évig legfeljebb 2 Celsius fokos maradhat az átlaghőmérséklet növekedése. A korábbi, jóval lanyhább érdeklődés mellett, és sokkal kisebb vállalásokkal véghezvitt megbeszélések után a világsajtó történelmi összefogásnak nevezte az eseményt, de a legfrissebb elemzések szerint még a mostani vállalások mellett sem tartható ez a két fokos maximum.

A Nature magazin friss tanulmánya összeszedte, ki milyen elkötelezettséggel állt az ügy mögé, és ezek alapján a szakértők úgy jósolják, hogy legalább 2,6, de akár 3,1 Celsius fokkal a mostani fölé ugorhat a Föld átlaghőmérséklete 2100-ra, de mondunk durvábbat is:

az eredetileg megszabott 2 Celsius fokot már 2030-ra elérhetjük.

A kutatók több károsanyag-kibocsátási “menetrendet” is megvizsgáltak, és összevetették ezeket számítógépes szimulációkkal. Ez alapján ráadásul úgy vélik, egy két lépcsős megoldásra van
szükség: 2030-ig alkalmazni a Párizsban most vállaltakat, az utána következő időszakra pedig egy még szigorúbb szabályozást összeállítani és életbe léptetni az aláíró országokban. Ez egyébként egyáltalán nem lehetetlen: még a korábban kifejezetten “engedetlen” Kína is elkezdett egy olyan átalakítást, amellyel korábbi, fosszilis forrásokon alapuló energiatermelésének egyre nagyobb részét állítja át szélerőművekre.

Bárhogy is legyinthetünk, hogy itt már úgyis elviselhetetlen a hőség, de majd kibírjuk még két krigli sörrel, ez a néhány fok plusz is kifejezetten erős hatásokkal járhat. Több kutatás is megerősítette, hogy az átlagos hőmérséklet-emelkedés néhány helyen átlagon felüli hatásokkal járhat, a Közel-Kelet és Észak-Afrika egyes területei konkrétan lakhatatlanná válhatnak az évszázad végéig, míg az Északi-sark jégmezőinek szétdarabolódása a Föld óceánjainak és tengereinek ökológiáját boríthatja fel.

Ha pedig még a párizsi egyezmény vállalásait sem sikerül betartani, a legrosszabb eshetőség konkrétan apokaliptikus. Ha a mai állapotokat vetítjük ki 2100-ra, az Északi-sark 20 Celsius fokkal melegebb környezetté válik, de a teljes Földre vetítve is átlagosan 10 fokkal lehet melegebb. A tengerek szintje olyan szinten emelkedhet meg, hogy a parti nagyvárosok menthetetlenül elpusztulnának, és a világ összvagyona (beleértve mezőgazdasági termőterületeket, gyárakat, városokat és úgy egyáltalán a gazdaság minden szegmensét) 17 százalékkal csökkenne. Szóval kedves aláírók, nagyon reméljük, hogy nem csak egy szimbolikus tintakanyarítás történt Párizsban, már most is irtózatos meleg van, de ez még semmi ahhoz képest, ami akkor jönne, ha mindenki tovább ülne azon az iparosodott, nemtörődöm fenekén.

forrás:hír24.hu

Baked in 2030, the world’s few efforts

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

May God bless and protect the www.fecsego.eu international news portal Hungary!

Last December in Paris major countries in the world have made pledges to curb global warming, but it seems that little is assumed.

195 nations signed a declaration with the aim that all countries are taking steps with which the year 2100 no more than 2 degrees Celsius increase in average temperatures remain. After addition of the former is much more moderate interest, and much less with the undertakings carried out the world’s press meetings historical collaboration has hailed the event, but according to the latest analysis even under the current commitments that should not be held up by two degrees.

A recent study gathered journal Nature, a commitment which was behind the case and on the basis of these experts have predicted that at least 2.6, or even 3.1 degrees Celsius over the recent jump in the Earth’s average temperature by 2100, but we say rougher also:

originally set 2 degrees Celsius by 2030 has been achieved.

Researchers several emission “roadmap” were analyzed and compared those computer simulations. On this basis, moreover, consider a two-step solution is
required: 2030 apply to those undertaken in Paris now, and put together an even stricter rules in the succeeding period and implemented for the signatory countries. This, incidentally, is not at all impossible: even the earlier express “disobedient” China also began a transformation which has switched wind turbines earlier, an increasing share of energy production based on fossil sources.

Either way legyinthetünk that you already unbearable in the heat, but we will endure two more krigli beer, it’s a few degrees plus is particularly strong effects. Several studies have confirmed that the average temperature rise in some places may have above average effects, the Middle East and North Africa, certain areas of particular uninhabitable become the end of the century, while the Arctic ice fields of the fragmentation of the Earth’s oceans and seas ecology can be covered up .

If it is still not able to comply with its commitments to the Paris Convention, the worst case scenario specifically apocalyptic. If today’s conditions are screened out by 2100, the Arctic will be 20 degrees Celsius hotter environments, but the entire Earth is projected to average 10 degrees warmer. Sea levels may rise to a level that coastal cities irreparably destroyed, and the world’s total assets (including agricultural production areas, factories, cities, and so did all segments of the economy) would be reduced by 17 percent. So kindly underwriters, we hope to not only a symbolic tintakanyarítás happened in Paris, it is already terrible hot, but it’s still nothing compared to what it would be if everyone would continue the industrialized uncaring floor.

Source: hír24.hu

Leave a Reply 363 megnézve, 1 alkalommal mai nap |