< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Búza Zsolt érettségije; – a postaládánkban találtuk meg, avagy Oktatási Hivatal figyelem))))) Wheat Zsolt graduated from high school; – Found the postaládánkban, education Office or attention

| Mobile | RSS

Búza Zsolt érettségije; – a postaládánkban találtuk meg, avagy Oktatási Hivatal figyelem))))) Wheat Zsolt graduated from high school; – Found the postaládánkban, education Office or attention

2016. július 22. | hozzászólás | Közélet

Búza Zsolt érettségije; – a postaládánkban találtuk meg, avagy Oktatási Hivatal figyelem!
IMG_0001   Kattanj rá a linkre!

 

Meglepetés ért, mikor visszaérkeztem a szerkesztőségünkbe. Az első azt volt, a szomszédom, aki permanensen segédmunkás létére szerel Búza Zsolt engedélyével. Nincs mitől félnie, ezt hangsúlyozta is!

A Második óriási meglepetés, a leveles ládánkban ott lapult Búza Zsolt érettségije. Úgy látszik megunták a faluban ezt a nagyképű, jellemtelen faluvezetőt, és az általa gerjesztett tébolydát. Igen ám ez a technika sűrűn visszafordul, úgy is mondhatnám, elsül a kapanyél.

Mikor olvastam a bizonyítványát egy szellemileg rokkant átlag volt 2!

Feltűnt nem egyezik a szokványos érettségi bizonyítványokkal. Sok eltérés mutatkozott.

Az sem világos, hogy miért nem találják Búza gyereknek az érettségi bizonyítványát az Országos Oktatási Központban, sem a Klikkben, sem a Kormányhivatalban, s nem szerepel a 100 éves Déri centenáriumban sem!!!

Akik érettségiztek valamilyen középfokú oktatási rendszerben azok szerepelnek a névsorban…Búza Zsolt nem szerepel

Hamarosan folytatjuk
2016, július 22

Oláh István László
tanár MDe fokozat

Wheat Zsolt graduated from high school; – Found the postaládánkban!

IMG_0001 clicks on the link!

& Nbsp;

Surprise came when I came back to the editorial office. The first one was a neighbor who is permanently installed laborer existence Wheat Ps permission. Not to fear, he stressed too!

The second huge surprise , leafy ládánkban lurk Wheat Zsolt graduated from high school. Apparently tired of the village this pompous, characterless village leader and his excited mental asylum. Yes, but this technique is frequently turns back, I should say, kapanyél ineffective.

When I read the certificate a mental disability average was 2!

I noticed it is different from the usual graduation certificates. There was a lot of difference.

It is not clear , why not find the child Wheat graduation certificate at the National Training Center, or the Klik weeks, not government agencies, and not in the 100-year-old Deri centenary either !!!

Those who graduated a secondary education system, they are listed in alphabetical order … Wheat Zsolt not included

Soon we continue
2016, July 22

Istvan Laszlo Olah
MDE grade teacher

Leave a Reply 729 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: