< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Az osztrák belügyminiszter perrel fenyegeti Magyarországot))) The Austrian Interior Minister threatened to sue Hungary

| Mobile | RSS

Az osztrák belügyminiszter perrel fenyegeti Magyarországot))) The Austrian Interior Minister threatened to sue Hungary

2016. szeptember 7. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Az osztrák belügyminiszter perrel fenyegeti Magyarországot

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Az osztrák belügyminiszter bejelentette: pert indít, ha Magyarország megtagadja a két ország határát átlépő migránsok és menekültek visszavételét.
A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy az osztrák kormány szükséghelyzeti szabályokat, úgynevezett „Notverordnung”-ot fogadott el. E szabályokat akkor tervezi életbe léptetni, ha a belépő menedék-kérők száma meghaladja a kezelhetőnek ítélt mértéket.

A Notverordnung lehetővé tenné, hogy a kormány a menekülteket megállítsa a határon és visszaküldje abba az országba, amelyen keresztülutaztak.

Ausztria ismételten azzal vádolta Magyarországot, hogy átengedi területén a migránsokat, annak ellenére, hogy az EU szabályai szerint annak az országnak a területén kell maradniuk, ahol először az Unió területére léptek. Magyarország azonban váltig állítja, hogy a legtöbb menekült más tagállamban, elsősorban Olaszországban és Görögországban lépett az EU területére.

Az ORF rádiónak nyilatkozva Ausztria belügyminisztere, Wolfgang Sobotka leszögezte: „annak az országnak vagy ország-csoportnak, amely folyamatosan megsérti a közös jogszabályokat, számolnia kell a következményekkel”. Hozzátette: ha Magyarország elutasítja az Ausztriával való együttműködést, „akkor perelni kell… meg kell érteniük, hogy az Európai Unió a törvények alapján cselekszik, ennyi”.

E hónap elején Ausztria és Magyarország is azt nyilatkozta, hogy a migráns-kérdést lényegében ellenőrzésük alatt tartják, bár Ausztria úgy döntött, hogy éves keretet határoz meg a befogadható menedék-kérelmek számát illetően. Az idei keretszám összesen 37,500. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a számot novemberig vagy decemberig nem érik el. Wolfgang Sobotka azonban fontosnak tartja, hogy a szükséghelyzeti intézkedéseket a lehető leghamarabb vezessék be. Kijelentette: „értelmetlen addig várni egy tűzoltó-készülék beszerzésével, amíg a ház ki nem gyullad.”

A magyar kormány szóvivője nyilatkozatban utasította el Wolfgang Sobotka jogi eljárás indítására vonatkozó fenyegetését. Azt állította, hogy a migránsok döntő többsége először más EU-tagállamba érkezik és Magyarország „nem fog felelősséget vállalni más tagállamok – Ausztria, Németország – felelőtlen magatartásáért, amelyek kifejezetten a szabályok sutba dobását javasolták és nem szenvedheti el mindezek következményeit.”

Az elmúlt év nyarán Németország és Ausztria kezdetben üdvözölte a Szíriából, Irakból és Afganisztánból érkezett nagyszámú menekültet. Idén azonban, amikor a közvélemény-kutatások – alapvetően a növekvő bevándorlás által okozott aggodalom miatt – a szélső-jobb Szabadság Párt előretörését mutatták a kormányzó közép-pártokkal szemben, Bécs megkezdte a menedék-kérelmek elbírálására vonatkozó szabályok szigorítását.

forrás:figyelő.hu

The Austrian Interior Minister threatened to sue Hungary

[Caption id = “attachment_76574” align = “alignleft” width = “150”] www.fecsego.eu 1OO countries, on every continent www.fecsego.eu 1OO countries in all continents [/ caption]

www.fecsego.eu international news Good!

The Austrian Minister of the Interior announced sue if Hungary refuses to cross the border of the two countries to take back migrants and refugees.
The statement was said, after the Austrian government’s emergency rules, known as “Notverordnung” was adopted. These rules may be planning to put in place when the number of asylum seekers entering exceeds the level considered to be manageable.

The Notverordnung would allow the government to stop refugees at the border and returns to the country through which they traveled.

Austria has repeatedly accused Hungary to pass through the territory of the migrants, despite the fact that under EU rules must remain in the territory of the country where they first entered the territory of the Union. Hungary, however, insists that the majority of refugees in other Member States, particularly in Italy and Greece entered the EU.

Commenting radio ORF Austria Interior Minister, Wolfgang Sobotka stated: “for the country or country group, which has persistently violated the common law, must reckon with the consequences.” He added that if Hungary rejects cooperation with Austria, “you should sue … you have to understand that the European Union is acting according to the law, that’s all.”

Earlier this month, Austria and Hungary also said that the migrant question essentially kept under control, although Austria has decided to determine the maximum annual limit of acceptable number of asylum applications concerned. This year a total of 37,500 admissions. So far it seems that this number is not achieved by November or December. Wolfgang Sobotka, however, considers it important that the emergency measures to be introduced as soon as possible. He stated: “. Pointless to wait a purchase of fire extinguishers until the house lights up”

The Hungarian government spokesman dismissed the threat of a declaration to launch legal proceedings Wolfgang Sobotka. He claimed that the vast majority of the migrants first arrive Hungary and other EU member states “will not be held responsible for other Member States – Austria, Germany. – Reckless conduct, which explicitly proposed and does not suffer you to all of the implications of the rules put aside throw”

In the summer of last year, Germany and Austria initially welcomed by Syria, Iraq and Afghanistan received a large number of refugees. This year, however, when the polls – essentially caused by the increasing concern due to immigration – the far-right Freedom Party to emerge demonstrated against the ruling parties in Central, Vienna has begun rules for examining applications for asylum-tightening.

Source: figyelo.hu

Leave a Reply 109 megnézve, 1 alkalommal mai nap |