< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet, Rendőrségi hírek / Blog article: Kisteleki önkormányzat jegyzőjével beszélgettem, illetve Juhász Tünde önkényuralma avagy dr. Lázár- dr. Kovács jégtánc kettős kalandja a paragrafusok s Tünde birodalmában))) I was talking with the clerk of the local government of Kistelek or the arbitrary rule of Tünde Juhász or dr. Lázár- dr. Kovács Ice Dance is a double adventure in the realms of the Tünde and the paragraphs

| Mobile | RSS

Kisteleki önkormányzat jegyzőjével beszélgettem, illetve Juhász Tünde önkényuralma avagy dr. Lázár- dr. Kovács jégtánc kettős kalandja a paragrafusok s Tünde birodalmában))) I was talking with the clerk of the local government of Kistelek or the arbitrary rule of Tünde Juhász or dr. Lázár- dr. Kovács Ice Dance is a double adventure in the realms of the Tünde and the paragraphs

Kisteleki önkormányzat jegyzőjével beszélgettem, illetve Juhász Tünde önkényuralma avagy dr. Lázár- dr. Kovács jégtánc kettős kalandja a paragrafusok s Tünde birodalmában

Közérdekű állampolgári bejelentést továbbítottunk Bercsényi Lajos ellen, amiről tájékoztattam a BM-t. Akkor még nem gondoltam, hogy egy tengeri kígyóvá válik egy igen egyszerű adócsalás-kontárkodás ténye!

A Kisteleki jegyző – ma találkoztunk és átbeszéltük a Bercsényi ügyet- széttárta a kezeit, illetve mosta, mint Poncius Pilátus. Ettől független Jézust megkorbácsoltatta s keresztre feszítette a zsidó főpapok kérésére. A neje ellenkezett… Barabás győzött s elindult a világ egy elviselhetetlen társadalom felé. Kistelek jegyzője nem mert jogilag elfogadható eljárást kezdeményezni az adócsaló ellen, akinek semmiféle engedélye nem volt és a mai napig nincs is,,,Reszkess Tünde, hogy ne omoljon össze a putri.

Még közölte a kisteleki jegyző, hogy a Csongrád megyei Katasztrófavédelem sem merte megbüntetni a súlyos beteg adócsalót, aki – 25 éve- napi szinten szerel s a jövedelme után nem fizet adót a segédmunkás. Tünde közbe lépett s a dandártábornok benyalt!

Emlékszel Tünde, Ópusztaszeren azt a kijelentést tetted, hogy , amíg Lázár János a barátod, te biztonságban vagy! Ez igaz, mert Lázár s a többi kiemelt politikus, államtitkár nem vizsgálta a baksi csatornázási pénzek eltűnését + a kamatokat, de ennek még nincs vége.. nem vagy biztonságban…emlékszel a három kismalac történetére?

A jegyzővel egyetértettünk, ám Juhász Tünde – Csongrád megyei kormánymegbízott- utasításával, nem mert szembe szállni! Nem vizsgálhatta érdemileg az ügyet!

A jogalkotó nem írta le, hogy Bercsényit külön jogszabály alapján kell vizsgálni, illetve azt csinálhat, amit akar. Adót nem kell fizetnie, szakmája nincs és az udvara tele van a karaván meg halad.

dr. Lázár és dr. Juhász Tünde HMVH – i gimnáziumba együtt jártak! dr. Lukács János – Ő is HMVH-i dandártábornoknak is régi ismerőse!!!Kell ennél több? Az ismeretség megfoghatatlan barátságot hoz (hat).

Nálam a törvénysértés esetében elengedném a kezét a barátomnak s a barátnőmnek is. Juhász Tünde visszaél a politikai hatalmával!

Utasításokat ad, hogy a www.fecsego.eu nemzetközi hírportálnak nem lehet igaza. Ez becsületsértés és belegázol az emberi méltóságomba.

Neked kellene takarodni a kormányhivatalból. Ő adott utasítást- belső információ- a különböző, pl.,. Hatósági Főosztály, Törvényességi Főosztálynak, hogy,amíg Ő a hivatalvezető addig nekem nem lehet igazam.
Inkább hagyja az adócsaló segédmunkást érvényesülni.

Én nem szeretek nyalni. Nekem más formájú asszonyok tetszenek. A mellesek!

Tünde ez kicsinyesség, aljasság részedről, hogy visszaélsz a beosztásodnak hatalmával.! Amikor te már nem leszel, én még mindig főszerkesztő leszek. Azok a jellemtelen jegyzők, akik gondolkodás nélkül elfogadják (ták)az te terrorodat azok is távozni fognak a közéletből. Miért?- mert bűncselekményeket követnek el azzal, hogy a te kénye kedvedre tegyenek.

A lelkeden szárad Bercsényi „szabadsága” amit te biztosítottál számára. Súlyos idegbeteg s még sorolhatnám, de ez téged nem érdekel.

Ha haláleset lesz téged több év börtön vár, s a segítőidet is.

Az informátoraink több neveket is említettek, akik segítenek neked ebben az ocsmány hazaáruló tevékenységben. Igen magas rendfokozatú, s beosztásúak is szerepelnek a repertoárodban. De mi van , akkor, ha ezek hamarosan nyugdíjba mennek. Vagy talán elküldik őket érdemei elismerése mellett… Vagy megunja egy magasabb politikai vezető a te játékaidat!

Csak addig kellenek az ilyen beépített emberek mint te, amíg elvégzik a piszkos munkát. A demokrácia alapja a tisztesség, ismered ezt a fogalmat?

Az oknyomozó újságírók nem tetszenek neked mert „nem kedveskednek”

Eljön még az én „felszabadulásom” s remélem Isten erőt ad nekem, neked meg végelgyengülést, megcsúnyulsz ,eldeformálódsz, elveszted a nőiességed, s a barátaid már nem vesznek semmibe.Egyedül maradsz, mint Isten a kereszten!

Gondolkodj el s menj templomba, Isten befogad s megbocsájtja a bűneidet, ám ettől független a pokolban végzed s lesz időd gondolkodni az üstben!

Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője

A Demokratikus Koalíció Csongrád megye 3- as választókerület elnökségének kommunikációért felelős elnökség tagja

I was talking with the clerk of the local government of Kistelek or the arbitrary rule of Tünde Juhász or dr. Lázár- dr. Kovács Ice Dance is a double adventure in the realms of the Tünde and the paragraphs

A public declaration of public interest was forwarded to Lajos Bercsényi, which I informed the BM. At that time I did not even think a sea snake would become a very simple tax evasion.

The clerk of Kistelek – we met and discussed the case of Bercsény today – spread his hands and his brow as Pontius Pilate. Independently, Jesus was tricked and crucified at the request of the Jewish high priests. His wife was opposed … Barabas was victorious and the world started toward an unbearable society. Kistelek’s notary did not dare to initiate a legally-acceptable procedure against the tax evasion who had no permission to do so and until now it was not so, “Tandy Roughly, not to mess up.

The Kistelek clerk has yet to announce that Csongrád County Disaster Management did not even punish a seriously ill tax evader, who – on a 25-year-old level – does not pay a tax on his income. Tünde intervened and the brigadier-general was blessed!

Remember, Tünde, Ópusztaszer, you made the statement that while János Lázár is your friend, you are safe. This is true because Lazarus and other top politicians, secretaries of state, did not investigate the disappearance of the baksi channeling money + the interest rates but this is not over yet. You are not safe … remember the story of the three little pigs?

We agreed with the clerk, but Tünde Juhász – the Csongrád county government commissioner, did not face it! He could not have deliberately examined the case.

The legislature has not described Bercsényi’s need to look at or do whatever he wants by special legislation. You do not have to pay taxes, you do not have a job and your yard is full of caravans.

dr. Lázár and dr. Tünde Juhász joined the HMVH gymnasium! dr. János Lukács – He is also an old acquaintance of Brigadier General of HMVH! Do you need more? Friendship brings an elusive friendship (hat).

In my case, in the case of violation of law, I would release my hand to my friend and my girlfriend. Tünde Juhász abuses his political power!

It gives instructions that the www.fecsego.eu international news portal may not be right. This is a libel and arouses my human dignity.

You should leave the government office. He gave instructions – internal information – different, eg,. Official Department, Department of Legality, so long as the Registrar can not be right for me.
Instead, let the tax evaded auxiliary worker prevail.

I do not like licking it. I like women of different shapes. The bumpers!

Tundra, this is the smallness, the sublime part of you, that you are abusing the power of your rank. When you’re not going to be, I’m still going to be the editor. Those insignificant notaries who accept (yours) your thoughts without thinking will also go away from public life. Why? – because they commit crimes by making your feelings like you.

The “freedom” of Bercsényi, which you assured her, is drying on her soul. I’m seriously nervous and I could still list it, but that does not interest you.

If you are dead, you will be waiting for several years in jail and your helpers.

Our informants have mentioned several names who help you in this nasty treacherous activity. They are very high grade and have a rank in your repertoire. But what if they soon retire. Or maybe they will be sent to the recognition of their merits … Or do you get a higher political leader for your games?

Only as long as you do the dirty work, you just need such embedded people as you do. Democracy is based on honesty, do you know this concept?

Investigating journalists do not like you because they “do not like”

My “liberation” is coming, and I hope God gives me strength, you endure weakness, laugh, you become deformed, you lose your femininity, and your friends are no longer negligent.You will remain as God on the Cross!

Think and go to church, God accepts and forgives your sins, but it is independent of hell and you will have time to think in the cauldron.

László István Oláh
Owner-editor of www.fecsego.eu international news portal

The Democratic Coalition is a member of the Presidency of the Bureau of the 3rd constituency of Csongrád County

 

Leave a Reply 299 megnézve, 1 alkalommal mai nap |