< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, főszerkesztő blogja / Blog article: A Baksi Búza Zsolt faluvezető csatornázási ügyeinek margójára…))) The village leader Zsolt Baksi Wheat sewerage affairs of the margin …

| Mobile | RSS

A Baksi Búza Zsolt faluvezető csatornázási ügyeinek margójára…))) The village leader Zsolt Baksi Wheat sewerage affairs of the margin …

A Baksi Búza Zsolt faluvezető csatornázási ügyeinek margójára…

Az ügyészség már másodszorra dobja vissza a csatornázási pénzek visszafizetésének lehetőségét. Evvel, közel 18oo ember érdekeit tiporja a sárba! Nem értem kinek a védelme alatt áll ez a szellemileg lemaradt, jellemtelen, hazug ember.

Ő nem fideszes papíron…de papír alatt, vigyorog azzal a silány eszével. A nagyképűsége odáig bátorkodott, hogy minden minisztert, államtitkárt, a barátjának titulál. Sajna itt helyben az emberek….!

Nem tud számot adni a Baksi Vízközmű Társaság pénzügyeinek felügyeletének elszámolásairól- elmaradozásairól, ami közel 40 millió forint. Az egész Baksi Vízközmű talány, mese, az elnökség tagsága inlegitim a törvények értelmében! Mennyi “fizetést” kapott e- jellemtelen Búza és a bűnbánbája” Itt nem az volt a cél, amire felesküdött, hanem a pénzek lenyúlása.

Véleményem szerint Búzának már a Szegedi Csillagban kellene pihennie. Remélem nem ússza meg a bitangságait, és akik nyaltak neki azoknak is ott lesz van a helyük.

Ha a pénzeket nem fizeti vissza, feljelenti a szerkesztőségünk az OLAF- nál! Előbb utóbb magával rántja a “védelmezőit”, akik kezdenek rájönni a piszkosságaira” s távolodnak ettől a féregtől.

Többen úgy vélik, hogy egyesek asszisztálnak Búzának, csak az a kérdés mikor engedik el a kezét.

Reméljük a becsapott 18oo ember többet fog jelenteni a magyar állami vezetőknek, mint a szellemileg rokkant, hazug, jellemtelen Búza Zsolt!

Remélem példát mutatunk a környező falvak számára, országosan is, akik belenyugodtak a pénzük lenyúlásába. Ez egy országos bűncselekmény lesz, s ezt vizsgálni kell, mert a kormány is belebukhat…

2016 , szeptember -lio-

The village leader Zsolt Baksi Wheat sewerage affairs of the margin …

The prosecution had to throw back a second time to drain the possibility of repayment of funds. Year, nearly 18oo crush of people’s interests in the mud! I do not understand under whose protection it is the spiritually fallen behind, characterless, liar.

He is not … but Fidesz paper over paper, grinning with the shoddy mind. The pomposity so far ventured to every minister, Secretary of State, a friend título. Unfortunately the people in place ….!

You can not give an answer to the Baksi Water Utility Company finances supervision of elszámolásairól- elmaradozásairól, which is close to HUF 40 million. The whole Baksi Water Utilities mystery tale, a member of the Presidency inlegitim Under the law! E characterless Wheat and much bűnbánbája “salary” received “There was not a goal, which duly sworn, but the hold-up funds.

In my opinion, wheat would have been the rest of Szeged stars. I hope you do not get away from bitangságait and those who licked him there will be in place.

If the money is not paid back, the editor informs us at the OLAF! Sooner or later, it drags the “defenders” who are beginning to realize the piszkosságaira ‘s move away from this worm.

Many people believe that some assist to Wheat, the only question is when he let go of her hand.

We hope defrauded 18oo people will be reported to the Hungarian state leaders more than the mentally disabled, liar, unprincipled Wheat Zsolt!

2016, September -lio-

Leave a Reply 797 megnézve, 1 alkalommal mai nap |