Bár Orbán Viktor audienciának nevezte augusztus végi találkozójukat, valójában csak egy nagyobb rendezvényen futottak össze Ferenc pápával – hangzott el a jezsuiták háttérbeszélgetésén. Kiderült, a magyarországi rend komplexebben látja a menekültkérdést, mint más katolikusok. A Wilkommenskulturt ugyanannyira túlzásnak látják, mint a hazai félelemkeltést.

Nem audiencián volt Orbán Viktor miniszterelnök (és Balog Zoltán emberminiszter) Ferenc pápánál, hanem egy nagyobb rendezvényen találkoztak. Nem beszélgettek, csak köszönés volt – mondta a jezsuita rend egyik tisztségviselője egy budapesti beszélgetésen a 444-nek.

Ez volt az az augusztus 28-i látogatás, amelynek során a két magyar kormánytag állítólag eldöntötte, hogy helyettes államtitkárságot hoznak létre a keresztényüldözés ellen. Emlékezetes, amikor a kormányfő posztolta a pápalátogatásról szóló képet a Facebook-oldalán, a kommentekben elszabadult a gyűlölet a sok tekintetben liberális nézeteket valló jezsuita Ferenc pápa ellen.

A magyarországi jezsuiták kifejtették álláspontjukat a kvótanépszavazás ügyében is: a szavazáson való részvételre biztatják híveiket, de azt már lelkiismeretükre bízzák, hogy igent, nemet vagy érvénytelen szavazatot adnak-e le. Úgy látják, hogy idehaza a bevándorlás félelemkeltő, felnagyított értelmezése kapott teret, pedig a migrációs probléma ennél összetettebb. Amellett, hogy a népszavazásnak nincs ügydöntő volta, mert nincs jogi hatása az EU-ra, nemcsak a magyarok és a menekültek viszonyára lehet hatással, hanem a magyar-cigány együttélésre, a határon túli, illetve a Nyugaton munkát vállaló magyarok helyzetére is – hangzott el a háttérbeszélgetésen.

A jezsuiták szerint a Németországban korábban honos Wilkommenskultur ugyanúgy szélsőséges, mint a Magyarországon gerjesztett félelem. Felfigyeltek rá, hogy Magyarország olyan részein, ahol sosem fordultak meg migránsok, sokkal jobban tartanak tőlük, mint Nyugaton, ahol napi rutin a menekültek ellátása és integrálása.

forrás:hvg.hu

Pope Francis Orban talked not only greeted

Although Viktor Orban called him an audience at the end of their August meeting, but actually ran into a major event with Pope Francis – was the Jesuits háttérbeszélgetésén. It turned out to Hungary in order to see the complex issue of refugees, like other Catholics. The Wilkommenskulturt see as much hyperbole as the home of fear.

No audience was Prime Minister Viktor Orban (and Zoltán Balog Minister Man) Pope Francis, but encountered a major event. No talking was just greeting – said one of the officers of the Jesuit Order in an interview in Budapest’s 444.

It was the visit of 28 August, during which the two Hungarian member of the Government reportedly decided that deputy state secretariat set up against the persecution of Christians. Memorable, when the prime minister post was pápalátogatásról image on the Facebook page, in the comments of hatred unleashed against liberal ideology in many respects Jesuit Pope Francis.

The Hungarian Jesuits express their views regarding the quota referendum: the right to vote to participate encouraged their supporters, but it has been left to conscience, yes, no or invalid votes given to it. They see that immigration is intimidating at home, magnified the interpretation given space, the migration issue is more complex. In addition to the popular vote is not decisive nature, because it is not legally binding on the EU, not just the Hungarians and refugees relationship may be affected, but the Hungarian-Roma living together, across borders and in the West employed in the position of Hungarians – was the background discussion.

The Jesuits, according to previously established in Germany Wilkommenskultur the same extreme as the fear generated in Hungary. They noticed that so many parts of Hungary, where it had never occurred migrants held them much better than in the West, where daily routine supply and integration of refugees.

Source: hvg.hu