< Böngészés > Főoldal / Fecsegő hírek / Blog article: A nemzetközi sajtó Orbánról: “A tegnapi fekete bárány ma már nincs egyedül”)))) The international press Orbánról: “Yesterday’s black sheep is no longer alone”

| Mobile | RSS

A nemzetközi sajtó Orbánról: “A tegnapi fekete bárány ma már nincs egyedül”)))) The international press Orbánról: “Yesterday’s black sheep is no longer alone”

2017. március 24. | hozzászólás | Fecsegő hírek

A nemzetközi sajtó Orbánról: “A tegnapi fekete bárány ma már nincs egyedül”

fecsego.eu logo

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál jó nagyon jó

Orbán Viktor, az illiberális Európa zászlósa címmel közölt portrét a miniszterelnökről a Le Monde című francia balliberális napilap a Római Szerződés aláírásának hatvanadik évfordulója alkalmából közölt csütörtöki összeállításában. Az olasz La Repubblica a Heineken márkajelképeként ismert vörös csillag magyarországi betiltásáról írt, amely szerinte nemzetközi jogi vitához vezethet.
A nemzetközi sajtó Orbánról: “A tegnapi fekete bárány ma már nincs egyedül”

A Le Monde szerint “a magyar miniszterelnök az európai értékek semmibevételével konszolidálta a hatalmát”. A tudósító, Blaise Gauquelin a Várkert Bazárban elhangzott évértékelőt említve azt írta, hogy “Orbán Viktor az ellenzők füttyétől távol, lekötelezettjei körében és magyar zászlók sorfala előtt szereti megosztani európai vízióit”. A lap szerint a beszéd valójában arra szolgált, hogy elmondja mindazt a rosszat, amit az európai építkezésről gondol, és hogy azt a Szovjetunióhoz hasonlítsa.

“Az egykori oxfordi diáknak évek kellettek ahhoz, hogy populistává váljon” a lap szerint, a mai gondolkodása “nagyon távolinak tűnik az új Európa egykori csodagyerekének” lázadó értékeitől, akit a rendszerváltás számára modellként szolgáló 1956-os forradalom szellemisége ihletett.

Kétharmados parlamenti támogatottságával Orbán Viktor a lap szerint “a közös európai ház alapértékei ellen folytat háborút”.

Miután megreformálta az igazságszolgáltatást, ellenőrzése alá vonta a sajtószabadságot, Európa keresztény örökségének és a hagyományos család védelmére kelt, s a még azt is megengedte magának az Európai Néppárton belül, hogy felvesse a halálbüntetés visszaállítását. Az egykori jogász a szuverenizmus úttörője lett, ellenzi a többsebességes Európát, és hasznosnak tartaná az Európai Bizottság jogköreit visszanyirbálni annak érdekében, hogy a megválasztott kormányok nagyobb mozgástérhez jussanak.

A Le Monde szerint Orbán politikai tehetsége egyértelmű, ez a gazdasági kritériumok betartásában is megmutatkozik, s a menekültválság idején egy közép-európai ellentábort vezetve sikerült az európai álláspontot megváltoztatnia. “A tegnapi fekete bárány ma már nincs egyedül, sőt vezéralak lett” – írta a Le Monde.

“Az ideológiai merevség”

A La Repubblica Orbán Magyarországa háborút indított a Heineken ellen címmel közölt kommentárt a honlapján csütörtökön. A lap a totalitarizmus jelképei elleni küzdelem mögött a magyar kormány védekező nemzetgazdasági politikáját látja. A Heineken márkajelképeként ismert vörös csillag magyarországi betiltása az olasz napilap szerint “nagy port kavaró” tévedés és nemzetközi jogi vitához vezethet.

A La Repubblica az Emberi Jogok Európai Bírósága 2008-as ítéletét is felidézte, mely kimondta, hogy a vörös csillagot nem lehet mindig és automatikusan a kommunista totalitarizmus kizárólagos jelképének tartani. Az újság azt kérdezte, mi lesz az olasz San Pellegrino termékein vagy a nemzetközileg ismert Converse sportmárka által használt vörös csillaggal, amelyeknek semmi köze a kommunizmushoz.

“Ideológiai merevségről” is írt a La Repubblica, amellyel a magyar kormány a magyar cégeknek igyekszik kedvezni a külföldi konkurensekkel szemben. Az olasz lap itt a Világgazdasági Fórum adatait idézte, melyek szerint Magyarország tavaly a korábbi 52.-ről a 69. helyre süllyedt a versenyképesség globális listáján.

fecsego.eu(atv.hu/MTI

The international press Orbánról: “Yesterday’s black sheep is no longer alone”

[Caption id = “attachment_104520” align = “alignleft” width = “150”] fecsego.eu logo [/ caption]

Good news www.fecsego.eu International

Viktor Orban, the portrait presented illiberal Europe is the flagship of the Prime Minister, Le Monde French left-liberal daily paper published Thursday in the compilation of the signing of the Treaty of Rome on the occasion of the sixtieth anniversary. The Italian La Repubblica Heineken brand as a symbol of Hungary banning red star wrote that it believes will lead to an international legal dispute.
The international press Orbánról: “Yesterday’s black sheep is no longer alone”

Le Monde, “the prime minister disregard for European values ​​has consolidated his power.” The correspondent, said Blaise Gauquelin Várkert Bazaar year evaluator noted wrote that “Viktor Orban opponents whistle away from, among indebted European and Hungarian flags loves to share his visions in front of the ranks.” The fact sheet said the speech served to tell the wrongs that you think the European construction project and compare it to the Soviet Union.

“The former Oxford student years were required to become populistává” the paper according to this way of thinking “seems a long way off the new Europe is a former child prodigy” of the rebel values, who was the 1956 revolution to model the spirit of inspiration for the regime.

Assistance of the two-thirds parliamentary Viktor Orbán on the sheet “to continue the war against the common European house core values.”

Once reformed the judiciary, freedom of the press took control, Europe’s Christian heritage and the protection of the traditional family, dated, and he even allowed himself to within the European People’s Party, to give rise to the restoration of the death penalty. The former lawyer was a pioneer szuverenizmus, it is opposed to the multi-speed Europe, and the European Commission would consider it useful visszanyirbálni powers to the elected governments to increase their mobility space.

Le Monde, according to Orbán’s political talent is clear, this is also reflected in the economic criteria compliance, and during the refugee crisis is a leading Central European camp against the European position has been to change. “Yesterday’s black sheep is no longer alone, and even became a leading figure” – wrote in Le Monde.

“Ideological rigidity”

La Repubblica Orbán’s Hungary launched a war against Heineken is a comment published on its website on Thursday. Behind the plate the fight against totalitarianism symbols of the Hungarian government sees defending national economic policy. The Heineken brand red star as a symbol of the Italian newspaper ban in Hungary, could entail “a great stir ‘mistakes and international legal debate.

La Repubblica European Court of Human Rights judgment in 2008 is recalled, which stated that the red star can not always and automatically keep the communist totalitarianism exclusive symbol of. The newspaper asked what will be the Italian San Pellegrino products or used by internationally known sports brand Converse red star, have nothing to do with communism.

“Ideological rigidity” wrote La Repubblica in which the Hungarian government is trying to favor a Hungarian companies over foreign competitors that. The Italian form here quoted the World Economic Forum data, according to which Hungary last year, the former 52 from the 69th place in the list of global competitiveness sank.

fecsego.eu (atv.hu/MTI

Leave a Reply 72 megnézve, 1 alkalommal mai nap |