< Böngészés > Főoldal / GFHF hallgatói blogja, Kultúra / Blog article: Kereszten halt meg Jézus?- avagy Baksi Lacika kérdez…

| Mobile | RSS

Kereszten halt meg Jézus?- avagy Baksi Lacika kérdez…

Lacika!
Látom-érzem, te komolyan érdeklődsz a Biblia, a bibliai történetek, események iránt. Megtisztelő, hogy megadtad a nevedet, az elérhetőségedet. Köszönöm a bizalmadat. Segítek neked, nem esik nehezemre.
Egyébként bátran fordulj, – kérdez, érdeklődj, mond el az érzéseidet Istenről, Jézusról- a hitoktatódnál az iskolában.


Kereszten halt meg Jézus?

Jézust a rómaiak keresztre feszítették. A kereszt két, egymásra merőleges fa.

A Biblia azt közli: – Jézust „fára függesztve” végezték ki (Cselekedetek 5:30, Káldi fordítás, 1928). bibliaírók két szót használnak ebben a versben, amikor Jézus kivégzőeszközéről írnak. Mindegyikkel egyetlen fára utalnak, nem kettőre.

A görög sztau.rosz’ szót egy forrásmű a következőképpen magyarázza: „ A legtágabb értelembe véve egy cölöpöt jelent. Nem azonos a kereszt szóval” (Crucifixion i n anmtiquiti). A xü’lon szó pedig egyszerűen csak egyenes karó vagy oszlop, melyre a rómaiak odaszegezték az elítélteket.

A Biblia Jézus kivégzési módját egy ókori zsidó törvénnyel hozza összefüggésbe. A törvény kimondta: „ Ha valaki olyan bűnt követ el, hogy halál büntetést érdemel, és megölik,te pedig oszlopra akasztod, ( a felakasztott ember) átkozott Isten előtt” (5 Mózes 21:22,23). A keresztény Pál apostol erre a törvényre utalt, amikor azt írta Jézusról, „átokká lett helyettünk, mert meg van írva: > Átkozott mindenki, aki oszlopra (xü’lonra) van akasztva>”(Galácia 3:13). Pál tehát rámutat, hogy Jézus egyetlen fán, vagyis oszlopon halt meg. „Őt megölték, felfüggesztvén a fára” (Cswelekedetek 10:39 Káldi-fordítás, 1928)

Használták a keresztet Jézus tanítványai az imádatban vagy a kereszténység jelképeként?

Mit mond a Biblia?

A Bibliában sehol sincs szó arról, hogy a korai keresztények vallási szimbóluma lett volna a kereszt! A rómaiak, akkor már használták a keresztet, mégpedig az Istenek jelképeként! Majd 300 évvel Jézus halála után a római Konstantin császár a hadsereg szimbólumává tette a keresztet, melyet ezért később a keresztény egyházzal kapcsoltak össze!

Vajon az, hogy a pogányok használták a keresztet, azt jelenti, Jézus tanítványai is ezt tették? Nem!

Tudták, hogy Isten mindig is elítélte, a jelképeket vagy a bálványokat használjanak imádati célra (5 Mózes 4:15-19; 1 Korintusz 10-14).

Mivel „Isten szellem”, vagyis láthatatlan, a korai keresztények nem tárgyak vagy szimbólumok segítségével közeledtek hozz. „szellemmel” imádták Istent, vagyis az ő láthatatlan szent szelleme irányította őket, és”igazsággal” imádták őt, vagyis az akaratával összhangban, melyet a Szentírás tárt fel (János 4:24). „azt igaz imádók szellemmel és igazsággal fogják imádni az Atyát (János 4:23)
Hogyan fejezzék ki a keresztények, hogy tisztelik Jézus Krisztust

Mit mondanak az emberek?

„Teljesen természetes és logikus, hogy a megmentés eszköze kiemelt tiszteletet hódolatot kapjon…Aki a tárgyat imádja, a személyt is imádja, akit képvisel” New Catholic Encyclopedia).

Mit mond a Biblia?

A keresztények rendkívül hálásak Jézusnak, mert a halálával lehetővé tette, hogy meg lehessen bocsátani a bűneinket, közel kerülhessenek Istenhez, és örökké éljenek (János 3:16; Héberek 10:19-22).

A Biblia nem mondja, hogy a hálájukat egy Jézust ábrázoló jelképpel fejezzék ki, vagy csupán azzal, hogy hisznek benne. Végtére is „a hit… ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában” (Jakab2:17). A keresztényeknek tehát a tetteikkel kell kimutatniuk a hitüket.

Hogyan tehetik ezt meg?

A Biblia azt mondja: „ A Krisztusban lévő szeretet…kényszerít minket, mert úgy ítéltük meg, hogy egy ember meghall mindenkiért…így tehát…akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és feltámadt” (2 Korintusz5:14.15).

Az a nagyfokú szeretet, melyet Krisztus kimutatott, arra ösztönzi a keresztényeket, hogy az ő példáját kövessék. Ha úgy élnek, mint ő, azzal sokkal inkább tiszteletet adnak neki, mint egy vallásos jelképpel.

„Az az én Atyám akarata, hogy mindenkinek, aki látja a fiút, és hitet gyakorol benne, örök élezte legyen 8János 6:40)

2017 május 1 -oil-

Leave a Reply 217 megnézve, 1 alkalommal mai nap |