< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja / Blog article: Krampusz jelenti Baksról….Baksról mean devil ….

| Mobile | RSS

Krampusz jelenti Baksról….Baksról mean devil ….

2016. december 6. | hozzászólás | főszerkesztő blogja

Krampusz jelenti Baksról….

A belső információ alapján a Baksi mikulás kissé illuminált állapotban van-volt. Olyan hangerővel kiabált a gyógyszertárban, hogy a betegek félrehúzódtak.

– Jóóóó naaapott kívánok. Bent van a vezető?
– A tulajdonos lánya halkan, szerényem; – nincs bent!
– Van helyetteseee. – kiabált az illuminatív mikulás.
– Át szeretném adni az elsárgult, roncs mikulásvirágot, majd egy nagyot csuklott, s ledobta az asztalra.

Belső információ így folytatódott, majd kiment a bolt elé, ahol ott is ordibált: – aki rossz gyerek volt annak nem adok
szaloncukrot. – csak virgácsot.
Megjegyzi informátorunk; – az illuminatív mikulást, mindenki felismerte – Búzát – a stílusáról, meg a nagy hasáról.

Kinevették Búzát, aki mikulásnak álcázta magát e szent napon. Szégyent hozott a több száz éves világi kultúrára, ám honnan is ismerné a mikulás történetét…hiszt Ő nem kapott csomagot csak virgácsot.

Amit Búza csinált itt a főtéren italosan, az szégyen a hivatalra, sugdolóztak az emberek. Ha ivott, mért engedik ki az utcára. Csak lejáratja magát s a hivatalt. Reméljük hamarosan le kell neki mondani…nem való Ő semmire.
Azt is többen suttogták, hogy mindenki tudja, miért iszik ennyire, s mi vár még rá…

Baksról mean devil ….

On the basis of inside information in Baksi Santa Claus is slightly illuminated condition was. A loud shout from the pharmacy to the patient moved aside.

– Jóóó naaapott wish. It’s in the lead?
– The owner’s daughter quietly, modestly; – Not here!
– There helyetteseee. – Shouted the illuminatív Santa Claus.
– You want to pass the yellowed, non poinsettia and a big hiccuping, he threw on the table.

Inside Information thus continued, then he went to the store where there shouting: – who was not a bad kid to give
candies. – Only Virgács.
Notes informant; – Illuminatív of Santa Claus, everyone recognized – Wheat – in the style of the big belly.

They were ridiculed Wheat, who was disguised as Father Christmas himself this holy day. Shame brought hundreds of years of secular culture, but also to know the history of Santa Claus … because he did not receive packages only Virgács.

What did Wheat in the main square to drink, the shame of the office, people whispering. When he drank, why let out into the street. Only discredit himself and the office. We hope soon to have to tell him … He can not be anything.
She also people whispered that everyone knows why you drink so much, and what is ahead of him …

2016-12-06
-oil-

Leave a Reply 355 megnézve, 1 alkalommal mai nap |