< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, GFHF hallgatói blogja, Közélet / Blog article: Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák((((( Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno

| Mobile | RSS

Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák((((( Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno

Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák

Nagyon megtisztelő, hogy felkereste a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált, mint a főiskola volt hallgatója.

Elolvastam a nekem küldött levelét, amelyben gigantikus kemény kritikai véleményt fogalmaztál meg.

Ellenőriztem az ip címedet… nem valós címet adtál meg (!) úgy is kifejezhetném magam, hogy gyáva vagy.

Érdekes koncepcióban fejted ki a véleményedet. Abban igazad lehet

„a főiskola vezetősége politikailag elkötelezett a püspök Úr felé”.

Azonban egy ilyen kőkemény politikai véleménynyilvánítás nem lenne célszerű a jelenlegi helyzetben.

A magam harcát enged meg megvívom önmagam. Az államvizsgán történtekről bővebben, részletesen leírtam a visszaélések anatómiáját.

„Kozma Gábor, aki rektornak nevezteti magát, s közben főiskola docens és nem is lehetne csak igazgató v főigazgató! Serfőző, Thorday, papok, tanárok, akik szivárvány kis vödörben játszadoznak a homokozóban”

Én nem tartom ezeket az emberek sem papnak, sem tanároknak, sem embereknek alkalmasnak, érdemtelenek, mivel visszaéltek a egyház bizalmával, s félrevezették Istent!

E- három testőr + egy, a püspök, aki nem válaszolt egyetlen ajánlott levelemre sem Törvényen felülinek nevezi-hiszi önmagát s visszaél a beosztásával…Azonnali hatállyal mondjanak le!

Véleményem szerint a főiskola akkor funkcionálhat felhőtlenül, ha szabadon megteheti a gondolatszabadság demokrácia által adott apropó, illetve a véleménynyilvánítás szabad s törvényes lehetőségeit.

A főiskolán a véleménynyilvánítást, mint fogalmat fű alatt elismerik, csak nem lehet alkalmazni!

Megígértem, minden évben a hallottak napján leírom az államvizsgán történt szándékos szabálytalanságokat, – amit olvashattok a GFHF hallgatói blogjában is a www.fecsego.eu illetve megemlékezem a hallottak s mindenszentek napján is.

Kozma Gábor, Serfőző, Thorday atyák + Kiss Rigó Püspök urak, papok azonnali hatállyal mondjanak le, alkalmatlanság miatt…

2017-04-16 -oil-

Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno

Molto onorata di essere visitato il portale notizie internazionali www.fecsego.eu, come il collegio ha frequentato.

Ho letto la lettera inviata a me, che è stato redatto gigantesca opinione critica duramente.

Ho controllato l’indirizzo IP … non ha dato un indirizzo email valido (!) Può essere kifejezhetném a me stesso di essere un codardo.

esercitare la tua opinione su un concetto interessante. A destra è possibile

“Il vescovo di college senior del politicamente impegnato al Signore.”

Tuttavia, una tale espressione politica hard-core non sarebbe appropriato nella situazione attuale.

Faccio fatica a lasciare che la lotta con me stesso. Lo Stato dettagli esame su quello che è successo, ho descritto in dettaglio l’anatomia di abusi.

“Kozma Gábor, che ha chiamato lo stesso rettore, mentre professore universitario e direttore non poteva v direttore generale! Brewer, Thorday, sacerdoti, insegnanti, che stanno giocando nel piccolo secchio sandbox arcobaleno “

Non credo che queste persone non sono un prete, non docenti, va bene per gli esseri umani, indegna perché la fiducia è stato abusato in chiesa, e fuorviato Dio!

E tre moschettieri + uno, il vescovo che non ha risposto alla mia lettera non offriva alcuna revisione della legge chiama da-te e pensare di aver abusato di loro posizioni con effetto immediato … rinunciare!

A mio avviso, il collegio funzionerà come un terso, è possibile farlo liberamente e legalmente le opportunità disponibili forniti dalla libertà di pensiero per la via della democrazia e di espressione.

Il Collegio di espressione come riconosciuto termine sotto l’erba, non è possibile applicare!

Ho promesso, ogni anno che scrivo irregolarità intenzionali in esame di Stato il giorno dell’udienza, – si può leggere il blog degli studenti GFHF www.fecsego.eu o menzione sentito parlare dei Santi e tutti i giorni.

Kozma Gábor, Birrificio, Thorday padri + rinunciare Bacio Rigó Signor Vescovo, sacerdoti, con effetto immediato, a causa di incompetenza …

2017/04/16 -oil-

 

Leave a Reply 206 megnézve, 1 alkalommal mai nap |