< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Több észrevétel is érkezett a Gál Ferenc Főiskolán történtek miatt, avagy egy államvizsga margójára))) Diverse sono state ricevute a causa della Gál Ferenc Academy ha avuto luogo, o il margine di un esame di stato

| Mobile | RSS

Több észrevétel is érkezett a Gál Ferenc Főiskolán történtek miatt, avagy egy államvizsga margójára))) Diverse sono state ricevute a causa della Gál Ferenc Academy ha avuto luogo, o il margine di un esame di stato

2016. október 2. | hozzászólás | Közélet

Több észrevétel is érkezett a Gál Ferenc Főiskolán történtek miatt, avagy egy államvizsga margójára

Természetesen nem lehet belenyugodni a szemináriumi Rektor Úr langyos, levelébe. Nem volt meghallgatás, nem volt jegyzőkönyv (belső információ) nem született fegyelmi döntés!!! Fel sem merült a fellebbezésre való vizsgálat elrendelése a Gál Ferenc Főiskola vezetőségének…

A levélváltást – amit nekem írt a diakónus és a sátáni pap, aki sem papnak, sem tanárnak nem alkalmas – nem olvasta el, valamint az államvizsgán nem volt meg a páratlan létszám (3-5fő) s így „érvénytelen” annak érdemjegye.
– Közjegyző nem volt jelen!
– Ki volt az államvizsga bizottság elnöke, akinél azonnal lehetett volna fellebbezni, a szándékos – Thorday atya rosszindulatú, megalázó, a hallgatót semmibe vevő döntése ellen!

A szemináriumi dr. Kovács József Rektor Úr s egyben a vizsgálati vezető is (,), amit a diakónus Kozma, illetve a román Serfőző nekem küldött gyalázkodó levelét miért nem olvasta el, miért nem tulajdonított neki jelentőséget, pedig ez per bizonyítok volt.

Parancsot kapott!
Nem rendelt el, nem rendelhetett el vizsgálatot!(belső információ) Miért nem olvasta el, s jelenítette meg a válaszlevelében a gyalázkodó levelet író Serfőzőt. Talán azért mert nem volt, nem lehetett vizsgálat! Gigantikus hiba.

A parancs egyetlen embertől származhatott!

Mért állt érdekében a hallgató megalázása ( talán utasításra cselekedtek)…ez a habitus nem megfelelő egy diakónushoz, – nem azt teszem, amit mondok, szándékosan becsapom az államvizsgára készülő hallgatót, mint konzulens – illetve egy álcázott rosszindulatú, a magyarokat utáló paptól.
Mért van még mindig papi pályán ez a román származású Serfőző, aki a tanári pályára alkalmatlan.

Az államvizsgán történtek megérnek egy misét.

Tisztelt dr. Kis –Rigó László Megyés püspök Úr!

Akarok kérni Öntől egy beszélgetést az államvizsgán történtek miatt. Szeretném, ha fogadna és adna egy időpontot.
Panaszt szeretnék tenni!
Úgy gondolom, meg kellene beszélni és szembesíteni a papokkal, valamint a diakónus Urral is.
Egy vizsgálati jegyzőkönyv – ami elmaradt (belső információ) – ezt lehetővé tenné!

Az államvizsgán történtek már nem csak kizárólag a főiskola s én közöttem folyik, hanem országos jelentőséggel bír!
2016, október 02

Tisztelettel
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője, valamint tanár (MDe)

Diverse sono state ricevute a causa della Gál Ferenc Academy ha avuto luogo, o il margine di un esame di stato

Naturalmente non si può rassegnarsi al seminario Lord Cancelliere tiepida calore. Non c’era l’udito, non c’era nessun protocollo (informazioni privilegiate), non è stata una decisione disciplinare !!! Essa non si è verificato per impugnare la imposizione delle indagini della gestione del Ferenc Gál college …

La corrispondenza – che ho scritto un diacono e sacerdote satanico che non è un sacerdote o un maestro non è adatto – viene letto, e l’esame di stato non era il numero dispari (3-5fő) e quindi “non valido” di grado.
– Notaio non era presente!
– Chi era il presidente del consiglio esame di Stato, che potrebbe essere presentato ricorso immediato a deliberare – dannoso, degradante, violando la decisione dello studente Thorday Padre!

Il dr seminario. József Kovács, il Lord Cancelliere e anche il collaudatore pure (,) che il diacono Kozma e lettera abusiva dalla fabbrica di birra rumena me perché non lo si legge inviati, perché non ha molta importanza per lui, e questo processo è stato una prova.

Ha ricevuto ordini!
Non ha ordinato, non hanno una prova! (Informazioni privilegiate) Perché non leggere, rispondere e creare l’aspetto di un calunnioso lettera scrittore birra. Forse è perché non era, potrebbe non prova! errore gigantesco.

I comandi vengono da un solo uomo!

Perché era nell’interesse della dell’umiliazione studente (tutte le istruzioni hanno fatto) … questa abitudine non è appropriato per un diacono – non lo faccio quello che dico, deliberatamente ingannando gli studenti la preparazione all’esame di stato come consulente – o un travestito dannoso, gli ungheresi che odiavano sacerdoti.
Perché è ancora sacerdotale corso di origine rumena Serfözö che è inadatta per la professione di insegnante.

L’esame di stato sono stati fatti val bene una messa.

Caro dr. Piccolo è un vescovo diocesano integrato László Signore!

Voglio chiederti una conversazione ha avuto luogo a causa l’esame di stato. Voglio di ricevere e fissare un appuntamento.
Vorrei fare una denuncia!
Penso che dovremmo parlare e confrontarsi con i sacerdoti ei diaconi del Signore pure.
Un rapporto di prova – che è rimasta indietro (informazioni privilegiate) – questo renderebbe possibile!

L’esame di stato è fatto non è più esclusivamente al collegio sta succedendo tra me, ma anche di importanza nazionale!
2016, 2 ottobre

Cordiali saluti,
Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu il proprietario e capo redattore di notizie internazionali, così come gli insegnanti (MDE)

Leave a Reply 126 megnézve, 1 alkalommal mai nap |