< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: Más is menne a kormány miatt, próbálom lebeszélni)))) Anyone else would go because of the government, trying to dissuade

| Mobile | RSS

Más is menne a kormány miatt, próbálom lebeszélni)))) Anyone else would go because of the government, trying to dissuade

2016. október 14. | hozzászólás | Fecsegő hírek

Más is menne a kormány miatt, próbálom lebeszélni

 

2-foldgomb

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó!

Az utóbbi napokban már három, összesen négy külföldi tudós adta vissza az akadémiai tagságát az Orbán- kormány elleni tiltakozásul. Lovász László szerint az Akadémiának nem feladata a politizálás, de ez mindenkinek egyéni joga, és nem származik belőle hátránya. Az MTA elnökével a lemondását követelő egyszemélyes tüntetés háttérzajában beszélgettünk tudomány és politika viszonyáról, oktatási reformokról és a holnap legfontosabb kérdéseiről.

(Interjúnk csütörtök délelőtt készült, azóta kiderült, hogy 28 magyar tudós tiltakozó nyílt levelet írt az MTA elnökének. Ebben az országban tapasztalható antidemokratikus folyamatok miatti aggodalmukat fejezték ki és az Akadémia lépéseit sürgették – a szerk.)

Néhány napja írta meg a hvg.hu, hogy két külföldi tag is kilépett az MTA-ból: az argentin Thomas Jovin biológus a tiszteleti tagságáról, a magyar származású, Kanadában élő Hernád István Róbert (Stevan Harnad) pszichológus pedig a külső tagságáról mondott le az önnek címzett levelében, mindketten az Orbán-kormány intézkedései elleni tiltakozásként. Mit gondol a döntésükről?

Hárman vannak már időközben.

Ki a harmadik?

Az Isreal Pecht nevű biológus. Hasonló, bár részben különböző okokat mondtak. Hivatkoztak a menekültválság szerintük nem eléggé humánus kezelésére, és a kormány központosító politikájára. Én nyilvánvalóan nagyon sajnáltam, hogy ilyenre sor kerül, de természetesen minden hazai és külföldi tagunknak joga van a saját meggyőződését úgy kifejteni, ahogy akarja.

Volt már erre példa, mióta ön az elnök?

Egy negyedik, tiszteleti tagunk nyár elején mondott le, hasonló indokkal.

A gyakorlatban mivel jár ez a lemondás? Elesnek ők valamilyen juttatástól emiatt?

Nem, ezek tiszteleti tagságok. A külső tagjaink közül azoknak, akik itt a Kárpát-medencében élnek, jár egy mérsékelt mértékű tiszteletdíj, de Hernád Kanadában él, tehát neki nem.

Fotó: Karip Timi

Olyan magyarországi tudósról tud, aki egy másik ország Akadémiáján hasonló szimbolikus lépést tett?

Én nem tudok ilyenről. Nem is kellene, hogy tudjak, legfeljebb pletykaszinten juthatna el hozzám.

Mennyire tartja ezt alkalmas eszköznek? Ön például adott esetben meglépne ilyesmit?

Volt más tudós is, aki írt nekem, hogy ezt fontolgatja, és lehetőséget ad arra, hogy magyarázzam meg, hogy az Akadémia miért nem lépett föl ezekkel a problémákkal kapcsolatban. Én ezt jobbnak tartottam, illetve úgy gondoltam, hogy ha kifogásuk van akár az Akadémia működésével vagy akár a magyar kormány működésével szemben, akkor ezt kifejthetik egy nem okvetlenül nyílt levélben is, de ez az ő döntésük.

Őt ezek szerint meg tudta győzni?

Nem tudom, még nem válaszolt. Hozzá kell tenni, hogy a külső tagjaink közül voltak, akik ellenkező véleményt kifejtve írtak nekem, tehát hogy nem helyeslik a kilépést.

Elmondja nekünk is, milyen érvekkel próbálta meggyőzni ezt a vacilláló tagot?

Én úgy gondolom, hogy az Akadémia azon kevés intézmények közé tartozik – sajnos – Magyarországon, ahol különböző világnézetű, politikai állású emberek tudnak hatékonyan, jól együttműködni egy fontos cél, a tudomány, oktatás, innováció támogatása érdekében. De ennek az az alapfeltétele, hogy ez nem egy politikai szervezet, ami azt jelenti, hogy például engem nem politikai platform alapján választottak meg, hanem tudománypolitikai koncepció alapján. Természetesen az Akadémia minden tagjának jogában áll a politikai nézeteit kifejteni újságban, demonstráción, bárhol. Azonban az Akadémia mint Akadémia csak úgy fogadhat el egy véleményt, ha ezt a tagok nagy többséggel támogatják. Nyilvánvalóan politikai kérdésben ilyen egyhangúságot nem lehet föltételezni, úgyhogy ilyen kérdésekkel nem is foglalkozik az Akadémia. Mi a tudománnyal kapcsolatos illetve tudománypolitikai következtetéseket vonhatunk le, és ezeket hozhatjuk a kormányzat vagy a társadalom tudomására.

Hernád István Róbert a nyílt levelében azt írta, reméli, hogy más külső tagok is felismerik majd az ebben a helyzetben szerinte fennálló felelősségüket, de mivel nem Magyarországon él, arról nincs joga nyilatkozni, hogy az Akadémia itthoni tagjai mit tehetnek. Mit tehetnek a belső tagok? Származhatna hasonló fellépésből szakmai hátrányuk?

Akadémiánknak több tagja van, akik eléggé nyíltan politikai véleményeket hangoztatnak, ettől ők az Akadémián ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek. Természetesen azt elvárjuk, hogy ha valaki egy akadémiai kutatóintézetben dolgozik, és akármilyen politikai nézetet kifejt, azt ne az Akadémia vagy a kutatóintézete nevében tegye. Ez azért kell, mert az Akadémia véleményének súlya kell, hogy legyen, és ez akkor lehetséges, ha megfelelő viták alapján, megfelelő testületi döntéseket hozunk. Egyébként a legtöbb esetben igyekszünk az ilyen kérdésekben, ahol nem egyhangú a vélemény, a különböző véleményeket is a nyilvánosság számára elérhetővé tenni.

Fotó: Karip Timi

Orbán Viktor miniszterelnök az idén májusi MTA-közgyűlésen azt mondta politika és tudomány kapcsolatáról, hogy “közös felelősség, közös feladatok, közös munka – össze vagyunk láncolva. Akkor haladhatunk előre, ha egy irányba mozgunk. Nem érdemes zsákbamacskát árulni: a magyar tudomány jövője, minősége, jó híre Magyarországon politikai ügy. Nem pártpolitikai, nemzetpolitikai.” Éri bármilyen politikai nyomás ön szerint az MTA-t?

Semmi olyan politikai nyomást nem kapunk, hogy tudományosan támasszunk alá valamit, ami előre meg van határozva. Természetesen részt veszünk különböző fontos kérdések eldöntésében, például az agrárstratégia kapcsán az Akadémiát első helyen említik mint a stratégia kialakításának résztvevője és felelőse. Ez nem politikai nyomás, csak politikához is kapcsolódó feladat, de természetesen mi azt a részét képviseljük, hogy milyen tudományos kutatásoknak kell lefolyni ahhoz, hogy egy jó agrárstratégiát ki lehessen alakítani. Én a magam részéről próbálok abba az irányba hatni, hogy egy-egy problémát multidiszciplinárisan nézzünk meg, hogy legalább a tudományos háttere legyen olyan, hogy például egy szociológiai kérdéshez a közgazdászok és a történészek is és mindenki más hozzászól. Aztán hogy az egyéb – politikai, nemzetközi – szempontok hogy befolyásolják a végső döntést, abba már nincs beleszólásunk.

Ha tapasztalna ilyen nyomást, mit tenne mint elnök?

Ennek ellenállnék mindenképpen. Úgy gondolom, hogy az Akadémia és általában a tudományos vizsgálatoknak a függetlensége nagyon fontos dolog, és abban a pillanatban, hogy ez megkérdőjelezhető, az egész értelmét veszti.

Úgy érzi, hogy meg is vannak az eszközei arra, hogy elnökként elhárítsa az esetleges nyomást vagy kéréseket?

Igen, eddig azt tapasztaltam, hogy a tudomány iránt tisztelet volt minden eddigi kormányzatban, a tudományos kutatásra ilyen értelmű nyomást egyik kormányzat se próbált kifejteni.

Korábban, amikor az ön kinevezése után nem sokkal a német megszállási emlékmű kapcsán szervezett konferenciát az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya, az egyik résztvevő azt mondta, bár a szervezés korábban indult, az ön megválasztása “sokakat ihletett arra, hogy nyíltabban és még tudományosabban megnyilatkozzon”. Ön érez vagy érzett ilyen szemléletváltást az Akadémia tudósainál, akár okkal, akár ok nélkül?

Abba az irányba talán egy kicsit elmozdult az Akadémia, hogy én nagyobb szerepet próbálok adni az Akadémia osztályainak, a kutatóintézeteknek, kicsit talán decentralizálok. De azt nem tudom, mire utalt ez a megjegyzés. Az Akadémia az előző elnök alatt egy nagyon nehéz átszervezésen esett át. Én ezt helyesnek tartom, ennek meg kellett történnie. A negyvenegynéhány kutatóintézet kutatóközpontokba tömörítése előkészítette azt a lehetőséget, amivel én próbálok élni, hogy az Akadémia intézetei ne külön-külön kutassanak, hanem bizonyos nagy kérdésekben együttműködések, közös projektek, multidiszciplináris kutatások induljanak.

De az is természetes, hogy egy ilyen nagy átszervezéshez először is erősen központosított döntési mechanizmusok kellenek, amit aztán később lehet decentralizálni. Másrészt bizonyos korrekciókat is meg kell tenni, ez megint csak előre látható egy ilyen esetben. Ezek folynak, voltak pénzügyi és szervezeti korrekciók, most egy bizottságunk vizsgálja azokat a kisebb szervezeti átalakításokat, amik ahhoz kellenek, hogy optimalizáljuk a működését az intézethálózatnak.

Nincs meg 847 millió forint

A Természettudományi Kutatóközpont ekkora hiányt hozott össze pár év alatt. Az MTA most felelősöket keres, átvilágítják a többi kutatóközpontot is. Spórolni kell a rezsivel, és kirúghatnak 50 embert is. Hová tűnt a pénz?Tovább

Ilyennek tartja a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) ügyét is?

Igen. Ott pénzügyi korrekció volt, meg kellett tanulnunk, hogy egy ekkora intézménynek a pénzügyeit sokkal feszesebben kell kezelni és szigorúbban, mint egy kisebb intézménynél, ahol tulajdonképpen maguk a tagok átlátják a pénzügyi helyzetet.

Fotó: Karip Timi

A TTK-val kapcsolatos korrekció tehát már lezajlott?

Több korrekció lezajlott, elsősorban pénzügyileg, elindult a folyamat, ami rendbe teszi a TTK pénzügyeit, ezt az Akadémia figyeli szinte napi szinten. Én a fő szempontnak a TTK-val kapcsolatban mindig is azt tartottam, hogy a kutatások ne legyenek akadályoztatva, ezt biztosítottuk visszatérítendő kölcsönökkel és támogatásokkal. Úgy gondolom, hogy a TTK-ban lassan helyreáll a normális működéshez szükséges rend.

Idén év elején a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közgazdaság-tudományi Bizottsága adott ki erősen kritikus állásfoglalást [pdf] a Magyar Nemzeti Bank és alapítványai oktatási-kutatási szerepvállalásáról, ami után az MNB egy ideig perrel is fenyegetőzött. Bár ez elsősorban nem tudományos, de a tudomány magyarországi működését érintő kérdés. Ilyen ügyekben ön szerint mennyire feladata a tudósoknak vagy az Akadémiának a felszólalás?

Ez a kérdés a tudományra tartozott, tehát joga vagy kötelessége volt megszólalni. Kívülről talán nem annyira látszik, de az Akadémiának sok egysége van, ez nem az Akadémiának volt a közleménye, maga az egész Akadémia ebben a kérdésben nem kívánt állást foglalni. De természetesen ennek a bizottságnak erre joga volt, és szerintem ez teljesen beleillett a feladatkörébe, hogy ezzel kapcsolatban véleményt alakítson ki.

Segíthetnének a migránsok a magyar gazdaságon, csak nem akarnak nálunk maradni

Az MTA szerint új módon kellene segíteni a nálunk maradó menekülteket, de alig fogadunk be valakit.Tovább

Tavaly ősszel az MTA Migrációs Munkacsoportja a Belügyminisztérium felkérésére írt tanulmányokat a menekültválságról, majd ezeket prezentálták is egy konferencián. Ezekben a kutatók több a kormány álláspontjától eltérő megállapítást tettek, például hogy a kormánynak többet kellene tennie a hosszútávon maradók integrációjáért, támogatási rendszerrel segíteni őket. A felkérés tavaly már azután született, hogy a fontosabb kormányzati döntések megszülettek…

…maga a megkeresés augusztusban érkezett, akkor azért még nem volt világos, hogy milyen döntések fognak születni. Tehát nem arról volt szó, hogy elvárták volna, hogy mondjuk egy olyan álláspontot képviseljen az Akadémia, hogy a migráció teljesen megengedhetetlen és ki kell zárni. Aztán persze a jelentésünkön a politikai fejlemények túlléptek elég gyorsan. Ezzel együtt mi ezt egy fontos kérdésnek tartjuk, hogy a migráció jövőjével, kilátásaival, veszélyeivel és esetleges pozitívumaival is foglalkozzunk. Szeptember végén zárult egy pályázati felhívás támogatott kutatócsoportok alakítására, ez persze kiterjed a tudomány minden területére, de kiemelten preferált témaként szerepel az egészségügy mellett a migráció is. Szeretnénk, ha ebben a kérdésben nemzetközi együttműködést is kialakulna, és a migrációval kapcsolatos nagyon sok megoldatlan kérdést megpróbálnák a kutatók megválaszolni.

Lát-e bármilyen arra utaló jelet, hogy a már közreadott eredményeikből a kormány beépített-e valamit a migrációs politikájába az azóta eltelt időben?

Más irányba ment a politika, azt hiszem, a mi jelentésünknek az ajánlásai más feltételezéseken alapultak. Természetesen azok az adatok, amik a migráció összetételére vonatkoznak, továbbra is érvényesek, de azóta újabb hullámok érkeztek, és nyilván más most a helyzet.

Egy nyári interjúban a felkészültségről beszélt, azt mondta, “fontos, hogy amikor valami előjön, és a kormány jó esetben megkérdezi az Akadémiát, hogy mi a véleménye, azonnal tudjunk reagálni”. Azt említette, hogy a migrációs kutatások kiemelt figyelmet kapnak. Milyen más témákban tartja most ilyen gyorsreagálásra késznek az Akadémiát, amelyekben, ha a kormány megkérdezné önöket, másnap le tudnák tenni a szakvéleményüket az asztalra?

Úgy fogalmaznék, hogy áttekintjük, hogy milyen kérdésekben lesz szükség előreláthatólag a véleményünkre, és megpróbálunk ezekben a kérdésekben kutatásokat indítani. Így indítottunk kutatásokat a vízügyben. Az Akadémia kezdeményezésére elindul ebben a témában egy egész országra kiterjedő, egységes kutatási program. Valószínűleg hamarosan a kormány elé terjesztünk ezzel kapcsolatban egy javaslatot arról, hogy ezt komplexen érdemes vizsgálni: a meteorológiai, a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzéseket, a vízgazdálkodás, vízminőség, agrárfelhasználások szempontját, a víz élővilágát mind csak együtt, sőt nemzetközi összefüggésben lehet kutatni. Tárgyalásban vagyunk a szlovákokkal és Brüsszelben az Európai Bizottsághoz tartozó Joint Research Centre-rel, hogy a Dunával kapcsolatos vizsgálatokat nemzetközi szinten is előremozdítsuk. Ez egy olyan téma, ami a világon minden előrejelzés szerint nagyon komoly kérdés lesz a jövőben. Nem holnap még, de 10-20 éves távlatban már nagyon komoly problémák lehetnek a vízgazdálkodással kapcsolatban. Szeretnénk ennek elébe menni.

Fotó: Karip Timi

Az egészségügyet említette még.

Azt az orvosi és a közgazdasági osztályunk menedzseli, és egyelőre egy konferenciasorozatot szerveznek arról, hogy az egészségügynek világszerte milyen problémái vannak, ezek közül mik azok, amik Magyarországon is jelentkezni fognak. Itt járványügyi, technológiai, szociális és gazdasági problémákat egyaránt próbálunk körüljárni. A végén meglátjuk, hogy kell-e ebből kutatócsoportot vagy kutatást is indítani.

Idén áprilisban ön egy Emberi Erőforrások Minisztériuma által rendezett oktatási konferencián azt mondta: “A köznevelés, oktatás helyzete jelentősen romlott, és ez objektíven mérhető például a PISA-felmérésekben vagy az innovációs mutatókban. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében.” Azt is elmondta, hogy a közoktatási reform nem lehet puszta pénzkivonási lehetőség; a hibákat el kell ismerni; több támogatás kell a kormánytól; a Köznevelési Kerekasztalnak pedig valódi munkát kell végeznie ahelyett; hogy a gőz kieresztésére használnák. Lát valamilyen változást ebben?

A beszélgetésben nagyjából ennél a pontnál vált figyelmen kívül hagyhatatlanná a folyamatos háttérzajként morajló hangszórós ordibálás az Akadémia székháza előtt.

Hallja? Magnóról üvölteti, hogy “Lovász László mondjon le”.

Ők egyébként kik, akik épp a lemondását követelik?

Ő egy ember, Félix Péter. Nagyon hangos, de volt már ő hangosabb is, úgy látszik most csak messzebbről beszél. Hétvégenként a házam előtt csinálja ugyanezt.

Megszokta már az ilyen személyes támadásokat két év alatt?

Ez most jött elő, az utóbbi pár hónapban, korábban ilyen nem volt.

Elég kevés idő telt el, úgyhogy még nehéz fölmérni. Mi szívesen segítünk abban, hogy az oktatásban, főleg a tananyagok, nevelési célok tekintetében, jól legyenek kitűzve a feladatok és azok megvalósíthatóak legyenek. A fő tevékenységünk azonban egy hosszabb távú projekt: elindítottunk egy szakmódszertani kutatási programot, 15-20 kutatócsoporttal, amik máris elkezdték a működésüket, illetve volt előtte egy előzetes egy éves felkészülési pályázat. Úgy tűnik, nagyon jól kezdenek ezek a csoportok működni, nagyon lelkesen.

Az a kérdés, hogy hogyan kell tanítani az egyes tárgyakat a 21. században, milyen témákat, milyen eszközökkel. A lényeg az, hogy bizonyítékokon alapuló oktatást szeretnénk létrehozni, szeretnénk elérni azt, hogy egy oktatási reform ne valakinek – még akár egy szakértőnek is – a véleményén vagy a benyomásain alapuljon. Igazi osztályokban, különböző körülmények között működő, fővárosi, vidéki, különböző társadalmi közegekből kikerülő gyerekekkel foglalkozó osztályokban, kísérletekkel kell azt alátámasztani, hogy egy bizonyos tananyag tényleg megtanítható-e, egy bizonyos eszköz használható-e vagy sem, mit kell, mit lehet kitűzni célnak – ilyen jellegű kutatásokat indítottunk, és ez persze évek múlva fog olyan eredményeket hozni, hogy akkor már másnapra tudunk válaszolni a kormány ezzel kapcsolatos kérdéseire.

Amikor júniusban az Akadémia a természettudományok iskolai oktatásáról rendezett konferenciát, kemény kritikát kapott a természettudományos oktatás jelenlegi helyzete. Ön akkor azt mondta, hogy jelenleg a biztos alapok átadását sem végzi el az oktatási rendszer, és elmaradt a tanárképzés reformja és az alkalmazott oktatási módszerek átalakítása is. Palkovics László oktatási államtitkár ezután egy interjúban azt mondta az Indexnek, hogy ön “nem kritikát fogalmazott meg, hanem jelezte, hogy a munkacsoportjaik révén részt akarnak venni az oktatási rendszer megújításában. Ez elég pozitív dolog. A kormány eddig is, ezután is minden véleményt meghallgat”. Ön is úgy látja, hogy meghallgatja az Akadémia véleményét a kormány az oktatási rendszer megújításával kapcsolatban?

Palkovics László: Rövidebb lehet a nyári szünet, tankönyv helyett tablet jön

Alapvető változások lesznek 2018 után az iskolákban: elkészül az új tanterv, a diákoknak tankönyvek helyett tabletet adnak. És a szünetek eloszlása is változhat. Palkovics László az Indexnek beszélt Pukli Istvánról, az akadémikusok kritikáiról és az új science tantárgyról is. Interjú.Tovább

Az oktatási kormányzattal valóban lényegesen javult a kapcsolatunk Palkovics államtitkár úr kinevezése óta, vele én rendszeresen konzultálok. Például az új természettudományi tárgyról, amit a szakgimnáziumokban vezetnek be, és egy kényszermegoldás, de a kényszermegoldást is lehet rosszul és jól csinálni. Ebben a kérdésben többször konzultáltunk, és a saját kutatóinkat is kértük, hogy figyeljenek erre oda, és segítsenek abban, hogy ez a tárgy minél eredményesebben legyen bevezetve. Lehetséges, hogy jobb fölállást is el lehetne képzelni, mint ez az összevont tárgy az elején, de ez már adott, ehhez képest a legfontosabb az, hogy azok a fiatalok, akik éppen most kerülnek bele ebbe, olyan jó képzést kapjanak, amennyire csak lehet.

A kormány teljes káoszba löki a szakközépiskolákat

Mostantól szakgiminek hívják, de ez ne tévesszen meg senkit. Az utolsó pillanatban alakítottak át mindent, az iskolák órarendet se tudnak készíteni. Bónusz: bevezetnek egy új tantárgyat úgy, hogy annak sincs fogalma róla, aki tanítani fogja.Tovább

A kritikák egy része nem is az összevonás tényéért érte a science tárgy bevezetését, hanem mert a gyors bevezetés miatt az oktatók sincsenek erre felkészülve.

Ezt természetesen mi is szóvá tettük, de ez megint csak adott volt, a döntésben mi nem vettünk részt. Egyébként ezt az elképzelést, hogy minél inkább a különböző oktatóknak a tapasztalatait vagy ötleteit közvetítsük, tehát kvázi közös munkában alakuljon ez a tárgy, szerintem érdemes kipróbálni. Lehet, hogy nem tud működni, lehet, hogy tud, de mindenképpen egy olyan módszer, amit – én azt remélem – a tanárok nem fölösleges tehernek, hanem egy lehetőségnek fognak érezni. Hogy ők is részt vegyenek saját tapasztalatukkal, gondolataikkal és ötleteikkel ennek a kialakításában.

Milyen nagyobb tervei vannak még a 2017-ig tartó elnöki ciklusa végéig, illetve újraválasztása esetén 2020-ig? Van-e olyasmi, amit még mindenképpen szeretne megvalósítani?

Szeretném a vízzel kapcsolatos kutatásokat, az agrárkutatásokat és talán még az egészségüggyel kapcsolatos kutatásokat is szilárd alapra helyezni. Én azt gondolom, hogy működőképes intézethálózat jött létre, bár a finomhangolások még folyamatban vannak. Az, hogy ez létrejött, lehetőséget nyújt arra, hogy tényleg multidiszciplináris kutatásokat, nagy programokat tudjunk szervezni. Azt szeretném elérni, hogy ezek még az én periódusomban elinduljanak. Ha 2017-ben újraválasztanak, a programok megszilárdítása egyik fő célom lesz.

Fotó: Karip Timi

Amikor közvetlenül a kinevezése után adott nekünk interjút, azt mondta, a matematikára nyilván kevesebb ideje marad, de azért reméli, hogy fog még tudni foglalkozni a szakterületével is. Ezt most hogy látja, két évvel később?

Ez nagyjából így van, elég kevés időm van. Péntek elvileg a kutatónapom, ennek kapcsán tartok egy doktori kurzust az egyetemen. Ezt nagyon szeretem, ez a hét legkellemesebb másfél órája. Ezen kívül még igyekszem kutatni is ezeken a napokon, de azért nagyon gyakran más elfoglaltság adódik. Legutóbbi például a kínai akadémia elnöke járt itt, ő pénteken ért rá, úgyhogy vendégül láttam, aztán elrohantam megtartani az órámat, de a kutatás már nem nagyon jött szóba. Igyekszem azért fenntartani a kapcsolatot a matematikával és a kollégáimmal.

 

forrás:index.hu

Anyone else would go because of the government, trying to dissuade

2-Globes

www.fecsego.eu International Good news!

In the last three days he has returned a total of four foreign scientists in the academic membership in protest against the Orbán government. Laszlo groom, according to the Academy is not for the politics, but this is an individual right for everyone, and it is not derived from disadvantages. President of the Academy of demanding the resignation of a personal demonstration on in the background we talked about the relationship of science and politics, educational reforms and tomorrow’s most important issues.

(Interview, made on Thursday morning, since it was found that 28 Hungarian scientists wrote an open letter of protest to the President of MTA due to this concern in the country have expressed anti-democratic processes and urged steps of the Academy – ed.).

A few days ago I wrote a hvg.hu that two foreign members left the MTA from the Argentinian biologist Thomas Jovin the honorary membership, the Hungarian origin living in Canada Stephen Hernad Robert (Stevan Harnad) psychologist and renounced membership of the outer in his letter to you, both in protest against the Orban government’s actions. What do you think of the decision?

Three of them are already in the meantime.

Who is the third?

The biologist named Isreal Pecht. Similarly, any part of said various reasons. Reference was made to the refugee crisis can not quite think of humane treatment, and the government’s centralizing policies. I’m obviously very sorry that will be desirable, but of course all of our members home and abroad have their own belief is applied to the right as you like.

Has this ever happened, since you are the President?

A fourth honorary member resigned in early summer, the same reason.

In practice, this entails the cancellation? They miss out on some juttatástól that?

No, these honorary memberships. The external members are those who live in the Carpathian Basin, is associated with a moderate level of remuneration, but Hernad lives in Canada, so he did not.

Photo: Timi Karip

A Hungarian scientist knows who made the same symbolic move to another country Academy?

I can not ilyenről. You do not need to know you could play up to level gossip to me.

How much considers it appropriate tool? You’d be surprised where appropriate, for example, something like that?

There were other scientists who wrote to me that it is considering, and provides an opportunity to explain to the Academy came up regarding why did not these problems. I kept it better, and I thought that if you are caught up operation or even over the functioning of the Hungarian Academy of government, this will not necessarily exert an open letter, but that’s their decision.

According to him, these he could win?

I do not know, I have not yet responded. It should be added that were outside of our members who have written to me stating the opposite opinion, that is not to approve the withdrawal.

He tells us, what arguments to convince this vacilláló member?

I think that the Academy of the few institutions in Hungary – unfortunately – in Hungary, where different ideologies, political positions people can effectively work well together for an important objective, science, education, support for innovation. But this is a basic requirement, it is not a political organization, which means, for example, I was not chosen on the basis of a political platform, but on the basis of political science concept. Of course, every member of the Academy has the right to exert political views papers, demonstrations, anywhere. But the Academy as the Academy only adopt an opinion, if this is supported by a large majority of members. Obviously, political issues such unanimity can not suppose, so that such issues do not deal with the Academy. What conclusions on science and science policy can be drawn, and they can make a government or a society’s attention.

Stephen Robert Hernad the open letter he wrote hopes that other external members will recognize the outstanding thinks this position is responsible for their quality, but because it does not live in Hungary, it has no right to comment on what they can do at home to the Academy members. What can the internal members? Action having come from the same professional disadvantage?

Academy is a member of several fighters who have been expressed quite openly political opinions, they’re from the Academy have the same rights and opportunities. Of course, you would expect that if a person is working in an academic research institute and express whatever political view, I do not put the name of the College or the research institute. This is needed, because the weight of the opinion of the Academy should be, and that we will be the basis, if appropriate discussions, appropriate corporate decisions. Otherwise, in most cases, we try on such issues where no unanimous opinion, the various opinions made available to the public.

Photo: Timi Karip

Prime Minister Viktor Orban of the MTA General Assembly in May this year, said the relationship between politics and science, that “shared responsibility, shared responsibilities, shared job – we are chained together. Then we can move forward if we move in the same direction. It’s not worth selling pig in a poke: the future, quality, good reputation in Hungary, the Hungarian science policy matters. No political party, a political nation. “Living up to any political pressure on the MTA do you think?

Nothing that we do not get political pressure to scientific base to support something that is pre-determined. Of course, we participate in various important issues in deciding, for example, in connection with the agricultural strategy is mentioned first in the Academy as a participant in the development of strategy and responsible. This is not political pressure but also tasks related to policy, but of course, we represent that part of how scientific research should run off to a good agricultural strategy to be put out. I’m trying my part to act in the direction that a multidisciplinary problem see in that at least the scientific background to be so, for example, it is a sociological question for economists and historians, and everyone else to comment. And then the other – political, international – aspects that influence the final decision, there is then no say in our era.

If you experience such pressure, what would you do as president?

This all means to resist. I think that in general the Academy and scientific studies of independence is very important and at the moment it is questionable, the whole meaningless.

Do you feel that it may have the means to fend off a possible presidential pressure or requests?

Yes, so far I have found that science was respectful toward all previous government, scientific research in this sense even trying to exert pressure on a government.

Earlier, when, after your appointment, organized shortly in connection with the German occupation memorial conference of the Institute of Philosophy and History, one participant said, although the organization started earlier, your choice “many people inspired to open more and more scientific in megnyilatkozzon” . You feel or felt such a change in attitude of the Academy tudósainál, either with or without a cause?

Maybe a little in the direction of the Academy moved that I’m trying to give a greater role in the Academy’s departments, research institutes, perhaps a bit decentralized. But I do not know what it referred to the comments. The Academy under the previous president in a very difficult reorganization fell through. I think this is right, this was bound to happen. The forty research institutes in a few research centers compressing prepared for the possibility, which I’m trying to live to the Academy-raising institutions are not separate, but some big issues of cooperation, joint projects, multidisciplinary research, launch them.

But it is also natural that such a large restructuring must first have a highly centralized decision-making mechanisms, which can then be decentralized later. On the other hand, some adjustments have to be made, it is again anticipated such a case. They are going on, there were financial and organizational adjustments, it is now a small committee examines the organizational transformations that are needed to optimize the operation of the agency network.
Not to HUF 847 million

The Natural History Research Center brought together such a shortage in a few years. The MTA now looking for those responsible, screened in other research centers. SG to be economized, suspend and terminate 50 people as well. Where did the money come from? More

Such are holding the Natural Sciences Research Centre (TTK) is the cause?

Yes. There was a financial correction, I had to learn that such an institution’s finances should be much tighter and more tightly manage than a smaller institution where the members themselves actually comprehend the financial situation.

Photo: Timi Karip

The TTK-related correction is therefore already taken place?

More correction took place, especially financially, started the process, which makes it a fix TTK finances, this Academy monitors almost daily basis. I was the main consideration in connection with TTK has always held that the studies are not precluded, we secured repayable loans and grants. I think that the Faculty was slowly restored for normal operation schedule.

Early this year, Economic Sciences Committee of the Economics and Law Department issued a highly critical resolution [pdf] by the Hungarian National Bank and foundations in education and research undertaking of the role, after which the National Bank threatened to sue for some time. Although this is not primarily a science, but the science concerning the functioning of the Hungarian issue. In such cases, how do you think the task of the scientists of the Academy or the opposition?

This question belonged to science, so it was a right or a duty to speak. From the outside might not seem much, but the Academy has many units, it was not the College of Communication, the whole Academy itself in this matter did not want to take a stand. But of course it was right for this committee, and I think this is completely fitted into the remit to develop an opinion about it.
They could help the migrants of the Hungarian economy, but they do not want to stay here

The MTA New ways should be used to help the remaining refugees, but only to receive valakit.Tovább

Last fall, the MTA study written for Migration Working Group at the request of the Ministry of the Interior of the refugee crisis, and they also were presented at a conference. In several other researchers they have made a determination of the Government, for example, that the government should make a long-term stayers integration of more support systems to help them. The invitation last year after he was born, the more important government decisions have gotten …

… The request himself came in August, so it was not yet clear how decisions will be born. So it was not sure that would have been expected to say in a voice at the Academy’s attention that migration is totally unacceptable and should be excluded. Then, of course, our report on the political developments went ahead pretty quickly. Along with this we held an important issue that migration’s future prospects, and possible dangers of positive aspects can deal with. In late September, ended with a call for research groups supported the development, this course covers all areas of science, but highly preferred theme in the health of migration. We want this issue of international cooperation to emerge, and there are many unresolved issues related to migration, the researchers try to answer.

Do you see any sign to suggest that the already published results from the government built anything on migration policies in the meanwhile?

he went in a different direction in politics, I think our recommendations in our report were based on different assumptions. Of course, the data that relate to the composition of migration, are still valid, but since then the waves arrived later and obviously now the situation is different.

In a recent interview with summer preparedness spoke, he said, “it is important that when something comes up, and the government’s case asks the College to what you think, we can respond immediately.” He mentioned that the migration research will receive particular attention. What other issues are we now prepared to respond to such a rapid Academy, which, if the government were to ask you, the next day they could be taken off the table of their advice?

I would say that we review what issues will need to be pre beliefs and try to start research on these issues. So we started research on the water issue. The Academy launched the initiative on this topic covering the whole country in a single research program. We probably will soon be proposed to the Government in this regard a proposal on how this complex worth examining: the weather, forecasts about climate change, water management, water quality, agricultural uses aspects of water flora and fauna are all just together, even in an international context can be researched. or to negotiate Joint Research Centre to belong to the European Commission in Brussels and the Slovaks to studies on the Danube előremozdítsuk internationally. This is a topic that everything in the world is projected to be a very serious matter in the future. Not even tomorrow, but 10-20 year perspective could have been very serious problems related to water management. We would like this to go forward.

Photo: Timi Karip

The health even mentioned.

It manages the medical and economic department, and a pre-organized a series of conferences that the health care around the world which have problems, they are what they are, that they will sign in Hungary. Here we are both trying to walk around the epidemiological, technological, social and economic problems. In the end, we need to start from research groups or research.

In April this year a self organized by the Ministry of Human Resources in Education conference, said: “Public education, teaching situation has deteriorated and is objectively measurable as the PISA surveys or innovation indicators. We are at the last minute to do something for education “She also said that the reform of public education can not be a mere cash withdrawal facility.; Mistakes must be recognized; need more support from the government; the Public Education Roundtable should be carried out rather than real work; the exhaust steam being used. Do you see any change in that?

The discussion about this point has ignored the constant background noise rumbling hagyhatatlanná speaker shouting in front of the headquarters of the Academy.

You hear? Üvölteti tape recorder to “László Lovász resign.”

They who would otherwise who are just demanding the resignation?

He is a man, Peter Felix. Very loud, but he was already too loud, it seems now just talking from a distance. On weekends, you do the same thing in front of my house.

He was used to such personal attacks in two years?

It just came out in the last couple of months, before such was not.

Pretty little time has passed, so it is still difficult to fölmérni. We are happy to assist you in making education, especially the teaching materials, teaching objectives with respect, and to be well scheduled for the tasks they are achievable. However, the main activity of a longer-term project launched a methodological research program, research group 15-20, which has already begun to operate, and it was before a preliminary one-year tender preparation. It seems very well begin to work with these groups, very enthusiastically.

The question of how to teach the subjects in the 21st century, what kind of topics, by what means. The bottom line is that evidence-based education we want to create, we want to achieve, not an education reform someone – even a specialist is – based on the opinions or impressions. Real classes, dealing with children in different circumstances, metropolitan, rural, different social media from leaving classes, experiments should be backed up to a certain curriculum really teaches you to be of a certain device can be used whether or not what you need, what you can set a goal – we launched this type of research, and that of course is going to yield results for years that we have been able to respond to questions from the government on the matter the next day.

When in June of the Academy of science education in schools organized a conference, it was harsh criticism of the current state of science education. You are then told that the current education system does not carry out the transfer of funds to the Commissioner, and loss of teacher education reform and restructuring of the educational methods used as well. Education Secretary László Palkovics said in an interview after the index that you are “not a criticism, but indicated that they want to participate in the renewal of the education system through their working groups. This is quite a positive thing. The government has been and will continue to listen to all opinions. ” You may also believes that the Academy heard the advice of the government in connection with the renewal of the education system?
Laszlo Palkovics: Reduced to the summer break, rather than textbook tablet comes

Fundamental changes will be in schools after 2018: completed a new curriculum, the students give a tablet instead of textbooks. And breaks the distribution is subject to change. Laszlo Palkovics the index Pukli Stephen spoke, academics and kritikáiról the new school subject is science. Interjú.Tovább

The educational government indeed significantly improved since the appointment of Mr. Secretary Palkovics relationship, I regularly consult with her. For example, the new natural science subject, which will be introduced in vocational high schools, and a forced solution, but the solution can be forced to do it well and badly. In this issue, we consulted several times, our scientists and our own is asked to listen to this over and help that this subject should be more effectively introduced. It is possible that better fölállást it could be imagined than this aggregate object at the beginning, but it’s been given, by comparison of the most important is that those young people who have just been included in this, as well trained as possible.
The government’s total chaos pushes the vocational school

Szakgiminek now call it, but do not be fooled by anyone. At the last moment turned into everything, the schools can not prepare timetables. Bonus: introduce a new subject so that its no idea who teach fogja.Tovább

Some of the criticism is not the merging tényéért upon the introduction of the subject of science, but also because of the rapid introduction of the teachers are not prepared for this.

This, of course, we also have complained before, but this was again given just a decision we did not participate. Otherwise, this idea that the more a variety of instructors to convey their experiences and ideas, thus quasi working together should develop this subject, I think it is worth trying. Maybe it can not work, you may be able to, but in any case a method which – I hope – teachers are not unnecessary burden, but as an opportunity they will feel. So that they can participate in their own their experience, thoughts and ideas of this formulation.

What has bigger plans for the end of the presidential term lasting until 2017 or 2020 in case of re-election? Is there something you definitely want to achieve?

I would like to research on water, agricultural research and maybe even research related to health placed on a firm footing. I think that a functioning institution network has been established, although the tweaks are still ongoing. The fact that this has been established, providing an opportunity to truly multi-disciplinary research programs are able to organize large. I should like to have them in my period, they start off. If re-elected in 2017, consolidating the programs will be one of my main goal.

Photo: Timi Karip

When interviewed after the appointment has given us directly, he said, the math obviously have less time, but I hope that he will still be able to deal with the professional field as well. You can see that now, two years later?

This is pretty much true, little time is enough. On Friday, in principle, the research day, in this regard I hold a doctorate course at the university. This is really like, this is the most pleasant hour and a half weeks. In addition, I am trying to do research on these days, but very often due to another engagement. Most recently as president of the Chinese Academy he was here, he was busy on Friday, so we invited, then ran off to keep my watch, but research has not really come into play. I try to maintain a relationship with math and with my colleagues.

Source: index.hu

 

 

Leave a Reply 442 megnézve, 1 alkalommal mai nap |