< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: 1/15 perc! – avagy a Jászberényi Gyámhivatal)))) 1/15 minutes! – Or Jaszberenyi Guardianship

| Mobile | RSS

1/15 perc! – avagy a Jászberényi Gyámhivatal)))) 1/15 minutes! – Or Jaszberenyi Guardianship

15 perc!

Egy gyermekkori barátommal találkoztam Szegeden. Nagyon boldog voltam, hisz közel 20 éve nem láttuk egymást. Ő is elköltözött, én is elköltöztem Szegedről. Nagyon sokan távoztunk – a baráti körből- szeretet szülővárosunkból. Láttam arcában a fájdalmat. A keserűség nyomot hagyott. arra gondoltam, talán elvált…

Átöleltem, – majd meghívtam Szeged belvárosában lévő kávézóba.

-Tudod Laci épp téged kerestelek. Voltam nálatok. A szomszédtól tudom meg meghaltak a szüleid. Megkérdeztem te hol laksz. Sajnos nem tudta megmondani.
Leültem a Dugonics téren s azon elmélkedtem, mi lesz velem, ha nem talállak meg. Nem szóltam közbe, vártam a katarzist. A szemében szaporodtak a könnyek. A szava akadozott. Nem sokáig bírta. – majd potyogtak a könnyei.

– Mond el, s ha tudok, segítek. Sírt. A levegőt szaggatottan vette. Vártam s közben veregettem a vállát. Nagyon rossz érzés fogott el. A torkom elszorult.

– Elváltam a Rózsitól s közben a sírás fojtogatta. Nagy szerelem gyerekkori szerelem. Amit az ember nehezen felejt el. – később a sírás csillapodott. – majd elkezdte mondani a történetét.

A gyámhatóságtól 15 percet kaptam havonta, hogy alakítsam ki az 5 éves unkámmal a kapcsolatot telefonon!! Ez megalázó.

– A fiad és a lányod miért nem állt melléd?
– A fiam nem hívott meg a lakodalomba. A lányomnak fontosabb volt a lakodalmán egy nem kívánatos személy, mint a szülei jelenléte.

Hazugságok hullámaival bombázták a Gyámhatóság silány előadóját. Bármit mondtam nem ért semmit. Átfogalmazta a mondataimat, amit én nem írtam alá s közöltem vele, ez nem az én gondolatsorom. – majd nagy nehezen rendezte a kérésemet. Közben bejött az osztályvezetője, aki permanensen beszólogatott s javítgatta a menyem rágalmazó, becsületsértő kijelentéseit. – képzeld el visszaélt a volt felségem egészségügyi adataival! Na, ezért kerestek fel. Ha megírnád ezt a történetet.

– Mért engedted?
– Nem engedtem! – jött a gyors válasz. Folytonosan hazudtak s nekem védekeznem kellett! Erre a ”technikára” nem voltam felkészülve, illetve nem gondoltam, hogy a családom hazugságokkal fog lealázni, támadni. Nem válaszoltak az e-mail megkereséseimre sem!!!
A neje megsértette az ügyvédjelölti esküjét. Később döbbentem rá, az egész durva jelenet azért volt, mert a főelőadó s az osztályvezetőnek barátja a menyem ügyvéd szülei voltak.

Felhívtam a megyei kormányhivatalt! Szerettem volna egy időpontot kérni a kormánymegbízott asszonytól. Képzeld el nekem sem jött a telefonhoz. A titkárnőjével üzent: – vissza fog hívni. Hazudott!!! Ezek után még kétszer kerestem. Továbbra sem jött a telefonhoz. A szerencsétlen titkársági ügyintéző folyamatosan félrebeszélt. Ezt a parancsot kapta!

Ilyen kormánymegbízott asszonyra nincs szükség!! Nem a polgárok érdekeit szolgálja. Ő hercegnőnek gondolja magát? Visszaél a beosztásával s annak politika hatalmával, a néppel szemben. Csak nem ereszkedik le a pórnéphez! Igaz, e- pórnép választotta meg a kormányt, a kormány pedig bizalmat adott a kormánymegbízott asszonynak. Mit képzel ez magáról. Én már játszottam, szinte élveztem a helyzetet… rájöttem, fél… e- beképzelt kormánymegbízott asszony.(Dr.Kállai Mária) Mondjon le, nem Önnek való ez a pálya !!

Közben a barátom tájékoztatott. – az egész unokaláthatási procedúra egy színjáték volt. Az egész le volt előre zsírozva! Az előadó főtanácsos jellembeli hiányosságokkal küszködik. A félelem hallatszott a hangjából, mikor felhívtam s érdeklődtem a barátom ügyében, mint újságíró. A hangja elakadt, a levegő beszorult…

Az előadó, valamint az osztályvezető Úr nem alkalmas erre a feladatra. Aki nem érzékeny s nem tudja átélni egy szülő érzelmi drámáját annak… menni kell.
Fegyelmi eljárást kellene ellene indítani, alkalmatlanság címén. Na, erről szerettem volna beszélni a jellemtelen kormánymegbízott asszonnyal, mint oknyomozó újságíró.

-Véleményem szerint ezt a sértő, megalázó határozatot át kellene tetetned egy másik kormányhivatalhoz.

– Gondoltam erre. – majd így folytatta.
Olyan hazugságcsapdát állítottak fel közösen a hivatallal, hogy majdnem elmerültem benne. Képzeld el Laci, a véleményemet teljes mértékben kihagyták a végzésből, több e-mailt is küldtem s kértem, hogy olvassák fel a tanuk előtt.

– Kik voltak a tanuk?

– Az anyósom, a fiam, a lányom, mind megrágalmaztak. Döbbenet!

Nem voltak hajlandók a védekezésemet elfogadni. Kérdéseket tettem fel a tanuknak írásban, erre sem válaszoltak.

Szédületes hiba sorozat volt a kormányhivatalnál. Nem értem miért alázták le s meg a barátomat. A meghallgatáson véleményem szerint nem teremtették meg a demokrácia alapját, hanem megcsonkították, vagy legalábbis alakították a menyéhez…A demokráciában az emberek megalázása tiltott .

Képzeljétek el kedves olvasóink, ha Ti is 15 percet kapnátok telefoni beszélgetésre a Gyámhatóságtól,- ez nekik kapcsolattartás? – mit tudnátok kezdeni ezekkel a percekkel. Az unokátok nem is ismer. Egy 5 éves gyerekkel, aki ne tudja, kivel beszél, s mit kérdeznél tőle. A személyes találkozás fontos egy gyermek életében. Később ez a fagyi vissza fog nyalni. Mert a gyerek keresni fogja a nagyszülőket. Miért? – mert mindenhol s abban a közegben, pl, óvodában, iskolában…stb. erről fog hallani, mikor a társai azzal dicsekednek,: – voltunk az egyik mamánál, múltkor a másik mamánál. Nekem sütött a másik mama kalácsot, meg elvitt az állatkertbe…be, be, be…
Na ezek az attitűdök meghatározóvá válnak egy gyermek életében, a személyes kapcsolat elengedhetetlen része a nevelésnek. A beszélgetés, a memória, a közös játék, az érzékek, a motivációk kialakulásának egyik szegmense. A gyermeknek szüksége van a nagyszülőkkel való beszélgetésekre, a közös játékokra, a közös kirándulásokra, a játszótéri kalandokra, a mesékre s annak, történeti elemeinek az analizálására… Egyszóval a szellemi fejlődéséhez! Annak a gyereknek, akinek nincsenek meg a neveléstörténeteinek mozzanatai, elméleti effektusai annak környezetszegény, szellemi háttér fog kialakulni. A nagyszülői szeretetet nem lehet érzékeltetni telefonon 15 perc alatt, hisz nincs érintés, pl,. az unoka fejének a megsimogatása, ezzel a habitussal elérheted a gyermek elismerésének kivívását, hisz erőt adsz neki a szeretet kapcsolat erősítésére. A figyelemfelkeltés egy motivációs jel, a szeretet jele! Nincs simogatás, nem érzékeli a nagyszülők arcán a szeretetet, nem látja a mosolyukat.

15 perc!

Kérdem én, mire elég az életben 15 perc. Talán valakinek sok, valakinek kevés…Az biztos, egy gyermeknek több időre van- lesz szüksége, míg eléri a kamaszkort. Nagyon fontos, a gyermek ne sérüljön azzal, hogy a szüleik eltiltják a nagyszülőktől. Egy hosszú gyermekkornak teli szeretettel kell telnie. Aki nem kap szeretett, akinek nincsenek nagyszülei, csonka családban nőnek fel, illetve nem szocializálódnak azok sérült emberré válnak felnőtt korukban.

2017 03 01 -oil-

1/15 minutes! – Or Jaszberenyi Guardianship

A childhood friend of mine I met in Szeged. I was very happy, because we have not seen each other for nearly 20 years. He also moved, I moved from Szeged. A lot of people were leaving – körből- love the friendly hometown. I saw the face of the pain. The bitterness has left its mark. I thought maybe divorced …

I embraced him – and then invited cafe in the center of Szeged.

You know Laci’re looking for you. I was with you. The neighbors know you killed your parents. I asked you where you live. Unfortunately he could not tell.
I sat down on the field Dugonics and pondered what would happen to me if I can not find it. Did I not intervened, I expected a catharsis. In the eyes of the tears they multiplied. The words faltered. She could not stand for long. – Then the tears were falling.

– Tell me, and if I can help you. Cried. The air was intermittently taken. I waited while he patted her shoulder. Very bad feeling came to me. My throat sank.

– A divorced Rózsitól choked while crying. Great love is his childhood love. What man is hard to forget. – Later calmed crying. – And then he began to tell his story.

The guardianship authority got 15 minutes a month to develop a 5-year unkámmal by phone !! It’s humiliating.

– Your son and your daughter why not on your side?
– My son is not invited to the wedding. My daughter was more important at weddings an undesirable person, such as the presence of his parents.

Lies waves of bombing the Guardianship Authority poor artist. Whatever I said do not understand anything. Reworded in my sentences, which I did not sign and I told him I thought it was not my turn. – Then with great difficulty was directed by my request. Meanwhile, he came to the department head, who is permanently and beszólogatott javítgatta the bride libelous, defamatory statements. – Imagine my wife had abused the health data! Well, so they were looking for. If you write this story.

– Why did you let?
– I did not let it! – Came the quick reply. Continuously I lied and I had to defend myself! This “technique” I was not prepared, or not thinking that my family will lealázni, to attack lies. They did not answer any of my e-mail requests !!!
The wife violated the oath of trainee lawyers. Later, I realized, the whole scene was rough because of the rapporteur-general and the head of department, lawyer, friend of the bride’s parents were.

I called the county government office! I wanted to ask for a date, the government charged a woman. Imagine I did not come to the phone. The secretary sent a message: -‘ll call you back. Lied!!! After that, I looked twice. Still can not come to the phone. The unfortunate secretarial assistant constantly delirious. This was a command!

charged a woman with such a government is not required !! It does not serve the interests of citizens. He thinks his princess? Abusing a position of power and its policies, with the people. It just does not descend to the pórnéphez! That said, e-pórnép chosen by the government, and the government has given confidence to the government commissioner woman. What do you think this is about you. I have played almost enjoyed the situation … I realized … half a cocky e-government entrusted Miss. (Dr.Kállai Mary) Give up, you can not access this course !!

Meanwhile, my friend informed me. – Unokaláthatási the whole procedure was a farce. The whole was down pre-greased! The rapporteur, Principal Administrator character deficiencies struggling. Fear could be heard in his voice when he called and asked about my friend’s case as a journalist. The voice trailed off, the air trapped in …

The Rapporteur and the head of department Lord does not work for this. Anyone who is not sensitive and can not relive the emotional drama of a parent to have to go ….
Disciplinary proceedings should be initiated against him, on account of incompetence. Well, I wanted to talk about the government’s unprincipled woman charged as an investigative journalist.

Opinions are that this offensive, humiliating decision tetetned be transferred to another government agency.

– I thought so. – And then he went on to say.
They lie a trap was set up jointly by the Office, that almost engrossed in it. Imagine Laci, in my opinion completely left out of order, I sent several e-mail and asked to read in front of witnesses.

– Who were the witnesses?

– In the front, my son, my daughter and defame. Shocking!

They refused to accept my defense. I put questions to witnesses in writing for not replied.

series was a terrific failure of the government agency . I do not understand why humble and down to my friend. At the hearing, in my opinion, it failed to create the basis of democracy, but also maimed, or at least designed for the bride … In a democracy, the people’s humiliation is prohibited.

Imagine dear readers If you also talk by phone 15 minutes shall ye possess the Guardianship Authority, – this relationship to them? – What can you do with these minutes. The unokátok

Leave a Reply 325 megnézve, 1 alkalommal mai nap |