< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Átalakítás Megszűnnek az átmeneti otthonok))) Conversion Terminate the transitional homes

| Mobile | RSS

Átalakítás Megszűnnek az átmeneti otthonok))) Conversion Terminate the transitional homes

2016. augusztus 1. | hozzászólás | Közélet

Átalakítás
Megszűnnek az átmeneti otthonok

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Tartós bentlakást nyújtó intézmények jöhetnek · A rászoruló gyermekes családokat támogatással segítik

szerző:Farkas Melinda
A minisztérium szerint a fogyatékossággal élők gondozóházai sem tudják betölteni az eredeti céljukat (képünk illusztráció)
A minisztérium szerint a fogyatékossággal élők gondozóházai sem tudják betölteni az eredeti céljukat (képünk illusztráció)
Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet
Fokozatosan megszünteti a kormány az időskorúak és fogyatékossággal élők gondozóházait, valamint a pszichiátriai és a szenvedélybetegek átmeneti otthonait – derül ki egy lapunk által megismert előterjesztésből. A cél az, hogy ezeket tartós gondozást nyújtó intézményekké alakítsák át. A hajléktalanoknak és a fedél nélkül lévő kisgyermekes családoknak megmarad ugyan az átmeneti ellátási forma, de a jövőben az ilyen intézményeknek külső férőhelyeket is létre kell hozniuk, amelynek részeként lakhatási támogatással kell segíteniük az albérletben, bérlakásban talpra állni igyekvő embereket. A jövőben extrém időjárási körülmények esetén senki nem maradhatna az utcán.

Legkésőbb 2023-ig megszüntetné a kormány az átmeneti szociális intézményi ellátási formákat, csupán az egy-egy éjszakára szállást adó éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok átmeneti otthonait tartja fenn továbbra is – ez áll a lapunk által megismert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által jegyzett előterjesztésben, amely több lényeges ponton írná át a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvényt. A hajléktalanotthonokon kívül átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek számít az időskorúak, a fogyatékossággal élők gondozóháza, a pszichiátriai, valamint a szenvedélybetegek átmeneti otthona. A szociális törvény tervezett módosításának indoklása szerint hosszú távú cél volt, hogy az átmeneti szolgáltatási formákat vezessék ki a szociális ellátások rendszeréből. A szaktárca szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek már nem tudják betölteni az eredeti céljukat, az ott elhelyezett embereknek valójában nemcsak 1-2 évre, hanem tartósan fennáll a gondozás iránti szükséglete. Az érintettek most sem azért kerülnek ilyen intézményekbe, mert csak rövid idejű ellátásra van szükségük, hanem azért, mert a tartós bentlakást nyújtó ellátásokra hosszabb a várólista, és amíg várakoznak, átmeneti ellátást kapnak.

Az Emmi azonban úgy látja, ez nem felel meg az igényeknek. Leszögezik: amennyiben az ellátott valóban csak átmeneti időre igényel ellátást, akkor lehetőség lesz a tartós bentlakás keretein belül is határozott idejű megállapodást kötni a gondozásra.
Több férőhely kell

Ahhoz azonban, hogy a jövőben ne legyen várólista, jelentős férőhelybővítésre van szükség, illetve a jelenleg átmeneti ellátást nyújtó otthonokat tartós gondozást nyújtó intézményekké kell alakítani. Azt a szaktárca is elismeri, hogy a tartós bentlakást nyújtó intézményekben szigorúbb személyi előírások vonatkoznak a dolgozókra, mint az átmenetiekben, így ez humánerőforrás-fejlesztést igényel. Az átalakításra már a jövő évi költségvetésben is pluszforrást különítenek el, ugyanis az átmeneti ellátás után jelenleg kevesebb támogatás jár, mint a tartós után.

A hajléktalanok átmeneti otthonai nem szűnnek meg, de esetükben az intézményi ellátás mellett bevezetik a külső férőhelyeken, bérlakásokban, albérletben történő gondozást is, és ugyanez történik majd a családok átmeneti otthonaiban is, ahol többnyire gyermekeiket egyedül nevelő, sokszor brutális férjük elől menekülő anyák élnek. Az Emmi szerint a családok átmeneti otthonában élők részére azért kell ösztönözni a külső férőhelyek megszervezését, hogy a családoknak tartósan sikerüljön talpra állniuk, és ne szoruljanak újra és újra ellátásra. Mint írják, az átmenti ellátásban részt vevő családok gyakran olyan komplex problémákkal küzdenek, hogy tartós eredményt, a visszakerülés esélyének csökkentését csak az garantálná, ha a teljesen önálló lakhatást még megelőzné az a támogatás, amelyet külső férőhelyen nyújt a szolgáltató. Az itt élők lakhatási támogatást kapnának, illetve segítséget a munkataláláshoz. A családok hosszabb ideig jutnának segítséghez, hiszen az eddigi másfél év intézményi ellátás helyett összesen akár három évig is igénybe vehetik majd az ellátást és lakhatási támogatást.
Nem lesz kapacitásbővülés?

– Önmagában nagyon jó, hogy hosszabb idő jut majd a rászoruló családok gondozására, ahogy az is üdvözlendő, hogy az intézményi ellátás után lehetőség lesz bérlakásban segíteni a családot. Problémát jelent azonban, hogy a külső férőhelyeket csak a jelenleg meglévő intézményi férőhelyek terhére hozhatjuk létre, vagyis nem jelent majd kapacitásbővítést a lakhatási támogatás. Ugyanannyi családot láthatunk majd el, mint eddig, pedig az otthonokban több hónaposak a várólisták – mondta a Magyar Nemzetnek a tervezet kapcsán Takács Imre, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke. Hozzátette: a segítséget kérő családok egyre mélyebből jönnek, olyan környezetből, ahol szabályok és normák nélkül élnek, ezért ezek nemcsak a lakhatásban, de gyermekeik gondozásában, ellátásában és nevelésében is komoly segítségre szorulnak, és félő, hogy három év után sem lesz esélyük bérlakást fizetni.

A hajléktalanoknál akkor jöhet szóba az intézményi ellátás helyett a lakhatási támogatás, ha az érintettnek nincs szüksége olyan szintű szociális segítségre, mint amilyet egy átmeneti szállás nyújt, ám önerejéből piaci típusú lakhatást nem képes megfizetni.
Szálláshelyet kell adnia az önkormányzatoknak

Fontos változás lesz még, hogy a jövőben extrém időjárási körülmények esetén akkor is elszállíthatják majd az utcáról a hajléktalanokat, ha ők maguk nem járulnak hozzá. A szakemberek telenként sokszor azért nem tudják megakadályozni a kihűléses haláleseteket, mert a fedél nélkül élők nem hajlandók bemenni a szállásra, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint pedig nem kötelezhetők erre. A tervezett módosítás szerint azonban a jövőben a rászoruló személyek, így különösen a kiskorúak, a várandós anyák, a nyugdíjkorhatárt betöltött, krónikus beteg vagy önmaguk ellátására nem képes személyek, valamint a hajléktalanok részére –10 Celsius-fokos vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, illetve 27 fok feletti napi középhőmérséklet, továbbá második szintű meteorológiai veszélyjelzés időtartama alatt – a települési önkormányzatnak az érintett hozzájárulása nélkül is gondoskodnia kell szálláshelyről.

forrás:mno.hu

Conversion
Terminate the transitional homes

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

www.fecsego.eu international news Good!

Long-term residential institutions providing help to the needy come · support for families with children

Author: Melinda Farkas
According to the ministry can not load the original purpose (our picture illustration) care homes for people with disabilities
According to the ministry can not load the original purpose (our picture illustration) care homes for people with disabilities
Photo: Attila Beres / Magyar Nemzet
The government will phase out the elderly and people with disabilities in nursing houses, as well as psychiatric and addiction patients temporary homes – according to a form known by előterjesztésből. The goal is to transform them into institutions providing long-term care. The homeless people and homeless families with children in the temporary supply remains the same shape, but the future of such institutions in the outer seats should also establish, as part of which should help to support housing in rented accommodation, rented flats recover studious people. In the future, in case of extreme weather conditions, no one could stay on the street.

No later than eliminate in 2023 the government of the transitional social institutional forms of care, only a tax of one night stay overnight shelters and homeless temporary homes maintained continue to be – this is subscribed by the known to the form, the Human Resources Department (Emmi) Presentation, which would require to social and child protection law at several points. In addition to the homeless at home on the institution providing temporary accommodation counts the elderly, the disabled Care homes, psychiatric, as well as temporary shelters for addicts. Justification of proposed amendments to the Social Act, was a long-term goal is to lead the transitional forms of service in the social welfare system. The ministry, according to the experience of recent years shows that they are no longer able to fulfill its original purpose, people do not actually placed there for 1-2 years, but persistent demand for care. Stakeholders are not because these institutions now because they need short-term care, but because they get the benefits for long-term residence have long waiting lists and waiting until the temporary care.

The Emmi believes, however, that does not meet the requirements. It states that if a treatment is really only requires a transitional period, it will be possible to fixed-term agreement on long-term care within the boarding school as well.
More places to be

However, to avoid waiting lists in the future, a significant férőhelybővítésre is required, and is currently providing temporary care homes to be converted into institutions providing long-term care. He admits the ministry is that institutions providing long-term residential stringent personnel requirements apply to workers than in the interim, so it requires a human resource development. The transformation has earmarked extra funds for next year’s budget is the same even after the transitional provision currently involves less aid than the long-term appearance.

The homeless temporary homes will not disappear, but in their case of institutional care are introduced to the outer seat locations, rental homes, rented accommodation with the care, and the same will happen to the temporary family homes of the well, where mostly single parent households, often living in fleeing brutal husbands away from mothers. According to Emmi is to encourage the organization of the outer seats of the families living in a temporary home for the families succeed in permanently be recovering, and do not need to rely on again and re-supply. As written, participating in the transitional care families often struggle with complex problems that lasting results, reducing the chances of reverting the only guarantee you have a fully self-contained housing would prevent the aid, which is provided by an external provider seats. The residents would be given housing support and assistance to the munkataláláshoz. The families would gain assistance for a long time, because instead of one and a half years of institutional care in the care and housing and can support a total of up to three years.
There will be no increase in capacity?

– By itself is very good, it will get more time to care for needy families, as is to be welcomed that, after institutional care will be possible to rent the apartment to help the family. The problem is, however, that the outer seats can be added only to the detriment of the existing institutional capacities, that will not mean the capacity building housing allowance. Same number of families will see it as before, and the homes are waiting lists of several months – told Magyar Nemzet in connection with the draft Imre Takács, President of the Hungarian Family Support and Child Welfare Services National Association. She added that the families seeking help getting deep which come in an environment where they live without rules and norms, so they are not only housing, but child care, care for and upbringing is in need of serious help, and there are concerns that not have a chance to rent an apartment paid for three years .

The case will be considered homeless rather than institutional care to housing assistance if the person concerned does not require the same level of social assistance, such as that provides a temporary accommodation, but under its own power market type of housing can not afford them.
Accommodation should be granted to municipalities

One important change is that in case of extreme weather conditions in the future and we may be delivered from the streets of homeless people if they themselves do not contribute. The experts failed as often because they do not know kihűléses prevent the loss of life, because without the lid people are not willing to go into the accommodation, according to the current legislation is not obliged to do so. However, the proposed change in the future of vulnerable persons, especially minors, pregnant women, the retirement age loaded, chronically ill or care for themselves are not capable of persons and the homeless to -10 degrees Celsius or lower temperature or 27 degrees daily mean temperature above as well as the duration of the second level of meteorological danger signal – the local government must also ensure the property without consent.

Source: mno.hu

Leave a Reply 469 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: