< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Drágulhat a kenyér, hat éve nem nyúltak az árához((( Drágulhat bread, for six years they did not touch the price

| Mobile | RSS

Drágulhat a kenyér, hat éve nem nyúltak az árához((( Drágulhat bread, for six years they did not touch the price

2016. augusztus 4. | hozzászólás | Közélet

Drágulhat a kenyér, hat éve nem nyúltak az árához

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Drágulhat a kenyér, mivel 2010 óta nem nyúltak az árakhoz a pékek. A Magyar Pékszövetség az általános forgalmi adó csökkentését és tiszta piaci viszonyok megteremtését is szorgalmazza a sütőiparban, azért, hogy a magyar pékségek jövedelmezően működhessenek, és elláthassák az embereket jó minőségű pékáruval – mondta Septe József, a szövetség elnöke.

A pékszövetség már korábban szerette volna elérni, hogy a kenyér áfája 5 százalékra csökkenjen a jelenlegi 18-ról; a kenyeret azonban nem sorolták az alapvető élelmiszerek közé, az ezzel kapcsolatos kormányzati tárgyalások le is zárultak – mondta az elnök.
Félezernél is több az albán pékség

Az országban működő mintegy ezer magyar pékségnek az utóbbi 5-8 évben szembe kell néznie a Magyarországon működő albán pékségek konkurenciájával. Ezek a szövetség szerint a működtetési szabályok “nagyvonalú” kezelésével – például a munka- és adóügyi előírások be nem tartásával – versenyelőnyhöz jutnak. Jelenleg Magyarországon 500-700 albán pékség működik – mondta Septe József.
Fotó: Zirig Árpád

A pékszövetség elnöke beszélt arról is, hogy az ágazatot a szakemberhiány is sújtja, 2500-3000 pék hiányzik a szakmából. De sok kisegítő tevékenységet végző emberre is szükség volna, például betanított és segédmunkásokra. A Magyarországon végzett szakmunkások egy része külföldön helyezkedik el, Ausztriában, Németországban, Angliában, a belföldinél lényegesen jobb fizetésért.

2010 óta nem drágult a kenyér
Forrás: Dreamstime

Az elnök azt mondta, a szakma élőmunkaigénye nagy, azonban kicsi a jövedelmezősége.
A sütőipari vállalkozások nyeresége országos átlagban 1-2 százalék, ebből nem lehet fejleszteni – mondta.
Hat éve nem volt áremelés

A pékszövetség elnöke szerint az ágazat fennmaradása érdekében fontolóra kell venni az áremelés lehetőségét. Azt mondta, a sütőiparban 2010 óta nem volt áremelés, mert a pékek nem tudták érvényesíteni a különböző költségek növekedését az árakban.
Jön a kenyérrendelet

Egy új rendelet átírja a kenyereknél és pékáruknál is a Magyar Élelmiszerkönyv kenyér- és pékáru fejezetét.

A szabályozás október második felében léphet hatályba. Vagyis jövő áprilisban már csak megújított kenyérféle lehet a polcokon.

Kiszűrik a rossz minőségű pékárut
Forrás: MTI/Soós Lajos

Az előírás célja a rossz, gyenge minőségű élelmiszerek visszaszorítása. A szabályozás felsorolja a védett elnevezésű termékeket, többek között a mákos kalácsot, császárzsemlét, fonott kalácsot, óriás kiflit, a rongyos kiflit, a leveles pogácsát.

forrás:origo.hu

Drágulhat bread, for six years they did not touch the price

 chattering the symbol

www.fecsego.eu international news Good!

Drágulhat bread because they did not touch the prices of the Bakers since 2010th The Hungarian Pékszövetség reduction in value added tax and to create fair market conditions also calls for the baking industry, so that the Hungarian bakeries to operate profitably, and to carry out its people good quality pastries – Sept said Joseph, president of the association.

The pékszövetség had previously wanted to achieve, to reduce VAT on bread 5 percent from the current 18 to; But the bread is not classified among the basic food products, the government negotiations in this regard been concluded – said the President.
Half a thousand more of the Albanian bakery

about a thousand Hungarian bakery in the country will be faced with competition from bakeries operating in Hungary Albanians in the last 5-8 years. According to these associations “generous” treatment of the operating rules – for example, labor and tax regulations of non-compliance – competitive advantage. Hungary currently operates 500-700 Albanian bakeries – Sept Joseph said.
Photo: Arpad Zirig

President of the pékszövetség talked about the fact that the sector has been affected by a shortage of specialists, bakers 2500-3000 absent from the profession. But a lot of people engaged in ancillary activities would be required, such as semi-skilled and unskilled laborers. Some of the skilled workers conducted in Hungary is situated abroad, in Austria, Germany, England, the domestic sales, much better pay.

It does not become more expensive bread since 2010
Source: Dreamstime

The president said the industry élőmunkaigénye large, but low profitability.
The bakery businesses gain a national average of 1-2 per cent, which can not be developed – he said.
Six years ago there was no price increase

President of the pékszövetség, according to the industry’s survival may be considered the price increase. He said he was not in the baking industry price increase since 2010, because the bakers could not validate the increase in various costs in prices.
It comes with bread Regulation

A new regulation rewrite the kenyereknél and pastries than the Hungarian Food Codex chapter of bread and bakery products.

The regulations come into force in the second half of October. In other words, the future can only be renewed in April kinds of bread on the shelves.

Filter out low-quality bread
Source: MTI, Lajos / Soos

The aim of the regulations is bad, poor quality food suppression. The regulation lists the products known as protected, including the poppy seed cake, császárzsemlét, braided brioche, croissants giant, tattered croissant, flaky scones.

Source: origo.hu

Leave a Reply 507 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: