< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: A társadalmi elvárásoknak megfelelő gyülekezési törvény készül))) It is the appropriate social expectations Assembly Act

| Mobile | RSS

A társadalmi elvárásoknak megfelelő gyülekezési törvény készül))) It is the appropriate social expectations Assembly Act

2016. július 21. | hozzászólás | Fecsegő hírek

A társadalmi elvárásoknak megfelelő gyülekezési törvény készül

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészenwww.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Az igazságügyi miniszter célként nevezte meg, hogy olyan gyülekezési jogszabály szülessen, amely messzemenőkig megfelel az elvárásoknak mind a társadalom, mind a szakma oldaláról.

Trócsányi László a Figyelő 2016. július 21-i számában megjelent írásában felidézte: az Alkotmánybíróság július 12-ei döntésével mulasztásos alkotmánysértést állapított meg a gyülekezési joggal kapcsolatban, ami szakmai körökben komoly vihart váltott ki. A kormány üdvözölte, az ellenzéki politikai pártok és egyes civilszervezetek viszont rosszallásukat fejezték ki – emlékeztetett a miniszter. Hozzátette: a döntéssel egyetértők lehetőséget látnak abban, hogy egy korszerű gyülekezési törvény szülessen; az egyet nem értők félelmüknek adnak hangot, hogy „csak rosszabb” megoldás születhet.

A miniszter arra is kitért, hogy a gyülekezési törvényt „még a régi pártállami parlament fogadta el 1989-ben”, a gyülekezési kultúra és a törvény szelleme akkor összhangban állt egymással. Ez egy évtizeddel ezelőtt megbomlott, a békés gyülekezés összekeveredett az állandósult közterület-foglalásokkal, sátortáborok jöttek létre, megjelentek az előre be nem jelentett, spontán gyűlések, közéleti szereplők otthonai előtti és más közterületek is rendszeres gyülekezési színhelyek lettek.

A gyülekezési kultúra változásával az elavult törvényt a jogalkalmazó próbálta kreatívan alkalmazni, emiatt megsokszorozódtak az egymásnak ellentmondó jogalkalmazói döntések. „Amíg 2010-ig alapvetően a gyülekezés gyakorlásával kapcsolatos, az ombudsman által is sokat bírált rendőrségi intézkedések álltak az érdeklődés homlokterében, addig mára az új, alapjogbarát tömegkezelési megoldásoknak köszönhetően a szabályozás hiányosságai kerültek előtérbe” – fogalmazott Trócsányi László.

A hetilapban megjelent cikkében a miniszter azt írta: az Alkotmánybíróság határozata az alapvető jogok – különösen a magán- és családi élet, az otthon védelme és a gyülekezési jog – összeütközésének feloldására fókuszált. Kifejtette: egyetért a testülettel abban, hogy a jogalkalmazó részére a jogalkotó köteles fogódzókat biztosítani, a kereteket meghatározni, ha elvárja tőle, hogy majd a gyakorlatban sikeresen rendezze a konfliktusos helyzeteket.

Arra is kitért, hogy ma a rendőrségnek, majd esetleg a bíróságnak a gyülekezési jog gyakorlásához fűződő esszenciális érdekből nagyon rövid határidőn belül kell döntenie.

A miniszter rögzítette: a jogalkotó nem veheti el a jogalkalmazó, jelen esetben a rendőrség, bíróság kenyerét: nem mondhatja meg előre, hogyan döntsön, nem is ez a cél. Abban azonban messzemenően segítséget kell nyújtania, hogy az alapjogi ütközésben megfelelő határozat születhessen, olyan támpontok megadásával, amelyek végül méltányos döntéshez és legfeljebb arányos jogkorlátozáshoz vezetnek – tette hozzá.

Trócsányi László kifejtette: a gyülekezési jog megújítása rendkívüli körültekintést igényel, ezért minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni a lehető legjobb eredmény eléréséhez: egyeztetésekre van szükség, ismerni kell a joggyakorlatot és a nemzetközi összehasonlító elemzéseket is.

(MTI)
forrás:kormányportál

It is the appropriate social expectations Assembly Act

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

www.fecsego.eu International Good news!

The Minister of Justice called it a goal to reach an assembly of legislation that largely meets the expectations of both the society and the professional side.

Laszlo Trócsányi the Monitor 21 July 2016, the number of published writings recounted the Constitutional Court’s 12 July decision of unconstitutionality by omission has identified in relation to the right to assembly, which triggered a storm in professional circles for long. The government welcomed the opposition political parties and some NGOs, however, have expressed their disapproval – recalled the minister. He added that the decision they see an opportunity in agreeing to reaching an advanced assembly law; the dissenting voiced fears that “only worse” solution can be achieved.

The minister also stated that the assembly law “has adopted the old party-state parliament in 1989,” the spirit of the assembly, culture and law is in line with each other. It’s a decade ago disturbed the peaceful assembly steady mixed public space reservations, tent camps have been established, appeared unannounced in advance, before and in other public areas of spontaneous rallies, public figures became home to a regular assembly scenes.

The assembly of the obsolete culture change in the law enforcement tried to apply creatively, thus multiplying the conflicting judicial decisions. “Until 2010, fundamentally, much criticized also by the Ombudsman police action on the assembly exercising stood to the forefront, until now thanks to the new alapjogbarát weight management solutions to the shortcomings of the legislation came to the fore,” – said Laszlo Trócsányi.

Article published in the weekly newspaper, the Minister wrote a decision of the Constitutional Court of fundamental rights – especially for private and family life, home and protection of the right of assembly – focused on resolving the collision. He explained: agrees with the Panel that the law enforcement part of the legislature is required handrails provide a framework to determine if it expects to settle successfully in practice and in conflict situations.

It also stated that today the police will be essential interest in bringing the court may exercise the right of assembly must decide in a very short period of time.

The minister attached by the legislature does not take away from applying the law, in this case the police, courts bread: you can not tell in advance how to decide, that is not the goal. However, that should provide utmost support to the fund in conflict reaching the appropriate decision, with indications by specifying that eventually lead up to a reasonable decision and proportionate restriction of rights – he added.

Laszlo Trócsányi explained: Renewal of the right of assembly requires extreme caution, and should be used to achieve the best results, use all available means: coordination is required, must be recognized in the jurisprudence of international and comparative analyzes.

(MTI)
Source: Government Portal

Leave a Reply 165 megnézve, 2 alkalommal mai nap |