< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Vásárhelyi Mária: A sátán valódi arca)))) Vásárhelyi Mária: Il vero volto di Satana

| Mobile | RSS

Vásárhelyi Mária: A sátán valódi arca)))) Vásárhelyi Mária: Il vero volto di Satana

2017. május 26. | hozzászólás | Közélet

VÉLEMÉNY

Vásárhelyi Mária: A sátán valódi arca

SZERZŐ:

Tudta…?

Tudta,

…hogy Soros György, akit az Orbán-kormány gyűlölettel átitatott propagandagépezete Magyarország és Európa ellenségének, az ország minden nehézségének és bajának okozójaként kíván befeketíteni az elmúlt két évtizedben,

saját vagyonából több mint 13 milliárd dollárt költött arra, hogy Közép- és Kelet-Európa évtizedeken keresztül szovjet megszállás alatt élő, elnyomott népei egy szabad és demokratikus országban élhessenek?

…hogy miközben az Orbán-kormány közpénzekből meggazdagodott milliárdos oligarchái összeharácsolt vagyonukat önző és kapzsi módon csaknem kizárólag saját jólétük fokozására fordítják, Soros György az elmúlt évtizedekben mai értéken számolva több ezer milliárd forinttal járult hozzá ahhoz, hogy Magyarország évszázados lemaradását leküzdve felzárkózhasson a világ legfejlettebb országai közé, és hogy a magyar emberek olyan egészségügyi, oktatási és szociális ellátásban részesüljenek, mint a nyugati világ polgárai?

…hogy miközben a magyar kormány gazdaságpolitikája azt szolgálja, hogy a gazdagok a szegény emberek rovására továbbgazdagodjanak, Soros György az elmúlt három évtizedben dollármilliárdokat költött arra, hogy a Magyarországon mélyszegénységben élők emberhez méltóbb életet élhessenek?

…hogy miközben a Fidesz-kormány regnálásának kezdete óta a hátrányos helyzetű gyermekek élete egyre kilátástalanabbá válik, és a magyar állam nemhogy segítené, inkább hátráltatja őket abban, hogy öröklött társadalmi hátrányaikat leküzdhessék, addig az elmúlt évtizedekben Soros György alapítványainak egyik legfontosabb törekvése az volt, hogy anyagi eszközökkel és fejlesztő programokkal esélyt teremtsen a felemelkedéshez a halmozottan hátrányos helyzetben élő magyar gyermekek számára?

…hogy miközben 2010 óta a magyar költségvetésből évről évre csökkenő mértékben részesedett a már egyébként is siralmas állapotban lévő oktatás és az egészségügy, Soros György az elmúlt évtizedekben százmilliárdokkal támogatta ezeket a területeket? Korszerű diagnosztikai gépekkel, berendezésekkel és gyógyító eljárások hazai bevezetésével segítette a beteg emberek gyógyítását, és világszínvonalú oktatási projektek adaptálásával, a tanárképzés fejlesztésével, modern oktatási eszközök beszerzésével támogatta, hogy a magyar iskolákból kiművelt emberfők sokasága kerüljön ki.

…hogy miközben a kormány kizárólag az iránta lojális, számára politikai szolgálatokat tevő álcivileket támogatja az adófizetők pénzéből, a Soros György által létrehozott alapítványok azokat a civil szervezeteket támogatják három évtizede, amelyek működésének célja, hogy Magyarországon ne foszthassák meg emberi jogaiktól azokat, akik nem képesek saját jogaikat megvédeni, ne legyenek védtelenek a hatalmasoknak és erőseknek kiszolgáltatott gyengék, és hogy a kirekesztettek és kiszolgáltatottak megtanulják megvédeni saját magukat és közösségeiket?

…hogy miközben a magyar kormány mind a mai napig nem számolt el az ajkai gátszakadás áldozatai számára közadakozásból összegyűjtött százmilliókkal, Soros György a katasztrófa hírére azonnal felajánlott saját vagyonából 300 millió forintot a károsultak megsegítésére?

…hogy amikor Soros György a háború pusztítása elől menekülő embereken kíván segíteni, akkor nem a világméretű zsidó összeesküvés vagy az Európa elsüllyesztésére szövetkező tőzsdei spekulánsok érdekeit szolgálja, hanem a Biblia parancsának engedelmeskedik?

…hogy amikor a magyar kormány, amely évről évre több pénzt von ki a hazai felsőoktatásból, elüldözi az ország egyik legszínvonalasabb felsőoktatási intézményét, a CEU-t, akkor a legtehetségesebb magyar diákok ezreit fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy hazájukban, Magyarországon jussanak olyan tudáshoz, amelyet egyébként csak külföldön szerezhetnének meg?

Tudta, hogy a XX. század pusztító világégéseinek, amelyek porig rombolták Európát és sok-sok millió ártatlan áldozat életét követelték, éppen az olyan emberek, embercsoportok elleni gyűlöletkampányok ágyaztak meg, amilyet ma a magyar kormánypártok Soros György ellen folytatnak?

…és hogy Soros György éppen azért hozta létre világszerte alapítványait, hogy ezek a nyitott társadalom eszméjének hirdetésével, az emberi szabadság és a demokrácia feltételeit garantáló intézményrendszer erősítésével hozzájáruljanak ahhoz, hogy a pusztító tragédiák ne ismétlődhessenek meg?

Tudta, hogy Széchenyi István óta a magyar történelemben nem volt, aki saját vagyonából annyi pénzt áldozott volna az ország felemelkedésére, a magyar tudomány, kultúra, művészet támogatására, mint Soros György?

Tudja, hogy Magyarországot nem a nyitott társadalom eszménye és a Soros György által adományozott milliárdok, hanem a jelenlegi kormány szélsőséges nacionalista, Európa-ellenes politikája és a kormánypártok által ellopott ezermilliárdok fogják elveszejteni?

forrás:168óra.hu

Vásárhelyi Mária: Il vero volto di Satana

AUTORE: Vasarhelyi MÁRIA
Lo sapevi che …?

Lo sapevate che

… che Soros György, che è intriso di odio macchina di propaganda del governo Orban Ungheria e l’Europa come nemici del paese tutte le difficoltà e problemi desiderano offuscare degli ultimi due decenni come la causa,

le attività del loro ha speso più di 13 miliardi di dollari a vivere sotto l’occupazione sovietica per decenni oppressi popoli dell’Europa centrale e orientale vivono in un paese libero e democratico?

… che mentre il governo Orbán ha speso ricchi fondi pubblici oligarchi miliardari összeharácsolt loro ricchezza quasi esclusivamente modi egoista e avido di migliorare il loro benessere, Soros György al valore corrente negli ultimi decenni ha contribuito a HUF migliaia di miliardi di superare secoli di arretratezza Ungheria di catturare fino a paesi più sviluppati del mondo Ungheria e il popolo ungherese nel loro salute, istruzione e servizi sociali, in quanto cittadini del mondo occidentale?

… che, mentre la politica economica del governo ungherese servirebbe i ricchi a spese dei poveri továbbgazdagodjanak, Soros György ha trascorso gli ultimi tre decenni, miliardi di dollari, a vivere in modo degno delle persone che vivono nella vita di estrema povertà in Ungheria?

… che, mentre, a partire dall’inizio del governo Fidesz regnálásának vita dei bambini svantaggiati sta diventando sempre più senza speranza, e non che il governo ungherese avrebbe aiutato, piuttosto ostacolare la loro capacità di superare gli svantaggi sociali ereditati, fino a quando negli ultimi decenni è una delle principali preoccupazioni fondazioni Soros György era strumenti finanziari e programmi che gli sviluppatori creano la possibilità di salire al bambini ungheresi che vivono con molteplici svantaggi?

… che dal 2010, quando il bilancio ungherese ciascun anno che ricade quota consistente di istruzione e salute, Soros György già in misere condizioni negli ultimi decenni ha sostenuto centinaia di miliardi di queste aree? Le moderne macchine diagnostiche, apparecchiature e procedure terapeutiche con l’introduzione di prodotti interni aiutato curare le persone malate, e progetti di istruzione di classe mondiale adattare, migliorare la formazione degli insegnanti, all’acquisto di materiale pedagogico moderno supportati da tale scuole ungheresi istruiti una moltitudine emberfők venire fuori.

… che mentre il governo del suo fedele, erano la politica civili per il componente servizi supporta solo i soldi dei contribuenti, le fondazioni stabiliti dalla Soros György ONG supportati da tre decenni che operano non private dei loro diritti umani in Ungheria, chi non può per difendere i propri diritti, non sono vulnerabili al popolo enormi e potenti sono vulnerabili deboli e le persone vulnerabili ed esclusi, imparare a proteggere se stessi e le loro comunità?

… che mentre il governo ungherese non ha riportato fino ad oggi per le vittime delle labbra guasto diga donazioni pubbliche raccolte centinaia di milioni di George Soros offerto notizie disastro immediato delle attività di HUF 300 milioni per aiutare le vittime?

… che quando Soros György vuole aiutare le persone in fuga dalla devastazione della guerra di vista, non serve gli interessi della cospirazione ebraica in tutto il mondo o tessuto generato in Europa scuttled speculatori di borsa, ma di obbedire al comando della Bibbia?

… che quando il governo ungherese, che attira più soldi ogni anno nel settore dell’istruzione superiore nazionale, scacciato uno dei migliori istituzioni accademiche del Paese, il CEU è stato poi gli studenti ungheresi di talento privano migliaia della possibilità di raggiungere il loro paese d’origine, l’Ungheria, alla conoscenza che altrimenti sarebbe ottenuto solo all’estero?

Sapeva che il XX. Mondiale bruciore del secolo, che ha distrutto l’Europa a terra e ha chiesto un sacco di milioni sacrificio di vite innocenti, proprio come le persone che odiano campagne contro gruppi di persone incorporati in essa, come i partiti di governo ungherese impegnate contro Soros György oggi devastante?

… e che le fondazioni, anche Soros György ha creato in tutto il mondo che sono aperti all’idea di puntare sociale, la libertà umana e garantire le condizioni per il rafforzamento delle istituzioni democratiche contribuiscono alle tragedie devastanti non ripetersi?

Sapeva che non era stato in quanto la Széchenyi István nella storia ungherese che hanno sacrificato la loro ricchezza dalla nascita del paese quanto più denaro per sostenere le ungheresi scienza, della cultura, delle arti, come Soros György?

Voi sapete che l’Ungheria non è stato donato dal l’ideale di una società aperta e miliardi Soros György, ma estrema nazionalista del governo attuale, la politica anti-europea e rubati dai partiti di governo hanno perso miliardi cadranno?

Fonte: 168óra.hu

Leave a Reply 77 megnézve, 1 alkalommal mai nap |