< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Botka mellett döntött az ügyészség a fideszessel szemben))) In addition botka the prosecution decided against the singer fidesz

| Mobile | RSS

Botka mellett döntött az ügyészség a fideszessel szemben))) In addition botka the prosecution decided against the singer fidesz

2016. augusztus 5. | hozzászólás | Közélet

Botka mellett döntött az ügyészség a fideszessel szemben

fecsegő szimbolum

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Bűncselekmény hiányában elutasította a Csongrád Megyei Főügyészség a szegedi Ligetfürdő beruházás ügyében azt a feljelentést, amelyet Német Ferenc, a Fidesz helyi szervezetének elnökségi tagja tett Botka László (MSZP) polgármester ellen – tájékoztatott a főügyészség szóvivője csütörtökön.
hirdetés

Szanka Ferenc közölte, a feljelentés szerint Szegedet a 2007-ben elkezdett élményfürdő-beruházás miatt 2,4 milliárd forint kár érte, mert az önkormányzat a projektcégben levő többségi üzletrészét az alapításkori értéken adta el a kisebbségi tulajdonos magánbefektetőnek. A feljelentő állítása szerint figyelmen kívül hagyták a hatmilliárdos beruházáshoz kapott hárommilliárd forintos uniós támogatást mint értéknövelő tényezőt, így a várost mint 80 százalékos tulajdonost az ennek megfelelő arányú vagyoni hátrány érte.

A főügyészség megállapította, hogy a város a fürdő területét vitte be a beruházásra létrehozott cégbe. Ezen felül az önkormányzatot semmilyen fizetési kötelezettség nem terhelte a cég működése, valamint a beruházás kivitelezése során. A hatmilliárd forintos beruházáshoz hiányzó – uniós támogatáson felüli – hárommilliárd forintot a cég vette fel, de arra készfizetői kezességet a magánbefektető (a Hunguest Hotels Zrt.) vállalt. A magánbefektető állta a veszteséges működéssel összefüggésben felmerült – öt éven keresztül csaknem évi négyszázmillió forintos – költségeket is, így mintegy hárommilliárd forintot fizetett be pótlólagosan.

Az ügyészség szerint a feljelentés figyelmen kívül hagyta a cég éves, több száz millió forintos veszteségét, a kisebbségi tulajdonos által vállalt pluszgaranciákat és kötelezettségeket, és azt is, hogy az önkormányzat részéről a beruházás semmilyen pénzügyi hozzájárulást nem igényelt. Nem mellékesen az üzletrész értékesítése nyílt pályáztatás során történt, és senki sem kívánta megvenni azt. Így a szerződésben foglalt garanciák és kötelezettségek mellett az üzletrész értékesítése nem valósított meg bűncselekményt – tudatta a csoportvezető ügyész.

forrás:népszava online.hu

In addition botka the prosecution decided against the singer fidesz

 chattering the symbol

www.fecsego.eu international news Good!

In the absence of crime in Csongrad County Prosecutor’s Office dismissed the case on the Park Spa investments in Szeged the accusation, that is László Botka (MSZP) mayor Germany Francis, a board member of the local organization of Fidesz did – informed the chief prosecutor’s office spokesman Thursday.
ad

Francis Szanka said, according to a report due to Szeged in 2007 began Waterpark investment of HUF 2.4 billion a pity, because the government majority shares in the project company gave the founding value of the minority owners of private investors. The informer claimed ignored given the six billion forint investment of three billion of EU aid as a value-added factor, making the city a 80 percent owner of the corresponding assets ratio wronged.

The chief prosecutor’s office stated that the city took a bath in the area created by the investment firm. In addition, the local government is not subject to any obligation to pay the company’s operations, as well as during the execution of the investment. The six billion forints lack of investment – in excess of EU support – the three billion forints company picked up, but ready payers guarantee undertaken by private investors (Hunguest Hotels Zrt.). A private investor stood incurred a loss-making operation – nearly four hundred million forints per year for five years – the costs, so about three billion forints be paid additionally.

The prosecution said the report left the company years, hundreds of millions of forints loss, plus a guarantee undertaken by the minority shareholders and obligations are ignored, and also to the local government for the project did not require any financial contribution. Not incidentally, the shares were sold for an open tender, and no one wanted to buy it. Thus, guarantees and obligations contained in the contract in addition to the sale of the shares did not amount to a crime – told a group of senior prosecutors.

Source: referendum online.hu

Leave a Reply 481 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: