< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: 1.Csongrád Megyei Kormányhivatal Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott Asszony részére, avagy mondjon le!))) Government Agent for Virgin 6722 Szeged Rákóczi tér 1. Subject: response information Dear Government Contractor Woman!

| Mobile | RSS

1.Csongrád Megyei Kormányhivatal Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott Asszony részére, avagy mondjon le!))) Government Agent for Virgin 6722 Szeged Rákóczi tér 1. Subject: response information Dear Government Contractor Woman!

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Dr. Juhász Tünde
Kormánymegbízott Asszony részére

6722 Szeged
Rákóczi tér 1.

Tárgy: válasz tájékoztatásra
Üsz.: CSB/01/7543-13/2016.

Tisztelt Kormánymegbízott Asszony!

2016.11.21-én kelt válaszát 2016.09.08-án érkezett közérdekű bejelentésemmel kapcsolatban elfogadni nem tudom.

A bejelentett engedély nélküli tevékenység hatósági kivizsgálásának alapja Önök részéről az érintett személy nyilatkozatáról felvett szabálytalan jegyzőkönyv volt, melyben az illető tagadja, hogy engedély nélküli iparos tevékenységet folytat. Az egésznek kivizsgálásnak így semmi értelme nem volt, csupán arra szolgált, hogy ezen túl a „hatóság falazását” is maga mögött tudja. Talán azt várták, hogy beismerő vallomást tesz, és részletesen kifejti, milyen ügyben várakoznak az ingatlana előtt naphosszat járművek tucatjai? Vagy a szomszédok fognak ellene vallani, hogy ne fájjon a fejük, ha nem szólnak?

Milyen fényképfelvételek készültek a „műhelyről”, főként, ha jó előre értesítették, hogy mennek fényképezni? (Tudja egyáltalán a „fényképező hatóság”, hogy milyen különbség van a kontárkodáshoz használt és az „otthoni barkácsnak” mondott felszerelés között?)

Ha ilyen vizsgálatot végezne minden hatóság, amelyhez engedély nélküli iparos tevékenység végzéséről érkezik bejelentés, akkor Magyarországon ma senki nem fizetne iparűzési adót és egyéb közterhet.

Pedig éppen ezekből az adókból tartjuk el például Önöket is, tisztelt kormányhivatal, akiknek fel kellene lépni, ha egy helyi ellenőrző hatóság nem végzi megfelelően a munkáját. Nem a bejelentő megalázása, és a bejelentett „önmosdató” bemondása, valamint jó előre kiértesített eljárási cselekmények alapján (hogy legyen idő rá felkészülni) kellene egy hatósági vizsgálatot lefolytatni.

Alapos, és nem előre bejelentett megfigyelésre és fényképfelvételekre, valamint a helyszínen várakozók kikérdezésére lett volna szükség. Ezt azonban a helyi jegyző elmulasztotta, Önök pedig a fals eljárási cselekmények alapján lezártnak tekintik az ügyet.

Eljárásuk nem arra készteti a törvénytisztelő és tisztességesen adózó állampolgárokat, hogy segítsenek leleplezni az adófizetést elkerülőket.

Bejelentem, hogy szakmaiatlan vizsgálatuk miatt felettes közigazgatási szervükhöz fordulok, és a nyilvánosság minden egyéb eszközét fel fogom használni arra, hogy feltárjam a törvénysértéseket elfedő eljárási gyakorlatukat.

Baks, 2016.12.21.

Tisztelettel,

Oláh István László
tanár (MDe)
6768 Baks, Váradi utca 16.

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál főszerkesztője

a Szegedi Örmény Önkormányzat Kabinet főnöke

 

Government Agent for Virgin

6722 Szeged
Rákóczi tér 1.

Subject: response information
Üsz .: CSB / 01 / 7543-13 / 2016th

Dear Government Contractor Woman!

21/11/2016 reply dated 09/08/2016 regarding accept public service announcements received on account of I do not know.

The official investigation into reported unauthorized activity based on your part was irregular Protocol, the person’s statement recorded in which the person denies that craftsmen engaged in unauthorized activities. The whole diagnostic work so there was no point, only served to those beyond the “wall of authority” knows behind. Maybe it was expected to make a full confession and explains, what matters are still waiting for the day before his real estate Dozens of vehicles? Or the neighbors will testify against him, so as not to hurt their heads, do not you think?

What photographs were made in the “workshop”, especially if you have been notified well in advance that they were going to shoot? (Do you know a “camera authority” that there is a difference between what used to kontárkodáshoz and “DIY at home,” said gear?)

If such a test is carried out for each authority, to which the unauthorized activities of craftsmen have been notified of the order, then in Hungary today, no one would pay business tax and dues.

But it’s in these taxes you can, for example, distinguished government agencies who should be taken if a local authority has not done his job properly. not on the basis of the applicant humiliation and declared “önmosdató” announcement, and well in advance kiértesített procedural steps (to allow time to prepare for it) should conduct an official investigation.

Thorough and not announced in advance for observation and photography, as well as on the ground waiting for questioning have been necessary. However, this failed to local reports, you are considered the case closed on the basis of false procedural acts.

Procedure is not forcing law-abiding and fairly taxed citizens to help unmask the tax payment elkerülőket.

I announce that due to unprofessional superior administrative examination szervükhöz turn and every other tool I will use for the public to explore the masking procedural violations in their practice.

Baks, 21/12/2016.

Sincerely,

Istvan Laszlo Olah
Professor (MDE)
6768 Baks, Varadi street 16th

www.fecsego.eu international news editor

Chief of Cabinet of the Municipality of Szeged Armenia

Leave a Reply 247 megnézve, 1 alkalommal mai nap |